Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  16-04-19   3,277  
0
Posledné obdobie sme svedkami aktivizácie prispievateľov na portáli Odkaz pre starostu (OpS), ktorý je otvoreným fórom pre nahlasovanie závad a požiadaviek mestskému úradu a mestským organizáciám. Novozámocký priečinok OpS vznikol v máji 2014, odvtedy sa celkom 76 občanov obrátilo na vedenie mesta s 211 podnetmi, z nich bolo do dnešného dňa vyriešených 129. Pritom predchádzajúce vedenie mesta do 15. 11. 2014 riešilo 46% nahlásených podnetov,  kým súčasné vedenie 69%, čo hodnotíme ako výrazné zlepšenie. Výsledok by bol ešte lepší, keby radnica nepoĺavila práve posledné týždne, keď badáme aktivizáciu občanov.  


Najaktívnejśími nahlasovateľmi podnetov sú Martin Vyžinkár (36), Zdenka (18), VeVe (16), Erika (12),  IM (8), Imruch (8), Marián Pócs (7) a Roman Kostelný (7). Na tomto mieste by sme sa im chceli poďakovať za ich úsilie, ktorým robia naše mesto lepším miestom pre život nás všetkých. Vďaka!
Aktivita na portáli Odkaz pre starostu ua obdobie máj 2014 - apríl 2016 :

Šípkami sme označili dátumy článkov venujúcich sa téme na watson.sk. Od 12.8.2015 zobrazujeme banner OpS v záhlaví náśho portálu trvale.
Téme sme sa naposledy venovali vo februári 2015 v článku  Priebežná správa o stave riešenia podnetov na portáli "Odkaz pre starostu". Nasledujú podnety, ktoré pribudli za uplynulé obdobie.

01. Výtlky na ceste
Zaslal: Beata Pálmaiová   Stav: Zaslané samospráve   Zodpovednosť: Určuje sa    ->Prejsť na podnetPopis: Záhradkári záhradkárskej osady Zelený raj prosíme kompetentných, aby sa v nej upravila komunikácia, pretože sú tam také hlboké výtlky, že je problém prejsť osobným autom i bicyklom.

02. Sihoť - dopravná situácia, parkovisko v parku a na trávnikoch!
Zaslal: Martin Vyžinkár   Stav: V riešení   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Ak nejaké miesto v NZ potrebuje reguláciu vstupu/prejazdu a státia motorových vozidiel je to areál Sihote! Sihoť je rekreačnou oblasťou mesta, je tu vybudované pekné a rozľahlé detské ihrisko. V zadnej časti parku je postavený skate-park. Na Sihoť sa ľudia chodia prechádzať. Je to takmer park - a v princípe vôbec neprekáža, že cez Sihoť prechádza komunikácia pre motorové vozidlá smerujúce do areálu Atletického štadióna a autoškoly – pred vstupom je dopravná značka „Dopravnej obsluhe vjazd povolený“. ALE TO OSTATNÉ!!!!!: AUTÁ NA TRÁVNIKOCH! MLÁDEŽ KTORÁ SA „PRECHÁDZA“ PO SIHOTI AUTAMI – NA KONCI (pri stavidle nádrže) SA OTÁČA SUVERÉNNE PO TRÁVNIKOCH!!!!! PARKOVANIE HOCIKDE V ČASE KONANIA ROZNYCH AKCIÍ - parkovisko pri ZŠ poloprázdne! Sadnite si na terasu nad rybníkom a kochajte sa!!!!
Odpoveď samosprávy: Pred vjazdom do lesoparku Sihoť na Tyršovej ulici je umiestnená zvislá zákazová dopravná značka B1: Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel a pod ňou je umiestnená dodatková tabuľa: Cieľovej obsluhe vjazd povolený ! V preklade to znamená, že v prípade organizovania športových podujatí na štadióne, v gymnastickej hale, rybárskych pretekov, cirkusového programu a iných kultúrno-spoločenských akcií toto dopravné značenie umožňuje vjazd na Sihoť ako aj parkovanie motorových vozidiel v danej lokalite.Navrhujem Vám, ako kritikovi, plniť si aj svoju občiansku povinnosť a v rámci spolupráce s MsP ako aj s PZ SR nahlasovať „ihneď“ zistené prípady parkovania na trávnatej ploche na bezplatné telefónne číslo MsP 159, alebo na štátnu políciu. Pre ochranu prírody je môj návrh, určite účinnejším spôsobom tieto nedostatky odstraňovať ihneď, ako neúčelné fotenie a vypisovanie podnetov na internetové stránky. S pozdravom Mgr. Jozef Tököly náčelník MsP

03. Otvorený odtok
Zaslal: Michal Durkovsky   Stav: Zaslané samospráve   Zodpovednosť: Určuje sa    ->Prejsť na podnetPopis: Poprosil by som uzavriet odtok pri stlpe na hlavnom namesti...je to prvy stlp od kostola a je tam velka diera..ja som malemu odtial nohu vybral ale je otazka casu kedy sa stane nieco horsie tak by som poprosil o opravu. Vdaka

04. Osy na šmýkalke v Bernolakovom parku
Zaslal: zdenka   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Pod zhybom na smykalke maju osy male hniezdo.
Odpoveď samosprávy: Vážená pani Zdenka,osie hniezdo spod záhybu šmýkačky v Bernolákovom parku bolo odstránené dňa 19.4.2016.S pozdravom Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

05. Brána ZŠ Mostná
Zaslal: Judita Demová   Stav: V riešení   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Dobrý deň. Chcela by som upozorniť na zdeformovanú vstupnú bránu do ZŠ Mostná z ulice Kapisztóryho. Neverila by som tomu, že po veľmi vydarenej rekonštrukcii školského areálu sa nenašli prostriedky na opravu tejto brány.
Odpoveď samosprávy: Vážená pani Demová,ďakujeme za Váš podnet. Dovoľujeme si Vám oznámiť, že vecne príslušným na riešenie Vášho podnetu je vedenie ZŠ Mostnej ul. v Nových Zámkoch. Podnet sme vedeniu ZŠ preposlali, so žiadosťou o nápravu.S pozdravom Nikoleta Makaiová sekretariát primátora Nové Zámky

06. Blokovanie parkovacieho miesta
Zaslal: Vlasta Kociova   Stav: V riešení   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Uz niekolko rokov neopravnene zabera parkovacie miesto mot.vozidlo modrej farby Daewoo NZ7**** na Nabreznej ul.c.36. Nakolko majitel vozidla porusuje zakon 372/90 Zb $48VZN mesta o parkovani na uzemi mesta, preco este majitelka vozidla nebola vyzvana k odstraneniu od MsP, ked o tom maju poznatky? Dakujem
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň.Motorové vozidla Daewoo zaparkované na Nábrežnej č. 36 MsP registruje v zozname dlhodobo odparkovaných vozidiel. Držiteľka vozidla bola začiatkom roka 2015 príslušníkmi MsP upozornená na zaberanie verejného priestranstva. Držiteľka sa problém v roku 2015 snažila riešiť tak, že pravidelne premiestňovala vozidlo na iné miesto. Od roku 2016 je monitorované vozidlo na tom istom mieste. Bolo zistené, že na zmienené motorové vozidlo je uvalená exekútorská blokácia. Okrem uvedenej skutočnosti motorové vozidlo nemá platné STK ani EK čo rieši Okresný úrad. MsP v súlade s VZN č. 13/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o dani za užívanie verejného priestranstva číslo 7/2008 v znení VZN č. 9/2011, dáva podnet na vyrubenie poplatku za zaberanie verejného priestranstva na príslušný odbor MsÚ Nové Zámky.S pozdravomMgr. Jozef Tökölynáčelník MsP

07. Chýbajú smetné nádoby
Zaslal: zdenka   Stav: V riešení   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Po celom useku Komarnanskej ulice od Hobbi po kostol ani 1 kos.
Odpoveď samosprávy: Vážená pani Zdenka,ďakujeme za Váš podnet. Zaoberá sa ním Odbor komunálnych služieb. O jeho priebehu Vás budeme informovať.S pozdravom Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

08. Nelegálna (a neestetická reklama), zanedbané mestské plochy.
Zaslal: Martin Vyžinkár   Stav: V riešení   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Dobrý deň, po celom meste sú rozmiestnené betónové stĺpy na ktorých je možné (asi po dohode s MsÚ NZ) propagovať podujatia v meste, rôzne organizácie či spoločenské alebo športové akcie. Celé mesto je obsypané bilbordami. Mnohé budovy v meste už prestali byť domami kde je dôležitá fasáda či architektúra – už sú len nosičom a podkladom pre veľkoplošnú reklamu. Zjavne to ale ešte nie je dosť – sú takí ktorým to nestačí a potrebujú svojou reklamou oblepiť ďalšie voľné plochy v meste. Je dobré že na seba nechávajú kontakt! Bolo by teda si vhodné požiadať ich o odstránenie plagátov a upozorniť ich na nelegálnosť oblepovania mesta. Alebo je to takto v poriadku? Schválne pripájam len fotografie týkajúce sa oblepených objektov v správe mesta. Lokalita: križovatka Kapisztóryho a M.R.Štefánika.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň pán Vyžinkár,mesto Nové Zámky ako vlastník pozemkov, na ktorých sú umiestnené výlepné a vývesné plochy, monitoruje nelegálny výlep plagátov, ktorý následne rieši v súčinnosti s Mestskou políciou v Nových Zámkoch. Mestská polícia rieši problém vylepovania plagátov v súlade so Zákonom č. 372/1990 Zb. o priestupkov, podľa § 47 Priestupky proti verejnému poriadku od. (1) písm. d) priestupku sa dopustí ten, kto znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo znečistí verejnoprospešné zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami alebo zanedbá povinnosť upratovania verejného priestranstva.Umiestňovanie alebo vylepovanie reklám na fasády budov, výklady obchodov, rozvodové skrine patriace súkromným osobám, resp. organizáciám, samozrejme so súhlasom majiteľov, mestská polícia nie je kompetentná riešiť. Nelegálny výlep plagátov na budovách a zariadeniach, ktoré sú majetkom inej právnickej alebo fyzickej osoby, rieši vlastník – správca týchto zariadení, budov.Zámerom mesta je riešiť situáciu výlepných a vývesných plôch komplexne:-Vymeniť existujúce plochy, vybudovať nové výlepné valce, resp. tabule, ako aj odstrániť nevhodne umiestnené plagátovacie plochy, a tým zabezpečiť výrazné zlepšenie vzhľadu plagátovacích plôch v Nových Zámkoch ako súčasti mestského mobiliára.-Skvalitniť služby poskytované pri výlepe plagátov, prevádzke a údržbe plagátových plôch.-Viditeľne obmedziť výskyt nelegálneho čierneho výlepu, ako aj odstraňovať neoprávnene vylepené plagáty. Snahou je v maximálnej miere, v medziach stanovených kompetencií, eliminovať „vizuálny smog“ v meste Nové Zámky.Mgr. Denisa Felixovávedúca odboru sociálnych vecí,školstva a kultúry

09. Ulica M. R. Štefánika - množstvo chýbajúcich stromov ( a iné).
Zaslal: Martin Vyžinkár   Stav: V riešení   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Ulica M.R.Štefánika (v úseku svetelná križovatka/Sokolovňa - železničná stanica) je zaujímavá a hodnotná tým, že ju takmer v celej jej dĺžke sprevádza alej pomerne starých a vzrastlých stromov, hlavne líp. Stromy ulici dodávajú atmosféru, patria k nej a tvoria ju. Ale postupne, z rôznych dôvodov, schnú. K nahradeniu odumretých stromov ale neprichádza! Na ľavej strane ulice (smerom od Sokolovne k železničnej stanici) sa nachádza 20 živých stromov a 16 kusov prázdnych miest po odumretých stromoch. Na pravej strane je 42 živých stromov, 12 miest je prázdnych. Aj tu je jasne vidieť ako ulice mesta upadajú a sú zanedbávané. Prečo neprichádza k dosádzaniu líp na prázdne miesta? A čo stav povrchu chodníka v časti pri stanici? Toto je tiež jedna z ulíc, kde je možné vyznačiť cyklopruhy.
Odpoveď samosprávy: Vážená pán Vyžinkár,ďakujeme za Váš podnet. Zaoberá sa ním Odbor komunálnych služieb. O jeho priebehu Vás budeme informovať.S pozdravom Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

10. Nebezpečná kovová konštrukcia
Zaslal: Zaneta   Stav: V riešení   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: V mene rodičov malých detí prosím odstrániť kovovú konštrukciu z ktorej chýba šmyk alkova časť ,ktorá je nebezpečná pre malé deti,ktoré láka vyliezť na ňu.
Odpoveď samosprávy: Vážená pani Žaneta,ďakujeme za Váš podnet. S podnetom sa zaoberá Odbor komunálnych služieb, o jeho priebehu Vás budeme informovať. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

11. Nebezpečné ihrisko na Nábrežnej
Zaslal: zdenka   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Ihrisko je zanedbane a hlavne NEBEZPECNE. Hojdaci most je UTRHNUTY, hojdacky rozbite, pristupove chodniky zarastene.
Odpoveď samosprávy: Vážená pani Zdenka,ďakujeme za Váš podnet. S podnetom sa zaoberá Odbor komunálnych služieb, o jeho priebehu Vás budeme informovať. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

12. Žľab na hlavnej kaplnke-kalvaria
Zaslal: Marián Pócs   Stav: Neriešený   Zodpovednosť: Iný subjekt    ->Prejsť na podnetPopis: Ukradnutý žľab pre dažďovú vodu min. 6rokov.

