Úvod / Nyitóoldal
   
 
Eva Polerecká  19-04-24   2,949  
0
Príhovor, ktorý primátor O. Klein prečítal na poslednom zastupiteľstve 18.04.2019, bol v mnohom podnetný. Vzhľadom na chýbajúce formy a tradície vedenia dialógu v našom meste, naň reagujem aspoň touto cestou... Pôvodný text je vysádzaný čiernou farbou, moje repliky sú modrou...  

 

Oznamujem vám, že petícii občanov adresovanej na Mestský úrad proti výstavbe sociálneho zariadenia na Bratislavskej ceste som vyhovel.
Výborne! Sme radi, že skončila hra na schovávačku a došlo k náprave.

Odpoveď petičnému výboru  o vyhovení petícii bola odoslaná.
Písomnú formu vítame, keďže uznesenie zastupiteľstva, resp. primátorského krúžku opačného znenia, je stále v platnosti.

Petícii obyvateľov som vyhovel z dôvodu, že si vážim názor obyvateľov nášho mesta a ctím si ich ústavné právo.
V mene obyvateľov ďakujeme za prejavenú úctu. Keby bolo nabudúce možné prejaviť ju ešte skôr, ako vznikne projekt, začne stavebné konanie a pošlete bager, bude to ešte presvedčivejšie.

Žiaľ musím konštatovať, že toto ústavné právo sa častokrát stáva prostriedkom politického boja a to až tak, že sa útočí na city obyvateľov, vyvoláva sa hystéria a strach formou podsúvania poloprávd a niekedy aj úplných klamstiev.
Nám sa naopak zdá, že na city tu útočíte predovšetkým Vy. Vyvíjate aktivity, ktoré idú nielen proti ľudom, ale aj proti zdravému rozumu. Ľudia chcú žiť v dobre spravovanom, fungujúcom meste, kde sa zeleň, park a školský dvor pod ich oknom nestane ďalšou korisťou spriazneného developera. Na nepravdy, polopravdy a klamstvá môžete kedykoľvek reagovať na sociálnych sietiach, o mestských médiách ani nehovoriac.

Tento projekt mal byť súčasťou komunitného plánu mesta, ktorý sa v posledných rokoch dostáva do praxe formou sociálnych činností venovaných aj tejto skupine odkázaných obyvateľov. Projekt mal byť časťou celku, ktorým sme chceli komplexne riešiť pomoc ľuďom bez domova.
Sme len radi, ak ste zvolili komplexný prístup. Na inom mieste ale tvrdíte, že je to iba naoko a na 5 rokov. Nikto sa v tom nebude môcť zorientovať, kým Mesto nezačne vydávať ročné monitorovacie správy o sociálnej situácii obyvateľov. S počtami, sumami, výsledkami a zámermi.

Zariadenie malo slúžiť na zabezpečenie základnej hygieny a výmenu šatstva pre ľudí bez domova. V žiadnom prípade nemalo  ísť o miesto trvalého zhromažďovania sa alebo bývania tejto skupiny ľudí. Žiaľ ako mám spätnú väzbu, viacerým obyvateľom bolo od signatárov petície oznámené, že táto lokalita sa stane miestom, kde sa ľudia bez domova budú po otvorení zariadenia trvalo zdržiavať.
Poskytovanie podobných služieb nie je o budovách za 600 tisíc EUR, čo vyrastú na zelenej lúke. To hádam viete aj Vy. Aby ste rozptýlili obavy ľudí, mohla už takáto služba niekde v menšom meradle fungovať roky. A mohli ste ukázať ľuďom, aha pozrite sa, takto to funguje, nikoho to neruší a je to prospešné! Takto väčšina ľudí vidí len bezútešný stav pred železničnou stanicou, ktorý sa pravdepodobne presunie pod ich okná. Že sa tak nestane ste ich nepresvedčili. Dokonca ste sa ani nepokúsili. Vsadili ste na schovávačku.


