Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-09-16   1,779  
0
Novozámockí poslanci síce sedia v zastupiteľstve NSK, o témach o ktorých tam diskutujú sa však novozámocká verejnosť nemá veľmi odkiaľ dozvedieť. Podobné vykonávanie mandátu bez verejnej kontroly má pre poslancov tú nespornú výhodu, že nevznikajú zbytočné otázky. Nevznikla napríklad zbytočná otázka o vymenovaní p. PhDr. Ladislava Vincze-ho z levického archívu za riaditeľa múzea J. Thaina. P. Vincze sa vzápätí po vymenovaní funkcie zriekol a táto ustanovizeň aktuálne nemá štatutára...  


Ďalšou podivnou kauzou bol návrh uznesenia posl. O. Kleina odvolať riaditeľku Regionálneho osvetového strediska PhDr. Martu Šimo-Svrčekovú z dôvodu blížiacich sa komunálnych volieb a nájdenia vhodnejšieho kandidáta na post riaditeľa ROP. Na zastupiteľstve vystúpila samotná p. riaditeľka, ako aj jej zamestnanec ktorý videoukážkami dokumentoval jej mimoriadne vulgárne spôsoby komunikácie so zamestnancami. Z jeho slov sme si mohli urobiť obraz, na akej úrovni sú asi krajské inštitúcie riadené. Niekoľkokrát odznelo aj meno riaditeľkinho syna, ktorý má byť v inštitúcii taktiež zamestnaný...

Návrh O. Kleina bol odhlasovaný, predseda NSK Belica ho však v zákonom stanovenej lehote nepodpísal, takže ostáva všetko po starom. Zdá sa, že náš primátor improvizuje na všetky strany a nie všetky kombinácie sa vydaria...

Túto nevśednú seansu môžete sledovať  na zvukovej nahrácke zo 7. zasadania zastupiteľstva NSK dňa 4. septembra od časovej značky 1:41:10
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x