13. Vstup na chór Farský kostol
Zaslal: Marián Pócs   Stav: Neriešený   Zodpovednosť: Iný subjekt    ->Prejsť na podnetPopis: Úprava fasády vchodu na chór Farský kostol. Mesto o úpravu nemá záujem.

14. Súsošie sv. trojice
Zaslal: Marián Pócs   Stav: Neriešený   Zodpovednosť: Iný subjekt    ->Prejsť na podnetPopis: Súsošie sv. Trojice na hlavnom námestí, socha držiac v ruke - ulomenú palicu takmer 5 rokov. V každej minúte môže padnúť, nehovoriac cem zimne obdobie takéto sochy zakrívaju.

15. socha na kalvárii
Zaslal: Marián Pócs   Stav: Neriešený   Zodpovednosť: Iný subjekt    ->Prejsť na podnetPopis: Socha na Kalvárii, nutná obnova. Tvár zarastená machom.

16. Nový most v KN = možný nárast tranzitu cez NZ.
Zaslal: Martin Vyžinkár   Stav: Neriešený   Zodpovednosť: Iný subjekt    ->Prejsť na podnetPopis: Dobrý deň, V Komárne sa onedlho začne s výstavbou nového cestného mosta. Dokončený a uvedený do prevádzky má byť v roku 2018. Tento nový cestný most, na rozdiel od starého Alžbetinho mosta, umožní aj prejazd ťažkých nákladných vozidiel – tie doteraz museli KN obchádzať a na Slovensko vstupovali v Medveďove alebo v Šahách. Ak bude prejazd kamiónov pri KN možný, smerom na sever budú pravdepodobne prechádzať cez Nové Zámky. Môže sa teda stať, že na trase SVK - HU - SVK si prejazd cez NZ zvolia mnohí vodiči a mesto bude upchaté kamiónmi. Chystá sa naše mesto nejakým spôsobom na túto situáciu? Už dnes je po veľkú časť dňa na Kapisztóryho ulici a Komárňanskej ceste (cesta č.64) súvislá kolóna áut.

17. Smeti za plotom zš G.Bethlena
Zaslal: erika   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Smeti, ktoré asi nikomu neprekážajú...
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Odpad bude odstránený v pondelok 4.4.2016.S pozdravom Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

18. Špina na ulici smerom do mesta
Zaslal: Marián Pócs   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: 150 m od hlavného námestia v Nových Zámkoch , kopa smetí na Žerotínovej ulici, zničení drôtený plot (otázka kedy si niekto roztrhne kabát, alebo sa stane úraz ) burina,
Odpoveď samosprávy: Vážený pán Pócs,ďakujeme za Váš podnet. Pozemok bol v pondelok, 4.4.2016 vyčistený aktivačnými pracovníkmi. Uvedený pozemok, nie je vo vlastníctve mesta Nové Zámky. Mesto hľadá s vlastníkom riešenie oplotenia a udržiavania čistoty na danom pozemku.S pozdravom Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

19. Hlavné námestie: prázdne miesta po vyschnutých stromoch.
Zaslal: Martin Vyžinkár   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Stromy sú v meste veľmi dôležitým prvkom. Ak ich zasadíme a v prvých rokoch ich života na novom mieste sa o ne riadne staráme dostaneme od nich mnohé: pomôžu regulovať extrémne teploty v meste, znižujú znečistenie prachom a pozitívne regulujú vzdušnú vlhkosť, poskytujú tieň, znižujú hlučnosť, produkujú kyslík a absorbujú CO2. Nehovoriac o estetickom význame. Roky prázdne miesta po vyschnutých stromoch na Hlavnom námestí veľkým estetickým zážitkom nie sú.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 07054 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

20. Vytlačený obrubník
Zaslal: zdenka   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Obrubnik vytlacil strom, nebezpecne vytrca zo zeme, pri krizovatke Gogolova-Komarnanska
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 06970 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

21. Rychlo jazdiace auta
Zaslal: zdenka   Stav: Neriešený   Zodpovednosť: Iný subjekt    ->Prejsť na podnetPopis: V ulicke za Gogolovou a Komarnanskou si soferi casto skracuju cestu, jazdia vsak neprimerane rychlo, vzhladom na vysoky pohyb chodcov a cyklistov by som chcela navrhnut osadit znacku na znizenie rychlosti na 20km/h.

22. Prepadáva sa cesta
Zaslal: zdenka   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Ulicka Pri gymnaziu, pred polyfunkcnym domom, stale sa prehlbujuca jama.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 06782 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

23. Vodorovné dopravné značenie
Zaslal: zdenka   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Od Arcadie medzi Gogolovou a Komarnanskou chyba vodorovne dopravne znacenie parkovacich miest. Auta parkuju zle a plytva sa tak parkovacimi miestami.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 06833 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

24. Sihoť - parkovanie na verejnej zeleni.
Zaslal: Martin Vyžinkár   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Dobrý deň, 3.mája 2015 som na tomto mieste upozorňoval na rozjazdenú plochu na Sihoti za Skate-parkom. Dostal som takúto odpoveď: „Dobrý deň, hliadky mestskej polície venujú lesoparku Sihoť zvýšenú pozornosť ohľadom parkovania motorových vozidiel na verejne prístupnej zeleni v súlade so Zákonom č.8/2009 o cestnej premávke § 25 ods. 1) písm. s).“ Po dlhej dobe som koncom minulého týždňa prechádzal týmto miestom. Rozjazdená plocha bola rovnaká ako pred rokom: žiadna náprava, žiadna obnova trávnika, nič. Na rozjazdenej ploche (v parku, na bývalom trávniku, na verejne prístupnej zeleni, mimo komunikácie) bolo zaparkované vozidlo Mestskej polície. Aké je vysvetlenie? Je toto potrebné/normálne? Bude niekedy zdevastovaná plocha upravená. Alebo je to takto dosť dobré?
Odpoveď samosprávy: Hliadky MsP venujú zvýšenú pozornosť lesoparku Sihoť nielen z dôvodu nesprávneho parkovania motorových vozidiel ale aj z dôvodu znečisťovania verejného priestranstva.Hliadka MsP kontrolovala priestor pri starom železničnom moste, kde sa často zdržiavajú rôzne osoby resp. bezdomovci, ktorí znečisťujú uvedenú lokalitu rôznym odpadom. V prípade ak to charakter zákroku nebude vyžadovať, budú služobné vozidlá s právom prednostnej jazdy parkovať na vhodných miestach danej lokality. Príslušníci MsP boli poučení ohľadom parkovania služobných motorových vozidiel opatrených zvláštnym výstražným zvukovým a svetelným zariadením .S pozdravomMgr. Jozef Tököly náčelník MsP

25. Osadenie značiek bez upozornenia
Zaslal: Dominika   Stav: V riešení   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Dobrý deň. Chcem sa spýtať, kto navrhol a povolil osadenie dopravných značiek B33 na ulici Tatranská? A z akého dôvodu len na vyhradenom mieste pred 5-6 rodinnými domami? Ak je tam tá značka oficiálne, prečo polícia nevyvádza dôsledky z jej porušenia? A prečo táto značka nebola daná na začiatok daného úseku ulice? Nezmestia sa tam dve autá vedľa seba kvôli parkovaniu z oboch strán. Nedá sa cez tú úzku uličku prejsť, zasekávajú sa tam vodiči, dokonca blokujú hlavnú cestu (Vajanského). A nakoniec položím stále nezodpovedanú a nedoriešenú otázku, kedy sa začne riešiť problém s parkovacími miestami?
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 06830 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

26. Čierna skládka za garažami na Nábrežnej ul.
Zaslal: erika   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Čiernu skládku vidno z hrádze, keď človek ide na prechádzku, trošku do prírody, všade samé smeti!!!
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 06779 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

27. 70 cm hlboká jama pri byt.dome
Zaslal: Zaneta   Stav: V riešení   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Dobry den,70 cm hlboka jama /byvale pieskovisko/ na travniku pri cinziaku,kde sa zvyknu hrat male deti.Bolo by dobre nasypat piesok.Dakujem.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 06778 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

28. Prepadajucú sa cesta pred byt .domom na Vajanského 47.
Zaslal: Zaneta   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Dobry den,cesta pred cinziakom prepadava stale hlbsie.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 06777 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

29. Čierna skládka na konci Hrebickovej ulice
Zaslal: Juraj   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Na konci Hrebickovej ulice je smetisko najdete tu odpad vsedkeho druhu. Trebalo bi tam osadit tabulu ZAKAZ VINASANIA SMETI . Tade sa da dostat na Strecniansku ulicu a mohli bi sa orezat aj dreviny. Vopred Dakujem.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 06772 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

30. Odpad na Ďumbierskej a na hradzi
Zaslal: zdenka   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Na druhej strane hradze - od Nissanu na Dumbierskej po Cerveny mostik plno odpadkov.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 06675 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

31. Smeti pri mostíku na Zúgove
Zaslal: erika   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: V poslednej dobe sa na brehoch mlynského náhonu pri mostíku na Zúgove začali tvoriť čierne skládky, vyzerá to tam hrozne a napriek tomu tam žije rodinka ondatry, divé kačky aj vodné sliepky, je to smutné, že si takto niektorí ľudia nevážia prírodu...
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 06672 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie. S pozdravom,Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

32. Bude v Nových Zámkoch niekedy priestor pre cyklodopravu?
Zaslal: Martin Vyžinkár   Stav: V riešení   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Moderné a pre život príjemné mestá sa vyznačujú tým, že vytvárajú vyvážené podmienky pre všetky druhy dopravy (bez preferencie individuálnej automobilovej dopravy ako u nás). Na rozdiel od NZ sú v nich vytvorené podmienky pre bezpečnú a príjemnú cyklo-dopravu. V NZ máme dostatočne široké cesty (T.G.Masaryka, M.R.Štefánika, Nábrežnú, Komárňanskú, G. Bethlena či ulicu S.H.Vajanského, okruh okolo centra + vnútorné ulice v CMZ atď.) na ktorých okraji by mohli viesť/byť vyznačené cyklopruhy. Žiadne tam samozrejme nie sú. Uvažuje mesto nad vytváraním priestoru pre cyklodopravu? Nemám na mysli rekreačné trasy ale priestor pre skutočnú dopravu.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 06465 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

33. Nefungujúci semafor
Zaslal: Dominika   Stav: Neriešený   Zodpovednosť: Iný subjekt    ->Prejsť na podnetPopis: Dobrý deň. Chcela by som poprosiť kompetentných, aby zapínali semafor na križovatke T.G.Masaryka a SNP pri čerpacej stanici OMV už o 5:30 ráno, skrz veľkú premávku, kedy sa cez túto križovatku ťažko prechádza smerom na vlakovú stanicu. Za riešenie problému vopred ďakujem.

