Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-09-01   1,661  
0
Ak si dnes zadáte do internetového prehliadača adresu logportal.sk, alebo logportál.eu, zjaví sa vam iba oznam, že taká stránka neexistuje. Bez akéhokoľvek šumu tak zanikla webová stránka za 500 tisíc Eur na sprostredkovanie špedičných služieb v rámci cezhraničnej spolupráce. Od začiatku sa nám javilo, že ide o fiktívny projekt, ktorý nesleduje žiadny iný účel ako "cucať" peniaze Európskej únie plus spoluúčasť mesta. Ukončenie projektu si nikto nevšimol, pritom nezanikol včera, ale ešte v apríli minulého roku, keď vypli stránku na ktorej mal byť projekt prevádzkovaný - presne po siedmych rokoch od jeho spustenia (7 rokov je doba udržateľnosti projektov z eurofondov)...  


Nejaký úžitok z tohoto projektu ale predsa len môže byť, ak sa poučíme z tohoto bizarného príbehu. Možno dokonca prídeme na koreň fundamentálnej otázke: odkiaľ sa v našom meste berie taká veľká miera tolerancie k zlodejom a zlodejine...

Pri rekapitulácii sa nemôžeme oprieť o žiadne iné zdroje, než naše vlastné, lebo téme sa nevenovalo žiadne médium okrem nás...
Zhrňme si teda ako vznikal tento majstrovský kúsok tandemu Pischinger-Ágh a uhádnime, prečo sa i súčasné vedenie MsÚ snažio zametať po ňom stopy...

2015-10-28   Kostra v skrini zahrkala. Mestský úrad informuje na svojich stránkach o Logportáli stále v optimistickom duchu a budúcom čase
2015-10-10   MsÚ odmietol žiadosť o nahliadnutie do spisov Logportál, Bernolákov Park, Jazdiareň a Dotácie 2009-2014
2015-06-28   Čerpanie eurofondov v rámci OP Cezhraničná spolupráca Maďarsko-SR v rokoch 2007-2013
2014-05-12   Naše mesto síce nezvláda ani elementárne formy informovania občanov, na konferenciách informatikov však prezentuje najsmelšie vízie...
2013-04-09   Projekt fiktívneho mestského špedičného Logportálu si všimla aj Aliancia Fair-Play
2012-01-12   Nezvyklý rozsah a formu nadobúda propagačná kampaň na Logportál / Szokatlan méreteket és formákat ölt a Logportál-reklámkampány
2012-01-04   V médiách graduje reklamná kampaň na novozámocký "Logportál"
2011-12-19   Logportál: "V databáze sa nenachádza žiaden záznam!"
2011-07-12   Prvé milióny vyhodené von oknom - začalo financovanie projektu "Logportál" / "Logportál" - az első milliók kihajítva az ablakon
2011-04-09   Prvoaprílový žart - Logistický portál pre Nové Zámky za 500 tis. Eur / Áprilisi tréfa - Logportál fejlesztése 500 ezer Euróért
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x