Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Pšenák  20-01-02   1,274  
0
Uplynulý rok nepriniesol obrat v smerovaní Nových Zámkov, ukázal však, kadiaľ vedie cesta z mizérie, v ktorej sa nachádzame. Martin sa pred niekoľkými rokmi v rozvrátenom a vyrabovanom meste začal správať, ako keby bol obyvateľom Amsterdamu. Jazdil na bicykli, sadil stromky na mestských priestranstvách (pravda potajomky - aby mu ich radnica nezničila), zbieral smeti, orezával kríky, vykopával chodníky spod nánosov hliny. Má takú zvláštnu schopnosť, že si nezvykne na neporiadok, na ktorý si všetci ostatní už dávno zvykli. Spočiatku burcoval cez Odkaz pre starostu, posledný rok využíval Facebook a tribúnu mestského zastupiteľstva. Veríme, že Martin je prvá lastovička a skupina okolo neho skôr či neskôr prinesie európske pomery aj do nášho mesta.  

Prinášame dva aktuálne príspevky z pera Martina Výžinkára.

29.12.2019 Lastovičia-Šafárikova-Podzámska-TGM, rôzne drobnosti ktoré treba opraviť
 
1.)    Odvoz smetí z parku pri tržnici – jazda smetiarskym autom cez park mimo chodníkov
Popis problému: v parku sa nachádzajú tri malé smetné nádoby. Odvoz odpadu zabezpečuje firma Brantner. Spôsob odvozu: parkom prejde malé nákladné auto do ktorého pracovník vysype odpad z malých smetných nádob. Auto prechádza parkom mimo chodníkov, chodníky ani nie sú navrhnuté na jazdu malého nákladného auta. Auto pravidelne jazdiace parkom zhutňuje pôdu, čo má negatívny vplyv na životné podmienky obyvateľov parku – teda rastlín.
Auto jazdiace po pôde navyše pravidelne znečisťuje chodník a susediacu komunikáciu.
Rovnaká situácia sa opakuje pri odvoze odpadu z okolia nového ihriska na Šafárikovej ulici.
Návrh riešenia: okrajom parku vedie široký chodník ktorý bez problémov umožňuje prejazd malého nákladného auta. Vzdialenosť medzi chodníkom a malými smetnými nádobami v parku je minimálna a pre pracovníkov by  nemal byť problémom odpad priniesť k ich nákladnému autíčku. Bolo by vhodné komunikovať tento problém s firmou Brantner a stanoviť im podmienky za ktorých majú prácu vykonávať, súčasťou podmienok by mali byť aj nároky na kvalitu odvedenej práce, prípadne sankcie za poškodzovanie verejných priestorov mesta.


2.)    Smetné nádoby s deravým dnom – park pri Tržnici
Popis problému: jedna z malých smetných nádob v parku ma deravé dno a odpad ktorý do nej ľudia vkladajú z nej vypadáva.
Návrh riešenia: okamžitá oprava plus upozornenie pracovníkov dodávateľskej firmy na nutnosť sledovania stavu smetných nádob, monitorovanie problémov, ich nahlasovanie a odstraňovanie.
    
3.)    Smetné nádoby s deravým dnom, Tržnica a park
Popis problému a návrh riešenia rovnaký ako v bode 2.)
Poznámka: je prekvapujúce že deravá hrdzavá a nefunkčná smetná nádoba sa nachádza priamo na plote mestskej Tržnice ktorá je majetkom firmy Brantner. Ide o pomerne dôležitý priestor mesta a situácia hovorí o veľmi nízkych nárokoch na kvalitu. Ak je takáto stav možný priamo v areály ktorý je majetkom f. Brantner a jeho pracovníci nie sú schopný si problém všimnúť, aké nedostatky je možné potom očakávať v priestore celého nášho mesta?
    
4.)    Kontajnery v križovatke Šafárikova-Lastovičia
Popis problému: v križovatke ulíc Šafárikova a Lastovičia sú kontajnery na komunálny odpad (netriedený odpad/papier/sklo) umiestnené priamo v križovatke na chodníku. S umiestnením kontajnerov na chodníku súvisí niekoľko negatívnych skutočností: chodník je nepriechodný, kontajnery priamo „na očiach“ pred oknami bytových domov a chodcov prechádzajúcich ulicou výrazne znižujú kvalitu priestoru ulice.
Návrh riešenia: za súčasným stanoviskom kontajnerov, medzi chodníkom a budovou sa nachádza pozemok v tvare trojuholníka vo vlastníctve Mesta Nové Zámky. Tento pozemok by mohol byť využitý ako stanovisko kontajnerov, stačilo by plochu vydláždiť zámkovou dlažbou, definovať jej využite, možno vysadiť živý plot ktorý by stanovisko vizuálne oddelil od časti ulice prislúchajúcej ku kaplnke (ktorá je mimochodom kultúrnou pamiatkou zapísanou v Evidencii pamätihodností mesta Nové Zámky, MsZ 11.12.2019)
     