34. Pohodené panelové valce
Zaslal: zdenka   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Na Komarnanskej ulici pri kruhovom objazde uz roky pohodene valce. Cele okolie je zanedbane.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 06447 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

35. Znečistené chodníky a čierne skládky
Zaslal: Marián Polák   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Znečistené chodníky a čierne skládky na chodníkoch a v poraste medzi železničnou traťou a rybníkmi za troma mostami. Ide o viacero miest, zrejme práca bezdomovcov, ktorý sa tam často pohybujú. Vôbec by nezaškodilo ak by sa mestská polícia 2-3 krát denne prešla a videla čo sa tam deje
Odpoveď samosprávy: Vážený pán Polák,ďakujeme za Váš podnet. Týmto podnetom sa už zaoberá Odbor komunálnych služieb, nakoľko bol zaslaný pani Zdenkou, 4. marca 2016. Odbor komunálnych služieb zabezpečí vyčistenie týchto priestranstiev a upovedomíme aj MsP v súvislosti s hliadkou okolia. O priebehu podnetu Vás budeme informovať.S pozdravomNikoleta Makaiovasekretariát primátora mesta Nové Zámky

36. Vypílenie stromu
Zaslal: Juraj   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Na začiatku Slovenskej ulice v Nových Zámkoch na pravej strane od kruhového objazdu je strom, ktorý zakrýva dopravné značenie a tiež je chorý, má rozsiahle dutiny a môže byť staticky narušený zvnútra. Žiadame o jeho vyrúbanie.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 06003 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

37. Neporiadok a vandalizmus na Sihoti
Zaslal: zdenka   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Za zeleznicnym mostom Sihot by to mohlo vyzerat krasne. Zial je to horsie a horsie. Preco VPP nenakuknu aj tam?
Odpoveď samosprávy: Vážená Zdenka,ďakujeme za Váš podnet. Čo sa týka upratovacích prác na Sihoti, odbor komunálnych služieb MsÚ sa postará o vyčistenie tejto plochy. Informačné tabule, ktoré sa nachádzajú pri posilňovacích strojoch v parku, zriadili HC Štart Nové Zámky. Boli vyzvaný, aby vandalmi zničené informačné tabule opravili.O priebehu podnetu Vás budeme informovať.S pozdravom Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

38. Výtlk na parkovisku
Zaslal: Gabriela Baráková   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Obrovský výtlk na parkovisku veľkosť cca 6 metrov a hĺbka 10-15 cm. Spôsobuje vážne problémy pri cúvaní, parkovaní ( udiera sa spodok auta), v prípade daždivého počasia spôsobuje dokonca aj zašpinenie parkujúcich áut ak pred ním prechádzajú iné autá.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 05867 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

39. Ulica Janka Kráľa - bahnisko
Zaslal: Martin Vyžinkár   Stav: V riešení   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Na ulici Janka Kráľa sa chodník zmenil na parkovisko, dokonca sa tam prenajímajú parkovacie plochy - s týmto asi ťažko čosi spraviť. Následkom zmeny chodníka na cestu/parkovisko sa kus trávnika stal bahniskom – toto napraviť by už malo byť ľahšie. Mesiace chodím okolo a čakám, či toto miesto dá ktosi do poriadku. Nič. Zopár pokút pre „ľudí“ čo nerozoznajú rozdiel medzi chodníkom, cestou, parkoviskom a trávnikom to môže zmeniť - a hneď bude na to čo tu treba: obnova trávnika, výsadba, prípadne mechanické zábrany. Alebo to takto môže byť ďalej? Je nám to dosť dobré?
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 05866 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

40. Zdevastovaný pozemok
Zaslal: zdenka   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Priestor za SZŠ vedla kalvarie zniceny a zdevastovany. Ako to moze takto vyzerat uprostred mesta?
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 05661 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

41. TGM priechod pre chodcov bez osvetlenia.
Zaslal: Martin Vyžinkár   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Dobrý deň. Nad priechodom pre chodcov na ulici T.G.Masaryka pri športovej hale už dlhšiu dobu nesvieti lampa verejného osvetlenia - čo je pre chodcov dosť nebezpečné.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 02536 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

42. Diera v chodníku
Zaslal: zdenka   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Prepadava sa chodnik, ulica SNP
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 02413 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

43. Úprava/oprava cesty Nitrianske nábrežie
Zaslal: Petra   Stav: V riešení   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Dobrý deň, blíži sa zase jar a leto a tak sa chcem opýtať, kedy bude cesta Nitrianske nábrežie upravená konečne tak, že sa nebude po každom prejazde auta (ktoré tam mimochodom nemá čo robiť (zákaz vjazdu z každej strany)) dvíhať vlna prachu. Bývalým vedením bolo sľubované vyriešenie v roku 2015, nič sa nestalo. Rozsypanie zopár makadamových kamienkov na cestu problém nerieši (po týždni to autá rozjazdili tak, že tam už nič nebolo). Ďakujem za rýchle vyriešenie problému. (foto je zimná)
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 02261 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

44. Arogantné parkovanie
Zaslal: Fero   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Majiteľ podniku s rýchlym občerstvením Phasha Pizza na Bitúnkovej 10 sústavne parkuje priamo pred prevádzkou na trávnatej ploche alebo chodníku. K miestu parkovania nevedie žiadna cesta takže autom chodí po chodníku a trávnatých plochách, ktoré sústavne devastuje. Pritom riadne parkovacie miesta sú len pár metrov od podniku.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň.Hliadka MsP v doobedňajších hodinách preverila miesto parkovania motorového vozidla a nezistila na mieste žiadne vozidlo.Na základe zaslanej fotodokumentácie bol zistený majiteľ motorového vozidla Peugeot. Hliadka MsP majiteľa dôrazne upozornila na nesprávne parkovanie. Ten sa ospravedlnil a uviedol, že na mieste /na trávnatej ploche/ už parkovať nebude.Samozrejme hliadky MsP budú miesto monitorovať !S pozdravom Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

45. Odpad od bezdomovcov pod mostom pri Strande
Zaslal: Silvia Balint   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Pod mostom pri Strande stanuju bezdomovci a vznika tam velka skladka odpadu od flias az po vykaly. Je to nielen neesteticke ale aj zdraviu nebezpecne.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 02192 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

46. Hrádza nad mostom = smetisko.
Zaslal: Martin Vyžinkár   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Hrádza rieky nad mostom pri Nábreží je smetisko. Stále. Nevadí? Nezaujíma vás to? Skúste tam dať nejaké smetné koše, dajte nejaké pokuty, spolupracujte s obchodom čo tam stojí......niečo s tým ale spravte.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 01824 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

47. Parkovanie CM
Zaslal: Peter Paška   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Pred vybudovaním parkovísk sa na tejto ul. parkovalo čiastočne na chodníku to sa aj na konci ulice naďalej deje (zelená čiara). Červená čiara pozdĺž vybudovaných parkovísk označuje miesto, kde je takéto státie zakázané dopravným značením zákaz státia. Vzhľadom na to, že v tomto úseku je už dlhšiu dobu problém s parkovacími miestami aj s dôvodu odstavených rôznych firemných vozidiel, navrhujem odstránenie dopravného značenia zákaz státia pozdĺž vybudovaných parkovísk (červená čiara) čím by sa získali ďalšie parkovacie miesta.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 01821 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

48. Komárňanská cesta - smetisko & parkovisko pred Colným úradom.
Zaslal: Martin Vyžinkár   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Dobrý deň, pred časom som sa Vás prostredníctvom portálu OPS spýtal na parkovanie kamiónov na chodníku na Komárňanskej ceste oproti Colnému úradu. Stav dnes, 2.februára 2016, vidíte na priložených fotografiách: bývalý chodník je na šrot (zomletý kolesami nákladných áut), priekopa pri ceste = smetisko, cesta = toaleta! Pred Colným úradom je parkovisko. Nákladné autá tu parkujú (na chodníku pochopiteľne) pretože sú klientami Colného úradu. Vodiči tu odhadzujú odpad a riešia svoje živočíšne potreby pretože tu parkujú - a tiež pretože tu čosi základné chýba. Pre niektorých je vzhľad tohto miesta zasa každodenná kulisa rannej cesty do práce! Zmení sa tu niečo? Je za toto miesto a stav niekto zodpovedný????
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 01820 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

49. Chýbajúci poklop
Zaslal: zdenka   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Pri chodniku vedla Billy smerom hore ku Kalvarii chyba poklop na kanali
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 01819 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

50. Park pri starej tržnici (Ernestova bašta), jazda autom v parku!
Zaslal: Martin Vyžinkár   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: V parku pri starej tržnici, na Ernestovej bašte, sa objavil nový prvok: niekto tu jazdí autom! Ak sú to pracovníci firmy ktorá sa stará o odvoz odpadu bolo by dobré upozorniť ich, že k jedinému malému smetiaku v parku sa dá ísť aj pešo, je to asi len 20 metrov. Jazdiť autom v parku je dosť divný nápad – výsledok vidieť na priložených fotografiách. Alebo je z nejakého dôvodu jazda autom po parku akceptovateľná? Ak už v meste prostredie nezlepšujeme aspoň neničme to čo tu je.
Odpoveď samosprávy: Vážený pán Vyžinkár,Mestský úrad preveroval možné príčiny Vášho podnetu. V mesiaci január, bol vykonávaný orez stromov v parku organizáciou Novovital. Pracovníci organizácie Novovital boli upozornení, aby v budúcnosti kládli väčšiu pozornosť úpravy okolia po skončení prác. S pozdravom Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

51. Problem s parkovanim
Zaslal: Aneta Breznicka   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Dobry den, rada by som sa opytala, ako riesit parkovanie vozidla, ktore je zaparkovane mimo svojho plateneho miesta(asi o 10m) a navyse sposobom, ktory zabera dalsie 2 parkovacie miesta. Dakujem za opoved.
Odpoveď samosprávy: Vážená pani Breznická.Vozidlo už parkuje na svojom, vyhradenom mieste ako dokumentuje aj fotka. Jednalo sa o technickú závadu.S pozdravom Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

52. Rozkopaná cesta na Bezručovej ul.
Zaslal: Ragnar   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Iný subjekt    ->Prejsť na podnetPopis: Na Bezrucovej ulici vo vnutri mesta na hlavnom tahu je na niekolkych miestach uz vyse mesiaca rozkopana cesta pozdlz celej jej sirky. Toto bolo zasypane strkom, no momentalne su tam velke kratery. Je to uz dlha doba na to, aby sa s tym nieco konecne spravilo. Dakujem
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň.Bezručova ulica je súčasťou stavby okružnej križovatky ciest I/75 – III/06420 v meste Nové Zámky. Konštatujeme že predmetná cesta č. I/75 je vo vlastníctve Okresného úradu v Nitre - Odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Správu a údržbu tejto komunikácie vykonáva Slovenská správa ciest Bratislava. Napriek týmto skutočnostiam sledujeme danú stavbu a o problematickom súčasnom stave danej cesty má Mestský úrad odbor komunálnych služieb vedomosť. Dňa 03.02.2016 prebiehal kontrolný deň danej stavby. Investor stavby ktorým je SSC IVSC Bratislava vyslovil nespokojnosť na prevedené práce na základe sťažností Mesta Nové Zámky, zo strany ODI OR PZ ako aj zo strany občanov mesta . Investor žiadal zhotoviteľa o bezodkladné odstránenie nebezpečných výmoľov a nerovností. Ďalej zaviazal zhotoviteľa aby vybudoval chodníky pre bezpečný pohyb občanov v okolí stavby . Mestský úrad odbor komunálnych služieb vykonal ohliadku spomínanej lokality 24.02.2016. Konštatujeme, že najväčšie výmole sú zasypané štrkom a niektoré sú prekryté plechom . Situáciu ohľadom bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy budeme počas rekonštrukčných prác naďalej monitorovať. S pozdravom, Mesto Nové Zámky

53. Koš na psie exkrementy
Zaslal: zdenka   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Na Sihoti pri vjazde kos na psie exkrementy rozbity/vypaceny.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 01021 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

54. Stredové mriežky na ul. Letomostie
Zaslal: zdenka   Stav: V riešení   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Letomostie, uprostred noveho chodnika prepadnute mriezky.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 00662 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

55. Chodník - Cisárska bašta
Zaslal: Martin Strhan   Stav: V riešení   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Vážený pán primátor, Takto vyzerá v zlom počasí chodník z Pribinovej na Cisársku popri hoteli Grand. Myslím, že nie je peknou vizitkou mesta. Je to prakticky v centre mesta, denné tade prejdú stovky ľudí domácich aj návštevníkov. Riešenie by nemuselo byť drahé, stačilo by 100m z klasických betónových kociek. S pozdravom
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 00660 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

56. Požiadavka na zabezpečenie orezu stromu
Zaslal: František Mészáros   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Pri strome sa nachádza stĺp telekomunikačného vedenia a strom konármi zasahuje do telekomunikačného vedenia, ktoré je ukotvené aj na mojom rodinnom dome a pohyb konárov narážajúcich do vedenia spôsobuje popraskanie múru rodinného domu. Uvedený problém sa týka aj vlastníkov susedných domov. Ide o strom v parku medzi ulicami Mýtna a Slnečná, konkrétne Mýtna 25
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 00659 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

57. Chodník pri križovatke na ul. SNP pri OMV
Zaslal: zdenka   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Chodnik od krizovatky SNP pri OMV az po krcmu Maryca&boys v dezolatnom stave uz roky. Chcelo by to novy asfalt alebo aspon setriace riesenie zaplatania...
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 00068 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

