Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-08-16   2,192  
0
Podobné betónové boxy neuvidíte v žiadnom inom slovenskom meste. Nie náhodou: mestá sa snažia o moderné riešenia ktoré zlepšujú vzhľad sídlisk a zvyšujú komfort obyvateľov. Snaha je znižovať náklady, používať podzemné veľkorozmerné kontajnery, ktoré majú senzory zaplnenia, čím znižujú nároky na obslužnosť. Naše riešenie je - podobne ako pri tržnici - opäť unikát. Nové betónové boxy sú vycapené na najexponovanejśích miestach, zaberajú viac miesta ako pôvodné kontajnery, ťažšie sa vyprázdňujú, zato sa pri nich hromadia haraburdy, ktoré sa doteraz do kontajnerov zmestili, ale po novom už nie...  


 


Toto nie je provizórium. Takto to bude odteraz vyzerať...


A takto vyzerajú podzemné kontajnery v Moldave nad Bodvou.

Kto to takto vymyslel a prečo?

Nuž tentokrát to vieme povedať pomerne presne: rokovalo o tom zastupiteľstvo presne pred rokom. Poslanci dostali obrázky a vybrali si variant ktorý mal a mohol vyriešiť prakticky iba jediný problém: ako zabrániť vyberaniu odpadu "neprispôsobivými občanmi". Vysvitlo, že "neprispôsobiví občania" sú najpálčivejším problémom a tento problém vyriešime tým, že smeti schováme do betónových sarkofágov za milión Eur. Inak, ako je rok dlhý, do najpálčivejšieho problému neinvestujeme ani cent...

V diskusii sa zjavili rôzne názory, ale keďže k otázke neprebehla žiadna spoločenská diskusia, účastníci tápali a vopred upozorňovali, že nesúhlasia s tým, ako budú o chvíľu hlasovať. Či by sa problém "neprispôsobivých občanov" nedal a nemal riešiť v inom kontexte a či neporiadok okolo kontajnerov nie je náhodou spôsobovaný prispôsobivými občanmi, to nebolo predmetom diskusie.

V dňoch 21.-23. novembra 2017 prebehla aukcia cez EKS (elektronický kontraktačný systém), ktorá ale súťažou v pravom zmysle slova nebola, keďže súčasťou zadania bolo foto budúceho riešenia od vybraného dodávateľa.

23. novembra bola podpísaná zmluva na 10 boxov za 25 tisíc Eur čo bola zrejme pokusná séria. O vyhodnotení pilotnej prevádzky nám nie je nič známe, ale v máji 2018 bola podpísaná zmluva na 452 krytov v celkovej sume 1 070 290 Eur a opachy sa začali inštalovať. Sú škaredé, nemotorné a celkom zbytočné. Milión je fuč a nič sa nevyriešilo...
 


Záznam zo zastupiteľstva 24. augusta 2017
bod. 11. Riešenie kontajnerovísk na komunálny odpad na území mesta Nové Zámky

Materiál priložený k tomuto bodu pod číslom „11“ predložila mestskému zastupiteľstvu Mgr. Monika Kutenicsová.

Mgr. Monika Kutenicsová - podala informácie k tomu bodu.

Spravodajca mestskej rady - Ing. László Forró - podala správu, že mestská rada prerokovala predložený materiál riešenie kontajnerovísk na území mesta Nové Zámky a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť spôsob krytia a uzamknutia kontajnerov na komunálny odpad betonovými krytmi, varianta č. 2.

Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta - otvoril rozpravu:

Ing. Lukáš Štefánik - dodal, že v prvom rade sa prikláňa k navrhovanému variantu č. 2, aj keď nechce povedať, že variant č. 1 polopodzemné kontajnery sú zlé, ale hlavne z dôvodov, ktoré pani Kutenicsová spomenula či sú to už inžinierske siete alebo Brantner, ktorý nemá vybudovanú svoju technológiu tak, aby vedel tieto kontajnery zbierať alebo či to je vzdialenosť jednotlivých kontajnerovísk na sídliskách sa domnieva, že variant č.2 by bol v našom meste asi lepší. Na druhej strane sa spýtal, pretože podľa tohto návrhu na uznesenie, kebyže sa toto schváli, tak postupone v celom meste by sa išli montovať tieto kontajneroviská na ktoré už peniaze odsúhlasili na ostatnom mestskom zastupiteľstve. Dodal, že on si to vie predstaviť, že by sa to robilo etapovite, aby sa reálne videlo, že o čo sa jedná a aby aj reálne videli či to pomohlo s riešením smetí alebo neporiadku na sídliskách. Preto podal pozmeňujúci návrh k tomuto uzneseniu a ten by znel, že mestské zastupiteľstvo schvaľuje spôsob krytia a uzamykania kontajnerov na komunálny odpad pod betónovými krytmi, variant č. 2 s podmienkou, že v prvej etape sa vybudujú dané kontajneroviská na najkritickejšom sídlisku v meste. Dodal, že momentálne to nechce hodnotiť, že kde to je a ktoré, pretože sú na to odborníci na mestskom úrade, ktorí majú zmapované sídliská alebo jednotlivé kontajneroviská v našom meste a myslí, že takáto etapovitosť by nebola na škodu a spýtal sa či by to bolo teda technicky možné alebo ako by sa to súťažilo.

MUDr. Silvester Demo - podotkol, že túto otázku prejednávali na poslednej komisii územného plánovania, kde prijali uznesenie o tom, že čo sa týka efektivity ukladania odpadu, určite by bola výhodnejší variant č. 1, ale je tam ešte informácia o tom, že zmluva s Bratnerom je podpísaná tak, že na ďalší šesť rokov a novú technológiu by bolo potrebné nakúpiť na odvoz tohto tovaru a toto by bolo pre mesto a firmu veľmi nákladné. Dodal, že nevie či tá varianta č.2 nejako veľmi zmení situáciiu, čo sa týka neporiadku okolo kontajnerov, ktorý v súčasnoti v meste je. Pretože tento typ kontajneru je používaný v Rakúsku, Nemecku, kde to obyvateľstvo je už 200 rokov vychovávané k tomu, aby si udržiavalo svoje okolie také, aby sa v ňom dalo žiť. Novozámocká mestská lúza na toto asi pripravená nie. Varianta č. 2 s tým uzamykaním mu pripadá taká, že bude veľmi rýchlo poškodzovaná, ale vyskúšať to treba a určite treba do tohto projektu investovať nejaké peniaze, pretože tá čistota v meste je dôležitejšia ako ich nejaké domnienky. Dodal, že kvituje ten návrh viceprimátora s tým, že by sa začalo od tých najkritickejších častí mesta, lebo ako hovorí investícia je to veľká a nevedia či prinesie želaný efekt. Dodal, že by bolo dobré podporiť ten návrh, čo dal viceprimátor s tým, že by sa začalo napr. jedným obvodom alebo jedným sídliskom a toto je variant, ktorým sa veľmi rýchlo potvrdí či je správny, alebo nie a každý deň budeme vidieť, aký to bude mať efekt.

Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta - podotkol, že naozaj denno denne mapujú ten terén a vidíme tie každodenné problémy, lebo nie je to len komunálny odpad, ale komunálny odpad je najčastejšie vyhľadávaný určitou skupinou obyvateľov, prehrabávajú sa v ňom, povyhadzujú odpadky, ktoré tam už nevrátia a tento odpad nám potom poletuje po celom meste. Dodal, že minulý týždeň v nedeľu kontaktoval kolegov, pretože prešiel cez námestie a čo tam lietalo, tak bol z toho úplne zhrozený. Neverí tomu, že niekto zámerne na námestí odhodí igelitovú tašku, papiere a podobne. Je vidno, že chodia pracovníci aj z Úradu práce, ale jednoducho, čo odchádza z tých sídlisk z kontajnerov a aj samotní občania pri najlepšej snahe aj keď to upracu, ale silný vietor a tie vonkajšie vplyvy sa nedajú ovládnuť. Horšie je to s tým iným odpadom, čo sú teda drobné stavebné odpady, prípade odpady z domácností, keď ľudia vynášajú kompletné nábytky, kuchynské linky, postele, gauče a vidia to určite aj ostatní, ale toto zas rieši mestská polícia na denno dennom poriadku a s tým sa nevysporiadame, to si musia jednoducho ľudia vstúpiť do seba. Dodal, že tento uzavretý spôsob je najvhodnejší na to, aby sa jednak nedalo prehrabávať v tých kontajneroch a keď aj niečo z toho vypadne, tak to tam zostane uzavreté, prídu kolegovia, keď odvážajú smeti, tak s lopatami nahádžu a odnesú ten odpad. Myslí si, že to stojí za to, aby to vyskúšali a vie sa ztotožniť s tým, že pôjdu na to postupne a na jednom mieste je to kolegami zmapované a vedia, kde by to bolo asi najvhodnejšie a vyskúšajú, a možno o tri mesiace alebo o pol rok povedia, že sa to osvedčilo a teda budú v tom pokračovať.

JUDr. Jaromír Valent - podotkol, že časť toho, čo chcel povedať už povedal pán primátor. Dodal, že si treba uvedomiť jednu vec, pre tých, ktorí nevedia, tak stojiská kontajnerov sú vo vlastníctve mesta. Pokiaľ chcú niečo s čistotou mesta urobiť, tak hlavne kvôli tomu, čo bolo povedané, že tie kontajnery zostávajú otvorené a keď fúka vietor, tak rozfúkáva priamo z kontajnerov tašky, igelitové vrecká atď. po sídlisku. Toto je preto jednoduchšia varianta a rýchlejšia. Totiž v prípade, že by sme začali a rozhodli sa budovať podzemné kontajneroviská, ktoré síce vyzerajú ľúbivo, pekné sú aj príklady zo zahraničia, ale jednak by bolo treba stavebné konanie, riešiť preloženie sietí a nájsť na to miesta. Ďalší problém by bol pri odvoze, jednak nakúpiť vozidlá, ale treba si uvedomiť, že ako vidia aj v predlohe v náčrtku, ktorý dostali v prílohe, tak je to taký vak, tieto podzemné kontajneroviská. Samozrejme tie tekutiny by vytekali a bolo by to treba dezifinkovať. Vačší problém je, že vozidlo by muselo vyjsť až vtedy, kedy by sa tento podzemný smetiak nahlásil, že je plný, čiže nešlo by sa v tej „šnúre“ , ktorá je dnes, ale muselo by vyjsť špeciálne vozidlo a ak by to nahlásil poobede, tak pracovník už nie je v zamestnaní, prípadne by musel byť v pohotovosti zamestnanec. Tým by sa náklad na vývoz smetí komunálneho odpadu predražil. Ďalej by sa predražil aj tým, že do týchto podzemných kontajnerovísk sa neutláča ten odpad, tak ako keď sa 1100 l nádoby nasype do smetiarskeho vozidla a tam sa stláča. V podstate 3 až 4 násobne by bol väčší náklad, lebo ten odpad by nebol stlačený. Dodal, že sa tiež prikláňa k tomu, čo povedal pán viceprimátor ohľadom nejakej postupnosti budovania týchto kontajnerovísk, lebo si uvedomuje, že tým neodstránime veľa vecí, ale možno tie otvorené smetné nádoby áno. Teší sa však na to, ako sa medzi obyvateľmi rozbehne debata, že ktorý z 230 stojísk kontajnerov by mal byť robený ako prvý a bude držať prsty pani Kutenicsovej, že ako toto zvládnu.

Mgr. Monika Kutenicsová - podotkla, že by začali formou etapizácie, že by vytvorili nejaký prototyp a umiestnili by to na niektoré kontajneroviská, ktoré sú najviac znečistené a potom by sme vyhodnotili a videli ten dopad, že čo to prinesie pre nás pre obyvateľov.

