Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-01-13   2,469  
0
Včera 13. januára sa na verejnej tabuli Nitrianskeho samosprávneho kraja objavilo oznámenie o novom výberovom konaní na miesto riaditeľa novozámockého gymnázia. A vyhlásilo sa z dôvodu, že prvé kolo nedopadlo podľa očakávaní a vyhrala nesprávna kandidátka. Tí, ktorí ju nepodporili, sa rozhodli odsabotovať uznesenie o výsledkoch hlasovania (ktorého sa sami zúčastnili), čím otvorili cestu k ďalšiemu výberovému konaniu. Príbeh nie nepodobný tomu, ako z kresla riaditeľky Osvetového centra p. Klein nedávno "odpálil" víťazku výberového konania, aby v druhom kole zvíťazila tá správna kandidátka - dcéra p. poslankyne Malperovej.  

V odpovedi na našu infožiadosť nám Úrad NSK poslal vybielenú Zápisnicu z výberového konania bez príloh. Je to šalamúnsky vymyslené - nedozviete sa z nej ani ako dopadlo tajné hlasovanie o kandidátoch, ani verejné hlasovanie o uznesení...

Keďže si nemenne myslíme, že Gymnázium potrebuje novú krv a takisto tušíme zákulisnú hru v pozadí, považujeme za veľmi dôležité, aby bola verejnosť - a najmä rodičia študentov - lepšie informovaná o dianí a  vedela vyvinúť potrebný verejný tlak na svojich zástupcov v Rade školy i mimo nej.

Máme za to, že počty hlasov pre jednotlivých kandidátov boli v tajných voľbách odovzdané nasledovne:
Alexandra Danczi ..... 6 hlasov
Milan Holota ............. 5 hlasov
Gabriel Kovács ......... 3 hlasy
Melinda Šteinerová .... 0 hlasov

Ešte zisťujeme, ktorých 8 hlasov zneplatnilo uznesenie (hlasovali členovia školskej rady: Ing. Branislav Becík (zástupca zriaďovateľa,  predseda rady školy), Ing. Vladimír Jančov (zástupca zriaďovateľa), Mgr. Iveta Ježová   (zástupca pedagogických zamestnancov), JUDr. Gabriel Katona (zástupca zriaďovateľa), Mgr. art. Otokar Klein (zástupca rodičov), Henrieta Peczár (zástupca rodičov), PaedDr. Katarína Mazanová (zástupca pedagogických zamestnancov), Ing. Peter Mészáros (zástupca zriaďovateľa), Ing. Viera Simičová (zástupca nepedagogických zamestnancov), MUDr. Danica Verébová (zástupca rodičov), Michal Orémusz (zástupca študentov) plus traja vyslaní zamestnanci NSK pp. Libová , Goldschmit a Gabala).

Samotná zásada povrdzovať výsledky tajnej voľby ďalším hlasovaním podľa iných pravidiel, sa nám javí ako absurdná. Požiadavka na nadpolovičnú väčšinu tu bude určite splnená len pri dvoch uchádzačoch, vo všetkých ostatných prípadoch sa otvára široký priestor pre zákulisné hry s cieľom obísť výsledky tajného hlasovania. Pripomína nám to viackolové voľby s neobmedzeným počtom kôl - výberové konania sa budú opakovať dovtedy, kým nezvíťazí kandidát podľa gusta mocného muža v pozadí... Majte si síce tajné voľby, akurát nemáte záruku, že sa ich výsledkom bude niekto riadiť...

Apelujeme na rodičov študentov gymnázia, aby zvýśili tlak na transparentný priebeh voľby riaditeľa. Budeme žiadať oficiálne vysvetlenie od župana Belicu, ako mohli zamestnanci VÚC vyslaní do volebného grémia hlasovať proti uzneseniu - buď nerozumejú svojmu poslaniu, alebo sa mu vedome spreneverili na pokyn niekoho, kto zo zákulisia ťahá za nitky.

Na záver by sme chceli dodať odvahu p. riaditeľovi Holotovi držať sa svojho pôvodného predsavzatia a NEKANDIDOVAŤ na ďalšie volebné obdobie. Jednak už počas svojho dlhého pôsobenia dostatočne preukázal čo vie a z druhej strany ho výsledky prvého kola mohli presvedčiť, že s jeho podporou to zďaleka nie je také ružové ako sa domnieval.

A na úplný záver dovoľte aktualizovať našu minulú výzu p. okresnej predsedkyni strany Smer: TO (ALE ANI TO DRUHÉ) NECH VÁS RADŠEJ ANI NENAPADNE, P. POSLANKYŇA!
 


 

 Téme sme sa venovali:

2019-11-08   V piatok 8. novembra o 14:00 končí podávanie prihlášok do výberového konania na funkciu riaditeľa novozámockého gymnázia
2019-07-11   To nech vás radšej ani nenapadne, pani poslankyňa!
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,589 MODIFIED: 2020.04.01 23:35:43.MD5: e11ca0decc8128949810a978f47debcd STATUS: FALSE  This window is : x