Projektu bolo vyčítané, že zariadenie sa má budovať v obytnej zóne a nie kdesi na periférii. Podmienkou projektu zo strany operačného orgánu bolo práve umiestnenie zariadenia v zastavanej časti mesta, tam, kde je výskyt ľudí bez domova najväčší.
Projektu bolo v prvom rade vyčítané, že zaberie veľkú časť zelenej plochy medzi panelákmi. Ľudia tam očakávali, že im časom (keď príde na nich rad) postavíte ihrisko, osadíte lavičky. Vlani ste im tam dokonca zasadili pár stromčekov z ktorých mali radosť, lebo keď narastú, tak v ich tieni si radi dôchodcovia aj mamičky s deťmi posedia. Aká hra na city, však??? Vykašlite sa vy teraz na tie Eurofondy. Minule ste ich získal na zateplenie budovy MsÚ a vrátil ste ich, tak prečo by nás malo teraz niečo mrzieť? Mňa skôr mrzia peniaze, ktoré ste „vyhodili“ za tento projekt. Prosím spočítajte si, čo všetko ste za ne mohol obyvateľom na Bratislavskej zabezpečiť a budete sám prekvapený.

Obdobné zariadenia na pomoc ľuďom bez domova existujú v obytných častiach miest, niekde dokonca priamo v centre, napríklad v Nitre na Štúrovej ulici, v Trnave na Hlavnej ulici, v Bratislave na Mýtnej.
Tomuto veríme. A  nielen existujú, ale aj fungujú. Oni totiž robia mnoho vecí inak a mnoho vecí robia dobre. Inšpirujte sa.


Nové Zámky patria k najväčším okresným mestám na Slovensku a ako každé takéto mesto zápasí s rôznymi problémami a musí vyhovieť rôznorodým potrebám obyvateľov. Politika pri vedení a správe mesta nemôže byť len o ľúbivých a jednoduchých jednostranných rozhodnutiach,  musíme fungovať v širšom rozhľade a pracovať pre rozvoj a napredovanie mesta. Rozvoj a napredovanie mesta sa dotýka mnohých oblastí. Ak chceme dosiahnuť vytvorenie kvalitných podmienok pre život našich obyvateľov, musíme zabezpečiť pre nich možnosti bývania, služieb, školstva, kultúrneho vyžitia, celkovo kvalitného životného prostredia a tiež sociálnych služieb. Toto sa dá dosiahnuť len vzájomným porozumením a konsenzom a hlavne akceptáciou potrieb všetkých skupín obyvateľov.
Som rada, že ste konečne napísal, že tu nepotrebujeme ľúbivé a jednostranné rozhodnutia vedenia a správy mesta. Nerobte ich prosím. Dodnes ste neodpovedali ako a prečo sa toto zariadenie ocitlo na Bratislavskej, keď ho 5 rokov plánujete na Šurianskej. Jednoduché riešenia byť môžu, lebo v jednoduchosti je krása a dodávam, že môžu byť aj celkom lacné a to Vám teda nejde vôbec. Ľúbivé je neustále hovoriť o rozvoji a napredovaní a čakať, že Vás budeme neustále len chváliť, akoby nestačilo, že Vám za vašu prácu štedro platíme. Áno, porozumenie a konsenzus ten tu absentuje. Zatiaľ sme vo fáze, kedy by každý mal rozumieť Vám a prispôsobiť sa. Všetci, čo si to predstavujeme trochu inak a ešte máme o tom odvahu aj hovoriť sme nepriatelia.


