Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-07-14   1,524  
0
Meno developera - komárňanskej firmy IMMO-MEM sa na našich stránkach objavilo v súvislosti s kúpou luxusného bytu p. viceprimátora. Išlo o firmu, od ktorej byt p. viceprimátor kupoval a ktorá si už koncom septembra 2017 výhodne od mesta zaobstarala stavebný pozemok na výstavbu nájomných bytov na sídlisku Západ (Andovská ulica). V článku sme sa udivovali, ako veľmi je mesto ústretové vo všetkom, čo sa tohoto investora týka. Dnes by sme radi informovali, že výherná séria uvedenej firmy trvala ďalej. Primátor začiatkom roka bez toho, aby to nechal schváliť zastupiteľstvom, alebo o tom zastupiteľstvo aspoň informoval, svojvoľne zmenil podmienky zmluvy týkajúce sa termínov začatia výstavby, čím firme de-facto odpustil zmluvnú pokutu vo výške 27 tisíc Eur.  


Primátor prejavil veľkú ústretovosť a akceptoval vysvetlenie stavebníka o dôvodoch neschopnosti získať stavebné povolenie (vraj z dôvodu vyššej moci - obštrukcie majiteľa susednej parcely - fy Prospect s.r.o.). Z termínu 18 mesiacov je razom 30 mesiacov a sme si istí, že keby došlo k ďalšiemu meškaniu stavby, primátor na počkanie posunie termín ešte ďalej. Stačí pekne poprosiť.


Tento láskavý prístup sa vskutku veľmi líši od toho, ako dôsledne mesto uplatňovalo 10-násobne vyššiu zmluvnú pokutu voči dodávateľovi rekonštrukčných prác na fasáde kina. Je pravda, že to nebol kamarát. Síce ponúkol ferovú cenu, ale zrejme nechcel predať žiadny byt p. viceprimátorovi ani pomôct pri stavbe súkromnej kaplnky p. primátora...

 

Text z pôvodnej zmluvy z 28. septembra 2017
 

Text z dodatku z 23. januára 2019
 

Takto je posunutie termínov v dodatku odôvodnené...Stavenisko
 

Na vedľajšej parcele finišuje stavba fy Prospect. Rozostavaná bytovka spôsobila stavebníkovi pomerne veľa starostí - práve tu natočili opitého ukrajinského robotníka na lešení a odtiaľto boli pri policajnej razii odvedení načierno zamestnaní 14 štátni príslušníci Ukrajiny, Gruzínska a Moldavska.

 
Zľava s našou parcelou susedí fy Prospect, kým pozemok sprava je vo vlastníctve mesta a fy Prospect na ňom práve dokončuje výstavbu nájomných bytov. Predaj evidentne zasiahol do sféry záujmu fy Prospect a konštrukcia sa nápadne podobá na predaj "zlatého kľúčika" k inému developerskému projektu - článok tu...
Neprekvapilo by nás, keby nášmu investorovi v skutočnosti nešlo o zahájenie stavby, ale o predaj lacno získanej parcely...
 

 
Písali sme:
2019-06-12   Lukratívny byt s terasou, ktorý viceprimátor vehementne zapieral, sa konečne priznal k svojmu majiteľovi...
2018-10-16   Viceprimátor Štefánik hrá o prežitie: podarí sa trestným oznámením prekryť otázky, na ktoré verejnosť čaká odpoveď?
2018-10-12   Kúpil si viceprimátor Štefánik luxusný byt od developera, ktorému mesto predtým lacno predalo 5000m2 pozemok?
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,401 MODIFIED: 2020.03.14 21:52:34.MD5: a47ee6c6b49169f85e4b6316783bfdb9 STATUS: FALSE  This window is : x