58. Parkovanie na Gogoľovej ulici
Zaslal: Martin Vyžinkár   Stav: V riešení   Zodpovednosť: Iný subjekt    ->Prejsť na podnetPopis: Krátky citát zo Zákona o cestnej premávke: PRVÁ HLAVA – ZÁKLADNÉ POVINNOSTI § 4 Povinnosti vodiča (2) Vodič nesmie i) poškodzovať životné prostredie, najmä verejnú a cestnú zeleň. Ale hlavne: DRUHÁ HLAVA – JAZDA VOZIDLAMI Zastavenie a státie § 25 (1)Vodič nesmie zastaviť a stáť s) na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch ak to nie je dovolené dopravnou značkou zdroj: Predpis č.8/2009 Z.z. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Realita na parkovisku v Nových Zámkoch na Gogoľovej ulici je ale iná. Je to v poriadku?
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný a postúpený na MsP. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

59. Nespevnené okraje násypu na trase Berek - Zúgov
Zaslal: Roman Kostelný   Stav: V riešení   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Zabezpečiť spevnenie okrajov nasypu na trase Berek - Zugov najmä na miestach, ktoré sa využívajú na schadzanie, resp. tieto miesta upraviť na pohodlné bezpečné schadzanie
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 53576 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

60. Nalomené konáre v parku na Čerešňovej ul.
Zaslal: Roman Kostelný   Stav: V riešení   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Zabezpečiť spilenie nalomenych konárov v parku na Lesnej ulici resp. Ceresnovej ulici
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 53549 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

61. Nebezpečný plot pri chodníku
Zaslal: Roman Kostelný   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Padajúci drôtený plot ohrozuje okoloidúcich chodcov. Daný plot je preto vhodné upraviť alebo odstrániť.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 53542 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

62. Parkovanie na ul. J. Kráľa a Šoltésovej
Zaslal: Alena Juríková   Stav: V riešení   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Dobrý deň, chcela by som Vám dať do pozornosti ihrisko na vnútornej strane ulíc J. Kráľa a Šoltésovej /príloha/ na ktorom je už úplne bežné celodenné parkovanie áut. Niekoľkokrát som dávala podnety aj na Mestskú políciu, ale ani sa nenámahali mi odpovedať, nie to ešte riešiť. Vlastne nejde ani tak ani o parkovanie, ako o ten tankodrom kým sa tie autá na to ihrisko dostanú. Je to neskutočné koľko blata je na chodníku a úplne zničená zeleň a vyjazdené koľaje. Na toto sa treba prísť pozrieť a riešiť, a nie dávať papuče za nesprávne parkovanie okolo centra. Ďakujem za riešenie a samozrejme za vyriešenie tohoto stavu. Alena
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 52764 a postúpený na Odbor komunálnych služieb a postúpený aj na MsP. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

63. Otvorený list pre primátora mesta: 8 mesiacov bez odpovede.
Zaslal: Martin Vyžinkár   Stav: V riešení   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Dobrý deň pán primátor Mesta Nové Zámky. Začiatkom marca 2015 Vám bol odovzdaný Otvorený list, ktorý podpísalo okolo sedemdesiat občanov mesta Nové Zámky. Predmetom listu bola požiadavka na riešenie dopravnej situácie - zvlášť negatív spojených s nárastom individuálnej automobilovej dopravy, ktoré zostávajú bez povšimnutia zo strany správy mesta. Doteraz nebola z Vašej strany uverejnená na tento list žiadna odpoveď. Problémy v meste sa prehlbujú, situácie ktoré negatívne ovplyvňujú život a pohyb v meste sa, aj vďaka neriešeniu problémov, stávajú normálom. Mohli by ste uverejniť Vaše stanovisko k otázkam položeným v Otvorenom liste z marca 2015?
Odpoveď samosprávy: Vážený pán Vyžinkár.16. júla 2015 Vám na základe Vášho podnetu Má mesto plán pravidiel parkovania a limitov pre osobné autá zaslaná odpoveď pani Ing. Macekovou v znení : odbor komunálnych služieb v súčasnosti spolupracuje so Žilinskou univerzitou, Katedrou cestnej a mestskej dopravy, komplexne prehodnocuje systém statickej dopravy na území mesta, v rámci ktorého budú navrhnuté nové pravidlá parkovania na území mesta. Do zavedenia uvedených zmien bude mesto postupovať podľa platného všeobecne záväzného nariadenia a príslušných právnych predpisov/ zákon o cestnej premávke a pod. Štúdia Žilinskej univerzity ku statickej doprave v meste Nové Zámky bude predstavená na 1. zasadnutí MsZ v roku 2016.Na záver mi dovoľte sa Vás opýtať, či trváte aj na odpovedi formou listu.S pozdravom Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

64. Neplatný zákaz vjazdu a obchádzka
Zaslal: Ragnar   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Pred Novymi Zamkami je dopravna znacka zakaz vjazdu s vyznacenou obchadzkou na Bratislavu cez Komarno. Kedze kruhovy objazd v meste je uz hotovy, ziadna obchadzka uz nie je nutna. Takmer doslo k nehode, ked vodic predo mnou v noci prudko zabrzdil kvoli zakazu vjazdu a vyznacenej obchadzke. Prosim o neodkladne odstranenie tohto neaktualneho dopravneho znacenia. dakujem
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 52049 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

65. Nepriehľadná križovatka
Zaslal: VeVe   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Dobrý deň, chcela by som upozorniť na križovatku medzi ulicami Železničiarska a Kollárová. Keď vodič vchádza do križovatky, po ľavej strane mu vo výhľade zabraňujú kríky a stromy. Napadlo mi či by sa nemohlo na túto križovatku dosadiť dopravné zrkadlo, ktoré by vodičom jednoznačne pomohlo pri plynulejšom prechode cez križovatku. ĎAKUJEM
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 51850 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k podnetu presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

66. Vstup na Sihoť = smetisko (+ odpad v šachte).
Zaslal: Martin Vyžinkár   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Pri vstupe na Sihoť (od mosta cez rieku Nitra) musí človek prejsť smetiskom. Zanedbaný vstup, neudržiavaný agátový nálet a pod ním rozhádzané smeti po oboch stranách chodníka. Fotografie sú staré mesiac, no smeti nezmizli – len ich ukrýva opadané lístie.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 51515 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

67. Neudržiavaný chodník
Zaslal: Peter Kurucz   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Pred COOP supermarketom je verejný chodník v otrasnom stave, kompletne zarastený burinou, nikto ho neudržiava. Ak je to v réžii mesta, treba ho dať do poriadku, alebo vyzvať vlastníka na vyčistenie. Vyzerá to naozaj strašne.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 51514 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

68. Kanál na Podzámskej ulici pred Klubom dôchodcov
Zaslal: Mária Nemravová   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Poklop na kanáli je stále prekrížený a spadnutý do otvoru. Aj keď ho stále opravíme, na druhý deň sa to zopakuje.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 51002 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

69. Aktívna funkčnosť semaforov od 05:00 hod.
Zaslal: Henrieta Takácsová   Stav: V riešení   Zodpovednosť: Iný subjekt    ->Prejsť na podnetPopis: V čase od 5:00 h začína narastať hustota áut na križovatkách. Jedná sa o ľudí prichádzajúcich do práce na 6-tu hodinu. Keďže ešte v tomto čase nie sú spustené semafory, často dochádza k nebezpečným situáciám na preplnených cestách. Zabrániť sa tomu dá zapnutím semaforov. Prosím o zapnutie semaforov už od 5:00 h.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 50721 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

70. Výtlky na Dolnej ulici
Zaslal: STAVIMPEX   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Dobrý deň, Obraciame sa na Vás so žiadosťou o vykonanie nevyhnutne nutných opráv na mestskej komunikácii „ulica Dolná“ v Nových Zámkoch. Táto snáď jediná nespevnená mestská cesta je dnes v takom dezolátnom stave, že každý prejazd jednak poškodzuje prechádzajúce vozidlá a hlavne odrádza od vstupu našich potencionálnych zákazníkov, čo nám spôsobuje i finančnú stratu. Je pravdou, že v tejto ulici dodnes nebýval ani jeden primátor ani mestský poslanec (preto tak vyzerá), napriek tomu je cestou pre dve firmy, jednu školskú dielňu a tri rodinné domy. Nazdávame sa že máme právo ako platitelia mestských daní požadovať od mesta taktiež plnenie si svojej povinnosti vyplývajúcej zo stavebného zákona a tou je nevyhnutná údržba.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 50720 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

71. Vozidlo MsP na chodníku pred ZŠ na Mostnej ul.
Zaslal: Martin Vyžinkár   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Dobrý deň, na viacerých prechodoch pre chodcov pred základnými školami hliadkujú pracovníci Mestskej polície a riadia dopravu tak aby školáci mohli bezpečne prejsť na druhú stranu ulice. Prečo ale (pred ZŠ Mostná) pravidelne parkuje ich služobné vozidlo na chodníku medzi kinom a cestou? Pred kinom je predsa obrovské a v tom čase prázdne parkovisko. Okolo kina sú chodníky v zlom stave, ich dláždený povrch je miestami takmer úplne zničený – platí to aj pre plochu kadiaľ prechádza auto MsP. Správanie sa pracovníkov MsP má byť pre občanov vzorom – platí to aj tu?
Odpoveď samosprávy: Vážený pán Vyžinkár. Príslušníci MsP pravidelne, každý pracovný deň od 07,15 do 08,00 h., zabezpečujú prechody pre chodcov v lokalitách, kde je zvýšený pohyb žiakov ZŠ.Uvedený prechod pri ZŠ Mostnej, na štátnej ceste, ul. F. Kapisztóryho je mimoriadne nebezpečný z dôvodu vysokej frekvencie motorových vozidiel. Vzhľadom k skutočnosti, že na prechode bolo v minulosti niekoľko kolízií s arogantnými vodičmi motorových vozidiel, služobné motorové vozidlo MsP je pri cestnej komunikácii umiestnené tak, aby bolo zjavne viditeľné z oboch smerov jazdy, čím upozorní na prítomnosť hliadky MsP zabezpečujúcej prechod. Z vyššie uvedených dôvodov Vám oznamujem, že zaparkovaním služobného motorového vozidla MsP na Vami uvádzanom mieste nie je porušovaný žiadny zákon. Naopak, prioritou MsP je bezpečnosť osôb a v danom prípade bezpečnosť našich detí pohybujúcich sa po nebezpečnej cestnej komunikácii. S pozdravom,Mgr. Jozef Tököly náčelník MsP

72. Vrecia s odpadom
Zaslal: Silvia Balint   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Vynesene vrecia s odpadom pod zeleznicnym mostom
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 49157 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

73. Ernestova bašta & Podzámska: chodník vs. prázdne parkovisko
Zaslal: Martin Vyžinkár   Stav: V riešení   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Na chodníku, priamo v križovatke Podzámskej ulice a Ernestovej bašty stoja denne zaparkované autá. Parkujú v zóne 5m od prechodu pre chodcov. Neopodstatnene parkujú na chodníku – asi 80 metrov od križovatky je veľké, ľahko dostupné parkovisko (za tržnicou). Ako vidieť z ďalších fotografií, je na ňom dostatok parkovacích miest. Prečo teda stoja autá v centre mesta na chodníku napriek blízkosti parkoviska s dostatkom voľných parkovacích miest? Spôsob parkovania „len priamo pred dverami domu/bytu“ sa stáva úplne bežný.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň.Predmet podnetu, parkovanie motorových vozidiel na chodníku, sme sa snažili v minulosti riešiť. Bežných občanov zaráža drzosť a arogantnosť vodičov motorových vozidiel, ktorí svojim vozidlom potrebujú parkovať pár metrov od svojej prevádzky, bytu, napriek skutočnosti, že sú neďaleko parkoviská.MsP po vzájomnej konzultácii s príslušníkmi DI PZ SR dospeli k záveru, že vodiči parkujúci na chodníku, zdôrazňujem na chodníku, sa nedopustili žiadneho dopravného priestupku. Zvislá dopravná značka B 34 zákaz zastavenia ako i spomínaných 5 m od prechodu pre chodcov sa vzťahuje na komunikáciu pre cestnú premávku, nie na chodník. Uvažovali sme použiť § 25 Zákona č.8/2009 o cestnej premávke, písm. u), avšak ani zastavenie alebo státie na mieste kde môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel by podľa príslušníkov DI PZ SR neobstál. Z uvedených dôvodov sme pristúpili k ďalšej možnosti zamedziť parkovaniu arogantných vodičov na chodníku umiestnením betónového kvetináča na mieste parkovania, ktorý vidieť na Vašich záberoch. Nakoľko malý kvetináč nesplnil účel, pristúpime k uloženiu dvoch veľkých, okrúhlych kvetináčov na problematické miesto, resp. chodník.Dúfam, že sa nám zámer podarí v čo najkratšom čase zrealizovať. Mgr. Jozef Tökölynáčelník MsP

