Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  15-04-04   7,304  
0

Odpoľudňajší program Dňa otvorených dverí mestského úradu v Nových Zámkoch  27. marca začínal diskusiou s poslancami. Hlavnou témou (prejednávala sa aj na doobednajšom stretnutí s primátorom) bol Zúgov, resp. protesty verejnosti proti výstavbe malej vodnej elektrárne v tejto lokalite. V tejto kauze sa ako more v kvapke vody odzrkadľuje celá bieda uplynulého desaťročia, ktoré sa z dnešnej retrospektívy javí až neuveriteľne a komicky. Zastupiteľstvo mohlo cez rozpočet kedykoľvek zastaviť financovanie cirkusového ansámblu p. Pischingera, miesto toho sa s viditeľnou pasiou zúčastňovalo rôznych hier typu "tu je petícia, kde je petícia..." Celé dianie by bolo nepochopiteľné, keby sme nevedeli o "politických dohodách" v pozadí a množstve individuálnych záujmov a drobných biznisov poslancov s primátorom... (napr. tu) Ľahko sa môže stať, že boli i takí, ktorí naozaj nevideli do detailov, materiály nečítali  a hlasovali podľa inštrukcií straníckych šéfov ani nevediac, o čom vlastne...  


Pre úplnosť sme za text doplnili i prepis samotného hlasovania a vystúpenia jedného z poslancov asi hodinu po hlasovaní o Zúgove, z ktorej vyplýva, že minimálne niektorí vedeli o existencii petície a stále mohli navrhnúť zrušenie uznesenia vzhľadom na zmätočnosť rozpravy. Doplnili sme takisto pozvánku, v ktorej bola pod bodom 6.2 skrytá i petícia bližšie nešpecifikovaného počtu "občanov" spolu so zjavne zmätočným komentárom obstarávateľa. Práve chyby v procedúre a zavádzanie poslancov p. Ághom prirovnaniami ku stavebnému konaniu, ako i skrytie petície občanov  dávajú - podľa nášho názoru - stále dobré šance namietať zákonnosť  postupu a tým i stavby.  Na záver publikujeme ukážku porušovania infozákona zo strany mesta  - (ne)informovaním o petíciách občanov.

Z diskusie s poslancami 27. marca 2015

M. Nemravová: Som tu za iniciatívu Zúgov. Ako sa mohlo stať, že nám Zúgov predali a že sa tam stavia vodná elektráreň?! Za obyvateľov Nových Zámkov bola v r. 2010 podaná petícia proti elektrárni.  Nič sa neriešilo, bolo to zahodené, p. Radomír Veselý to dal vraj p. Malperovej, ktorá povedala, že to dá na zasadnutie zastupiteľstva. Že sa to len schovalo, ani sa o tom nehlasovalo, že nič sa s tým nerobilo. To bolo v r. 2010.
Každý nám hovorí, že prečo jednáme teraz,  keď sa už začala výstavba. My sme boli podľa mňa zavádzaní, pretože bola stránka Som proti vybudovaniu vodnej elektrárne na Zúgove, tam sa všade písalo, že nedostali eurofondy, že Európska únia zrušila výstavbu vśetkých malých vodných elektrární. My sme boli úplne v tom až do minulého štvrtku, že sa elektráreň stavať nebude - akože ľudia. Neviem, že akým spôsobom sa to zlegalizovalo, že akým spôsobom sa tam stavia elektráreň. Navyše v chránenej krajinnej oblasti... teda nevieme. Buď sme takí hlúpi, že nevieme..., ale vadí nám to. A sme proti tej elektrárni!