Burcovanie a vyvolávanie negatívnych emócií ku každému pripravovanému zámeru v meste nás k spoločnému cieľu spokojných obyvateľov neprivedie. Práve naopak. Musíme si uvedomiť, že keď budeme napríklad petíciami zastavovať pripravované zámery a projekty, vždy sú tu aj obyvatelia, ktorým majú práve tieto projekty slúžiť.  A  práve oni hoci nekričia a nevezú sa na módnej vlne nenávisti voči všetkému,  sú súčasťou mlčiacej väčšiny a majú svoje oprávnené požiadavky.
V stave, keď si vedenie myslí, že mesto má fungovať ako autokracia bude burcovanie nutné. Ľudia si totiž celkom dobre nevedia predstaviť, komu poslúži zmena parku na Holubyho na obytnú štvrť či výstavba „NZ Residence“ na verejnej zeleni na Gogolovej. Asi im chýba predstavivosť a rozhľad. Treba im to trpezlivo vysvetlovať. Práve tá mlčiaca väčšina sa teraz ozýva, tak s ňou začnite počítať. Už bude len hlasnejšia. Je len na Vás aby boli rozhodnutia dobre odkomunikované, transparentné. Je skrátka taká doba, ľudia chcú participovať, zaujímajú sa...a zapájajú sa. Našťastie už aj Nových Zámkoch...