Mgr. Štefan Prešinský - dodal, že nám boli predstavené dva varianty kontajnerov a je jasné, že každý z predstavených je lepší, ako súčasný stav. Dodal, že jeho by ale zaujímalo, prečo sa neuvažovalo aj o celopodzemných kontajneroch. V materiáloch to vyzerá tak, ako by sa im mierne podsúval materiál č. 2, teda zabetónovanie pôvodných kontajnerov. Variant č. 1, teda polopodzemné kontajnery majú pomerne veľa nevýhod. Dodal, že nie je ale presvečený o tom, že zabetónovaním pôvodných kontajnerov sa dosiahne želaný efekt. Dodal, že ak ideme niečo robiť, tak to robme kvalitne v súlade s modernými trendmi. Preto podal návrh, aby do budúceho zastupiteľstva bol pripravený na odhlasovanie aj ďalší variant a to variant oceľových podzemných kontajnerov a aby bola predložená aj predpokladaná kalkulácia jednotlivých variantov.

Ing. Helena Bohátová, PhD. - podotkla, že ona je za podzemné alebo polopodzemné kontajnery a myslí si to stále bez ohľadu na to, že za aký variant zahlasuje. Podľa nej pre 21. storočie uloženie odpadu je vždy lepšie smerom do zeme ako smerom nad zem a to, že prejdeme o ten meter ďalej, aby sme sa smetí zbavili je nie na škodu veci, pri súčasnom minimálnom pohybe každého z nich. Ďalej sa spýtala, že čo sa týka toho popisu, tak sú to betónové kryty, ktoré sa vraj dajú umiestniť aj na trávnatú plochu a tým sa vytvoria priestory aj na parkovanie na tých betónových miestach. Dodala, že zase zaberať kontajnermi nejaké trávnaté plochy nemá význam a myslí si, že keď občania budú musieť ešte prekonať ešte nejaké betónové kryty, tak si myslí, že takéto umiestnenie kontajnerov na trávu nie je dobré riešenie a mali by sa mu teda vyhnúť. Ďalej dodala, že čo sa týka uzamykania, tak podľa nákresu vidí, že tie otvory nie sú uzamykateľné, ale predstaviť si, že každý kto ide vyhodiť smeti by si niesol na vlastných kľúčoch ešte kľúče od uzamykateľného krytu. Ale teda tí, čo prídu z Brantnera by to mali odomknúť, otvoriť, vytiahnuť ten smetiak, vysypať ten smetiak, zatvoriť a zamknúť. Spýtala sa, keďže vieme ako sa dá naložiť so zámkami, tak teda do kedy to bude uzamykateľné a keď to nebude uzamykateľné, tak ten kontajner môže vytiahnuť hoc kto. A keď ho vytiahne, tak nemá problém vyhadzovať tie odpadky z neho von. Teda nevie či to toto technické riešenie odstráni. A keď aj ten otvor bude menší, tak vieme, že tí, ktorí sa hrabú v kontajneroch tak používajú rôzne pomôcky a tieto odpadky si jednoducho vytiahnu, rozoberú smerom von a je tam neporiadok v okolí týchto kontajnerovísk. Takže nevie, ako je to doriešené s tým uzamykaním kontajnerovísk a to, čo povedal kolega, že sa musíme správať všetci tak, aby sme toho znečistenia čo najmenej urobili, ale máme to stále občanov, ktorí si to neuvedomujú a konajú niekedy úmyselne, aby tie priestory naozaj znečistili. Spýtala sa, že ako to bude s rozlíšením tých betónových krytov, keď chceme triediť na plast, papier a sklo, či to teda bude nejako farebne odlíšené, aby nám zase nehádzali do jedného kontajnera tieto separované komodity. Ďalej, čo sa týka tých kontajnerovísk, tak vieme, že teraz máme 2 tie 1100l a niekde sú iné, tak potom tie kryty sa budú variabilne používať na 2, 4, 6 krytov. Tak by bolo naozaj dobré to vyskúšať a potom sa rozhodnúť, či pokračovať v tomto projekte, alebo vyskúšať aj podzemné alebo polopodzemné kontajnery. Dodala, že si myslí, že firma Brantner je tak solventná firma, že si môže dovoliť ísť s dobou a realizovať aj kúpu nejakého motorového vozidla, ktoré by tieto kontajneroviská podzemné alebo polopodzemné vyprázdňoval. Veď pred časom neboli len tieto 1100l kontajnery na odpad, ale boli také akokeby ponorné pontóny a na odvoz bolo treba nejaké špeciálne auto, a predsa sa to odvážalo, nie síce s takou frekvenciou ako tieto kontajnery, ale predsa. Dodala, že ísť s dobou znamená ísť smerom pod zem.