M. Malperová: Keď ste teda oslovili mňa a padlo moje meno... Na tom zastupiteľstve to bolo tak, že vtedy p. Veselý sedel v sále a my sme odhlasovali územný plán a v podstate v tom bola aj táto elektrareň. Čiže po tom bode, keď som išla von, vtedy to mi on dával. To nie je pravda, že mali sme tie papiere predtým. Absolútne sme nemali papiere. To čo bolo prezentované, ako to bolo, že tá elektrareň je po všetkých stránkach je vynikajúca, že bude fungovať, tak to bolo... Jednoznačne zásah do prírody, tak ako to teraz urobil p. Višňovský, to nebolo tak absolútne prezentované, ja mám pocit, že robí sa to napriek a ja s tým nesúhlasím, ako sa to teraz robí, s tým s vami súhlasím. Ale zasa na druhej strane si musíme uvedomiť, že tá myšlienka nebola zlá. To nehovorím ja, lebo ja nie som odborník, a čo sme videli tie štúdie všetky, on dostal povolenie a všetko išlo legálnou cestou. My do toho nevieme zasiahnuť, viete, keď je tam stavebné povolenie, keď je tam vyjadrenie životného prostredia, ministerstva, rybárskeho zväzu. Ja viem, že ľudia boli apriori proti, lenže neboli všetci proti, a viete to je jedna hŕstka proti druhej časti, a zákon bol na jeho strane. Takže ja nemôžem povedať, že niečo je nelegálne. To, že súhlasím s vami, že sa mi to nepáči, to čo sa tam začalo rozvrtávať, že vyrúbal tam stromy, na ktoré síce mal aj povolenie na vyrúbanie, lebo počas stavby keď máte stavebné povolenie vy môźete robiť rôzne zmeny, je tam zmena stavby počas stavby, áno? Takže toto bola jedna z tých vecí.  
Nepáči sa mi to, ale v prípade, že tie stromy tam vystaví a bude to prostredie doplnené, tak zasa po tej druhej stránke, keď som si vypočula názor odborníkov - elektrotechnických inžinierov, a teda ľudí, ktorí rozumejú tomu  a odborníkov, tak zdieľam teda tiež ten ich názor, že určite to bude pekné a výhodné pre Nové Zámky. To, či on dostal eurofondy, alebo nedostal, to je už iná vec a do toho ja neviem absolútne ani zasiahnuť.
Takže mne sa nepáči ten štýl ako sa to robí, nie je to dobré...
Potom zasa, viete, je tam veľmi veľa mladých ľudí, tu sa postaví, ktorí - toto začalo ešte v roku 2006, povedzme si, keď ešte ani my sme neboli v zastupiteľstve, ale ja sa nevyhováram na to, pretože skutočne sme tam, bolo to odhlasované tak ako to bolo odhlasované a s dobrým úmyslom, skutočne, nie so zničením prostredia. Lebo aj v chránenej oblasti sa môže niečo urobiť, ale musí sa to urobiť slušným štýlom, pekným štýlom, kultúrnym, tak, aby to vyhovovalo každému. Lenže nemôžeme sa teraz pýtať každého obyvateľa, že súhlasíš s tým, alebo nesúhlasíš... Samozrejme, že berieme názor väčśiny. Menšina sa musí ždy prispôsobiť tej väčšine, ale tu bol status odborníkov a my sme to preto tak... A hovorím, opakujem, že Rado keď priniesol tie materiály, už bolo neskoro. On to priniesol skopírované pre všetkých, ale už to bolo odhlasované. V územnom pláne, nie ako samostatná elektráreň. Viete v tom, ale to je už otázka, hovorím, začalo sa to v r. 2006, nie dnes, ani v roku 2010 nie.

M. Nemravová: Bolo to slabo oznámené obyvateľom podľa mňa, pretože ja som na tej stránke Som proti vybudovaniu vodnej elektrárne na Zúgove asi 5 rokov, odkedy tá stránka je. Aj ju hackli, aj ju niekto zrušil, pretože sme si písali svoje názory, že sme proti tomu. Trebárs sledujete na internete všetky úradné vyhlášky čo vydá mesto, nikde som nevidela ani pol slovom, že sa niečo  bude stavať, že sa niečo zmenilo, že sa začína stavba, alebo že niečo bude okolo vodnej elektrárne. Nikde. Nečítala som.  Bolo to slabo propagované podľa mňa, aj teraz aj predtým.

M. Malperová: Ale to ľudia... My si povedzme pravdu, že veľakrát sme  nenevšímaví, lebo treba sledovať všetko, to čo je v zastupiteľstve. To čo sa dáva do zastupiteľstva, to musí byť zverejnené. Je to zverejnené na stránkach mesta, je to na vývesnej tabuli, len ľudia veľakrát si nevšimajú, nevedia, a potom sú nahnevaní, niekedy aj oprávnene, ja súhlasím  s vami, ale musíme byť trošku aj zodpovednejší všetci asi. Lebo, viete, ľahko je vykrikovať, najľahšie je vykrikovať... ale čo som urobil preto, aby to bolo inak? Ďakujem veľmi pekne.

J. Valent: V tých materiáloch bolo vyslovene napísané "bez zásahu do pravobrežnej zelene". Čiže bola nejaká prezentácia - jedna budova, park, pekne upravené dookola, písané "bez zásahu", vyjadrenia všetkých orgánov, inštitúcií, ochranárov...
Za mňa ako poslanca - som tretie volebné obdobie - z akéhokoľvek maličkého dôvodu niekto príde-povie, som vôbec nevedel, že nejakí občania sú proti, keď nikto nebol proti, keď nikto nepovedal pol slova... Každý projekt má pozitíva, negatíva. Vtedy si nikto nevedel predstaviť, že vám tam nejakých 100-300 m2 zdevastuje kvôli tomu aby to vybudoval. Ten projekt vtedy ešte nebol na svete. Rozhodnutie o zmene územného plánu len dáva možnosť. To neznamená - my vtedy ešte nevidíme projekt - projekt sa robí následne. Videli sme štúdiu. Štúdia bola o inom.

