Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-07-09   1,436  
0
Ako sme na týchto stránkach informovali (viď článok tu...), primátor na marcovom zastupiteľstve oznámil poslancom, že vzhľadom na bližšie neupresnené usmernenie ministerstva školstva si zástupcov zriaďovateľa do školských rád bude odteraz vyberať sám. Súčasne prečítal zoznam svojich kandidátov čím otázku považoval za vyčerpanú. Keďže o rovnaký fígeľ sa už v minuloti pokúsil aj iný starosta-figliar, k článku sme pripojili stanovisko galantskej prokuratúry o nezákonnosti podobného postupu. To však O. Kleina nezneistilo ani najmenej a nechal, aby takto kreované školské rady zvolili riaditeľov škôl. Na podnet jedného z opozičných poslancov sa otázkou zaoberala aj okresná prokuratúra, ktorá dospela k rovnakému záveru ako tá galantská...  


Vo svojom stanovisku z 24. júna 2019 uvádza, že akýkoľvek akt starostu obce, v prípade mesta na primátora mesta, smerujúci k delegovaniu zástupcov mesta do do úvahy prichádzajúcich orgánov školskej samosprávy je aktom funkčne nepríslušného orgánu mesta, teda nulitný akt, ktorý nemá za následok zákonom predpokladané účinky konania zriaďovateľa podľa zákona o štátnej správe v školstve.


V liste podpísanom prokurátorkou okresnej prokuratúry JUDr. Sedlákovou sa tiež uvádza, že zistené porušenie zákona v postupe mesta Nové Zámky, a to v zastúpení oboch jeho orgánov, som vychádzajúc z ust. § 3 odsek 2 druhá veta zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov využila na podanie upozornenia prokurátora Mestskému zastupiteľstvu mesta Nové Zámky podľa § 28 odsek 1 cit. zákona, v ktorom som okrem iného navrhla bezodkladne rozhodnúť o delegovaní zástupcov mesta Nové Zámky do do úvahy prichádzajúcich orgánov školskej samosprávy funkčne príslušným orgánom mesta, t.j. mestským zastupiteľstvom.


Nuž na záver neostáva konštatovať ako už mnohokrát v minulosti, že na vymýšľanie podobných celkom zbytočných "inovácií" tratí naša mestská exekutíva nepomerne veľa času a energie. Tá potom viditeľne chýba pri riešení každodenných a často banálnych problémov občanov - ktorý sa napr. 5-ty rok sa nemôžu domôcť osvetlenia tabule so smútočnými oznámeniami na korze...

Tentokrát mal navyše primátorov manéver v sebe aj značnú dávku fanfarónstva, ktorým zbytočne podkopal dôveryhodnosť svojho úradu. Máme nezákonne zvolené školské rady a nulitné voľby riaditeľov škôl. Teraz bude musieť nasledovať opravná procedúra a ostuda, ktorú si O. Klein mohol ušetriť...
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x