Úvod / Nyitóoldal
   
 
Eva Polerecká  19-03-06   1,914  
0
Novozámčania mali dnes možnosť zhliadnuť najkratší prenos zo zasadnutia mestského zastupiteľstva. Poslanci  Meszáros, Borbély, Uhrín a ďalší, ktorí nekandidovali do zastupiteľstva kvôli osobnému prospechu, si budú musieť na sľúbené fleky v mestských firmách ešte chvíľu počkať. Stalo sa totiž to, že 5 minút pred konaním zastupiteľstva poslancom rozdali nominácie do riadiacich orgánov mestských firiem, ktoré sa mali schváliť v rámci dodatočného bodu programu. Rýchlo a bez rečí. Zmätok nastal až v momente, keď vysvitlo, že z primátorovej 13-ky niekto chýba a bez pomoci tých, na ktorých sa pri nomináciách zabudlo, program s takýmto  bodom neprejde. A ani žiadny iný. Reformná 12-ka sa postavila a z rokovania odišla. Kšeftári dnes vyšli naprázdno...  


Dnešné zasadnutie malo aj určitú predohru. Reformné krídlo na 4. marca 2019 zvolalo stretnutie na mestskom úrade. O 17:00 hodine sa v zasadačke objavilo i niekoľko poslancov z tímu pána primátora, dokonca na niekoľko minút i samotný O. Klein. K dohode v zásadných veciach však nedošlo. Jedna strana cítila krivdu kvôli nedobrému obrazu, aký sa o nej komunikuje na sociálnych sietiach, kým druhá strana považovala za nenormálne, aby boli mestské podniky rozdané medzi poslancov a kamošov.

Rovnako sa reformistom nepozdávala snaha umravniť nepozvaných hostí, ktorí v poslednom čase hojne nevštevujú zasadnutia komisií pri MsZ (raz sú verejné) a chcú hovoriť do toho, o čom sa tam rokuje. To sa členom komisií, kreovaných podobne ako sme dnes videli pri orgánoch mestských podnikov,  pochopiteľne nepáči.

Skrátka primátorova "13"-ka dala jasne najavo, že pevne sedí na pomyslenom parnom valci a má kľúč k jeho štartovaniu. (písali sme tu...)  Došlo to tak ďaleko, že v nomináciách z dnešného rána sa objavili aj traja poslanci z reformného krídla, ktorí o ničom netušili - nikto sa ich neunúval čo i len spýtať...

Zdá sa, že role sú rozdelené tak, že my môžeme akurát tak diskutovať, upratovať hrádzu, strihať kríky, spisovať petície, kým druhá strana si bude dohadovať fleky v mestských podnikoch, predávať mestský majetok a riešiť developerské projekty. Občas omylom vyrúbu nejaký lesík či hájik, prípadne objavia zanedbanú zelenú plochu pre ktorú hneď aj nájdu lepšie využitie...

Dokedy im toto dovolíme?

Nad niektorými nomináciami do orgánov mestských spoločností zostáva rozum stáť. Posúďte sami...


 

 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x