Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  15-06-16   3,749  
0
Nekúpite hotel na korze za cenu robotníckej ubytovne na periférii? Alebo aspoň štadión na sídlisku? A o športovú halu za euro nemáte záujem? Prípadne jazdiareň, či kino čerstvo zrekonštruované? ... radšej nebudeme pokračovať, aby sme nedajbože neprispeli nápadmi... Zdá sa, že tím primátora Kleina, spočiatku taký ambiciózny, načisto stratil záujem zveľaďovať majetok mesta pre blaho jeho obyvateľov a rozhodol sa túto misiu prenechať náhodným záujemcom o kúpu toho-ktorého objektu za lacno. Rozumie sa samo sebou, že ak niekto predá športový areál, ten toho už veľa pre voľný čas mládeže nespraví. Rovnako ak niekto predá mestský hotel, potom na nejaký program rozvoja turistického ruchu môže takisto  zabudnúť. Nevedno, kedy a prečo prešla radnicu chuť aktívne formovať budúcnosť mesta...  


Na predajnej horúčke prekvapuje aj spôsob, ako prepukla. Napriek všetkým rečiam o transparentnosti a konzultáciách s obyvateľmi mestský úrad z ničoho nič začal ostreľovať zastupiteľstvo návrhmi nájomných a predajných zmlúv, hoci ho o ne nikto žiadal...
V prípade koncesnej zmluvy na ŠH Millénium sa zjavne improvizuje. Pôvodne zamýśľaný krátky variant sa nezrealizoval a radnica ho ex-post vyhlásila za prieskum trhu. Dnes sa tento prenájom - na rovnako nesolídnom princípe - má realizovať cez zastupiteľstvo.  Návrhy zmlúv: Zámer uzavrieť koncesnú zmluvu, Návrh koncesnej zmluvy

O nápade predať Hotel Korzo sme písali tu.... Azda neprekvapí, že aj samotné predstavenstvo a.s. bolo náramne prekvapené...  Absurdné hospodárenie tohoto mestského hotela dopĺňa fakt, že sa v ňom zamestnanci mesta nestravovali z dôvodu, že im tam nechutilo... Pritom mesto každý rok nakúpi gastrolístky pre svojich zamestnancov za 150 tis. Eur... Nezrovnalosti sú aj okolo stanovenej minimálnej kúpnej ceny. Pre porovnanie ide o sumu blízku tej, za ktorú sa predáva málo príťažlivá býv. robotnícka ubytovňa Pannónia na periférii mesta s porovnateľným počtom lôžok. Zaráža aj fakt, źe poslanci dostali návrh zmluvy bez akejkoľvek analýzy hospodárenia či výročnej správy. Na základe čoho by mali posúdiť primeranosť predajnej ceny? Návrh zmluvy.
Predaj športového štadióna Ganczner (býv. štadión Sigmy) sa rovnako javí ako čistá improvizácia ak nie rovno avantúra.  Napríklad hokejbalisti, ktorí majú v areáli svoje ihrisko,  sa o chystanom predaji ich ihriska dozvedeli až v čase, keď materiál už prerokovávali komisie MsZ. Pritom nielen oni investovali nemálo úsilia a peňazí do svojho ihriska. O to sa javí rozhodnutie predať areál škandalóznejšie. Návrh zmluvy.
Ťažko pochopiť motiváciu radnice vo vyššie uvedných kauzách. Lebo aj keby hneď predali a prenajali všetky nehnuteľnosti mesta včítane Hlavného námestia, stále nezískajú dostatok prostriedkov na sanovanie dôsledkov pokračovania v zmluve s Brantnerom. Ako sme sa dozvedeli z posledného čísla krajského týždenníka (lebo práve týmto kanálom radnica preferuje komunikovať s verejnosťou) "minulý týždeň Mesto a Brantner Nové Zámky s.r.o. podpísali zmluvu o urovnaní, ktorou sa dohodli na postúpení pohladávok spoločnosti Brantner na banku a ďalších vyrovnaniach" a ďalej: "Odpustenie úrokov z omeškania je podmienené tým, že sa mesto nebude snažiť odstúpiť, resp. vypovedať Zmluvu o zabezpečení komunálnych služieb v meste Nové Zámky, ktorá bola uzavretá v decembri 2007 cez verejné obstarávanie, okrem tých dôvodov ktoré sú ako oprávnené uvedené v samotnej Zmluve. Súčasne bude mesto ďalej zachovávať spoločnosti Brantner exkluzivitu v oblastiach, v ktorých podľa spomenutej zmluvy výhradne vykonáva služby pre mesto." Zdá sa, že sa len potvrdzuje staré známe príslovie: Kto zle zapne prvý gombík, ten sa už dobre nepozapína...

2015-06-16 15:37:39 L. Moravík
Teraz sa ukazuje, o čo novým radným pri voľbách išlo. Bývalé vedenie (spolu za výdatnej asistencie aj mnohých súčasných otcov a matiek mesta) zanechalo mestskú kasu prázdnu. Ostali však ešte viaceré lukratívne nehnuteľnosti, na ktoré si určité skupiny robili zálusk.
Pod dobre znejúcimi heslami transparentnosti sa pustili do volebnej kortešačky. Staré známe heslo, nikto vám nedá toľko, čo mi vám sľúbime opäť slávilo úspech.
Za všeobecného jasotu a trúbenia taxíkov sa ľudia tešili zo (staro)nového vedenia - OK ako nám všetkým bude dobre a zavládne konečne prosperita mesta.
Plán vyšiel k blaženej spokojnosti hŕstky vyvolených, veď aj oni sú občania mesta a chcú prosperovať.
Na záver, čo dodať. Snáď len poučenie pre ďalšie komunálne voľby: Starého psa novým kúskom nenaučíš.
2015-06-16 14:37:03 realito
jednoznačne súhlasím....a dúfam, že tým sa zvýši aj úroveň najpopulárnejšieho športu - futbalu v Nových Zámkoch!!!
Dúfam, že nový pán primátor urobí viac pre nz futbal.....samozrejme aj pre iné športy...
2015-06-16 10:20:25 Spavny predaj
Predaj "Štadióna" L. Gancznera je správnym rozhodnutím. Avšak len v tom prípade, ak všetky takto nadobudnú financie budú investované do komplexnej rekonštrukcie štadióna na Sihoti. Stav, v akom sa oba štadióny momentálne nachádzajú, je obrovskou hanbou každého jedného vedenia tohto mesta. Investícia do športu je investíciou do zdravého vývoja ďalších generácií.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x