Úvod / Nyitóoldal
   
 
Eva Polerecká  19-01-29   1,463  
0
A nechýbalo veľa - práve jeden hlas.  13 poslancov z primátorovho krídla sa nedostavilo, lebo načo aj. Zasadať každý mesiac je luxus, stačí raz za 3 mesiace, ako zákon káže. P. primátor si tiež našiel iba krátku chvíľu - skonštatoval uznášania-neschopnosť a odišiel. Ako keby to bol, beťár, dopredu tušil - nebol TV prenos ba ani pagáčiky...  


A pritom je to veľká škoda a súčasne nevyužitá príležitosť pre 13 poslancov. Teraz to načisto vyzerá tak, ako keby utiekli z diskusie o niekoľkých horúcich témach..

Oficiálna facebooková stránka mesta to tiež nepoňala najšťastnejšie. V takom malom článku toľko chýb a omylov...
 


1. Mýlia sa, keď tvrdia že neexistuje štúdia  o zagarážovaní Lastovičej. Veru existuje, píše sa v nej o stovke garáží a videla som ju na vlastné oči.

2. Mýlia sa tiež, keď si myslia, že k riešeniu parkovania je okrem parkoviska treba postaviť aj garáže pre vedúcich pracovníkov MsÚ ktorí to nestihli na Hradnej ul.  (ako sme písali tu...)  Vôbec netreba!

3. Ako veľmi sa mýlia, keď si myslia že bez garáží sa nedá opraviť kanalizácia! Dokonca by sa malo pouvažovať nad vsakovacími nádržami, lebo voda v prírode (a v meste zvlášť) je vzácna, dažďová voda sa dá zachytávať a následne sa z nej dajú polievať stromy...

4. Veľmi sa mýlia i v tom, že liekom na zanedbanú zeleň, zožltnutú trávu a alergény je betón. Vôbec nie je nutné, aby naše mesto raz vyzeralo ako parkovisko pred Tescom. Kto z nás by chcel žiť na parkovisku?

5. Pomýlili sa i v tom, že v texte petície chýbali návrhy riešenia. Práveže tam boli... 

6. Mýlia sa i v tom, že polopodzemné kontajnery nie sú dobrým riešením. Jediné čo vieme naisto, že baliť staré smetiaky do betónových sarkofágov je vyhadzovanie peňazí von oknom. A zrejme boli do omylu uvedení i niektorí z poslancov, ktorí v r. 2017 odhlasovali 900 tisíc Eur v domnení, že je vystaráno. Nie je. Vôbec nemuseli tušiť že náklady porastú až na astronomických 2.4 mil. Eur.  Pre osvieženie pamäte článok tu...

7. Mýlia sa i v tom, keď dávajú slovo "reformátori" do uvodzoviek, alebo nazývajú poslancov z reformného krídla populistami. Všetci tí čističi hrádzí, sadiči stromov, zberači odpadkov a strihači živých plotov dnes naozaj vyšli naprázdno, ale ako veľmi sa mýli anonymný autor mestskej stránky, keď z toho usudzuje, že to budú oni, ktorí z toho vyjdú zle... Veď nech si len počká na poplašené komentáre a panické vysvetlivky tých, čo sa nemohli zúčastniť...

Tak nám zostáva dúfať, že aj táto epizóda pomôže precitnúť p. Danišom, Mészárosom, Borbélyom a Uhrínom, pochopiť kde sa ocitli. A rovnako ich voličom...

Takto to vidím ja...
 
PS: 25 minútový snímok o zastupiteľstve, ktoré nebolo, si môžete pozrieť tu...
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x