 

5.)    Vyznačenie parkovacích miest na Šafárikovej ulici pred parkom + voľný priechod na chodník do/z parku
Popis problému: na Šafárikovej ulici, popri parku, sa nachádzajú parkovacie miesta pre motorové vozidlá. Parkovisko je tvorené dlažbou, ale nie sú nijak vyznačené parkovacie „boxy“, chýba vodorovné dopravné značenie výsledkom čoho je neefektívne využívanie parkoviska. Stačia dvaja či traja ľahostajný vodiči a príde k významnému zníženiu kapacity parkoviska.
 Parkom prechádza chodník ktorý ústí priamo do parkoviska. Často sa stáva, že vstup do parku je blokovaný automobilom. Blokovanie vstupu na chodník znižuje kvalitu priestoru. V tejto časti by bolo vhodné vodorovným dopravným značením zamedziť možnosti parkovania motorových vozidiel
Návrh riešenia: vodorovným dopravným značením vyznačiť hranice parkovacích boxov, označiť časť plochy pred vstupom do parku/chodníkom kde parkovanie nie je možné.
Odporúčanie: v podobných prípadoch v budúcnosti používať rozdielne farby zámkovej dlažby. Tým sa odstráni nutnosť neustáleho maľovania čiar ktoré aj tak v priebehu krátkeho času zmiznú. Robme veci tak aby vydržali bez nutnosti zbytočnej údržby, buďme efektívni, robme veci pre trvácnosť a nie pre potrebu neustálej obnovy a údržby.

     


6.)    Chodník na Lastovičej ulice pred križovatkou s TGM (smer priechod na Devínsku)
Popis problému: pred križovatkou s ulicou T. G. Masaryka neexistuje chodník, chodci prechádzajú okrajom cesty po bývalej ploche verejnej zelene, občas blatom, občas prachom.
Chýba tu chodník možno už viac ako tridsať rokov!
Návrh riešenia: vyšliapanú plochu čo najskôr premeniť na chodník so zámkovej dlažby, pokiaľ možno rovnakého typu aký je použitý pre susednou budovou.
     


7.)    Odpadkový kôš a lavička na autobusovej zastávke TGM
Popis problému: sú také základné položky mestského mobiliáru, k autobusovej zastávke by mala patriť lavička na ktorú si môže človek sadnúť alebo položiť svoju tašku, rovnako by mala byť štandardnou súčasťou autobusovej zastávky malá smetná nádoby. Tu nie je ani jedno ani druhé.
Návrh riešenia: k autobusovej zastávke doplniť jednoduchú a odolnú lavičku, rovnako k nej doplniť malú smetnú nádobu.


     
8.)    Odstránenie nepotrebnej konštrukcie z ulice, zastávka TGM
Popis problému: zbytočná a roky nepoužívaná konštrukcia.
Návrh riešenia: okamžité odstránenie.

9.)    Šafárikova ulica v úseku medzi križovatkou so Svätoplukovou ulicou a Lastovičou ulicou – zákaz prejazdu, úprava pešieho priechodu na vyvýšený typ (ako G. Bethlena, Michalská bašta)
Popis problému: časť Šafárikovej ulice, medzi Svätoplukovou a Lastovičou ulicou, medzi parkom a bytovým domom, využíva mnoho vodičov osobných motorových vozidiel ako skratku ktorá im umožní vyhnúť sa čakaniu pred križovatkou s ulicou T.G. Masaryka. Využívanie tejto časti ulice priamo pred fasádou bytového domu má negatívny vplyv na kvalitu života obyvateľov domu a na komfort či bezpečnosť pohybu po ich ulici. V tomto prípade by mal mať komfort a kvalita života obyvateľov ulice vyššiu prioritu ako umožnenie prejazdnosti ulice pre motorové vozidlá.
Návrh riešenia: zmeniť organizáciu dopravy a znemožniť prejazd Šafárikovou ulicou medzi križovatkami Šafárikova/Svätoplukova a Šafárikova/Lastovičia.  
 Ako druhý a náročnejší krok by mala byť zmena dizajnu ulice, presnejšie chodníka/priechodu pre chodcov. Priechod pre chodcov pri vstupe do ulice by mal byť vybudovaný ako zvýšený, teda by mal viesť nie v úrovni cesty pre motorové vozidlá ale v úrovni chodníka – to znamená že by slúžil ako spomaľovací prah ktorý by znížil rýchlosť jazdy motorových vozidiel v ulici a tým zvýšil komfort jej obyvateľov a tiež jej pobytovú hodnotu.   
 

