Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-01-18   1,658  
0
Najzaujímavejšou epizódou uplynulého týždňa bola nepochybne reportáž Slovenskej televízie o osudoch  vytunelovaného majetku a.s. Elektrosvit. Redaktor Ivan Brada odviedol skvelú prácu a podarilo sa mu dostať pred kameru aj aktérov obyvkle skrytých v pozadí. Sudcov, právnikov, funkcionárov samosprávy - súčasných i bývalých a odzneli aj informácie o väzbách na býv. činovníkov Fondu národného majetku. Čo z reportáže celkom jasné nebolo, že v skutočnosti ide o spor rozhádaných privatizérov, ktorých cesty sa v nejakom bode roziśli a odvtedy vedú voči sebe zákopovú vojnu. Práve vďaka nej sa verejnosť má šancu dozvedieť detaily, ktoré by inak ostali za siedmymi zámkami...  

Reportáž sa sústreďuje na osud pozemkov medzi Kauflandom a Zimným štadiónom na brehu rieky Nitry. Tieto štát pôvodne scudzil pôvodnému vlastníkovi  Arnoldovi Birtlerovi v rámci konfiškácie majetku Nemcov a Maďarov. V 1951-m ho odovzdal národnému podniku Elektrosvit, ktorý ho v r.. 1984 zveril do správy Mestského národného výboru. Primátor Csanda ho v roku 2003 nechal napísať na list vlastníctva Mesta a následne vyhral súd so správcom konkurznej podstaty Elektrosvitu, ktorý chcel pozemky späť. Po skončení konkurzu sa v roku 2013 o pozemky prihlásili Šutkovci, ktorí vyhrali súd voči mestu, lebo si nikto nespomenul na rozsudok spred desiatich rokov. Mesto sa proti rozsudku neodvolalo (stále si nevedeli spomenúť). Šutkovci pozemky v hodnote 2,1 mil Eur (v cenách r. 2013) miesto veriteľom odpredali samým sebe za 15 tis. Eur. Ku cti nech im slúži, že sročku cez ktorú transakciu realizovali, pomenovali Birtler Garden podĺa pôvodného majiteľa, ktorému ich štát po vojne skonfiškoval. Aj to len potvrdzuje staré pravidlo, že každá krádež uľahčuje tie následné...


 


Osoby a obsadenie:
 

Spiritus Rector reportáže Ján Dolobáč. Šťastný majiteľ budovy býv. škôlky Elektrosvitu na Komárňanskej ulici a býv. podnikovej predajne (budova ČSOB oproti gymnáziu). So spoluprivatizérmi sa rozišiel potom, ako ho tí vyhodili z predstavenstva kvôli ním signovanej nájomnej zmluve na prenájom žel. vlečky Novofruktu. Na základe tejto zmluvy Zoroslav Kollár dostal Elektrosvit do konkurzu. Práve opomenutím týchto súvislostí zo strany redaktora Bradu odôvodnil M. Šutka svoju neúčasť v dokumente.


J. Dolobáč vyvetľuje schému, ako Šutkovci tunelovali majetok daný do konkurzu. Kým veritelia dostali z tejto konkrétnej transakcie 4 mil. Sk, Šutkovci mali zarobiť až 30 mil. SK.


Martin Šutka vrelácii spred 10-tich rokov


Bývalý konkurzný správca sa už na veci nepamätá. Bolo to dávno...


O. Csanda bol prvým primátorom Nových Zámkov po r. 1989, ale súčasne posledným, ktorý mesto zveľaďoval. Pozemky Elektrosvitu, ktoré malo MNV v správe od roku 1984, nechal zapísať na List vlastníctva Mesta a toto aj úspešne obhájil na súde v r. 2003.


P. Jozef Šutka na archívnom zábere. O účinkovanie v dokumente nemal záujem.


 

P. Imrich Mészáros, šťastný majiteľ akcií Elektrosvitu Svatobořice. Prišiel o ne celkom nedávno, keď prehrali súdny spor s M. Šutkom kvôli škodám, ktoré mali spôsobiť blokovaním pozemkov. Na obštrukcie mali využívať veriteľa Elektrosvitu s pohľadávkou vo výške 700 Eur.


"Ja som len úbohý dúchodca". Nielen pozemky za Kauflandom, ale aj kasárne, rómske domy, milión Eur ročne cez zmluvu s Brantnerom, CK na Nábreží - o to všetko nás pripravil tento úbohý dúchodca. Zato nám tu zanechal skvelé klobáskové festivaly a provízne schémy, ktoré fungujú dodnes...


P. Lívia Sókyová nemala vedomosť o tom, že sa môže úspešne odvolať, keďže súd nemohol v rovnakej veci rozhodovať druhýkrát. O tom, že sa neodvolajú vraj rozhodlo "kolektívne vedenie". Podľa podania J. Dolobáča z roku 2018 mala byť p. právnička za svoju zábudlivosť odmenená bytom.


Pozemky v hodnote 2.1 mil Eur (v cenách r. 2013) predali Šutkovci sami sebe za 15 tis. Eur.


Mesto sa na základe reportáže odvolá a bude namietať neplatnosť druhého rozsudku v rovnakej veci. V júli 2018 to ešte z nejakého dôvodu nechceli urobiť (článok tu...)


Advokátka zastupovala Elektrosvit v oboch sporoch. Zabudla, že v rovnakom spore už bolo raz rozhodnuté a podala žalobu znova v tej istej veci.


Inkriminované spoločné foto o "neformálnej dohode" o konkurze (J. Šutka, konkurzný správca, M. Šutka, konkurzný sudca, dolu vysmiaty I. Mészáros)


Sudca okresného súdu P. Rajňák, sa nechecl baviť s reportérom kvôli jeho nedôveryhodnosti


P. Rajňák bol tichý spoločník vo firme, ktorá kúpila akcie Elektrosvitu od schránky HZDS


Reportér Brada bol nedôveryhodný už aj pred 10 rokmi. Vtedy bol P. Rajňák ešte členom predstavenstva Elsvit a.s.


Ján Porvazník, býv. podpredseda výkonného výboru Fondu národného majetku za HZDS a architekt mečiarovskej privatízácie. Rodinne previazaný s P. Rajňákom.


Ján Garai si spomínal zreteľne: "Áno, dohodlo sa 34% pre HZDS cez firmu Pignus".


Súčasný predseda predstavenstva Elektrosvitu. Vystavil univerzálne splnomocnenie M. Šutkovi a redaktora poslal do p.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,589 MODIFIED: 2020.04.01 23:35:43.MD5: e11ca0decc8128949810a978f47debcd STATUS: FALSE  This window is : x