Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  16-02-27   8,509  
0
Jedna z najhanebnejších kapitol dejín Československa boli povojnové pogromy a vysídľovanie obyvateľstva. Benešova vláda pokorená kapituláciou v Mníchove, kolaboráciou obyvateľstva s nacistami a nelojálnosťou slovenskej reprezentácie ktorá vzápätí po Mníchove vyhlásila autonómiu, sa rozhodla prekryť vlastné zlyhania nájdením zástupného vinníka a zotročením, vyrabovaním a vyhnaním príslušníkov menšín anektovaných Československom v r. 1919.  


Beneš v decembri 1943 počas návštevy Moskvy odovzdal sov. vláde memorandum o plánovanom povojnovom odsune národností z územia ČSR. Stratu občianskych a majetkových práv Nemcov a Maďarov zakotvil Košický vládny program v apríli 1945.  V máji 1945 bolo z krajiny vyhnaných prvých 32 tisíc Maďarov, ktorí prišli na odstúpené územie po 2. novembri 1938.  Napriek očakávaniam čsl. vedenia Postupimská konferencia v auguste 1945 neschválila celoplošný "transfer" Maďarov a odkázala strany na vzájomné rokovania.

Medzištátna dohoda o výmene obyvateľstva bola podpísaná 27. februára 1946 v Budapešti. Zaväzovala Budapešť prijať z ČSR toľko vysídlených Maďarov, koľko sa Slovákov z Maďarska dobrovoľne prihlási na presídlenie. Tých sa na však neprihlásila ani 1/4 z očakávaného počtu,  preto sa čsl. politici pohrávali s myšlienkou ich "povinného presídlenia", k čomu však maďarská vláda nebola partnerom. Tá navyše odďalovala začiatok výmeny obyvateľstva poukazovaním na majetkovú disparitu medzi prihlásenými Slovákmi a  vysídľovanými Maďarmi. V apríli 1946 začali Slovensko opúšťať transporty  s karpatskými Nemcami, rokovnia s Budapešťou stále viazli na mŕtvom bode. Čsl. vláda v novembri 1946 začala s deportáciami Maďarov do Čiech a obsadzovaním ich domov tzv. dôverníkmi. Do februára 1947 bolo zo 400 obcí južného Slovenska za asistencie vojska vyvezených do českého pohraničia 44.000 osôb, z ktorých útrapy presunu počas silných mrazov neprežilo  1000 ľudí. Vzhľadom na silnejúce medzinárodné protesty vo februári 1947 čsl. vláda zastavila deportacie Maďarov do Čiech. V marci 1947 začala tzv. reslovakizácia, ktorá výmenou za zrieknutie sa maďarskej národnosti ponúkala vrátenie občianskych práv.  Maďarská vláda vo februári 1947 v Paríži podpísala mierovú zmluvu, na jej základe boli ČSR odovzdané tri obce na pravom brehu Dunaja pod Bratislavou. Výmena obyvateľstva pokračovala až do polovice roku 1948. Na Slovensko z Maďarska repatriovalo 73.273 presídlencov, Československo bolo v r. 1945-48 nútených opustiť do 120 tsíc Maďarov, medzi nimi aj býv. zajatci zo sov. zajateckých táborov, ktorých ČSR odmietla prevziať. V októbri 1947 schválila vláda návrh št. tajomníka Clementisa na rozsídlenie zbytku Maďarov z kompaktne obývaných oblastí.

Po komunistickom prevrate sa situácia začala pomaly konsolidovať, hoci protimaďarská histéria doznievala
ešte niekoľko mesiacov. Ešte v apríli 1948 vydali národné výbory vyhlášky zakázujúce používať maďarský jazyk na vejenosti.  Okáliho akcia na premenovávanie historických názvov maďarských obcí prebieha v júni 1948. Začiatkom októbra sa slovenské orgány pokúsili o akciu "Juh" zameranú na vysídlenie maďarských "kulakov" s cieľom umiestniť  do ich obydlí Maďarov vracajúcich sa z Čiech ktorých domy medzičasom obsadili "dôverníci". Koncom októbra Národné zhromaždenie prijíma zákon č. 245/1948 Sb. ktorým sa vracia štátne občianstvo osobám maďarskej národnosti...