M. Nemravová: ... ale prečo sa potom teraz robí takto?!

J. Valent: Lebo je to proces nejaký. Je stavebné konanie, všetky orgány sa vyjadrujú k tomu, ale to už je všetko mimo nás.
To čo vy nám vyčítate, že súhlasili sme so zmenou územného plánu... Súhlasili sme v dobrej viere, na základe vyjadrení inštitúcií, orgánov, na základe toho, že nikto nepriśiel - ozaj, keď je hocijaká blbosť, príde za mnou hocikto, povie... pán Valent potrebujem toto, alebo toto... Nikto neprišiel. Ja som nevedel, že... Samozrejme zvažoval som pre, proti, išiel som sa pozrieť... stúpal som tam po papieroch, plastových fľaškách, povedal som si: asi občania, keď nikto nepriśiel, asi im vadí to, čo je toto tu - bordel, burina... Ja som tam išiel, nikto nič nepovedal, nemal som dôvod. Odborná komisia mestského zastupiteľstva to odobrila, vyzerá že sú všetci za...

M. Nemravová: Asi sme boli slabo informovaní...

J. Valent: Keby bol niekto priśiel, tak tu je petícia - množstvo petícií dostávame, dokonca sme dali aj uznesenie, že všetky petície chceme vidieť, možno že to bolo po tom uznesení, ja som žiadne negatívne stanovisko nevidel.

M. Nemravová: Petícia bola. Aj bola podaná.

A. Rošková: Je nám to skutočne veľmi ľúto, ale žiadnu petíciu sme skutočne nevideli. My sme len schvaľovali územný plán...

M. Nemravová: Je mi to strašne ľúto. Ja som sa pred 3-mi týždňami dozvedela... písala som na stránku "Som proti vybudovaniu elektrárne na Zúgove" teda či niekto niečo nevie, že sa bude robiť, lebo my sme boli čiste v tej viere, že sa elektráreň stavať nebude. Poznám hromadu ľudí z NZ, ktorí sme na tej stránke, každý tvrdil, že elektráreň nebude. Pred tromi týždňami asi - mám to tam, resp. nemám to tam, pretože bola hacknutá stránka a teraz sa založila znovu... písala som, či náhodou niekto nevie, že čo sa deje okolo tej elektrárne, pretože bol kľud, bol pokoj. A ešte mi jeden pán odpísal, že či neviem  že elektráreň nebude, že to je dávno rozhodnuté, že p. primátor si berie záväzok, že sa postará, aby tam elektráreň nebola. Takto to tam napísal. A keď o dva týždne som Vás tam videla, tak som mu odpísala, že asi si sa mýlil... Pretože ja som na p. primátora nikdy pol zlého slova nemohla povedať, a aj sme si mysleli, že fakt tá elektráreň nebude. A zrazu keď som o týždeň na facebooku zbadala, že čo sa deje, tak som skoro umrela... My sme boli čisto v tej viere, že elektráreň nebude.

Primátor : Čo sa týka výstavby samotnej, my sme priamo informovaní neboli, že zajtra - pozajtra - o týždeň  sa začne s výstavbou... Predpokladalo sa, že s výstavbou sa začne, ale že kedy - dátum, alebo deň, s tým sme neboli oboznámení. Ako som aj doobeda hovoril, my ani nie sme účastníkmi konania. Vydali sme nejaké povolenia, čo sa týka následného výrubu stromov, to vydal odbor nášho životného prostredia, ale účastníkom celého konania mesto nie je. Už ráno apelovali nejakí ľudia, že zasiahnime, ale to my priamo nemôžeme, nakoľko nie sme účastníkmi konania.

M. Nemravová:
Prišiel list z ministerstva životného prostredia, vyzvali životné prostredie tu, ohlásili investora, aby okamžite skončil s výstavbou. Lenže on si ten list neprebral...

O. Pšenák:
Môžeme dúfať, že tí poslanci, ktorí sa takto fatálne pomýlili a neodhadli verejnú mienku a netušili a neboli informovaní..., že odstúpia? Keď teraz vysvitlo, že sa takto fatálne pomýlili a spoliehali sa na odborné posudky, hoci ich úloha bola práve prezentovať verejnú mienku... Tie odborné posudky sú v tom spise, takže ich nepotrebujete duplikovať svojim hlasovaním. Vy máte prejaviť názor občanov mesta, ten ste si nijako nezisťovali, nijakým spôsobom ste diskusiu nepodnietili, tie obrázky, ktoré ste videli, títo občania nevideli, nemali poňatia o tom, že sa niečo takéto má odhlasovať, nazvali ste to "zmenou územného plánu" aby sa slová "Zúgov", "Elektráreň na Zúgove" ani neobjavili v materiáli... Toto všetko ste nejakým nedopatrením spôsobili - ste ochotní za to niesť zodpovednosť a vzdať sa mandátov?

