Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  15-03-14   17,415  
0
V posledných minútach zasadania 4. mestského zastupiteľstva konaného 4.3.2015 (videozáznam tu)  niekoľko poslancov v reakcii na zverejnenie príjmu posl. Štefánikom  informovalo o svojich príjmoch v súvislosti s výkonom poslaneckého mandátu v predchádzajúcom roku. Naskytla sa tak skvelá príležitosť verifikovať naše odhady z októbra 2014, len keby... Len keby sa dámy i v tomto prípade neuchýlili k drobnej ľsti. Svoje príjmy totiž oznamovali z roka volebného, keď už primátor Pischinger pozastavil platby pre ne z mestských podnikov. Okrem toho ich oznamovali "v čistom" a ešte z nejakého neznámeho dôvodu ich prepočítavali na mesačný priemer (hoci napr. MsZ zasadalo v r. 2014 iba 7x). Viac-menej korektný obraz sme mohli získať iba od poslankyne K. Hozlárovej, ktorá bola členkou dozornej rady Bytkomfort - mestskej sro., ktorej sa stop na odmeny členom orgánov spoločnosti netýkal, keďže členom dozornej rady bol i samotný primátor Pischinger.  


Príjmy poslankyne K. Hozlárovej podľa jej slov činili 476 /mesačne (z mesta v roku 2014 = 3.638, z Bytkomfortu v roku 2014 =2.078) . Náš odhad 471 bol teda opatrný - namerali sme jej menej brutto, než p. poslankyňa dostávala v čistom.


Ostatných poslancov, ktorí sa odhodlali svoje príjmy zverejniť (L. Štefánik, M. Malperová, A. Rošková), by sme chceli požiadať, aby tak urobili pre roky 2011-2013, ktoré majú lepšiu vypovedaciu schopnosť než volebný rok 2014 ...  Ďakujeme.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,589 MODIFIED: 2020.04.01 23:35:43.MD5: e11ca0decc8128949810a978f47debcd STATUS: FALSE  This window is : x