74. Výsadba aleje na ulici S. H. Vajanského
Zaslal: Martin Vyžinkár   Stav: V riešení   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Dobrý deň. Na ulici S.H.Vajanského za križovatkou s T.Vansovej (smerom na Hradnú ul. po ľavej strane, priložené foto) sa nachádza zelený pás. Ide o pás medzi chodníkom a vnútornou komunikáciou sídliska. Nebolo by možné na tejto ploche počas jesene a zimy vysadiť alej stromov? Mohlo by tu byť vysadených 10 mladých platanov. Na zabezpečenie výsadby (stromy, materiál a práca) by sa našli dobrovoľníci. Zo strany Mesta, v prípade súhlasu, by bolo potrebné zistenie či je tu možné stromy vysadiť (súhlas správcov/majiteľov inžinierskych sietí). Ľudia ktorý by stromy vysadili, by sa o ne starali aj v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov – pokým by stromy neboli schopné prežiť samé. Spolu by sme mohli zmeniť vzhľad ulice. Prikladám aj foto pre porovnanie, staré NZ-platany. Ďakujem Vám za odpoveď.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 48909 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

75. ZŠ Czuczora, zaplavená vozovka
Zaslal: Marián Pócs   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: ZŠ G. Czuczora , zaplavený okraj chodníka po daždi na oboch stranách, nie je možnosť výstupu z osobného automobilu. Zdevastovaný kraj vozovky.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 48906 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. S pozdravom,Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

76. Úprava okolia
Zaslal: Občania mesta   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Dobrý deň, pán primátor! Ako obyvateľov Lécka 20 nás znepokojuje, že sme oblkopení kontajnermi, z ktorých niektoré neslúžia nám, ale obyvateľom ul. SNP 13,15. Boli k nám pridané, keď sa pre SNP 13,15 vybudovali parkovacie plochy a ich kontajnery boli presunuté na našu stranu. Dosť špatia okolie i nám slúžiace kontajnery, ktoré lemujú chodník z oboch strán. Najmä v lete sa šíri silný zápach, takže ľudia chodník zďaleka obchádzajú. Stálo by zato upraviť aj priestor medzi tehlovými činžiakmi a rozšíriť parkovacie plochy. Sme vstupnou bránou do mesta a pohľad návštevníkov mesta prichádzajúcich zo stanice iste nikoho nenadchne. S pozdravom obyvatelia Léckej ulice 20.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 48605 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

77. Nebezpečný prechod
Zaslal: Kamil Klajman   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Dobrý deň, Chcel by som poprosiť kompetentné orgány o zabezpečenie tohto prechodu. Denne tade prejdu desiatky detí do školy, a stáva sa že nezastaví nikto aj 5 minút. Na iných aj menej frekventovaných prechodoch sú dvaja policajti. Myslím že aj na tomto prechode by bolo vhodné mať dozor aspoň v čase 6:45 - 8:15.
Odpoveď samosprávy: Vážený pán Klajman,príslušníci MsP Nové Zámky zabezpečujú prechody pre chodcov pri ZŠ už niekoľko rokov. Na základe zistených údajov o pohybe žiakov ZŠ sú prioritne zabezpečované prechody : - ul. SNP /pri ZŠ Devínska/ - ul. F.Kapisztóryho /ZŠ Mostná/ - ul. Nábrežná /ZŠ Nábrežná/ - ul. J. Simora /ZŠ Cirekevná, ZŠ G.Czuczora/ - ul. S.H.Vajanského /ZŠ Hradná/ v prípade plného stavu príslušníkov v slúžiacej zmene. Početné zabezpečovanie jednotlivých prechodov je určené na základe dlhoročných skúseností z dopravnej situácii v danej lokalite.Treba zdôrazniť skutočnosť, že v meste Nové Zámky sú i ďalšie prechody, ktoré nie sú zabezpečované. MsP sa podujala zabezpečovať prechody v dobrej vôli, čo sa i osvedčilo. Zabezpečovať ďalšie prechody už nie je v silách MsP. Z uvedeného dôvodu Vám odporúčam obrátiť sa na štátnu políciu, ktorá prechody pri ZŠ nezabezpečuje, resp. zabezpečuje iba na začiatku a konci školského roka. S pozdravom, Mgr. Jozef Tökölynáčelník MsP

78. Čierna skládka
Zaslal: Kamil Klajman   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Dobrý deň. Neviem si poradiť s čiernou skládkou medzi garážami, na Bratislavskej ceste. Už niekoľko krát som odtiaľ poodnášal bordel do kontajnera, ale stále sa objavujú nové smeti. Bolo by vhodné bujnú zeleň zredukovať a čiernu skládku odstrániť. Som ochotný zabezpečiť brigádu, a pomôcť pri odstraňovaní. Nebolo by od veci pri vstupe umiestniť jeden kontajner, aby mamjitelia garáží nemuseli prenášať odpad ďaleko. ďakujem. Kamil Klajman Lastovičia 11 Nové Zámky
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 48593 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

79. Gogoľova ulica - parkovanie na chodníku (parkovisko o 20 metrov)
Zaslal: Martin Vyžinkár   Stav: V riešení   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Parkovanie je jednoznačne jeden z hlavných problémov mesta NZ. Chodník na Gogoľovej ulici je poškodený zaparkovanými autami. Možno sú miesta kde inak ako na chodníku nie je možné parkovať (hovorí to ale o našej úrovni a kvalite prostredia mesta). Ulica na fotografiách ale takým miestom nie je! Za rohom budovy sa nachádza parkovisko ktoré poskytuje dostatok parkovacích miest - po celý deň. Prečo teda parkujú autá na chodníku? Pohodlnosť vodičov a možnosť „si to dovoliť“ je jediná odpoveď. Chodník si bude o krátky čas vyžadovať rekonštrukciu. Sme tak bohaté mesto že nás to nemusí trápiť?
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 48179 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

80. Informačná tabuľa
Zaslal: VeVe   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Vandali alebo možno silný vietor odtrhol kus infomačnej tabule. Nahlasujem podnet skôr ako sa odlomená časť zničí alebo ju niekto ukradne :)
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 48110 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

81. G. Bethlena – nedokončené úpravy ulice!
Zaslal: Martin Vyžinkár   Stav: V riešení   Zodpovednosť: Iný subjekt    ->Prejsť na podnetPopis: Pri nákupnom centre v strede ulice G. Bethlena je postavené nákupné centrum. Napriek tomu že stavba bola ukončená už pred niekoľkými mesiacmi sú časti ulice dotknuté (poškodené) výstavbou stále neupravené: - „zelené plochy“ sú stále neudržiavané, nevysadené – rastie v nich len burina (foto 1) - „zelený okraj cesty“ pod javormi (foto 2), medzi chodníkom a cestou, je ponechaný tak ako ho výstavba nákupného centra a chodníka ponechala: čiastočne zasypaný zvyškami zeme, čiastočne zahádzaný úlomkami betónovej dlažby, čiastočne zaliaty betónom.... Pri tom je (bola) šanca využiť ho lepšie: nehrozí tu parkovanie a teda mohla byť plocha pod stromami uvoľnená, dlažba z nej mohla byť odstránená čo by prospelo rastu stromov, mohla byť využitá na vsakovanie zrážok z vyššie položeného chodníka.... Tera
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 48105 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. S pozdravom Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

82. Vrak vozidla
Zaslal: J.   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Vrak vozidla nachádzajúci sa na Ul. Cyrilometódskej priamo pred vstupom do MŠ - Óvada, Cyrilometódska č. 42, Nové Zámky, čím zabraňuje zastaveniu vozidiel rodičov detí navštevujúcich MŠ a ich bezpečné odovzdanie učiteľom MŠ
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň.Uvedené staré motorové vozidlo odparkované na Cyrilometódskej ulici MsP evidovala. Problém odstránenia vozidla bola skutočnosť, že majiteľ vozidla bol dlhodobo nezastihnuteľný. 18.09.2015 sa hliadke MsP podarilo skontaktovať majiteľa vozidla a ten po výzve staré motorové vozidlo z miesta odstránil! S pozdravom,Mgr. Jozef Tökölynáčelník MsP

83. Schádzanie pri Hypernove pod most
Zaslal: Roman Kostelný   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Vyriešiť schádzanie pri Hypernove pod most plynulejším bezpečnejším zjazdom tak ako tomu je napr. pod železničným mostom (vyhnúť sa tak ostrej zákrute pri zjazde)
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod 46857 číslom a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. S pozdravom Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

84. Park - Sihoť pri železničnom moste
Zaslal: Roman Kostelný   Stav: V riešení   Zodpovednosť: Iný subjekt    ->Prejsť na podnetPopis: časť parku Sihoť pri železničnom moste vyčistiť od náletovej dreviny a ponechať len veľké stromy, tak ako tomu je aj v ostatnej časti tohto parku
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 46855 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. S pozdravom Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

85. Vysokorastúca burina - hrádza - cyklotrasa
Zaslal: Roman Kostelný   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Skosením zelene po oboch stranách hrádze od lesoparku Berek až po vodopády Zúgov sa natrvalo neodstránia vysokorastúce porasty najmä burina, preto vhodným riešením by bolo jej vytrhnutie a prípadné nasadenie nízkorastúcej zelene ako napr. ďateliny po oboch stranách hrádze
Odpoveď samosprávy: Ďakujeme za Váš podnet, vážime si, že ste sa s dôverou obrátili na pána primátora, Vášmu podnetu sa pán primátor venoval spolu s príslušnými zamestnancami odborov Mestského úradu a v nadväznosti na vykonané šetrenie si Vám dovoľujeme oznámiť, že vecne príslušným na riešenie Vášho podnetu je spoločnosť : SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.Odštepný závod PiešťanySpráva povodia dolnej NitryZa hydrocentrálou 8949 01 Nitraústredňa: tel.: 037 / 772 17 73-4S pozdravom, Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

86. Smeti na hrádzi - cyklotrasa od Berku po Zúgov
Zaslal: Roman Kostelný   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Umiestniť odpadkové koše na hrádzi - cyklotrasa na každých 500 m na zber odpadu (najmä PET fľaše a plechovky), vhodným riešením by boli drôtené odpadkové koše so širším otvorom
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 46847 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. S pozdravom Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

87. Parčík na námestí P.O.Hviezdoslava - smeti
Zaslal: Martin Vyžinkár   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Dobrý deň, parčík na námestí P. O. Hviezdoslava vyzerá tak, ako si môžete pozrieť na priložených fotografiách: 1. V parčíku je len jeden smetný kôš. V inej krajine a v inom meste by to možno stačilo, no ako vidíte u nás to nie je dosť. Možno by pomohlo osadiť do parku ešte jednu smetnú nádobu (napríklad k druhej lavičke), alebo častejšie smeti z parku odvážať. Stav na fotografii nie je výnimočná situácia, takto to vyzerá takmer počas každého víkendu. 2. Okolie jednej lavičky je vystlané odpadom fajčiarov, je tu viac špakov ako stebiel trávy. Chápem že tento stav je zrkadlom našej mentality – no osadiť k lavičke odpadový kôš by možno naznačilo aké správanie sa je očakávané, pri lavičke totiž teraz nie je žiadna smetná nádoba.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 46609 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

88. Park a ihrisko pri Tržnicou (pod Amfiteátrom) - starostlivosť!
Zaslal: Martin Vyžinkár   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Dobrý deň, zelená plocha medzi Tržnicou a Amfiteátrom by si zaslúžila omnoho vyššiu pozornosť ako sa jej dostáva. Zopár príkladov z jednej augustovej nedele: 1. Víkendové popoludnie – opilec na lavičke obklopený svojim odpadom, príde sem niekto s dieťaťom? 2. Polorozpadnutá preliezka - loď (inak veľmi pekná) a pod ňou záplava smetí obsahujúca okrem iného aj sklenené črepy! Pustili by ste sem svoje dieťa? 3. Krátka prechádzka okolo kríkov – jej výsledok vrece odpadu (flaše, obaly atď.). Má tu niekto chuť tráviť čas? (všetko toto asi 500 metrov od tip-top Hlavného námestia)
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 46608 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

89. Park pri starej tržnici - smetné nádoby bez dna
Zaslal: Martin Vyžinkár   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Dobrý deň, v parku pri Starej tržnici sa často povaľuje rôzny odpad: od PET & sklenených fliaš cez rôzne obaly až po injekčné striekačky (!!!!). Kontrola parku vo večerných hodinách by nebola na škodu. Rovnako aj oprava smetných nádob bez dna (foto príloha) by vzhľadu parku prospela. Drevené smetné nádoby do parku pristanú, no je potrebné ich opraviť – ľudia ich totiž považujú za funkčné (napriek absencii dna) a odpad do nich odhadzujú. Mimochodom, v parku je 4 či 5 nefunkčných drevených smetných nádob a len jedna bežná kovová.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 46445 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. S pozdravom Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