 

Obdobie 1943-1948 v historickej chronológii na Watson.sk:
 
2016-02-28 17:57:02 tien
bohuzial, z tich madarov co tu ostali, zacinaju niektori robit problemy a stvu Slovakov a Madarov navzajom.
Presidlovanie malo byt robene doslednejsie, aspon by to bolo takich Psenakovcov, Nagyovcov (ala posranec mestskeho zastupitelstva NZ), Csakyovcov, Bereniovcov (baranov) pomenej.
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
04:29:03 Pred 70-mi rokmi bola podpísaná Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom [2016-02-27; 8,509 x]
04:27:50 Podporuje primátor gambling? [2019-09-18; 2,940 x]
04:27:12 Magyar szózatok a békekonferenciához és a világ közvéleményéhez 1919-ben és a csehszlovák válaszok I... [2013-06-19; 5,318 x]
04:26:32 Martin Výžinkár zasahuje. Zakúsiac nečinnosť miestnych funkcionárov sa obrátil na kraj [2018-10-10; 4,369 x]
04:25:50 Korupčná kauza z éry socializmu a jej súvislosti: Prípad Babinský [2023-12-25; 1,007 x]
04:25:09 A hét könyve: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában I.-VII. (B... [2020-12-18; 1,375 x]
04:24:28 A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki Vadkerty Katalint [2018-08-20; 1,752 x]
04:23:50 Anatómia jedného podvodu časť 5. Chronológia [2022-10-26; 1,573 x]
04:23:14 Krátke úvahy nad rozpočtom 2020 [2019-11-26; 2,707 x]
04:22:36 Kniha týždňa/A hét könyve: Lingea konverzácia slovensko-maďarská, Lingea magyar-szlovák társalgás... [2018-05-06; 2,331 x]
04:22:09 Humoristické a satirické časopisy I. Začiatky [2022-02-20; 992 x]
04:21:56 Správy z októbrového zastupiteľstva (29.10.) [2019-11-01; 3,054 x]
04:21:17 Krátke úvahy nad rozpočtom 2021... [2020-12-03; 1,596 x]
04:20:38 Hoci mesto prevádzkuje dve reštaurácie, jedlo si objednáva z firmy p. viceprimátora... [2019-05-19; 3,399 x]
04:19:58 Obrat v kauze Zúgov: Primátorovi nedovolili skolaudovať pomocnú stavbu elektrárne na Zúgove [2021-07-16; 2,077 x]
04:19:20 Čo Vám vaši krajskí poslanci zabudli povedať: do konca septembra sa môžete uchádzať o dotácie NSK... [2020-08-07; 1,814 x]
04:18:41 Krátka správa zo zasadnutia zastupiteľstva... [2020-12-17; 1,931 x]
04:16:12 Nové Zámky v radostnom očakávaní klobáskového festivalu... [2013-10-08; 2,451 x]
04:14:58 6. Novozámocká súťaž vo výrobe klobás 6.11.2010 / 6. Érsekújvári kolbászfesztivál [2010-10-27; 2,399 x]
04:13:50 Az érsekújvári Czuczor Gergely Irodalmi és Kulturális Napok története / História literárno-kultúrnyc... [2013-01-05; 7,722 x]
04:13:11 Menoslov zosnulých, ktorých popol bol uložený do spoločného hrobu na novozámockom cintoríne / Az érs... [2017-02-15; 4,155 x]
04:12:33 Kam sa stráca majetok Hotela Korzo a.s.? Otvorený list kontrolórovi mesta Nové Zámky... [2021-07-08; 2,625 x]
04:11:55 Krátka správa zo zastupiteľstva... [2020-11-26; 2,078 x]
04:11:14 Világutazó rovatom újabb vendége: Erika Valkovičová fotográfus [2022-07-23; 1,313 x]