 

25.12.2019 Lastovičia ulica a Podzámska ulica, časť vnútrobloku bez odtoku dažďovej vody

V časti Lastovičej ulice sa nachádza rozľahlá plocha z ktorej neodteká zrážková voda. Zrážková voda sa v tejto časti ulice hromadí, steká do nej z vyššie položených plôch a trvá pomerne dlho kým vsiakne do pôdy. Zaplavená je časť asfaltovej cesty a parkoviska. Hromadenie zrážkovej vody má za následok ďalšie prvky devastácie priestoru vnútrobloku: znečistenie blatom, nepríjemný pohyb pre chodcov ktorý sa musia brodiť hlbokou vodou alebo prechádzať po rozbahnenom pozemku susediacom so zaplavenou časťou ulice.
Pozemky v tejto časti mesta sú vlastníctvom Mesta Nové Zámky. Vo vlastníctve mesta sa nachádza aj susedný pozemok strednej školy.
Na Lastovičej ulici sa vytvorila komunita občanov ktorých cieľom je zlepšiť prostredie ich vnútrobloku. Akékoľvek zmena k lepšiemu nie je možná bez odstránenie problému zaplavovania veľkej časti ulice.

Návrh na možné riešenie problému:
Okrem neexistencie kanalizácie v tejto časti ulice je problémom spád ulice k oploteniu školy. Múrik oplotenia a základ múrika sa tu správa ako malá hrádza pred ktorou sa drží voda. Pri pohľade na areál strednej školy je jasné, že oplotenie je len dedičstvom dávnej minulosti a nemá žiadny praktický význam. Brána do areálu školy, priamo v problematickej časti ktorou sa tento text zaoberá, je neustále otvorená. V oplotení školského areálu sa nachádza viacero dier s roztrhnutým pletivom – tieto diery slúžia na vstup do areálu školy. Školský areál je v skutočnosti vnútroblokom sídliska na Lastovičej ulici a verejným priestorom využívaný na šport, venčenie psov a rôzne voľnočasové aktivity obyvateľov okolitých domov. Areál školy susedí s detským ihriskom cez ktoré je neustále prístupný. Rovnako je areál školy neustále prístupný cez bránku z pešej zóny. Z tohto je úplne zrejmé že oplotenie nemá žiadne praktické opodstatnenie, je nefunkčné a zbytočné.

V prípade odstránenia oplotenia by sa v problematickej časti Lastovičej ulice otvorila možnosť vyriešiť problém nahromadenej zrážkovej vody jej odvedením do zelenej plochy školského areálu. Je možné že jednoduché terénne úpravy by umožnili odvedenie zrážkovej vody tak, aby vsakovala do pôdy v areály školy. Ak by bolo možné zrealizovať takéto opatrenie, prínosom by bolo nielen odvedenie vody z priestoru ulice ale aj jej udržanie v priestore mesta. V súčasnosti sme neustále konfrontovaný s následkami zmeny klímy – jedným zo sprievodných javov je zmena rozdelenia zrážok, predlžovanie období bez zrážok sprevádzané nadpriemerne vysokými teplotami. V prostredí mesta sú javy spojené s nedostatkom zrážok a vysokou teplotou ešte výraznejšie a zadržiavanie zrážkovej vody má obrovský význam. Tu by mohlo byť možné aplikovať riešenie problému ktoré by bolo súčasne prínosom pre reguláciu mikroklímy malej časti mesta.
Na financovanie riešenia problému je možné použiť niektorú z Výziev Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky – napríklad 52. výzva sa zdá byť v tomto smere zaujímavou, rovnako ako Výzva 40. Reaguje Mesto Nové Zámky na tieto výzvy?

Popis výzvy:  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 52. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd.
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2019-52
Dátum vyhlásenia: 02. 08. 2019
Link na 52.výzvu

 
 
 
Bežný stav zaplavenej časti Lastovičej ulice:

   
   
 
 


 

Články Martina Výžinkára na Watson.sk:

 
Ďalšie články k téme na Watson.sk:
2018-11-25   Martin Výžinkár si nevšimol že kampaň skončila - pracuje ďalej. Aktuálne odhalil obrubník pod vrstvou hliny na chodníku pred kinom...
2018-10-10   Martin Výžinkár zasahuje. Zakúsiac nečinnosť miestnych funkcionárov sa obrátil na kraj
2018-08-11   Martin Výžinkár si dnes kúpil fúrik a ohlásil svoju kandidatúru na poslanca
2018-04-17   Martin Výžinkár - človek, ktorému záleží na našom meste
2016-04-19   Pribúda ľudí, ktorým nie je ľahostajný stav mesta. Priebežná správa o riešení podnetov na portáli Odkaz pre starostu
2015-02-09   Priebežná správa o stave riešenia podnetov na portáli "Odkaz pre starostu"

 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,589 MODIFIED: 2020.04.01 23:35:43.MD5: e11ca0decc8128949810a978f47debcd STATUS: FALSE  This window is : x