90. Majzonove námestie - rozpadajúci sa oporný múrik
Zaslal: Martin Vyžinkár   Stav: V riešení   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Dobrý deň, na Majzonovom námestí je už asi rok rozpadnutá a nikým nepovšimnutá obruba záhonu – oporný múrik. Bude niekedy tento oporný múrik opravený? Alebo je mesto len Hlavné námestie?
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,úpravu zelene, ako aj rekonštrukciu záhonov máme naplánovanú na jeseň po vegetačnom období, nakoľko zeleň na Majzonovom námestí vyžaduje kompletnú údržbu, ktorú vo vegetačnom období nemôžeme vykonať. Oporný múrik je zničený od koreňového systému zelene, ktorú potrebujeme upraviť a následne môžeme zrekonštruovať aj múrik. S pozdravom,Ing. Ľudovít Lebóriaditeľ organizácieNovovital

91. Polievanie zelene
Zaslal: Dagmar   Stav: Neriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Dobry den, dnes poziarnicke auta polievali mestske komunikacie a namestie. Na namesti pracuje cely den clovek ktoreho jedinou naplnou je polievat zelen na namesti,ale ludia ziju nielen na namesti. Nebolo by rozumnejsie vodu, ktoru dnes auta rozstriekali na cesty vyuzit na travniky , stromy a kriky? Aj predchadzajuci prispevok upozornoval na vysychanie novovysadenych stromov ktore sa nedostatocne zalievaju. Vysychaju aj stare stromy, staci sa prejst po Vajanskeho 25 - 31 popr ihlavnej ceste, hromadne stracaju listy. Uznam,ze aj splachnutie ciest ma svoje opodstatnenie z dovodu prasnosti, avsak keby sa ta voda pouzila na travniky, zlepsili by sa podmienky ,mesto by nebolo take vyprahnute, takto sa voda za niekolko minut vypari bez vacsieho efektu.Dakujem Foto je motivacne.:-)

92. Opakovaná čierna skládka na Nitrianskej ceste
Zaslal: erika   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: V marci 2015 bola čierna skládka mestom na môj podnet odstránená a júl 2015 ju zase NIEKTO stihol vytvorit...je to choré Je to trávnatá plocha pred Botto enviro
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 46380 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie.S pozdravom Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

93. Rozbitý betónový chodník
Zaslal: Andrej   Stav: Neriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Dobrý deň, tento podnet bol nahlásený na predmetnej stránke ako havarijný stav v auguste 2014. Dnes, 7.8.2015 , nahlasujem podnet znova. Otázka : ako funguje mesto pri riešení havarijných stavov miestnych a mestských komunikácií?!
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 46381 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie.S pozdravom Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

94. Odpadkové koše na psie výkaly
Zaslal: Andrej   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Dobrý deň, touto cestou sa obraciam na pána primátora s problémom ohladom odpadkových košov a košov na psie výkali .. Za panelákom T.G.Masaryka vch.33,35,37 sa nachádza ´´Park´´ ktorý navštevujú psíčkari zo širokého okolia a bohužiaľ po sebe zanechávajú odpadky a aj exkrementi po psoch . Problém je najskôr aj v tom že v blízkom okolí sa nenachádzaju odpadkové koše a ani koše na psie exkrementi ! žiadam teda pána primátora a mesto Nové Zámky aby osadili tieto koše .. Ďakujem
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 45851 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie.S pozdravom Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

95. Rozrastajuci krik na Vajanskeho ulici
Zaslal: Denisa   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Medzi S.H.Vajanskeho 73-75 polovicku chodnika zabera rozrastajuci krik,neda sa prejst len na jednej strane chodnika.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 45831 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie.S pozdravom Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

96. Osoby žijúce v neobývaných budovách
Zaslal: Marián Pócs   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: V budove (býv. mestská polícia) na Kasárenskej ulici, býva neprispôsibilá osoba (žena), ktorá oťažuje obyvateľov prilahlých ulíc. Rizhádzaní smeti paplóny, výkaly natreté na stenu, silný zápach pri vysokých teplotách, možnosť zvniku nákazy. Na ul. Žerotínova Bašta v budove neobývanej, sa nachádza osoba (kvety na parapetách,visiace paplóny v budove aj keď je nadpis-Životu nebezpečné-VSTUP, zápach.
Odpoveď samosprávy: Vážený pán Pócs,MsP samozrejme vie o probléme neobývaných budov na Kasárenskej ulici a Žerotínovej bašte, avšak má zviazané ruky, nakoľko budovy i pozemky nie sú mestské a vstup na cudzí pozemok bez súhlasu vlastníka je protizákonný. Napriek uvedenej skutočnosti príslušníci MsP na Kasárenskej ulici zasahovali spoločne s príslušníkmi HaZZ z dôvodu ohrozenia zdravia a života osôb. Príslušníci MsP riešili i osoby, ktoré svojim správaním sa ohrozovali občanov, ktorí prechádzali ulicou.Mesto Nové Zámky vyzvalo majiteľa budov a pozemkov na ich zabezpečenie ako i súčinnosť s MsP pri zabezpečovaní budov. V prípade ak majiteľ požiada MsP o súčinnosti, MsP bude problém riešiť. S pozdravom,Mgr. Jozef Tökölynáčelník MsP

97. Priškrtené stromy na Majzonovom námestí
Zaslal: Martin Vyžinkár   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Na Majzonovom námestí (oproti pekárni) je naklonený strom priviazaný k susednej borovici - takto je stabilizovaný proti pádu. Stromy museli byť k sebe priviazané už dávno, pretože lano ktorým sú zviazané sa im už zarezalo hlboko pod kôru. Ak budú takto ponechané aj ďalej skôr či neskor vyschnú - uškrtia sa! Bolo by možné zasiahnuť, lano odstrániť a strom stabilizovať citlivejšie a odbornejšie? Ďakujem.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 45646 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie.Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

98. Neprehľadný vjazd do križovatky
Zaslal: Beáta   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Križovatka M.R.Śtefánika a Cyrilometódska ma neprehľadný vjazd, značka zákaz zastavenia boli v minulosti pri stav. prácach odstránené a neboli opätovne osadené. Jedna sa nachádzala sa pred súčasnou budovou ŠEVT-u a na druhej strane bola približne vo vzdialenosti obchodu farby-laky. Križovatka M.R.Štefánika - Tyršova je oveľa menej frekventovaní a tam su dopr. značky zakaz zastavenia osadené, aby bol bezpečný východ z ul. Tyršova
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 44953 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

99. SNP 44
Zaslal: Kovacova Ingrid   Stav: Neriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Žiadam o vyjadrenie, prečo páne primátor zasahuje svojvoľne do rozhodnutia občanov bez preverenia skutkového stavu. Na bytovej schôdzi, zahlasovali obyvatelia bytovky a bol z toho urobený zaver, prečo to niekto ruší. Načo potom sú vlastníci, keď som majiteľ je mi to na nič. Dôjde niekto a povie že to tak nebude a .... Veď vedľa paneláku je ihrisko, nech teda lavičky osadí tam, budú osožnejšie a nikomu to nebude prekážať. http://novezamky.sme.sk/c/7899597/susedom-prekazali-upravy-travnika-aprasiaka-pred-panelakom.html V tomto čl. bola vypočutá len jedna strana. Prečo nebola oslovená aj p. domovníčka. Nepíšu, že nevadí výsadba, ale ide o uvoľnenie priestoru okolo prašiaka, ktorý je mimochodom prehnitý a bola schválená jeho oprava a kto bude zotpovedný ak nastane úraz.

100. Vysychajúce stromy z jesennej výsadby po celom meste!
Zaslal: Martin Vyžinkár   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Dobrý deň. Na jeseň minulého roka boli na viacerých miestach Nových Zámkov vysadené vzrastlé stromy (javory, vŕby, jasene, platany a ďalšie druhy) – výsadba stromov v takomto meradle bola vec v NZ nevídaná (asi súčasť predvolebnej kampane to bola). O stromy sa ale nik nestará, nie sú polievané a postupne schnú. Vyzerajú ako by boli nikoho. Určite viete, kde všade ste výsadbu robili, no predsa - tu je zopár tipov na lokality s vysychajúcou výsadbou z minulej jesene: „park“ za starou tržnicou, križovatka Komárňanská & G.Bethlena, križovatka Nábrežná & Bitúnková, križovatka Janka Kráľa & Tatranská, stromy okolo 12 poschodových vežiakov na S.H.Vajanského atď. Zasadiť strom je málo, treba sa oň aj starať. Čím vzrastlejší strom, tým náročnejšia starostlivosť - v NZ je polievať nutné!
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 43922 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

101. Má mesto plán pravidiel parkovania a limitov pre osobné autá????
Zaslal: Martin Vyžinkár   Stav: V riešení   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Má Mesto plán či víziu ako riešiť systém parkovania? Má Mesto predstavy či vízie ako by mali ulice mesta vyzerať? Koná v tejto veci Mesto alebo necháva veci volne plynúť - čo znamená tolerovať všetky priestupky voči dopravným zákonom a elementárnej slušnosti správania sa na uliciach? Priložené fotografie sú len ilustráciou problémov, podobných obrázkov možno nafotiť desiatky v priebehu pár minút. V meste je už niekoľko lokalít v ktorých je pohyb chodcov, hlavne detí alebo rodičov s kočíkmi takmer nemožný. Opäť otázka: prečo je toto správanie tolerované? Domyslime si tento obraz dokonca: ako bude mesto NZ pri tomto prístupe k problému vyzerať o pár rokov? Bude tu ešte možné hovoriť o kvalite prostredia a života v meste?
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 43922 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

102. Mesto plné odpadkov! Úpadok mesta I.
Zaslal: Martin Vyžinkár   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Nové Zámky sú čím ďalej tým viac zanedbaným a špinavým mestom! Fotografie sú z nábrežia rieky Nitra - vrece odpadu bolo vyzbierané medzi vstupom na hrádzu pri starej kotolni a peším mostom. Na konci každého týždňa tu možno nazbierať podobné množstvo odpadu! Prečo mesto nekoná? Prečo možno neustále pozorovať úpadok kvality prostredia v meste? Primárna otázka tu nie je prečo nebol odpad nikým vyzbieraný (i keď aj to je problémom) - otázkou je, prečo musia obyvatelia mesta ktorým záleží na kvalite prostredia žiť na smetisku? Toto je práca pre Mestskú políciu, jedna časť je prevencia a výchova občanov (upozornenia pri priestupkoch), druhá je pokutovanie ľudí čo odpad po verejných priestranstvách rozhadzujú. Z akého dôvodu je takéto správanie tolerované?
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,hliadky MsP v blízkej minulosti, v období jarného upratovania, venovali zvýšenú pozornosť zakladaniu čiernych skládok, čo sa odzrkadlilo i na znížení finančných nákladoch vynaložených na doupratovanie ulíc mesta oproti minulému roku. Čiže s názorom autora podnetu v zásade nesúhlasíme, nakoľko žiadne protispoločenské konanie v našom meste nie je tolerované! Sú lokality, kde hliadky MsP majú sťažený prístup / násyp rieky Nitry /. Zistiť pôvodcu odloženia plastového vreca na odľahlom mieste je obtiažne. Životné prostredie mesta je závislé od občanov mesta, ich kultúre a v zmysle pre životné prostredie. Hliadky MsP kontrolovali, kontrolujú a budú kontrolovať situáciu v oblasti životného prostredia v rámci svojich možností. Hliadky hliadkujúce na služobných skútroch majú príkaz vo zvýšenej miere kontrolovať okrajové lokality mesta ako je i násyp rieky Nitry. S pozdravom Mgr. Jozef Tökölynáčelník MsP

103. Bezbarierový prístup
Zaslal: jolana   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: V obchodnom dome na Hlavnom námestí nie je umožnený bezbarierový prístup, o predajniach na poschodí nevraviac
Odpoveď samosprávy: Vážená pani Jolana,ďakujeme za Váš podnet, vážime si, že ste sa s dôverou obrátili na pána primátora, Vášmu podnetu sa pán primátor venoval spolu s príslušnými zamestnancami odborov Mestského úradu a v nadväznosti na vykonané šetrenie si Vám dovoľujeme oznámiť, že vecne príslušným na riešenie Vášho podnetu je vedenie spoločnosti COOP JEDNOTA Nové Zámky.S pozdravom Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

