Úvod / Nyitóoldal
   
 
Eva Polerecká  17-06-18   3,112  
0
Vo facebookovej fan skupine MsÚ sa už objavila bombastická správa. Mesto „ušetrilo“ v minulom roku  2,5 milióna EUR, čo je nevídaný prebytok rozpočtu, aký sme tu ešte nemali... Nuž nechcem nikomu kaziť radosť, ale slovo "ušetrilo" je hádam priliš silné. Skôr by sa hodilo „neminulo“, prípadne "nenaplánovalo"! Stačí si otvoriť záverečný účet mesta a ľahko zistíte, že na daniach vybralo mesto o 1 milón viac ako plánovalo. To čo neplánovali zákonite nemohli ani minúť...  


 
O 424 tisíc prevýšil plán príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív. Neplánovali a predsa predali... A teraz sa tým ešte aj chvália...
 
Jediné na čom sa naozaj šetrilo, a to statočne, sú investície. Zdá sa, že práve budúcnosť mesta trápi primátora s poslancami najmenej. Neminula sa ani tretina plánovaných prostriedkov - preto ani nehľadajte nejaké zrenovované mestské budovy, nebodaj novú infraštruktúru. To málo, čo sa urobilo, sa platilo z eurofondov, alebo z úverov.  

Tým by bola záhada ušetrených miliónov hádam aj vyriešená, aj keď z tohoto nedorozumenia môže vzniknúť ešte nejeden návrh, ako by sa domnele "ušetrené" peniaze dali minúť na niečo iné, napr. na šport, ak nie rovno na zvýšenie platu primátora a odmien poslancov...

Skôr než by niekto nadobudol pocit že si zaslúži zvýšenie platu a otváral šampanské, možno by stálo preskúmať skutočné hospodárenie mesta. Porovnajme nákupy služieb a náklady na mestský úrad s rokom 2014, keď sa hospodárilo - ako je známe - katastrofálne. Z porovania vyplynie, že sa neušetrilo nič, ba práve naopak!

 Rok 2014

 
Rok 2016

 
Rozdiel činí 280 tisíc z čoho sa - chvályhodne - 100 tisíc ušetrilo na odmenách poslancov a členov komisií. V platbách do spoločnosti Brantner veľký posun nenastal, aj keď mesto dlhodobo deklaruje výraznú úsporu na službách, ktoré poskytuje mestu spoločnosť Brantner na základe "nevypovedateľnej" zmluvy.


Sľubované výrazné šetrenie sa zrejme nekoná ani na MsÚ.
 
Rok 2014

 
Rok 2016


206 zamestnancov oproti 195. Ak uvážime, že počet opatrovateliek klesol o 7 a príslušníkov Mestskej polície o 6, vychádza že úradníkov máme viac, ako v r. 2014.. Spomínate si ešte na predvolebné reči o skresaní počtu administratívnych zamestnancov na úrade?

Na chválu nech slúži fakt, že dlhová služba má klesajúcu tendenciu. Mesto sa nezadlžuje, ale ani nerealizuje veľké projekty. Každopádne dlh 7,6 milióna nie je až tak vysoký a mesto ho splácať určite dokáže. Záhadou je, akú rezervu má vytvorenú na prípadne prehraný súdny spor v prípade budovy na M.R.Štefánika (Holotov dom), ktorú mesto v roku 2009 neštandardne predalo v dražbe tak, že dnes má aj kúpnu cenu 1 milón Eur na účte aj budovu na liste vlastníctva. Každopádne ak súd zaviaže mesto k vráteniu peňazí včítane úrokov a zaplateniu trov, nebude to nič neočakávané, ani nepredvídateľné... Opravná položka by preto v rozpočte nepochybne mala byť.

