Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  19-10-24   2,455  
0
Po odstúpení od zmluvy s fy Prospect (písali sme tu...) primátor expresne dohodol náhradnú dodávku od inej stavebnej frmy. Tá má za 11 dní zrealizovať chýbajúce časti technickej vybavenosti stavby tak, aby sa kolaudácia stihla v poslednom možnom termíne a mesto dostalo peniaze od ŠFRB a nezaplatilo celu investičnú akciu za 2.5 mil. Eur z vlastných peňazí... Zmluva bola podpísaná 10. októbra so šibeničným termínom dodávky do 21. októbra 2019. Nevieme o tom, že by podobný typ expresných zmlúv s vynechaním zastupiteľstva i verejného obstarávania zákon pripúšťal.  


Je viac ako podivné, ak primátor v zmluve betonárskej firme vysvetľuje svoje dôvody. Zmluva obsahuje preambulu celkom nezvyčajného znenia:

Objednávateľ uzavrel dňa 31.01.2018 s obchodnou spoločnosťou PROSPECT spol. s r.o., J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky ako zhotoviteľom Zmluvu o dielo č. OÚ/1718/2017, ktorou sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť dielo - časť stavby „Obytný súbor Západ II – I. etapa, Nové Zámky, v rozsahu „Technická vybavenosť k obytnému domu B“, ktorý pozostával zo stavebných objektov SO -10,11,13,16,18,19. Objednávateľ – mesto Nové Zámky dňa 03.10.2019 od predmetnej zmluvy odstúpil z dôvodu ochrany záujmov mesta na včasnej realizácii výstavby a kolaudácie obytného súboru Západ II – I. etapa, Nové Zámky, obytný dom B, ako aj ochrany zabezpečenia jeho výstavby z finančných prostriedkov ŠFRB, tak, aby tieto prostriedky nemuselo vrátiť do štátneho rozpočtu. Časť diela bola zhotoviteľom zrealizovaná, avšak nie v rozsahu postačujúcom na úspešnú kolaudáciu celého Obytného súboru Západ II – I. etapa, a nie v úplnom rozsahu vymedzenom v predmetnej zmluve. Z vyššie uvedeného dôvodu má objednávateľ eminentný záujem na urýchlenom vykonaní prác v rozsahu, v akom neboli práce riadne vykonané a dokončené v zmysle predmetnej zmluvy.

Svoje konanie bude primátor zrejme odôvodňovať stavom núdze a zčasti sa dá aj pochopiť ak sa snaží zachrániť dotáciu zo ŠFRB. Čo je však celkom nepochopiteľné, čo je vlastne skutočným dôvodom konfliktu primátora s fy Prospect.

Tá totiž určite žiadnu zmluvu neporušila a Mesto 3. októbra 2019 nijako nemohlo odstúpiť od zmluvy s odôvodnením meškajúcej dodávky stanovenej na 20 mesiacov od odovzdania staveniska (zmluva bola zverejnená 5. 2. 2018).

Navyše fy Prospect bola donedávna spriaznenou firnou, ktorá sa v minulosti už veľmi osvedčila (viď kauza ZŠ Mostná). Nepochyne chcela a  aj mohla stihnúť dodávku k rovnakému termínu ako fy Hold, jediný problém bol, že firme Prospect Mesto evidentne nezaplatilo časť realizovaných výkonov. Hodnota zmluvy s fy Hold je iba 104,110,- Eur kým Mesto dlží fy Prospect podľa nášho odhadu vyše 300 tisíc Eur.

Primátor teda musel mať teda ešte nejaký ďalší veľmi špeciálny dôvod prečo zadržiaval výplatu 15% celkovej hodnoty stavby, čím vlastne sám seba zamotal do problemov s termínmi ŠFRB...


Kauze sme sa venovali v článku:

2019-10-09   Primátor začal vojnu voči ďalšej stavebnej spoločnosti
 

Pôvodná zmluva z 5. 2. 2018 s fy Prospect s.r.o.

Zmluva z 10. 10. 2019 s fy Hold s.r.o.