Ticho.

J. Valent: Oto, Ty popieraš princípy demokracie? Priazeň - nepriazeň?

O. Pšenák: Naopak, práve si myslím, že máte mandát od voličov pracovať v ich prospech, keď vysvitne, že Vaše, hoci v najlepšej viere urobené kroky išli v priamom rozpore s ich záujmom, s ich názormi a s ich presvedčením, tak z toho by sa práve v zmysle demokracie mala vyvodiť zodpovednosť.

J. Valent: Ak mi dokážeš že tu mám jeden-jediný podnet od kohokoľvek, tak sa toho mandátu vzdám... Ak mi dokážeš, že mi jeden občan povedal, že toto nie... Nechcem sa vyhovárať, ale povedal som, že som tam išiel napriek tomu, že dostávame materiály vo štvrtok večer a v utorok ráno bolo zastupiteľstvo a bolo tam 32 bodov, pri klaždom z ktorých musíme zvážiť zodpovednosť, napriek tomu som si našiel čas, išiel som si to pozrieť aký je tam stav, opísal som ho, a teraz som zvažoval, čo je lepśie pre občana. Mal som v rámci mandátu možnosť sa rozhodnúť...

O. Pšenák: ... mal si diskutovať s občanmi. Kde prebehla takáto diskusia?

J. Valent: ... viem, že bola nejaká prezentácia...

O. Pšenák:
... prezentácia nie je diskusia!

J. Valent: ... tá prezentácia bola o tom, bola určená na to, aby sa diskutovalo...

O. Pšenák: ...
ale pozývali ste na takúto diskusiu kohokoľvek?

J. Valent: Materiály som dostal a prvýkrát som sa dozvedel, že máme stavať vodnú elektráreň vo štvrtok poobede. A v utorok ráno som sa potreboval nejako rozhodnúť.

O. Pšenák: Áno, práve preto bolo to rozhodnutie ZA bolo celkom neodvôvodnené. V obci Bánov boli schopní spísať petíciu a pochopiť o čo tam ide, a napísali petíciu a protestovali proti tejto výstavbe, a v obci Nové Zámky nebol nikto, kto by rozumne vysvetlil občanom o čo tam ide a mobilizoval ich?

J. Valent: Povieš A a nepovieš nikdy B. Bolo vyvolané rokovacie konanie s obcou Bánov, s obyvateľmi a došlo k dohode. Čiže aj táto stránka bola vyriešená. Bolo tam množstvo vyjadrení, o všetkom sa rokovalo a došlo k dohode. Keď sa veci dohodnú, prečo hocvoríš...

O. Pšenák: ... ja len vidím, že tí ľudia, ktorí tu demonštrujú každý druhý deň na námestí sa žiadnej takejto dohody nezúčastnili...

J. Valent:
... oni protestujú proti stavu, ktorý je tam teraz...

O. Pšenák: Nie, oni sú apriori proti stavbe akejkoľvek elektrárne na Zúgove, ak tomu dobre rozumiem. To znamená, že títo ľudia neboli účastníkmi žiadnej dohody a žiadnej diskusie. Boli z toho vynechaní, tak ako zo všetkého ostatného.... V tom čase zastupiteľtvo pracovalo maximálne netransparentne, boli tam nejaké interné dohody, boli Vaše mestské podniky, v ktorých ste podnikali na vlastné triko, dodnes nepoznáme tie zmluvy, napr. z Novocentra, ktoré si Ty, Jaro, vypracoval, kde sú tie zmluvy? Celé to obdobie je maximálne netransparentné, pomaly a malými krôčikmi sa dopracovávame k informáciám, čo sa tam všetko dialo, kam peniaze odišli. Nie sme absolútne spokojní s tým, ako komunikujete, ako prezentujete Vaše výsledky, nemáte fejsbookovské stránky, na ktorých by ste hovorili o Vašich poslaneckých aktivitách, ak ich máte, zdieľate na nich recepty na koláče, fotky z dovoleniek a plesov, ale žiadne relevantné informácie, kde by sa občania mohli pýtať, vy by ste odpovedali... Uplatňovanie tohoto mandátu sa deje momentálne spôsobom, ktorý  verejnosť nevníma pozitívne...

J. Valent: Pokiaľ o to budeš mať záujem, skutočne a vážne si vypočuť a pravdu, nielen písať ohurujúce články aby si zvýšil sledovanosť svojej stránky, aby si potom mohol predávať reklamu, keď Ti pôjde o podstatu veci, tak Ti presne vysvetlím, aký bol stav, keď sme tam vstúpili do Novocentra - 17 miliónová strata, znemožnený vstup do budovy, nula na účte, 600-tisícová faktúra, atď. atď. Ak skutočne vecne Ťa to bude zaujímať, veľmi rád, nemám s tým problém. Dokonca keď sa búrali staré kasárne, prišli televízie, pýtali sa, odpovedal som, priamo, otvorene, aj na cenu, presnú cenu som povedal, za čo sa to predalo, nemám s tým absolútne problém. Všetko to bolo transparentné, ešte za vyššiu cenu sme to predali, ako bola cenová mapa na stránke...

