Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  14-09-23   9,342  
0
V máji 2012 skončila zmluva medzi Mestom Rimavská Sobota a firmou Brantner-Gemer s.r.o. na zabezečenie zberu a spracovania komunálneho odpadu. Primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko sa rozhodol zmluvu nepredĺžiť a služby zabezpečovať vlastnými silami. Za týmto účelom kúpil v Nemecku dva ojazdené smetiarske autá spolu za 24.000 Eur. V tom čase bolo mestské zastupiteľstvo tohoto 23-tisícového mestečka s rekordnou nezamestnanosťou zablokované, mesto nemalo schválený rozpočet a primátor nákupom porušil internú smernicu mesta.
Rimavská Sobota zákazku zberu a spracovania komunálneho odpadu rozdelila na niekoľko menších a lepšie manažovateľných úloh. Na prenájom kontajnerov a separovaný zber vypísala samostatné verejné súťaže a v elektronickej aukcii vybrala firmu s najnižšou ponukou - zhodou okolností opäť Brantner-Gemer, len tentoraz na oveľa menśí rozsah prác a za zlomok pôvodnej ceny.  


Z podkladov, ktoré nám rimavskosobotská radnica poskytla, je zrejmé, že primátor svojim rozhodnutím ušetril mestu takmer polovicu nákladov na zber a spracovanie TKO. Kým počas platnosti pôvodnej zmluvy za obdobie január-máj 2012 boli priemerné mesačné platby mesta na úrovni 61.000 Eur, v roku 2013 to bolo už len 33.500 Eur!

Primátor Šimko vyslovil aj vetu, nad ktorou by sme sa mali zamyslieť azda aj v Nových Zámkoch „To, že vývoz TKO dalo mesto súkromnej firme, to bola zlatá sliepka, znášajúca vajíčka, ktoré sa vynášali za Dunaj mimo Slovenskej republiky.“
Ako je to v Nových Zámkoch ?
Zistiť ako sa vyvíjajú náklady na zber a spracovanie komunálneho odpadu v Nových Zámkoch nemusí byť vôbec jednoduché. Dlhodobá zmluva bola uzatvorená za podivuhodných okolností v decembri 2007 (alebo v januári 2008?) a na verejnosť prenikla zásluhou nášho portálu až o 3 roky neskôr. Dômyselná kombinácia rôznych, navzájom nesúvisiacich typov služieb do jedinej verejnej súťaže  jednak značne zredukovala účastníkov súťaže (na jediného - fy Brantner Nové Zámky s.r.o.)  a jednak extrémne skomplikovala dohľadávanie cien fakturovaných služieb v neprehľadnej džungli faktúr, ktorými Brantner mesto priebežne ostreľuje. V roku 2013 Brantner Nové Zámky s.r.o. (konateľ Ing. P. Ágh) faktúroval Mestu Nové Zámky (prednosta Ing. P. Ágh) spolu 194 krát!
Z celkovej ročnej faktúrovanej - a bežnému smrteľníkovi ťažko predstaviteľnej sumy 3.645.223 (viac ako 100 miliónov korún) bolo v r. 2013 za služby súvisiace s komunálnym odpadom zaplatených 1.703.182 (viac ako 51 miliónov korún).
Teraz trochu matematiky:
Rimavská Sobota má 22.987 obyvateľov a v r. 2013 zaplatila za služby súvisiace s komunálnym odpadom 33.484 mesačne (1.46 na obyvateľa a mesiac)
Nové Zámky majú aktuálne 39.492 obyvateľov a v r. 2013 zaplatili za rovnaké služby 141 932 € mesačne (3.60na obyvateľa a mesiac). Nepoznáme žiadnu okolnosť, ktorá by zdôvodňovala vysšie náklady za rovnaké výkony, vychádza teda, že obyvatelia Nových Zámkoch preplatili uvedenú službu dvaapol krát  (presne 2.47 x) .
Ak sa Brantneru darí rovnako efektívne zabezpečovať i ostatné zazmluvnené služby - údržbu verejného osvetlenia, verejných komunikácií, mestskej zelene, asitencie pri voľbách a pod.  potom Novozámčania v minulom roku platiac 3.645.223 € za faktúry preplatili Brantneru 2.167.808 € (65 miliónov korún). Keďže zmluva s Brantnerom v r. 2013 trvala už 6. rok, kumulatívne straty pre Nové Zámky z obchodných transakcií p. konateľa Ágha s p. prednostom Ághom sa môžu pohybovať na úrovni vskutku neuveriteľných 350 miliónov korún...
Nižšie uvádzame zoznam faktúr zaplatených mestom Brantneru v r. 2013.

 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x