 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
18:30:37 Expresná zmluva po roztržke s fy Prospect - Primátor Klein si zarobil na problém [2019-10-24; 2,455 x]
18:29:18 Reakcia na FB príspevok poslanca Štefana Pivodu [2020-12-18; 1,627 x]
18:26:54 A je to tu: primátorovi nominanti v predstavenstve Hotela Korzo sa pokúšajú o predaj hotela [2020-05-18; 2,726 x]
18:26:18 V súvislosti s pripravovanou výmenou riaditeľa úradu práce bijú zamestnanci na poplach: nechcú aby S... [2020-07-27; 5,979 x]
18:25:42 Kauza mestská skládka. Prepis záznamu z pojednávania dňa 15. mája 2023 na Okresnom súde v Nových Zám... [2023-06-10; 1,247 x]
18:24:28 Pred 60-mi rokmi boli vynesené rozsudky v procese so Slánskym / 60 éve szültettek az ítéletek a Slán... [2012-11-02; 3,943 x]
18:24:20 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,048 x]
18:23:52 Môžeme opäť spokojne spávať. Naozaj? [2021-12-18; 1,075 x]
18:23:11 Pamätník intolerancie už na jar aj v Nových Zámkoch! / A nemzetiségi türelmetlenség emlékmüve tava... [2010-12-29; 10,052 x]
18:19:21 Kam sa nepozriem - všade samá fušerina... alebo takto to vidím ja [2018-05-17; 2,999 x]
18:16:25 Egy csésze kávé Fekete Gáborral a Skorpió együttes dobosával [2021-03-28; 4,404 x]
18:16:07 Výstavba na P.Blahu za Ajaxom sa nekoná. Po škandále s nitrianskou realitkou Mesto odstúpilo od zmlu... [2017-06-25; 3,353 x]
18:15:27 Primátor pretvára zastupiteľstvá na svoj obraz. Aktuálne sme na úrovni 4. cenovej... [2019-06-06; 3,819 x]
18:13:30 Mestská akciovka Hotel Korzo tesne pred krachom... [2020-05-12; 3,192 x]
18:12:51 Ako mesto ušetrilo na občanoch... ako to vidím ja [2017-06-18; 3,047 x]
18:12:11 Radnica zo svojej strany uzavrela otázku predaja starej nemocnice... [2018-12-31; 2,231 x]
18:11:27 Senki sincs elfeledve. A holokauszt érsekújvári áldozatainak névsora / Nikto nie je zabudnutý. Zozna... [2011-06-19; 11,431 x]
18:10:43 Anatómia jedného podvodu - časť 1. [2022-09-15; 2,392 x]
18:10:00 A hét könyve: Obersovszky Péter, Csukjátok le a tévémacit! (Zulager Bp. 2008) [2023-02-03; 768 x]
18:09:18 Mierový pochod aj v Nových Zámkoch [2023-02-23; 1,164 x]
18:07:51 Vráti radnica ľuďom peniaze za vyhradené parkoviská? [2019-09-09; 3,108 x]
18:07:07 Správy zo zastupiteľstva 26.02.2020 [2020-02-28; 2,509 x]
18:06:22 Krátka správa zo zastupiteľstva... [2021-06-10; 1,897 x]
18:05:03 V poradí 6. protestný míting v Nových Zámkoch v stredu 3. apríla o 18.00 na Hlavnom námestí [2024-04-01; 619 x]
18:04:36 Kauza tzv. Holotovho domu. Mesto prehralo súd a O. Klein by chcel žalobcom odovzdať okrem 1.5 mil Eu... [2022-08-23; 1,076 x]
18:03:30 Ďalšia parcela pre kamoša? [2018-11-29; 50,427 x]
18:02:28 6 viet trvalo p. prednostke napísať 6 týždňov [2023-01-26; 1,794 x]
17:59:06 Novozámocká Threema - Hovorili sme Lacovi, s týmto ideš proti primátorovi, dobre si rozmysli čo hovo... [2019-09-07; 6,830 x]
17:58:27 Ešte k osudom bývalého útulku pre osamelých ľudí [2019-02-27; 2,087 x]
17:58:10 Dostihový deň v Šuranoch [2016-04-10; 7,411 x]
17:57:09 Vyšetrovanie NAKA je súkromná vec primátora, rovnako aj použitie 200 tisíc Eur za prenájom Korza je ... [2021-04-23; 2,561 x]
17:56:26 Poslancovi Š. Pivodovi sa stále nedarí chytiť mačku za chvost... [2021-12-18; 1,258 x]
17:55:37 Bordello Borbelyo finito. Kontroverzná herňa pred kostolom skončila [2022-01-09; 2,829 x]
17:54:47 Nové Zámky po prvom týždni v karanténe. Ako to vidím ja [2020-03-21; 2,381 x]
17:53:57 Také veľmi nezverejňujeme, aby sme (ne)vytvorili rovnaké podmnienky pre všetkých... Z diskusie na Ms... [2022-12-17; 1,240 x]
17:53:07 Index daňovej spoľahlivosti novozámockých firiem a živnostníkov [2023-06-04; 2,797 x]
17:47:36 Egy csésze kávé: Dr. Komáromi István zeneszerző-, szövegíró-, és előadóművésszel [2014-01-11; 7,269 x]
17:46:50 A kolbászkészítő verseny igazából a kampány része volt / Klobfest sa stal súčasťou volebnej kampan... [2010-11-06; 2,355 x]
17:45:31 Radnica nechala zamurovať opustenú budovu. Bezdomovcom odkazuje: Vaše miesto je pod mostom! [2021-02-10; 1,705 x]
17:45:00 Zatrpknutí bojovníci: Ján Čarnogurský [2023-12-21; 900 x]
17:44:16 Správy zo zastupiteľstva - reformní poslanci zablokovali zvýšenie poplatkov a predaje majetku bez sú... [2020-08-06; 2,557 x]
17:43:52 Výzva na odstránenie nehospodárneho a nezákonného nakladania s majetkom mesta Nové Zámky [2023-07-11; 1,436 x]
17:43:35 Šťastnou náhodou sa pánom Kleinovi a Borbélyovi opäť nepodarilo presadiť avantúru. OZ Za Nové Zámky ... [2021-10-23; 2,326 x]
17:41:52 Primátor stupňuje tlak na Watson.sk [2021-03-17; 2,282 x]
17:41:26 Poslanec Borbély v konflikte záujmov? [2020-08-03; 2,490 x]
17:38:50 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 19,209 x]
17:37:03 Exekúcia mestu po nezákonnej Pischingerovskej dražbe nehrozí [2022-08-24; 1,377 x]
17:34:17 Zostávajúci dražitelia Holotovho domu ponúkajú mestu dohodu o urovnaní. Žiaľ ich situácia nie je dob... [2018-07-10; 2,766 x]
17:32:52 Ruské protivojnové pesničky posledného roka [2023-03-04; 1,093 x]
17:32:06 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu V. Konzerváreň Nové Zámk... [2014-01-22; 6,186 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x