O. Pšenák:
... dobre, tak teraz by som Ťa verejne požiadal - máme o to naozaj seriózny záujem - všetky tieto informácie prosím zverejni, nalinkuj aj tie videá, alebo o čo tam ide...

J. Valent: ... pokiaľ to bude seriózne...

O. Pšenák: .
.. už teraz je to seriózne, seróznejšie to nebude. Odprezentuj prosím Ťa svoju činnosť v Novocentre, pri predaji všetkých nehnuteľností, pri dodatkoch k zmluvám, vieme o tom veľmi málo. Máte voľné pole, nech sa páči, prezentujte to, nečakajte, až niekto prejaví ešte nejaký špeciálny záujem... Je potrebné všetko čo robíte s verejnými financiami a za verejné finnacie odprezentovať voči verejnosti, nečakajte na to, že niekto prejaví ešte serióznejší záujem, ten záujem tu je. Nemusíte to robiť na nejakých špeciálnych stránkach, máte k dispozícii facebook, t. zn. že absolútne mocný kanál informačný voči nám. Ďakujeme.
Primátor: Od 15. decembra každý jeden z nás poskytuje informácie, ale to sa týka aj zastupiteľstva, kde máte  priame prenosy zo všetkého. Snažíme sa naozaj zverejňovať všetko, čo nám príde pod ruku, to naozaj robíme. Trošku by som chcel poprosiť, vyžiadali ste si - a nemuseli ste vôbec písať že na základe infozákona - množstvo nateriálu, ale tu by som chcel poprosiť, aby tie informácie, ktoré my dávame, neboli zámerne skreslené....

K. Hozlárová: Myslím si, že výzva smerovala ku každému z nás, a možno keď sa vyjadrím, tak to bude znova brané,  akože sa z niečoho vyhovárame. K tej výzve - beriem ju, beriem ju aj osobne, ja len musím zvážiť, pretože v ostatných dvoch voľbách nám istý počet ludí - mnoho sto - dalo hlas, aby sme ich reprezentovali v zastupiteľstve. Boli to ľudia z jedného konkrétneho obvodu, ktorý zastupujem. Ak títo ľudia dajú transparentne najavo, že si neprajú, aby som ich naďalej zastupovala, som ochotná zvážiť svoje zotrvanie v mestskom zastupiteľstve. Hlas každého jedného človeka si veľmi vážim, ale nemôžem ho predsa porovnať s tými hlasmi, ktoré ma do toho zastupiteľstva zvolili. Ešte k tej situácii, ktorá vznikla pri hlasovaní. V r. 2010 sme nastúpili do niečoho, čo už bolo predrokované vopred. Opierala som sa o informácie, ktoré boli dané. Nič som nenašla, čo by niekto vytkol tejto veci. Za tých okolností a s tými informáciami som sa rozhodla tak ako som sa rozhodla. Ešte by som chcela podotknúť, že materiály, ktoré sme do zastupiteľstva dostávali, sme netvorili my, čiže to, že tam nebolo napísané "Malá vodná elektráreň" žiaľ robilo problém aj nám. Možnože to znie teraz ako výhovorka, ale ak by to tam bolo napísané, tak by sme boli proti, alebo zdržali sa. Keď Vám poviem, že mnohí z nás to zbadali až po tom hlasovaní, tak si poviete, že načo tam sedíme... Žiaľ bolo to tak. Kým sme my zistili, že v tom schválení územného plánu bola aj malá vodná elektráreň, tak už sme zahlasovali za. Priznávam to, je to tak, beriem za to rozhodnutie zodpovednosť.... A ešte by som chcela uviesť, keby sa slovo "predali" nepoužívalo, pretože si nespomínam, že by som svojim hlasovaním čokoľvek predala, neviem, že by sa nejaký pozemok tam predal... mesto nikomu nič nepredalo.

A. Rošková: ... naozaj, keď sa hovorí o tom, že poslanci predali Zúgov, tak to nie je pravda. A tiež nie je pravda, že my pripravujeme materiály na zastupiteľstvo, to nie je pravda. Materiály zostavoval mestský úrad, dostávali sme ho vo večerných hodinách a stávalo sa so závažnými materiálmi, že sme ich dostali až na zastupiteľstve. Veľakrát sme sa voči tomu ohradzovali, nikdy sme neboli vypočutí. Súhlasím so svojou kolegyňou, že som tiež nastúpila do rozbehnutého vlaku. Nie je pravda, že nekomunikujem so svojimi voličmi. Môžem vám povedať, koľko podnetov, telefonátov, alebo aj osobných stretnutí som absolvovala v minulom volebnom období a aj teraz - ohľadom parkovania, nájomných bytov... Nikto z občanov ma neoslovil kvôli vodnej elektrárni Zúgov.