Mgr. Monika Kutenicsová - podotkla, že sa bude snažiť reagovať na pani Bohátovú. Dodala, že začne tou trávnatou časťou, pretože aj polopodzemné kontajnery by išli hlavne do trávnatej časti, takže tuto nejaký rozdiel medzi typmi nie je. Čo sa týka toho farebné rozlíšenia, tak momentálne, a tak je aj návrh na uznesenie, že sa jedná o uzamykanie a spôsobo krytia kontajnerov na komunálny odpad, čiže v tejto fáze by sa riešil len komunálny odpad a nie triedený odpad. Po tretie, každý jeden 11001 kontajner by bol osobitne prekrytý. Ďalej, čo sa týka uzamykania, tak oni sa budú snažiť zvoliť taký spôsob uzamykania, aby dali čo najmenšiu šancu tým našim neprispôsobivým občanom alebo vandalom a čo najmenej narušili tento spôsob uzamykania. Ten kontajner bude uzamykaný z bočnej strany, čiže bude mať kľúč len firma Branter, ak príde firmy Branter vysypať tú nádobu, tak oni si odomknú, vytiahnú z toho krytu ten 1100l kontajner a vysypú, a budú pokračovať ďalej. A čo sa týka ten vrchnej časti, tak tam môžeme uvažovať, možno aj podľa potreby občanov či si to chcú niektorí uzamykať a bude mať každý jeden z nich kľúč alebo ho necháme otvorený. Ten otvor bude tak malý, že sa tam dole nedostanú. Takže budú dve alternatívy, uzamknúť to alebo to nechať otvorené, teda ten vrchný otvor cez ktorý budú občania hádzať ten odpad.

MUDr. Martin Starzyk, PhD., MBA - dodal, že súhlasí s pani Bohátovou, že moderný trend je dávať odpad do podzemia a tiež mu chýba podzemná varianta a nemyslí si, že betónovať momentálne kuka nádoby je ten ideálny spôsob. Myslí si, že keď to teda ideme riešit, tak to robme poriadne, a tak vyzval všetkých, aby podporili pozmeňujúci návrh pána Prešinského, aby do najbližšieho zastupiteľstva bol predložený aj ďalší variant na podzemné kontajnery. Dodal, že nesúhlasí s tvrdením pána Valenta, konateľa firmy Brantner, že by sa navýšili náklady a pripadá mu to, že sú to dosť silné slová, pretože sú aj na Slovensku mestá, ktoré majú aj polopodzemné kontajnery a dokonca za komunálny odpad neplatia.

PhDr. Juraj Kisely, CSc. - podotkol, že on už vlastne dostal odpovede, pretože chcel vedieť, že dokedy je s Brantnerom zmluva, koľko rokov, takže mu bolo povedané, že šesť rokov a ďalšiu otázku, čo chcel vedieť, že aká je uzamykateľnosť, tak si myslí, že dosť dostatočne už odpovedala pani Kutenicsová.

