Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-06-10   1,241  
0
Kým sme čakali na odpoveď na naše otázky ohľadom bezdomovcov vysvitlo, že bezdomovci a ich útulok za 670 tisíc už nie sú prioritou, lebo teraz ideme byť kultúrnym hlavným mestom za 300 tisíc. Preto nám p. Felixová neodpovedá - už má iné starosti. Byť hlavným mestom kultúry je samozrejme veľká pocta, obzvlášť pre tak nekultúrne mesto ako je to naše. Názov víťazného projektu, s ktorým sme sa o hrdý titul uchádzali, znie "Vzdušné zámky" a jeho hlavným cieľom je podporiť konštruktívnu sociálnu interakciu a regenerovať mesto prostredníctvom kultúry. Bližšie o projekte si môžete prečítať tu...  


Mestu by sa vskutku veľmi zišla regenerácia, veľmi by sme potrebovali aby funkcionári samosprávy žili pre mesto a nie z mesta. Veríme, že do ponuky kultúrnych akcií v rámci projektu "Vzdušných zámkov" prispeje i formujúca sa občianska spoločnosť v Nových Zámkoch a nastaví prepotrebné zrkadlo pre tých, ktorí si síce neplnia ani elementárne povinnosti, zato veľmi radi stavajú vzdušné zámky...

Zatiaľ sme našli ambasádorku Zitku, ktorá sa rada podujme vítať návštevníkov kultúrneho hlavného mesta na svojom stanovišti vo vestibule staničnej budovy... Uvedie ich takpovediac do kultúrneho kontextu nášho mesta a vytvorí onú sociálnu interakciu...
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,787 MODIFIED: 2019.03.31 00:07:53.MD5: a650b108a1ba92dbbd18e8f44ecd3ee4 STATUS: OK  This window is : x