M. Nemravová: Ak ste dostali na schválenie papiere a nebola tam reč o malej vodnej elektrárni, boli ste aj vy podvedení potom...

J. Valent: pozrite si ten záznam, je na stránke mesta. Ja som si schválne - nedalo mi to, otvoril som si to,  naćítal som to... ani nebol otvorený riadne bod, nebol spravodajca, ktorý v zmysle rokovacieho poriadku mal predniesť správu ... a ďalší bod a otváram diskusiu a návrh na uznesenie. 32 bodov bolo na tom zastupiteľstve...

M. Nemravová: Boli ste aj vy oklamaní...

J. Valent: Čiastočne. Mali sme dávať väčší pozor, možno som mal vtedy taký názor, že to bude lepšie riešenie ako je tam teraz. Dnes by som sa rozhodoval ináč... potom čo sa stalo a čo vidím, čo sa stalo. Každý sa snažíme chrániť prírodu...

M. Nemravová: ... slovami

J. Valent ... tých argumentov je viac a sú aj argumenty takých, ktorí dnes podporujú stavbu.

Hlasovanie o Zúgove na 5. zasadnutí MsZ zasadnutia 10. mája 201115:13 záznamu
Primátor: Ďalší bod - zmeny a doplnky jedna dvadsať územného plánu sídelného útvaru mesta Nové Zámky. Nech sa páči otváram rozpravu k tomuto bodu. Ďakujem končím rozpravu. Nech sa páči, návrh na uznesenie.

Huršan:
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmeny a doplnky k územnému plánu sídelného plánu mesta Nové Zámky bez pripomienok.

Primátor: Nech sa páči, hlasujte prosím.

Hlasovanie č. 9Primátor: Dvadsiati hlasovali za, jeden sa zdržal, konštatujem, že návrh bol prijatý.51:56 záznamu
Primátor: Ďaľsí bod je Rôzne, interpelácie, námety. Nech sa páči hlásiť sa do rozpravy. Ďakujem. Než začneme rozpravu, dovolím si na základe politických dohôd navrhnúť - a dám o tom aj hlasovať - odvolať člena mestskej rady p. posl. Kyseliho a menovať za člena mestskej rady p. posl. Bónu...
57:52 záznamu

MUDr. P. Hudák: Ja mám dve veci,  ktoré by som tu chcel predostrieť. Prvá je záležitosť petície. Na minulom zasadaní som navrhol a aj sa to prijalo, že keď sa petícia píše pre poslancov, mali by sa poslanci s petíciou oboznámiť, a teraz sa stala taká vec, že petícia voči malej vodnej elektrárni, ktorá bola adresovaná poslancom, sa vôbec k poslancom nedostala, a vybavil ju p. prednosta Ágh. Ja si osobne myslím, že toto nie je dobre vybavené, preto lebo - hoci som predseda komisie územného plánu, vôbec som o tej petícii nevedel - neviem kto túto petíciu z poslancov čítal, keď mala byť každému poslancovi daná do ruky, aby vedel zaujať stanovisko, lebo si myslím, že keď petíciu píše nejaký občan, alebo občania, ktorí sú naśi voliči, tak by sa mala k nám dostať a nemal by to vybavovať - i keď vrchný - úradník na meste, ktorý bez toho, žeby informoval poslancov, toto takto vybavil. Preto si prajem, aby sme odsúhlasili to, že tú petíciu by sme mali vsetci dostať, aby sme sa vedeli s tou petíciou oboznámiť, čo je v tej petícii napísané, keďže bola adresovaná poslancom mestského zastupiteľstva. Druhá vec...

1:02:59 záznamu

Primátor: Pán prednosta Ágh, nech sa páči.

Ágh: Ja by som sa chcel vyjadriť ešte k tým petíciám. Vznikla jedna dohoda, že všetky petície budeme odstupovať aj zastupiteľstvu, v tom základnom zmysle, to znamená predmet petícia a kto podal petíciu a kedy. V žiadnom prípade zo zákona mestské zastupiteľstvo nie je právne príslušné riešiť petície. Práve preto ho neriešilo - ani túto, ani budúce nebude riešiť. Pokiaľ sa nezmení zákon. Mimochodom túto petíciu o ktorej hovoril p. dr. Hudák máte priamo v materiáloch pod č. 6. Ak si pozriete dokument, ktorý bol tam pridaný, tak ako posledná pripomienka k návrhu ohľadne malej vodnej elektrárne je práve petícia občanov. Je to tam od slova do slova prepísané, poprosím Vás prečítajte si materiály až do konca a je tam jasne napísané aj to, že ako sa s tým obstarávateľ vyrovnal. je to niečo podobné, ako keby sa prerokúvavalo - ja neviem - stavebné povolenie. Rovnako má zo zákona svoj proces, do ktorého zastupiteľstvo žiadnym spôsobom nemôže zasahovať, či už by o tom vedelo, alebo nevedelo. Napriek tomu hovorím, odteraz každá jedna petícia, ktorá bude podaná na mestský úrad, bude rieśená takým spôsobom, že budete o nej dostávať e-mailovú správu kedy bolapodaná, kto ju podal, a konkrétne celý obsah petície. Ďakujem.