104. Rušenie nočného pokoja
Zaslal: Odkazprestarostu.sk   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Dobrý deň pán starosta, chcel by som nahlásil znepokojenie kvôli neustálemu rušeniu nočného kľudu po 22:00 hod., ktorý zapríčiňuje hlasná hudba, ktorá vyhráva až do neskorých nočných hodín v prevádzke zmrzliny Korčuľa na Letzomostí 15 v Nových Zámkoch!!! Problém už je dlhodobo pretrvávajúci a musí sa už konečne vyriešiť!!! Hudba s prevádzky vyhráva už častokrát aj cez víkendy vyhráva od skorých ranných hodín a to myslím už pred 07:00 hod. , takže človek sa ani nevyspí a ani nezaspí. Otváracie hodiny má od 08:00 hod do 22:00 hod, takže dochádza tu k niekoľkonásobnému porušovaniu zákona SR!!! Prosím Vás a dúfam, že mesto ako prenajímateľ pozemku pod prevádkou budete činný v tejto veci a bude sa ju snažiť vyriešiť k spokojnosti obidvoch strán.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň.Napriek pravidelným kontrolám dodržiavania nočného kľudu prevádzané príslušníkmi MsP sa môže stať prípad opísaný v podnete. Na základe podnetu bol prevedený pohovor so zodpovednou osobou danej prevádzky. Hliadke MsP uviedol, že v uvedenom čase bola v prevádzke menšia oslava uzavretej spoločnosti a ospravedlnil sa za hlučnejšie správanie zákazníkov. Bol daný prísľub že sa podobný prípad nebude opakovať. Samozrejme hliadky MsP budú pravidelne venovať zvýšenú pozornosť danej prevádzke.S pozdravomMgr. Jozef Tökölynáčelník MsP

105. Čierna skládka v Zúgove
Zaslal: Mária Nemravová   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: začínajúca nová čierna skládka
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 39060 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

106. Výtlk na T.G.Masaryka v Nových Zámkoch
Zaslal: Marian   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Veľký výtlk na frekventovanej ulici, kt. asi nikomu nevadí???
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 39059 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

107. Čierna skládka smetí v Zúgove pri mostíku
Zaslal: Mária Nemravová   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Pri odbočke k malému mostíku v záhradkárskej osade Zúgov niektorí ľudia / možno neplatiči daní za odpad/ ukladajú vrecia s odpadom. V piatok, keď vyprázdňuje Brantner smetiaky ich zvykne naložiť, ale nie stále, ani dnes nie. Čo by sa tam dalo robiť, ale dlhodobo.Žiadame o vyriešenie tohto problému..
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 38741 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie.Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

108. Výtlky na Ďorockej ulici
Zaslal: Tomáš   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Dobrý deň prajem, Chcem týmto podnetom poukázať na zničené parkovisko na Ďorockej ulici v Nových Zámkoch a poprosiť kompetentných, aby sa sem prišli pozrieť. Jamy respektíve výtlky sú už tak hlboké, že ľudia majú problém zaparkovať svoje autá, kolesá áut zapadajú do výtlkov, taktiež je problémové vychádzanie z parkoviska. Ďakujem S pozdravom Tomáš
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 38331 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

109. Chatrajuce lavicky
Zaslal: Erika   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Na ulici Nabrezna s G. Bethlena sa nachadzaju chatrajuce lavicky. Denne sa to hraju desiatky deti a ich rodicia si nemaju kde dostojne sadnut. Boli by sme vdacny ak by mesto chatrajuce lavicky opravilo a tiez v buducnosti na tomto sidlisku vybudovalo detske ihrisko. S pozdravom Erika
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 38174 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

110. Raj pre ľudí závislých na...niečom
Zaslal: tomil   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: ..Je to doslova raj pre mladých ľudí ktorí holdujú istým omamným látkam. Už nemajú zábrany..nie iba večer , pod rúškom tmy. Veľmi blízko sa nachadza park ZŠ hradná. Už v blízkosti dvakrát horelo. Naozaj chceme to aj ďalej??? Riešením by boli časté, alebo častejšie kontoly zo strany polície, či už štátnej, alebo mestskej, aby ľudia ktorí to miesto navštevujú mali aspoň z niekoho rešpekt.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň.Hliadky MsP vo zvýšenej miere kontrolujú areál ZŠ Hradná – časť pri budovách bývalej SPŠE, parkovisko na mieste vyhorenej SPŠE ako aj schátralé budovy bývalej SPŠE. Z miesta sa podarilo dostať bezdomovcov, avšak problémom sú skupinky mladých ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú a stretávajú sa v určenej lokalite. MsP opakovane žiada občanov problematických lokalít o spoluprácu. Hliadky MsP, ktoré prichádzajú na miesto sú z diaľky spozorovateľné. Občania okolitých panelových domov nespolupracujú, resp. nehlásia pohyb podozrivých osôb v priestoroch, kde nemajú čo robiť.Z uvedeného dôvodu MsP žiada občanov, aby nahlasovali protispoločenské správanie na núdzovom t.č. 159.Mgr. Jozef Tökölynáčelník MsP

111. Nevidiaca vstupná tabula do mesta
Zaslal: Obyvateľ NZ   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Dobrý deň pán primátor, chcel by som Vás upozorniť na nevidiacu/zarastenú tabulu Nové Zámky od obce Bánov. Prosím Vás o opílenie a pokosenie v okolí tabule.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 37599 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

112. Jamy na parkovisku na ulici Bernolákové námestie 1,2,3
Zaslal: Viktória   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Na parkovisku na ulici Bernolákovo námestie sú obrovské jamy, ktoré sťažujú ľuďom parkovanie. Plnia sa dažďovou vodou a keď prejde auto po nej ošpliecha okolie (mňa aspoň už dvakrát ošpliechalo). A niektoré jamy sú až tak hlboké, že autá do nich zapadnú.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 37536 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

113. Ignorancia vysokorastúcej buriny
Zaslal: Marian   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Mesto resp. zodpovedný správca dlhodobo je kontinuálne ignoruje starostlivosť o okolie v oblasti nájomných bytov na Andovskej 25. Mesto toho času infomovalo budúcich nájomníkov, že pri bytovom dome bude vybudované ihrisko pre deti. Jediné čo sa však samo vybudovalo je krásne burinisko pre naše deti. Zavolajte i Vaše deti sa zahrať....Trúfnete si?
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Podľa harmonogramu kosenia v meste Nové Zámky sa kosenie na Andovskej ul. začne od 15.5.2015.S pozdravomIng. Ľudovít LeboRiaditeľ organizácieNovovital

114. Kosenie mesta
Zaslal: Oto Mandelík   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Toto je prístup vedenia mesta ?? Takto musí vyzerať jedno okresné mesto ?? Kedy to mienite pokosiť ??A podotýkam,že je všade plno kliešťov ..
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,kosenie verejnej zelene pre mesto zabezpečuje Novovital príspevková organizácia mesta Nové Zámky.Od 7.4.2015 Novovital zahájil kosenie verejnej zelene. Zeleň začíname kosiť od Bratislavského parku (Výpalisko)potom ulice smerom vlaková a autobusová stanica za Troma mostami, Tabaková, jazero Baňa, smer Štrand. Ďalej kosíme Sihoť a pokračujeme smerom stará nemocnica, Nábrežná ulica, SH Vajanského, Čerešňová ulica,Jedlíkov park. Nasleduje S.H. Vajanského druhá časť (od Chilli pubu), Gúgska, reštaurácia Ryba, Mestský futbalový štadión, Andovská , nová nemocnica , Zdravotnícka, Bernolákov park, T.G. Masaryka a končíme pri reštaurácii Montreal. Na prvomájové slávnosti sme pokosili Berek , hrádzu, Čerešňovú ulicu až po Filerov kopec. Každý týždeň sa kosí stred mesta (okolo mestského úradu a priľahlé ulice, ďalej od Bernolákovho parku po Sinagógu) Na Zdravotníckej ulici budeme kosiť koncom budúceho týždňa max. začiatkom nasledujúceho v závislosti od počasia.S pozdravom,Ing. Ľudovít LeboRiaditeľ organizácie

115. Nové parkovacie miesta v parku na Sihoti!
Zaslal: Martin Vyžinkár   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Dobrý deň, na konci parku na Sihoti nám pribudli nové parkovacie miesta! Plocha trávnika okolo stromu je zničená, zmenila sa na parkovacie miesto návštevníkov nedávno vybudovaného skate-parku. Ako príjazdová cesta sa na toto parkovacie miesto používa široký asfaltový CHODNÍK - čo nie je cesta. Po tomto chodníku sa bicykluje a prechádza množstvo ľudí, hlavne s malými deťmi! Autá parkujú priamo v zákrute chodníka - čakáme kedy tam auto prejde hrajúce sa dieťa? Pred vstupom na most na Sihoť je značka, ktorá jednoznačne signalizuje ZÁKAZ VJAZDU MOTOROVÝCH VOZIDIEL, tiež definuje výnimku - cieľový vstup do areálu atletického štadióna a autoškoly. Chodník popri detskom ihrisku je tiež bežne istou skupinou ľudí používaný ako parkovisko. Tu treba zdôrazniť, že Sihoť je reakreačná plocha na ktorej sa pohybuje množstvo detí. Autá pre ne znamenajú nebezpečenstvo a obmedzenie. Sú miesta, kam auto nepatrí. Navyše, na ulici zabezpečujúcej vstup na Sihoť (Tyršova ulica), je možné autá pred vstupom bezpečne a pohodlne odparkovať. Prečo musíme v Nových Zámkoch tolerovať bezohľadnosť a sebectvo ľudí? Nebolo by možné túto lokalitu pravidelne kontrolovať pracovníkmi MsP NZ? Nebolo by možné výraznejšie označiť, že cesta cez Sihoť je len komunikácia do horeuvedených areálov a nie parkovisko? Ďakujem za snahu o riešenie problému. Martin Vyžinkár
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,hliadky mestskej polície venujú lesoparku Sihoť zvýšenú pozornosť ohľadom parkovania motorových vozidiel na verejne prístupnej zeleni v súlade so Zákonom č.8/2009 o cestnej premávke § 25 ods. 1) písm. s).Mgr. Jozef Tökölynáčelník MsP

116. Sídlisko Nábrežie, ulica B.Němcovej - bez odvozu odpadu (papier)
Zaslal: Martin Vyžinkár   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Dobrý deň, z kontajneroviska na ulici Boženy Němcovej nebol už tri týždne odvezený separovaný odpad (papier). Odpad sa hromadí okolo už dlho nevyprázdneného kontajnera. Táto situácia sa na našej ulici opakuje pomerne často. Nebolo by možné zabezpečiť pravidelný a častejší odvoz separovaného odpadu? Úroveň zapojenia občanov Nových Zámkov do sperovania odpadu je dosť nízka, stav ktorý popisujú priložené fotografie odrádza od separovania aj tú malú časť občanov čo sa do separovania (aspoň papiera) zapája. Ďakujem za snahu o nápravu problému. Martin Vyžinkár
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 32921 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

117. Prepadnutá zem
Zaslal: amadeo Klein   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: asi meter hlboka a meter široká diera pred činžiakom hneď vedľa chodníka, čaká kým do nej padne dieťa, starši človek
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 32923 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

118. Chátrajúca budova pri hrádzi
Zaslal: VeVe   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Pri prechádzkach na hrádzi si už dlhšiu dobu všímam túto zničenú garáž... vandali a iní nezodpovední ľudia ju dostali do takéhoto stavu. Cez noc je toto miesto nebezpečné lebo sa tu ukrývajú bezdomovci, či postupne ju rozoberajú tmavší spoluobčania na kurenie. Dalej by som chcela podotknut, že prirode takýto neporiadok neprospieva a práve preto, by som Vas chcela poprosiť, či by ste s touto budovou vedeli niečo urobiť :) ďakujem ... (ak by bola možnosť ochotne prideme s celou triedou pomôcť s upratovaním, podobným spôsobom sme prednedávnom vyzbierali smeti na hrádzi Nabrežná-tenisové kurty- parkovisko Berek )
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 32416 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