Ing. Peter Velecký - odpovedal, že čo sa týka toho finančného hľadiska tak, ako hovoria niektorí poslanci, že teda poďme s dobou a 21. storočí by malo ísť všetko pod zem, vlastne tie podzemné, je úplne betónová skriňa s tým, že keď sa vyťahuje tento kontajner, tak tam musí byť dokonca výťah, ktorý uzavrie tú 3m jamu a až potom sa môže vysypať. Čiže toto je to zabetonovanie, čo sa ani nevie predstaviť, že koľko to finančne stojí. Dodal, že jedno alebo dve takéto kontajneroviská zapustené sú na Slovensku a to boli vybudované ešte z euróskych fondov. Samozrejme firma Brantner je taká firma, ktorá vie zakúpiť hocijaké vozidlo na to, lebo tam potrebuje aspoň 12 metrové rameno na odvoz týchto polozapustených alebo celkom zapustených kontajnerov s tým, že nám to premietne do ceny, pretože to nie je charitatívna ustanovizeň, že v podstate by niečo kúpili bez toho, aby sa im vracali prostriedky. Takže z hľadiska finančného toto riešenie, ktoré navrhujeme má viac výhod ako nevýhod oproti tým polozapusteným a zapusteným kontajneroviskám, a rieši to situáciu tak, ako tie polozapustené.

Ing. László Forró - podotkol, že má pár otázok a to, že či mesto má presnú mapu o inžinierskych sieťach medzi bytovými domami. A druhá je, že všade verejné priestrastvo je majetkom mesta či teda aj medzi panelákmi je taká istá situácia ako na komunikáciách, že chodníky a časť cesty sú vo vlastníctve ešte občanov. Pretože to súvisí s tým, že keď to nie je vysporiadané, tak potom veľmi ťažko vydá stavebné povolenie na rôzne stavby.

Mgr. Gabriel Závodský - odpovedal, že vo väčšine prípadov na sídliskách sú pozemky vo vlastníctve mesta a čo sa stáva, tak na niektorých uliciach ako napr. Nová ulica sú niektoré pozemky, ktoré nie sú zrejme vysporiadané, pretože sú tam vlastníkmi fyzické osoby, ale tento stav už preverovali na Slovenskom pozemkovom fonde, kde dostali informácie o tom, že niektoré pozemky boli vysporiadané a napriek tomu, že tým bývalým vlastníkom tá kúpna cena za pozemky bola vyplatená. K tej druhej otázke, či existuje nejaká mapa inžinierskych sietí, tak má informácie so stavebného úradu, že takúto mapu nemáme aj keď realizujeme nejakú investičnú činnosť, tak vždy od konkrétnych prevádzkovateľov sietí si ich pýtame. Dodal, že si myslí, že máme mapu na káblovú televíziu, čo sa robila v meste.

JUDr. Jaromír Valent - podotkol, že mu napadla ešte jedna myšlienka, že v prípade, že by sa robili nejaké združené kontajneroviská, kde okrem toho, že by ľudia museli chodiť ďalej s tými smeťami, tak celý ten úmysel, že čo najviac miesta uvoľniť pre parkovanie by padol, lebo pri veľkom kontajnery musí byť veľké vozidlo s veľkou rukou a to potrebuje manipulačný priestor. Dodal, že dnes je taká situácia, že sa musia predierať medzi tými vozidlami a ten priestor by bolo treba fixne vyčleniť, čiže úmysel získať viac priestoru by padol, lebo o to viac priestoru by bolo treba.

PaedDr. Anna Rošková - podotkla, že je veľmi dobré, že sa staráme o čistotu mesta a naozaj tie podzemné kontajneroviská sú veľmi fajn vec, ale tým by sme problém odsunuli na mnoho mesiacov ďalej. Je tu predložená jedna perspektíva, ktorá by sa dala riešiť, čo najskôr a vie, že mnohým občanom záleží na tom, aby tá čistota mesta bola lepšia ako je v súčasnej dobe a mnohí si žiadajú zakrytie tých smetných nádob, takže podotkla, že ona sa prikláňa k tomu názoru, aby sa to začalo riešiť, čo najskôr.