 
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
11:36:48 Môj príspevok k dialógu.... [2019-04-24; 2,949 x]
11:36:05 V stredu sa bude hlasovať o budúcnosti kasín v Nových Zámkoch [2023-04-22; 1,073 x]
11:36:02 A hét könyve / Kniha týždňa: Szlovákiai magyar ki kicsoda / Maďari na Slovensku - Kto je kto [2012-05-13; 8,488 x]
11:35:20 Reklamácia: Chlapci, kde je moja utierka?! [2022-10-20; 1,254 x]
11:34:34 Ďalšia parcela pre kamoša? [2018-11-29; 50,539 x]
11:34:02 Stránka IZAMKY.SK oslavuje desaťročné jubileum. Začiatky boli viac ako skromné [2017-11-27; 5,138 x]
11:33:02 Végső búcsú Chrenka Edittől [2023-10-14; 855 x]
11:32:17 Primátor vie čo a prečo predáva - môžeme kľudne spávať... ako to vidím ja [2017-04-26; 5,732 x]
11:31:29 Trapéz 2011 Live [2012-01-20; 3,577 x]
11:30:37 Egy csésze kávé virtuális szépségverseny: Betty Pánni Akt-, Glamour-, Fashion-modell [2016-11-23; 5,167 x]
11:30:07 Keď sa plnia sny... Mgr. Učeň konečne riaditeľom úradu práce [2024-01-06; 4,153 x]
11:28:52 Kniha týždňa: Ivana Havranová, Som Jozef Majský (Marenčin PT Brat. 2013) [2024-06-16; 340 x]
11:27:54 Bieloruská vlajka - historická exkurzia [2020-08-22; 3,033 x]
11:27:53 Egy csésze kávé Molnár Xénia Szendi színésznővel  [2015-05-02; 4,215 x]
11:27:30 Bizarný prípad z Bánoviec. NDS postavila nad diaľnicou R2 dva zbytočné mosty, ktoré samosprávy nechc... [2023-09-01; 1,111 x]
11:27:21 Egy csésze kávé Dr. Márián Zoltán nyugalmazott debreceni ügyésszel és lányával Márián Dorinával, az ... [2022-05-08; 1,715 x]
11:27:21 Egy csésze kávé Bokor Klárával, a Vasárnap c. hetilap újságírónőjével  [2015-11-12; 4,178 x]
11:27:21 Egy csésze kávé a Little Symphony együttes tagjaival [2017-07-21; 4,344 x]
11:27:20 Egy csésze kávé a Svédországban élő Gerák Andrea énekesnővel / Šálka kávy so speváčkou Andreou Gerák... [2013-08-24; 4,484 x]
11:27:20 Egy csésze kávé egy régi arccal a felvidéki médiából - Ernő D. Tok sportújságíró  [2015-08-04; 6,047 x]
11:27:20 Kauza Mostná: "Mesto na oprave Mostnej neprerobilo." Naozaj nie? [2015-08-10; 5,627 x]
11:27:02 Párkányi meghívó: Ľubo Činčura "Nepál" c. kiállítása a párkányi Ady Endre alapiskolában... [2013-08-26; 2,865 x]
11:27:02 Egy csésze kávé Rosta Nikolett Napsugár újságírónővel [2014-09-09; 3,962 x]
11:26:57 Egy csésze kávé Hatos Nikolettel, a Style magazin szerkesztőjével [2015-12-03; 2,593 x]
11:26:46 Egy csésze kávé mai cimlaplánya Szabó Noemi világbajnok testépítő [2020-04-02; 3,761 x]
11:26:46 Világutazók: Zichó Viktor [2023-07-22; 771 x]
11:26:22 Neprepadnúť konšpiračným teóriám... [2024-06-10; 506 x]
11:25:57 Párkányi Nyári Fesztivál a Vadas fürdönél: Mr. President világsztárral! [2014-05-26; 3,166 x]
11:25:57 Egy csésze kávé Elzer Roland fiatal vállalkozóval [2015-09-19; 4,563 x]
11:25:25 Novozámocké výsledky parlamentných volieb - máme dôvod pre optimizmus... [2023-10-03; 1,382 x]
11:25:05 Popbazár: For You [2022-09-29; 797 x]
11:25:02 Len pre dospelých. Sex a ruské prezidentské voľby [2018-03-06; 2,243 x]
11:24:59 Riporter kerestetik [2023-02-22; 935 x]
11:24:33 Egy csésze kávé: Bujna Zoltánnal, a biciklis világutazóval  [2013-11-28; 3,860 x]
11:24:18 Kovács Endre: Nové Zámky - Érsekújvár 1938 [2011-04-25; 4,008 x]
11:23:44 Érsekújvárban ad koncertet a legendás skót Nazareth zenekar, vendég a Republic [2018-04-13; 4,004 x]
11:23:34 Sihoť - čo s ňou spravíme? [2019-07-24; 4,991 x]
11:23:34 A hét könyve / Kniha týždňa: Sztanyiszlav Belkovszkij, Putyin. Az ember, aki nem is létezett (2014)... [2016-05-19; 2,048 x]
11:23:24 Otázniky okolo financovania kúpy digitálneho vysielača NZTV: Predalo Novocentrum ďalšiu nehnuteľnosť... [2013-08-15; 5,076 x]
11:23:24 Film týždňa: Oliver Stone: Neznáma Ukrajina / Revealing Ukraine (2019) [2019-07-26; 2,143 x]
11:22:53 Egy csésze kávé Mgr. Héger Rudolffal a Music Art Művészközvetitő Ügynökség ügyvezető igazgatójával... [2015-05-31; 5,117 x]
11:22:53 Kovács Józsi bácsi hagyatéka / Dedičstvo Kovács Jóžibáčiho [2013-10-21; 2,810 x]
11:22:38 Po stopách dávnych udalostí: Únos 66 čsl. príslušníkov v Angole v marci 1983 [2024-07-09; 231 x]
11:21:59 Expresná rekonštrukcia ZŠ Mostná. Prečo platíme rýchlostný príplatok, ak sa nikam neponáhľame?... [2015-07-28; 6,723 x]
11:21:59 Rozhovor s kapelou 3+2, nekorunovanými kráľmi svadobného rocku zo Srbska [2018-10-15; 2,852 x]
11:21:59 MsÚ nedovolil poslancovi prefotiť si stavebný denník zo ZŠ Mostná [2015-10-29; 5,694 x]
11:21:52 Film týždňa: Júlia Latynina o klimatických zmenách [2019-12-15; 1,310 x]
11:21:49 Tzv. účelové dotácie šli prevažne do športu [2011-04-13; 3,695 x]
11:21:44 Kniha týždňa: Lőcse 1918 Levoča 1919 (SNM - Spišské múzeum v Levoči 2019) [2023-09-01; 898 x]
11:21:36 Magyarnak lenni a nagyvilágban: Camejo Anna utazássegítő [2023-04-29; 1,038 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x