119. 22.04.2015 Deň Zeme - ulica F.Kapisztóryho!
Zaslal: Martin Vyžinkár   Stav: Neriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Vážený pán primátor Mesta Nové Zámky, Pozrite si prosím priložené fotografie. Takto dnes vyzerala ulica F.Kapisztóryho. Mimochodom, dnes bol Deň Zeme, 22.apríl – a takto na Deň Zeme vyzerá ulica nášho mesta! Počas kosenia prišlo k rozsekaniu všetkých smetí, ktoré sa v tom čase povaľovali po ulici. Ako to vyzerá nebudem opisovať – fotografie vravia jasnou rečou. Pohľad na ulicu je príšerný! Ulica na smetisku. Pre mňa tu vyvstali dve otázky – prvá o príčine stavu a druhá o následku: - Odpadky na ulici - v Nových Zámkoch bežná vec: nie je možné pokutovať človeka ktorý odhodí odpad na ulici? Myslím, že by to bolo (a malo byť) možné. Ešte som ale nepočul o nikom komu by sa to v meste stalo, alebo kto by videl udelenie pokuty človeku odhadzujúcemu odpadky na ulicu. Možno téma pre MsP (len treba viac chodiť pešo!) - Predpokladám, že niekto kosenie mesta riadi, objednáva prácu a vykonanú prácu kontroluje. Videl ten človek ako vyzerá mesto po kosení trávnikov (stav na obrázkoch nie je raritou – ide o bežný vzhľad mesta po kosení)? Je ťažké pred kosením zariadiť vyzbieranie smetí? P.S. Na vyzbieranie ulice od odpadkov medzi vstupom na Sihoť a autobusovou zastávkou bolo treba dve ruky, dve vrecia a 45 minút – nejde teda o nič zložité. Ďakujem za Vašu snahu robiť naše mesto lepším. S pozdravom, Novozámčan Martin Vyžinkár

120. Chodník zničený od koreňov stromov
Zaslal: silvia   Stav: V riešení   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: dobrý deň, chcela by som upozorniť na chodník zničený od koreňov stromov na ulici Komenského č. 2. ide o korene starých líp, ktoré stále viac nadvihujú chodník, ktorý tým ničia, spôsobujú problémy aj pri otváraní brány a v neposlednom rade sú nebezpečné pre chodcov.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 15177 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

121. Zanedbané detské ihrisko - S.H.Vajanského
Zaslal: Katarína Tóthová   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Dobrý deň, Chcela by som poukázať na zanedbané detské ihrisko na S.H.Vajanského (za vchodmi 32-38). Predná časť ihriska je v poriadku. Smutné na tom však je, že vynovenou časťou nebol hlavný problém vyriešený (nová drevená konštrukcia), keďže staré zostalo v pôvodnom - otrasnom a nebezpečnom stave. Toto rozhodnutie predchádzajúceho vedenia je smiešne. Ale pre nás rodičov je to dosť dôležité. Naše deti sa tu nemôžu bezpečne hrať a zopár malých úrazov sa tu už stalo aj napriek prítomnosti a pozornosti rodičov. Detské ihrisko by malo byť miestom na oddych a rekreáciu, kde by mala byť prvoradá bezpečnosť a zdravie našich detí. Hojdačky a preliezky sú celé hrdzavé. Lavičky sú zničené. Dokonca chýba časť šmýkačky, na ktorú naše deti s radosťou vylezú a hrozí nebezpečenstvo pádu. Pieskovisko je zarastené trávou (od minulého týždňa vďaka jednému dobrosrdečnému pánovi z okolia je aspoň polovica pieskoviska doplnená novým pieskom). Chápem, že v meste je veľa zanedbaných ihrísk, a nebude sa dať každé jedno zachrániť či už kvôli lokalite a využiteľnosti, alebo z iných dôvodov, ale chcela by som poprosiť vedenie mesta o záchranu tohto nášho, lebo napriek takémuto stavu sa tu hráva veľa detí z okolia. Verím, že sa to dá uskutočniť aj menšou investíciou - úpravou pieskoviska a doplnením nového piesku, úpravou lavičiek a aspoň výmenou drevených sedákov na hojdačkách. V mene rodičov z ulice S.H. Vajanského a blízkeho okolia vopred ďakujem.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 09675 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

122. Vyhodena pohovka + smeti
Zaslal: Peter   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Vyhodena pohovka na ulici S.H. Vajanskeho 4, nikto ju este nezobral, stoji tu uz mesiac a zacinaju ju demolovat z coho sa robia smeti na ulici.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 09666 a postúpený na Odbor komunálnych služieb - referát odpadového hospodárstva. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

123. Nebezpečná križovatka
Zaslal: Miroslav   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Dobrý deň, chcem Vám podať na známosť nebezpečnú križovatku na hranici ulíc Andovská a Nitrianska cesta. Toto tvrdenie vyslovujem na základe sledu nedávnych udalostí, kedy sa práve táto križovatka stala dejiskom rady dopravných nehôd. Zápisnice dopravných nehôd pre túto lokalitu je po Vašom vyžiadaní určite schopný predložiť policajný zbor. V prvej rade je križovatka jednoznačne problémová a to hlavne v nárazových časoch t.j. napr. ráno. Je taktiež veľmi nebezpečná pre chodcov a hlavne deti z priľahlých skôl a taktiež škôlky ba dokonca i prevažne seniorov z priľahlého sídla rady doktorov. Určite do budúcnosti odporúčam na túto križovatku nainštalovať svetelné značenie (semafór), ktoré by prispelo k zefektívneniu a hlavne zvýšeniu bezpečnosti tejto križovatky. Avšak, v dohľadnej dobe Vás v znamení bezpečnosti chcem požiadať o menej finančne náročné riešenie. Niekoľko krát sa stalo, že vodič nezvládol vedenie motorového vozidla a plnou rýchlosťou vybehol na priľahlý chodník, narážajúc do priľahlého stromu alebo dokonca plotu základnej školy a poškodzujúc tým majetok. Našťastie, obete v podobe chodcov alebo cyklistov sa nevyskytli, avšak ako sa ľudovo hovorí, je to len otázkou času a hlavnou obavou je prítomnosť základnej školy a škôlky. Mnoho krát som bol svedkom toho, ako v tejto oblasti vyučujúce učiteľky kráčali s deťmi smerom k mestskému parku alebo k areálu mestskej nemocnice, na čom samozrejme nie je nič špatného. Avšak, v prípade, že by sa v tomto momente vyskytol na ceste neprispôsobivý vodič, malo by to priam katastrofálne následky, keďže v takej rýchlosti nie je možné, aby tomu vyučujúce stihli predísť. To však platí aj u bežných chodcov a často sa vyskytujúcich starších ľudí, hlavne dôchodcov z dôvodu priľahlého sídla mnohých doktorov. Teda, dostávame sa k vyššie spomenutému finančne menej náročnému riešeniu, ktorým je umiestnenie pevných zábran na vyznačené miesto na priloženej fotografii. Môže sa jednať ako o klasické červeno-biele zábradlie alebo o 3 - 4 pevné stĺpy. Je na zvážení kompetentných ľudí, ktorú z dvoch spomenutých zábran je vhodnejšie umiestniť, avšak podľa môjho názoru z vizuálneho hľadiska sú pevné stĺpy jednoznačne lepším riešením, takisto ako z časového hľadiska, keďže kovové zábradlie po určitej dobe skoroduje a je potrebná jeho údržba. Otázkou je však nárazuvzdornosť týchto dvoch riešení a jednoznačne treba uprednostniť to, ktoré disponuje vyššou nárazuvzdornosťou. Ďakujem za posúdenie môjho podnetu a prajem pekný deň.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 08321 a postúpený na Odbor komunálnych služieb - Referát dopravy. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

124. Neudržovná zeleň na Lesnej ulici
Zaslal: Ján Ondruš   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Zarastený volný priestor, ktorý bol niekedy trávník. Teraz len možný priestor pre nepovolenú skládku.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 07505 a postúpený na Odbor komunálnych služieb, referát životného prostredia. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

125. Parkovanie na sídlisku - šikovne využitý potenciál a rezervy
Zaslal: Martin Vyžinkár   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Ulice na sídliskách mesta Nové Zámky sú upchaté autami. Každému je jasné, že plány podľa ktorých boli postavené ani náhodou nerátali s množstvom áut ktoré sa na nich dnes nachádzajú – toto je fakt ktorý je daný. Určite sa ale dajú nájsť príklady, keď jednoduché riešenia a šikovné praktické využitie ponúkaných možností prispelo k zlepšeniu parkovacích možností pre obyvateľov sídlisk. Na fotografiách z ulice P. Blahu je príklad šikovného riešenia pri zvýšení kapacity slepej ulice pre parkovanie: šikmé parkovanie pri chodníku poskytlo omnoho vyššiu kapacitu než tradičné parkovanie súbežne s chodníkom. Na ulici cez križovatku autá stále parkujú súbežne s chodníkom – v línii tam je možné zaparkovať asi 12 áut, pri šikmom parkovaní by bolo množstvo určite vyššie. Čo je potrebné pre zvýšenie parkovacej kapacity: biele čiary a jedna dopravná značka určujúca spôsob parkovania. Náklady by možno pokryl prenájom najbližšej parkovacej plochy. Možno by vďaka úprave spôsobu parkovania zopár áut ubudlo z okolitých chodníkov či prechodov pre chodcov. Prečo to nerobí mesto? Prečo sa to nedeje už pri vyznačovaní vyhradených parkovacích miest? Vie niekto koľko potenciálu skrývajú ulice sídliska pre šikovné spôsoby parkovania? Je možné, že desiatky áut z chodníkov by mohli byť zaparkované omnoho civilizovanejším spôsobom.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 07594 a postúpený na Odbor komunálnych služieb - Referát dopravy. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

126. Parkovanie alebo park
Zaslal: terezia halasova   Stav: Neriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Takto sa parkuje na Vajanského ul. !!! A niekto tu vysadí stromky - robí si srandu ??? To naozaj mesto podporuje taketo parkovanie ?? Kde budeme parkovat na stromoch ???

127. Parkovacie miesta
Zaslal: terezia halasova   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Kedže máme nového primátora, obraciam sa znovu s naším problémom na Vás . Na ulici S.H.Vajanskeho medzi vchodmi 31 a 37 je plocha ktorá by bola vhodna na nové parkovacie miesta -.po 17 hod . tam nieto kde zaparkovat a myslím že takých 10 miest by sa tam dalo vytvorit a preto píšem opäť s nádejou..... Snád má naš primator aj šikovnejších poslancov, ktorým leží na srdci osudy občanov, ktorý sem na tuto stranku píšu a dúfajú, že niekto bude ich problémy,,aj riešiť,, !!! ďakujem halasová
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 07506 a postúpený na Odbor komunálnych služieb. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

128. Zaberá parkovacie miesto
Zaslal: Jozef   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Chcel by som upozorniť na jedno nepojazdné vozidlo ktoré zbytočne zaberá parkovacie miesto v lokalite v ktorej je už aj tak dosť ťažké zaparkovať
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 07504 a postúpený na Mestskú políciu. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

129. Skladka smeti na Nitrianskej ceste
Zaslal: erika   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Skladka v trojuholniku skoro oproti Boto Enviro sa pomalicky rozrasta...
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 06578 a postúpený na Odbor komunálnych služieb - Referát odpadového hospodárstva. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

130. Zničený a ťažko prechodný spojovací chodník
Zaslal: VeVe   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Chodník, ktorý spája ulicu SNP s Cyrilometódskou je v dezolátnom stave. Sama tadiaľto často chodím, avšak minule keď som zbadala mamičku s kočíkom ako sa predierala pomedzi dlaždice, rozhodla som sa sem napísať a upozorniť na tento problém. Preto by som Vás chcela veľmi pekne poprosiť, či by ste s týmto vydláždeným chodníčkom nemohli niečo spraviť ... :) ĎAKUJEM
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Bol zaevidovaný pod číslom 06343 a postúpený na Odbor investičný, komunálny, dopravy a životného prostredia. Po preverení skutkového stavu sa vyjadríme k problému presnejšie. Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

131. Voľný výbeh psov pri hlavnej ceste
Zaslal: Adriána Feketeová   Stav: Vyriešený   Zodpovednosť: Nové Zámky    ->Prejsť na podnetPopis: Na ulici S.H.Vajanského je vyhradený veľký trávnatý priestor pre voľný pohyb psov. Tento priestor je však tesne vedľa frekventovanej hlavnej cesty a tak majitelia radšej držia svojich psíkov na vodítku aby predišli ich možnému výbehu pred autá. Tým sa však stráca účeľ priestoru pre pohyb psov bez vôdzky. Ako možné riešenie by mohlo byť ohradenie priestoru resp. aspoň časti trávniku od hlavnej cesty kríkmy alebo plotom. Ďakujem.
Odpoveď samosprávy: Dobrý deň,ďakujeme za Váš podnet. Predmetný pozemok na ul. S.H. Vajanského bol odpredaný spoločnosti AVALON Consulting, s.r.o., Bratislava, teda nie je majetkom mesta Nové Zámky, preto mesto Nové Zámky nemá právo ani povinnosť pozemok oplotiť. Nikoleta Makaiová sekretariát primátora mesta Nové Zámky

 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x