P o z v á n k a

V zmysle § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  z v o l á v a m  zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 10. mája 2011 /utorok/ o 9,00 h v priestoroch  Domu kultúry na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch.
Program zasadnutia:
1/  Otvorenie
2/  Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
3/  Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
4/  Správa o rokovaní MsR
5/  Preskúmanie aktuálnosti Územného plánu sídelného útvaru Nové Zámky - Príloha
6/  Zmeny a doplnky 1/2010 Územného plánu sídelného útvaru Nové Zámky
Prílohy:


7/  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nové Zámky č. .... / 2011, ktorým sa  mení a dopĺňa  VZN mesta Nové Zámky č. 4/1996 o Územnom pláne sídelného  útvaru Nové Zámky a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Nové Zámky v znení VZN mesta Nové Zámky č. 7/2000 a VZN č. 1/2007
8/  Podnet na zmenu Územného plánu sídelného útvaru Nové Zámky Podnet na zmenu Územného plánu sídelného útvaru Nové Zámky
9/  Výročná správa, záverečný účet mesta a rozbor rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2010
10/  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č.../2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta č.  5/2008 o dani z nehnuteľností - Príloha
11/  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č.../2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta č. 11/2008 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
12/  Návrh na zmenu Štatútu mesta Nové Zámky
13/  Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva
14/  Žiadosti o prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
15/   Žiadosti o prenájom nehnuteľností
16/  Návrh na odpísanie pohľadávok Príloha
17/  Informácia o prevádzkových nákladoch obytného domu na Murgašovej ulici - Príloha
18/  Informácia o situácii bezdomovcov v meste Nové Zámky
19/  Návrh na rozmiestnenie smetných nádob na zber psích exkrementov20/  Správa o činnosti Mestského hasičského zboru a kontrolných skupín v oblastiochrany pred  požiarmi v meste Nové Zámky za rok 2010
21/  Správa o výsledku inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu  majetkua záväzkov mesta k 31. 12. 2010 - Príloha
22/  Správa o koncepčných zámeroch rozvoja škôl a školských zariadení  v meste Nové Zámky a vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja škôl a školských zariadení za školský rok 2009/2010
23/  Návrh učebných plánov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nové Zámky v školskom roku 2010/2011 v reformných ročníkoch
24/  Návrh na zavedenie učebných odborov a ich zameranie v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2010/2011 v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Nové Zámky
25/  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkachza školský rok 2009/2010
26/  Návrh na počty prijímaných žiakov  do  Základnej umeleckej školy, SNP 5, Nové Zámky a počty prijímaných žiakov do Centra voľného času Pyramída, Jánošíkova 1, Nové Zámky  pre šk. rok 2010/2011
27/  Návrh na počty prijímaných žiakov do základných škôl a detí do materských škôl pre školský rok 2011/2012
28/  Informačný materiál o rozpise rozpočtu pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nové Zámky na prenesené kompetencie – normatívne finančné prostriedky na rok 2011
29/  Porovnanie nákladovosti materských škôl a možnosti jej riešenia
30/  Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2011
31 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta za rok 2010
32/  Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Nové Zámky za obdobie od 1. 1. 2011 do 25. 4. 2011
33/  Rôzne, interpelácie, námety a pripomienky poslancov, diskusia
34/  Záver

Informácia o petícii občanov, nachádzajúca sa v pozvánke v bode 6.2:


Odpoveď mesta na opakované infožiadosti ohľadom petícií adresovaných mestu
Subject: 211/2000 poskytnutie informácií
Date: Tue, 16 Oct 2012 16:12:04 +0200
From: monika.slatarovicova@novezamky.sk
To: oto.psenak@watson.sk
Dobrý deň pán Pšenák,

V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Vám zasielame nasledovné informácie:
1. Žiadosti, petície a podania občanov adresované Mestu-Mestskému úradu Nové Zámky a informácia o riešení týchto žiadostí za obdobie za ktoré Mesto týmito informáciami  disponuje v rozsahu a forme, ktoré neporušujú ochranu osobných údajov dotknutýh osôb
Požadované informácie Vami v požadovanom rozsahu ani v štruktúre nemáme spracované a teda v požadovanej forme ich ani nevieme v zmysle § 3 ods.1 zákona o slobode informácií  poskytnúť. Vzhľadom na ich značný rozsah i mieru podrobností uvádzaných v jednotlivých podaniach, ktoré obsahujú aj osobné údaje dotknutých osôb, nemáme možnosť  ani personálne rezervy, aby takéto požiadavky mohli byť splnené.
Zákon o slobode informácií neukladá povinnej osobe povinnosť na základe žiadosti o informácie vytvárať informácie, ktoré v momente podania tejto žiadosti ešte neexistujú.

