Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  15-10-18   3,788  
0
Konateľa Bytkomfortu, mestskej sro-čky s 51% majetkovým podielom mesta, Ing. Štefana Tótha naozaj nemáme mať prečo v láske - bol jedným zo štatutárov, od ktorých sme sa dva roky v správnom konaní márne snažili získať informácie o hospodárení nimi vedených mestských firiem. V poslednom čase sa však okolo jeho osoby dejú čudné veci, mimo iné ktosi organizuje kampaň anonymných podaní na jeho osobu adresovaných mestskému úradu. Ak tomu dobre rozumieme, potom by mal v blízkej budúcnosti nasledovať pokus dosadiť na jeho miesto exponovaného poslanca z užšieho primátorovho tímu podobne, ako bol dosadený v januári 2015 konateľ spoločnosti Brantner. Tentokrát ide navyše o kandidáta príbuzensky previazaného s ďaľším poslancom novozámockého zastupiteľstva.  


Myslíme si, že by to bola obzvlášť nešťastná voľba a to nielen kvôli tomu, že azda neexistuje horší kandidát, než začínajúci ekonóm bez skúseností, ale hlavne preto, lebo by to ďalej diskreditovalo vedenie mesta ako celok. Je niečo krajne nezdravé v tom, ak o poslancovi, ktorý pred voľbami horlí za obecné blaho, vysvitne, že je v skutočnosti uchádzačom o zamestnanie a že po ničom viac netúži, ako sa pomocou poslaneckého mandátu protekčne zamestnať v mestskej firme. Súdny človek musí rozumieť tomu, že pre poslancov sú fleky v mestských firmách tabu a k nim iná cesta než cez porušenie poslaneckého sľubu nevedie. Veríme, že zastupiteľstvo nájde spôsob ako znemožniť podobnú nomináciu (o ktorej síce formálne nehlasuje, de-facto však áno, keďže rozhoduje o majetkovej (ne)účasti mesta v spoločnosti).
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,401 MODIFIED: 2020.03.14 21:52:34.MD5: a47ee6c6b49169f85e4b6316783bfdb9 STATUS: FALSE  This window is : x