04:10:34 Po ovocí ich spoznáte... Predalo mesto pozemky za štvrtinovú cenu? [2020-10-27; 1,863 x]
04:09:57 Egy csésze kávé Zolcer Jánossal [2020-11-22; 3,142 x]
04:09:17 Len včera uverejnili zmluvu a dnes sa na cintoríne už bagrovalo... [2020-09-22; 1,951 x]
04:08:37 14 hodinový rokovací maratón mestského zastupiteľstva - miesto v dozornej rade Hotela Korzo už nikt... [2019-09-05; 3,732 x]
04:07:50 62 dní do konania komunálnych volieb a 100 dobrých dôvodov prečo nevoliť O. Kleina... [2022-07-10; 8,430 x]
04:06:58 Náročný 14 hodinový rokovací maratón. Primátorský krúžok sa cíti byť ukrivdený kritikou na facebooku... [2019-03-20; 4,431 x]
04:06:08 Po výrube stromov v areáli i mimo areálu starej nemocnice zostala holá pláň... [2019-02-24; 2,767 x]
04:05:38 Korene kauzy ilegálneho znovuotvorenia zrekultivovanej mestskej skládky siahajú až do roku 2019 [2023-01-19; 1,220 x]
04:05:15 Konkurzy a bankroty v Nových Zámkoch [2022-10-08; 1,214 x]
04:04:56 Ako radnica potajomky obstarala pokračovanie lúpežnej zmluvy s Brantnerom [2022-12-16; 1,305 x]
04:04:24 Egy csésze kávé... Telek Lajos rovata a Watson.sk-n [2013-11-18; 14,701 x]
04:04:14 Nebojte sa p. Učeň, všetko bude OK! Terapeutické video z ordinácie doktora Kleina [2022-09-30; 2,959 x]
04:04:03 Obyvateľom panelákov s vďakou za odovzdané hlasy a neúčasť na voľbách: dodávka tepla zdražie o 140%... [2022-12-14; 2,322 x]
04:03:16 Pozor na nekalé obchodné praktiky spoločnosti UPC Slovensko ! [2011-02-06; 18,647 x]
04:02:54 Címlaplány - Szeredy (Sztredová) Krisztina énekművész, szoprán operaénekes [2022-10-14; 2,359 x]
04:01:55 Mesto reagovalo na náš článok o sánkovačke a zatopenej záhradkárskej osade. Spýtali sme sa umelej in... [2024-01-14; 1,331 x]
04:01:00 Majetkové priznania primátora a poslancov MsZ v Nových Zámkoch za rok 2022 [2024-01-13; 1,218 x]
04:00:45 Ani také tu ešte nebolo. Poslanci počas prestávky zmizli zo zastupiteľstva... [2021-03-11; 1,836 x]
04:00:31 A Popbazár mai vendége a lévai születésű SÓLYA Lajos rockzenész, aki az Omega együttes dobosát szólí... [2022-11-28; 1,128 x]
04:00:19 Viktor Kubal zomrel pred 15 rokmi. Velikán slovenského výtvarného humoru by sa tento rok bol dožil 8... [2012-05-10; 4,929 x]
03:59:58 A Nobilitas Carpathiae sikeres bemutatkozása az érsekújvári kolbászkészítő versenyen / Úspešná premi... [2011-11-09; 3,034 x]
03:58:54 Egy csésze kávé Bregyán Gáborral [2021-03-07; 2,332 x]
03:58:40 Michal Matunák, Nové Zámky pod tureckým panstvom (1663—1685) [2013-09-18; 11,035 x]
03:57:57 A 300 éves Ziliziek Pereden találkoztak [2017-11-09; 2,728 x]
03:57:28 Rekordné zvyšovanie daní a poplatkov, ďalšia degradácia samosprávy [2023-12-14; 1,451 x]
03:55:54 Kniha týždňa / A hét könyve: Martin Vietor, Dejiny okupácie južného Slovenska (1968) / Dél-Szlo­vák... [2013-10-26; 5,572 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x