Ing. Bertalan Bóna - dodal, že reaguje na tých, čo preferovali tie podzemné kontajnery. Je to lákavé, ale treba brať na vedomie to, že v Nových Zámkoch tie podzemné vody sú dosť vysoko, takže nie je isté, že v tých 3 metrových hĺbkach, ktoré treba vykopať na tie podzemné kontajnery, že bude sucho a myslí si, že je to obmedzujúci faktor u nás v Nových Zámkoch.

Pozmeňujúci návrh Ing. Lukáš Štefánik, prvý zástupca primátora mesta:
Za: Ing. Helena Bohátová, Ing. Bertalan Bóna, MUDr. Silvester Demo, Ing. László Forró, Mgr. Koloman Forró, Mgr. Katarína Hozlárová, RNDr. Peter Lénárt, Ing. Péter Nagy, JUDr. Dávid Nagy, Mgr. Štefan Prešinský, PaedDr. Anna Rošková, Tomáš Straňovský, Ing. Lukáš Štefánik, Michal Tóth, Ing. Jozef Török, JUDr. Jaromír Valent
Zdržali sa: Ing. Norbert Kádek
Nehlasovali: PhDr. Juraj Kisely, MUDr. Martin Starzyk          

Hlasovaním č. 11 - z prítomných 19 „za“ - 16, „proti“ - 0, „zdržalo sa“ - 1, „nehlasovalo“ - 2, poslanci MsZ návrh prijali.

Pozmeňujúci návrh Mgr. Štefan Prešinský :
Za: Ing. Helena Bohátová, Ing. Bertalan Bóna, Mgr. Koloman Forró, PhDr. Juraj Kisely, Mgr. Štefan Prešinský, MUDr. Martin Starzyk, Tomáš Straňovský, Michal Tóth
Zdržali sa: MUDr. Silvester Demo, Mgr. Katarína Hozlárová, Ing. Norbert Kádek, RNDr. Peter Lénárt, Ing. Péter Nagy, JUDr. Dávid Nagy, PaedDr. Anna Rošková, Ing. Lukáš Štefánik, Ing. Jozef Török, JUDr. Jaromír Valent          
Nehlasovali: Ing. László Forró                

Hlasovaním č. 12 - z prítomných 19 „za“ - 8, „proti“ - 0, „zdržalo sa“ - 10, „nehlasovalo“ - 1, poslanci MsZ návrh neprijali.

Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta uzatvoril rozpravu a vyzval návrhovú komisiu, aby predniesla návrh na uznesenie.
Za: Ing. Helena Bohátová, Ing. Bertalan Bóna, MUDr. Silvester Demo, Ing. László Forró, Mgr. Katarína Hozlárová, Ing. Norbert Kádek, RNDr. Peter Lénárt, Ing. Péter Nagy, JUDr. Dávid Nagy, PaedDr. Anna Rošková, Tomáš Straňovský, Ing. Lukáš Štefánik, Michal Tóth, Ing. Jozef Török, JUDr. Jaromír Valent    
Zdržali sa: Mgr. Štefan Prešinský                
Nehlasovali: Mgr. Koloman Forró, PhDr. Juraj Kisely, MUDr. Martin Starzyk    

Hlasovaním č. 13 - z prítomných 19 „za“ - 15, „proti“ - 0, „zdržalo sa“ - 1, „nehlasovalo“ - 3, poslanci MsZ prijali:

Uznesenie č. 211/240817

Riešenie kontajnerovísk na komunálny odpad na území mesta Nové Zámky. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje spôsob krytia a uzamykania kontajnerov na komunálny odpad betónovými krytmi ( variant č.2) s podmienkou, že v l.etape sa vybudujú dané kontajneroviská na najkritickejšom sídlisku v meste.


 


Nový štandard pre 21. storočie.

Starý systém nebol vhodný, lebo zatváranie smetiakov ako aj ich oplotenie a uzamknutie bol neriešiteľný problém. Pravda nikdy sa ho ani nikto nepokúsil riešiť. Nový systém: Biznis za milión a smetisko pri každom kontajnerovisku ako bonus.

 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x