Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  18-10-17   2,724  
0
16. októbra zverejnilo Transparency International svoje tohtoročné hodnotenie transparentnsti samospráv na Slovensku. V rebríčku 100 najväčśích miest sa Nové Zámky umiestnili so 64% výsledkom na 24. mieste (2010: 48. miesto, 2014: 88. miesto). To indikuje jednak naprostý rozvrat na konci Pischingerovej éry ale nepochybne aj väčšiu pozornosť, ktorú súčasné vedenie venovalo tejto oblasti.  

V niektorých oblastiach je však Transparency na nás prikrátke: s tým, že sa prerokovávané materiály doplnia do pozvánok dodatočne niekoľko mesiacov po konaní zastupiteľstiev, asi nikto v TI nepočíta. Rovnako nepredpokladajú, že si niektorá samospráva dovolí flagrantne porušovať zákon vylúčením verejnosti zo zastupiteľstiev (umne umiestniac miesto konania do miniatúrnej miestnostičky).

Takisto pod zverejnením odmien poslancov v TI rozumejú zverejnenie odmien poslancov, kým v NZ sa zverejnenie odmeny poslanca v mestskom podniku skončilo trestným oznámením, ako sme tomu svedkami v týchto dňoch (článok tu...). Rovnako sa vyhodnocuje dodržanie termínu odpovedí na infožiadosti predpokladajúc že odpoveď obsahuje odpoveď na položenú otázku a nie náhodné hlúposti - napr. formuláciu "nemáme" na žiadosť o zápisnicu z valnej hromady, na ktorej zastupoval mestskú spoločnosť primátor, alebo odfotené šanony na polici v odpovedi na žiadosť o sprístupnenie vyúčtovania dotácií, prípadne odpoveď v zmysle, že žiadané doklady boli odovzdané na archiváciu zazmluvnenej firme a vyžiadať si ich z archívu by stálo peniaze, prípadne že pracovnícu MsÚ tu nie sú od toho aby skenovali nejaké dokumenty.


Tieto a niektoré ďalšie okolnosti nás viedli k tomu, že sme hodnotenie kolegiov z Transparency v niektorých krikľavých prípadoch doplnili korekciami (označené červenou), aby malo výsledné skóre akú-takú relevanciu. Dostali sme sa na číslo 52% čo je umiestnenie v poslednej tretine rebríčka čo asi aj zodpovedá skutočnej pozícii Nových Zámkoch v oblasti transparentnosti na sklonku Kleinovej éry.Vysvetlenie korekcií:
1.3 - odzkadľuje fakt, že od apríla t.r. boli pozvánky na zastupiteľstvá zverejňované na webe bez prerokovávaných materiálov. Poslanci dostávali iné pozvánky než mala k dispozícii verejnosť. Materiály boli do pozvánok doplnené zrejme nedávno.
1.9 - odhadujeme, že v cca v polovici prípadov obsahovali odpovede na infožiadosti náhodné dôvody nesprístupnenia, zrejme podľa akuálnej nálady p. prednostky
1.12 - zverejňovanie odmien poslancov bez ich odmien v mestských firmách považujeme za žart
2.1, 2.2 - predpokladáme, že boli poskytnuté nepravdivé údaje - viď vystúpenie posl. Katonu na sept. zastupiteľstve o jeho neúsp. pokusoch prísť na šport. komisiu.
5.6, 5.7 - zmluvy zverejňované bez príloh neumožňujú verejnú kontrolu. Takisto faktúry. Viď prípad leteniek leteniek do Japonska pre primátorovu sesternicu, pri ktorých nebola uvedená destinácia ani pre koho sú určené.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,401 MODIFIED: 2020.03.14 21:52:34.MD5: a47ee6c6b49169f85e4b6316783bfdb9 STATUS: FALSE  This window is : x