Stav dlhu 2016


 
Páni poslanci a poslankyne, namiesto toho aby ste zamýšľali nad tým, či dať viac peňazí primátorovi, nebodaj sebe, dovoľte upriamiť Vašu pozornosť na fotoreportáž člena FB skupiny Občianska kontrola M. Výžinkára o tom, v akom stave je parčík oproti gymnáziu. Toto je Vaša vizitka - takto Vy šetríte, takto sa Vy staráte, takéto prostredie vytvárate pre výchovu budúcich generácií .... Verte, že ak sa občan v diskusii pýtal, čo by ste si za svoje ignorantsvo a ničnerobenie zaslúžili, nemal na mysli zvyšovanie Vašich odmien... Takto to vidím ja.
 

 

 

 

 

 

 


 

 
Foto Martin Výžinkár, FB skupina Občianska kontrola NZ
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
13:20:33 Ako mesto ušetrilo na občanoch... ako to vidím ja [2017-06-18; 3,112 x]
13:19:54 Len včera uverejnili zmluvu a dnes sa na cintoríne už bagrovalo... [2020-09-22; 2,013 x]
13:18:42 Galéria umenia pozýva na výstavu Ernest Zmeták – Talianske cesty [2024-07-03; 367 x]
13:18:04 Hľadajme taký spôsob, Jaro, ktorý zas neovplyvní moju situáciu, veď vieš na čo myslím... Na internet... [2018-07-06; 4,183 x]
13:18:02 Posledný diel uspávacieho show pre primátorových poslancov - dozvuky privatizácie priemyselného park... [2021-09-11; 1,625 x]
13:17:26 O riaditeľke okresnej knižnice bude krajská samospráva hlasovať 19. októbra [2020-10-14; 1,776 x]
13:16:49 Kniha týždňa: L. Fila a kol., Poučenia z covidu (N Press Brat. 2022) [2024-06-23; 220 x]
13:16:13 Egy csésze kávé Tanács Attila gasztronómia-szakértő, mesterszakács és ételszobrásszal [2017-03-06; 3,353 x]
13:14:52 Kto sa bojí Jánosa Esterházyho? / Ki fél Esterházy Jánostól? [2011-03-16; 9,034 x]
13:14:14 Kniha týždňa: Peter Wilfling, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Komentár, problémy z praxe, ... [2012-07-25; 4,660 x]
13:13:39 Obchody zo zákulisia 1. reprezentačného bálu mesta? - alebo ako to vidím ja... [2016-02-17; 4,876 x]
13:12:59 Petícia proti soc. zariadeniu na Bratislavskej ceste uspela. Obyvatelia si môžu vydýchnuť [2019-04-18; 2,981 x]
13:10:56 Ešte chvíľku strpenia ... a opravíme chodníky. Radnica na Facebooku - alebo ako to vidím ja... [2016-05-12; 4,620 x]
13:10:16 Galán Géza (1942. május 4 - 2012. dec. 17) [2012-12-18; 3,107 x]
13:09:34 Developer ruinu na Kasárenskej ul. nezrekonštruoval, ale previedol do firmy manželky. Podivné majetk... [2019-11-23; 2,828 x]
13:08:55 Kniha týždňa: Cesta ke Květnu. Vznik lidové demokracie v Československu do února 1948. 1-2. svazek. ... [2019-10-30; 1,267 x]
13:08:15 Môj príspevok k dialógu.... [2019-04-24; 2,950 x]
13:07:35 Ako vážne to myslí mesto s rozvojom športovísk ukazuje kauza s pokútnym predajom Športhotela na Siho... [2020-02-07; 3,286 x]
13:05:32 Odišiel Miloš Sourček (90) [2021-07-03; 1,244 x]
13:04:06 Egy csésze kávé Völgyi Péterné dr. Reich Márta, A Titanic árnyékában - Egy magyar orvos élete c. kön... [2022-09-12; 1,388 x]
