Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-03-03   1,427  
0

28. februára boli zo sekretariátu primátora rozoslané pozvánky na mestské zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať 6. marca. Súčasne bola pozvánka zavesená i na webstránku mesta s cieľom informovať verejnosť - keďže zastupiteľstvá sú zo zákona verejné. Aplikovali sa však hneď dva pišingerovské inovácie za účelom eliminácie verejnosti: zvolanie zastupiteľstva do miniatúrnej rokovacej miestnosti a znemožnenie prístupu vrejnosti k prerokovávaným materiálom. Pišingerovské inovácie svojho času išli ešte ďalej - spomeňme si hlasovania "podľa predlohy" keď sa ani nespomenulo (a v zápisnici neuviedlo) o čom je reč, alebo keď sa primátor nenápadne splnomocnil rozhodovať nad rámec svojich oprávnení (napr. o projektoch či úveroch) miesto zastupiteľstva.  


O čom je reč?

Poslanci sú pozývaní nie prostredníctvom pozvánky zverejnenej na webstránke mesta, ale takýmto mailíkom so špeciálnou prílohou, ktorá sa má "stáhnout pomalu":

 


Keď súbor stiahnu a otvoria, uvidia body programu, ku ktorým sú nalinkované materiály o ktorých sa bude rokovať.

 

 

Keď verejnosť otvorí svoju pozvánku, uvidí toto:

 

 
Všimli sme si tiež, že v rámci zametania stôp po netransparentných postupoch, radnica o nejaký ten mesiac vymení PDF pozvánku na webe na textovú, na ktorej už budú uvedené príslušné linky a materály. Až príde na zostavovanie rebríčka transparentnosti, už bude všetko maximálne transparentné a verejnosť (so spätnou platnosťou) dokonale informovaná... (písali sme tu...)
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x