Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-07-15   858  
0
S rebríčkami to naša samospráva jednoducho vie. Minule sme si posvietili na výborné umiestnenie v rebríčku trasparentnosti, kde sa naše najskorumpovanejšie mesto predralo na popredné miesta a dnes sa nestačíme diviť, akým raketovým tempom sa zlepšuje náš ekonomický rejting, kde sme sa z poslednej 138. priečky z roku  2014 dopracovali  na 59. priečku za rok 2018. To je vskutku veľmi zvláštne, lebo hodnota majetku mesta medzičasom stagnovala, zato dlh narástol o takmer 40%. Kým pred štyrmi rokmi dlh samosprávy počítaný na obyvateľa činil 85 Eur, dnes je to už 123 Eur. Oprávnene sa pýtate, ako je to možné?  


Žiaľ doteraz nevznikol materiál, ktorý by analyzoval hospodárenie mesta v dlhšom časovom horizonte, preto je ťažké dať dobrú odpoveď. Isté je len to, že rebríček INEKO je okamžitým snímkom finančného zdravia samosprávy - skúma, či má mesto aktuálne na svojich účtoch dosť peňazí na splácanie záväzkov. V tomto sme na konci roka 2014 boli naozaj na dne - ale z dôvodu, ktorý nám doteraz p. štatutár ani p. konateľ ani p. vedúci finančného odboru nevysvetlili: pol roka pred novembrovými voľbami v r. 2014 sme z neznámeho dôvodu prestali splácať Brantneru faktúry. A keďže ide o najväčśiu výdavkovú položku, záväzky po dobe splatnosti sa začali rýchlo hromadiť.

Prispievala k tomu aj pischingerovsko-ághovská taktika pri platení iných faktúr: otáľanie s ich splácaním z pozície silnejšieho hráča bolo oblúbenou formou nátlaku na dodávateľov.

Ak však čísla Ineka očistíme od krátkodobých faktorov, ako relevantné sa nám javia iba dva parametre, v ktorých sa tak alebo onak odzkadlia všetky ostatné faktory: čistý majetok mesta a celková zadlženosť mesta.


Hlavné indikátory hospodárenia Nových Zámkov (v Eur)

Nárast majetku je minimálny, zadlžovanie je povážlivé. Ak pritom zvážime, že oceňovanie majetku je veľká neznáma - predpokladáme, že napr. jazdiareň bola započítaná v účtovnej hodnote, hoci jej reálna hodnota bola len zlomok ceny, ktorú fy Molda fakturovala. Nevieme ani to, ako sú z majetku mesta odpočítavané pozemky predávané kamošom za lacno - zrejme znižujú majetok len o predajné ceny, nie o ich skutočnú hodnotu... Navyše majetok sa zrejme oceňuje v bežných cenách a medzi rokom 2014 a 2018 mohla byť inflácia na úrovmi 3-4%.
Počiarknuté a zhrnuté: V celkových číslach nevidíme oné zlepšenie, o ktorom radnca tak rada hovorí. Nebránime sa však protiargumentom, len nech už vznikne seriózna štúdia o hospodárení mesta v horizonte posledných dvoch desaťročí...
 


Prečítajte si tiež:

Rebriček miest INEKO
 
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,401 MODIFIED: 2020.03.14 21:52:34.MD5: a47ee6c6b49169f85e4b6316783bfdb9 STATUS: FALSE  This window is : x