13:03:26 Máme mládežnícky parlament [2023-01-28; 1,251 x]
13:02:45 Neprepadnúť konšpiračným teóriám... [2024-06-10; 508 x]
13:02:02 História Občianskeho združenia Lepšia Šaľa [2023-08-23; 729 x]
13:01:20 Predstavujeme think-tank DEKK Inštitút [2023-08-22; 799 x]
12:59:47 Hviezdy a outsideri, alebo: Školské rady len pre lojálnych? [2019-08-14; 2,204 x]
12:58:58 Ako primátor so svojim krúžkom rozhodli o predaji dôležitej mestskej parcely, znemožnili výstavbu op... [2024-07-06; 1,025 x]
12:58:05 Obyvatelia Jeruzalemskej a Pažitnej sú v strehu...  [2022-01-30; 1,707 x]
12:57:57 A hét könyve / Kniha týždňa: Szlovákiai magyar ki kicsoda / Maďari na Slovensku - Kto je kto [2012-05-13; 8,490 x]
12:57:02 Predseda komisie p.Demo vykázal opozičných poslancov z miestnosti... [2020-10-14; 2,150 x]
12:56:05 Opustené objekty na Slovensku [2024-06-24; 314 x]
12:55:06 Jeden človek, dva jazyky... [2014-12-02; 7,600 x]
12:53:46 Zoznam faktúr firiem Brantner NZ a Brantner Kolta, na preplatenie ktorých si mesto berie úver 2 mil.... [2015-03-18; 6,251 x]
12:52:57 Občan všeličo vidí a všeličo si pamätá - alebo ako to vidím ja... [2016-07-15; 4,013 x]
12:52:48 Múltbéli érsekújvári kezdeményezések, szervezkedések: Iródia, 1983 [2017-12-27; 3,268 x]
12:52:17 Kniha týždňa: Dvořáková Vladimíra, Rozkládání státu (Universum Praha 2012) [2022-12-18; 732 x]
12:51:22 Kniha týždňa / A hét könyve: Ladislav Ballek, Pomocník. Rekonštrukcia príbehu. / A segéd. Újragondol... [2012-08-13; 5,615 x]
12:50:47 Máme fontánu, ktorá nemá páru... [2022-06-16; 1,947 x]
12:50:04 Bizarné stavby regiónu - Hotel Gbelce [2018-04-07; 26,433 x]
12:50:02 A JÖVŐNKET MAGUNK ALAPOZZUK MEG! Vadkerty Katalin interjú a Ma7 múltheti számában [2023-01-15; 854 x]
12:49:11 Senki sincs elfeledve. A holokauszt érsekújvári áldozatainak névsora / Nikto nie je zabudnutý. Zozna... [2011-06-19; 11,705 x]
12:47:44 Kniha týždňa: Tomáš Jahelka, Prečo zmizli Ťapákovci (Communio Minerva, 2021) [2023-08-14; 742 x]
12:46:00 Frideczky János, a mecénás... [2013-09-18; 3,329 x]
12:45:33 Popravy legionárov počas československo-maďarského konfliktu v roku 1919 / Legionáriusok kivégzése a... [2013-07-03; 7,796 x]
12:44:30 Egy csésze kávé mai Címlaplánya sánkfalvai Ambrús Mónika énekesnő [2022-04-23; 1,384 x]
12:40:47 Chýbali "chorobní" diskutéri, padli všetky zábrany... Alebo ako to vidím ja. [2016-09-15; 3,953 x]
12:37:19 Kniha týždňa: Pozemková reforma na Slovensku Úradné výsledky PPPK s úvodom povereníka pôdohospodárst... [2020-09-20; 1,412 x]
12:36:14 Krátke úvahy nad rozpočtom 2020 [2019-11-26; 2,754 x]
12:36:07 Júniustól újra indult a Ludas! [2023-10-30; 769 x]
12:36:00 Čo vytiahol kúzelník z klobúka - návrh rozpočtu mesta na r. 2018 [2017-12-05; 4,200 x]
12:34:55 Magyarnak lenni a nagyvilágban - Fodor Barbara (Cleaning with Barbie) [2023-10-26; 987 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x