2015-04-11 06:02:49 tokmagos
Ja len jednemu nerozumiem.
Nas sucasny pan primator sa chvali aky je znami, ake vplivne kontakty ma. Tak preco tieto kontakty nevyuzie v tejto narocnej situacii. Vsak sa kamarati aj s osobou najvplivnejsou - birmovanym komunistom. Tento jeho sudruzsky kamarat by mu v tejto veci urcite rad pomohol... :D
Alebo sa pan Oto nechal zneuzit od neuspesneho skoroprezidenta a svojho casu posluzil len ako "rohozka"?
Vraj sa sam Otokar vyjadril, ze takto ziskane kontakty vyuzie v prospech obyvatelov mesta. Tak chceme vidiet vysledky...
2015-04-11 05:40:23 tokmagos
Mila pani Hozlarova,
hlasim sa ako Vas volic, ked ste ma uz vo svojej reakcii spomenuli. Prosim Vas, aby ste nie "zvazili svoje zotrvanie v mestskom zastupitelstve", ale aby ste sa konecne zacali spravat zodpovedne a okamzite sa vzdali mandatu poslanca MZ.Vravite, ze si vazite kazdy hlas obcana, no nemozete ho porovnavat s niekolko sto hlasmi, co ste dostali vo volbach... Oooo aka to zvratena logika. Mila pani poslankyna. Svojim nezodpovednym hlasovanim ste poskodili niekolko desiatok tisic novozamcanov, ktori mali svoj povodny zugov radi a aj Vasim pricinenim o toto nadherne miesto prisli. Preto Vas vyzyvam, aby ste zodpovedne uznali svoju vinu a spolu s ostatnymi spoluvinnikmi odstupili...
2015-04-08 07:45:52 peter
Čo sme si zvolili, to máme! Každý poslanec by mal povinne mať na svojej stránke zverejnené, čo so svojimi voličmi riešil a s akým výsledkom! :-)
2015-04-07 08:32:36 KaťaNZ
Primátor: Od 15. decembra každý jeden z nás poskytuje informácie, ale to sa týka aj zastupiteľstva, kde máte priame prenosy zo všetkého. Snažíme sa naozaj zverejňovať všetko, čo nám príde pod ruku, to naozaj robíme...Tak sa chcem spýtať pána primátora,akú diskusiu vedie on na svojej stranke Klein2014 s občanmi,lebo len pridá príspevok a šlus ,(aha,poskytuje len informácie :) )ako je aj príspevok zo Dňa otvorených dverí- fotky-fotky a čo ďalej ? A ano, su ludia,ktorí si pozru zastupiteľstvo a čo z toho ??? Veď stručne povedané, všetci pekne zahlasuju ZA(dohodli sa predtým ),par nezávislých diskutuje, pýta sa,odpovede žiadne , zbytok všetkých ZA poslancov by nemuselo mať ani mikrofon,lebo nepovedia asi slovo,stačia len pagáče a káva,pýtam sa koho potom zastupujú ? A ešte otázka pre milé poslankyne/cov ,kde diskutujete s vašimi voličmi ?Prosím napíšte stranku ,kde rozoberáte napríklad- toto a toto bude na zastupitelstve,čo vy na to ludia ? toto a toto som odhlasoval,čo vy na to ludia ?
2015-04-06 10:32:44 Sergej
Pani Malperova, preco Vam vobec musi davat niekto nieco do ruky? Vy ste naco sedeli v zastupitelstve a, bohuzial, este stale sedite?! Mali ste si o tomto projekte zistit vsetko a na zaklade toho hlasovat! Pan Zemko dokonca este pred samotnym hlasovanim osobne rozpraval s niektorymi poslancami (aj zo SK) o negativnom ekologickom dopade suvisiacom s vystavbou MVE na Zugove. Teraz sa vyhovarate, ze investor robi nieco, co ste neocakavali a ze s takymto postupom nesuhlasite? Co ste si mysleli, ze tam tu elektraren postavi z bublin a zivotne prostredie neutrpi? Nehnevajte sa na mna, ale v tomto pripade bud klamete, alebo ste velmi naivna, co ma len utvrdzuje v tom, ze s takymi ludmi v zastupitelstve ako ste Vy, sa nase mesto nikdy z bahna nevyhrabe.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x