Úvod / Nyitóoldal
   
 
Eva Polerecká  20-02-10   964  
0
Ubehol  takmer rok odvtedy, ako bola radnica nútená skončiť s predajom vyhradených parkovacích miest - písali sme TU... Dnes 10.02.2020  primátor mesta zvolal poslancov  na stretnutie s pracovníkmi radnice, ktorí vypracovali návrh nového „regulovaného“ parkovania. O tomto riešení už stihli napísať mestské noviny TU... Mesto 10.02.2020 zverejnilo návrh VZN-ka na Úradnej tabuli  TU... ako aj samotné zásady prideľovania parkovacích miest na regulované parkovanie TU... Po tomto všetkom primátor nadobudol pocit, že prišiel čas začať diskusiu na danú tému...  

Lebo hoci boli materiály zverejnené, žiadna odborná ani verejná diskusia k nim neprebehla. Až dodnes...

Ak niekto očakával prevratné zmeny a odvážne riešenia vo forme rezidentského parkovania, prípadne skutočnú reguláciu, či predstavenie dlhodobej stratégie, bol sklamaný. Ešte stále sa nebavíme o mobilite ako takej. Presúvať sa v rámci mesta si stále vieme predstaviť iba autom, ktoré by malo parkovať najlepšie rovno pred vchodom do bytu.

Materiál vznikol zrejme pod tlakom tej časti  verejnosti, ktorá doteraz využívala výhody vyhradeného parkovania a naďalej by si chcela svoje parkovacie miesta predplatiť. Mesto by tieto peniaze veľmi rado zinkasovalo, lebo v rozpočte chýbajú....

Navrhnuté riešenie je podľa slov  predkladateľov  kompromisom, s ktorým súhlasí aj dopravný inšpektorát, ktorý je ochotný na jeho základe a po schválení projektovej dokumentácie vydať príslušné povolenia. 

Ak bude VZN-ko prijaté, začne sa vo vytipovaných zónach  podľa záujmu vyznačovať  maximálne  50% z celkového počtu  parkovacích státí v danom bloku .Tie  budú záujemcom  za poplatok 216 EUR ročne k dispozícii v pracovných dňoch od 16:00 do 7:00 a počas víkendov a sviatkov 24 hodín. V čase od 7:00 do 16:00 bude môcť v pracovných dňoch vo vyznačenom boxe zaparkovať svoje vozidlo ktokoľvek. Parkovacie boxy za úplatu budú vyhradené v súvislej zóne, bez uvedenia konkrétneho EVČ vozidla. Na jeden byt v bloku bude možné získať len  jednu  parkovaciu kartu platnú na obdobie 1 roka. Ak bude záujemcov o parkovacie boxy viac, radnica plánuje vylosovať šťastlivcov, ktorí získajú parkovací box.

Čo s tými ostatnými a ako chceme napr. na sidlisku JUH umiestniť 8000 vozidiel na 5000 parkovacích miestach, to zatiaľ nevieme.

Ponúkame len akúsi barličku, pre pár šťastlivcov, ktorí  svoje auto s istotou po 16-tej hodine  v blízkosti svojho  domu naozaj zaparkujú.

Ostatné - t.j. nevyznačené, teda voľné - parkovacie miesta v zóne budú môcť byť naďalej bezplatne okupované firemnými dodávkami, vozidlami stojacimi bez pohnutia aj celé mesiace a je pritom jedno, či ich vlastníci vlastnia garáže, alebo je v domácnosti aj  3 a viac vozidiel.

Akosi nám uniká, že regulácia má význam, iba ak dokážeme regulovať  všetkých. Na miestach ako sú husto obývané  sídliská, ale aj okolie železničnej stanice či centrum mesta je to priam nutné. Rovnako sa nevyhneme budovaniu záchytných parkovísk, ale ani budovaniu parkovacích domov. Postupne by sme mali prestať  tolerovať odkladanie áut kdekoľvek, len preto, že tu nie je a nebude nikdy dostatok miesta pre jestvujúce a budúce autá.

Zavedenie rezidentského parkovania je síce náročnejšie na čas aj peniaze, ale v mestách je to jediný osvedčený a dlhodobo udržateľný systém parkovania. Určitým spôsobom zvýhodňuje obyvateľov danej lokality a umožňuje vybrať dodatočné prostriedky od nerezidentov. Rovnako nesmieme zabúdať, že mestská mobilita nie je riešiteľná nekonečným pridávaním parkovacích miest a zaberaním ďalších plôch, často verejnej zelene.

Kvalitná MHD, vytvorenie dobrých podmienok pre chodcov a cyklistov - to všetko ide ruka v ruke a prispieva k zlepšeniu situácie. Rozumný prístup k mobilite je aj poznanie ,že variabilita dopravných možností je výhodou každého múdreho mesta.

Skrátka je to na širšiu diskusiu, na prizvanie odborníkov. Potrebujeme koncepciu na 10 a viac rokov s tým, že zároveň  zriadime fond mobility - účelový peňažný fond, do ktorého budú plynúť všetky získané prostriedky z poplatkov za parkovanie a ktorý bude určený na financovanie dopravných investičných projektov.

Parkovanie na rôzne spôsoby, ako to dnes vidíme, je možno obvyklé v rozvojových krajinách tretieho sveta, ale určite nie v západnej Európe, ktorú by sme tak radi dobehli. Devastácia prostredia, v ktorom žijeme a  vychovávame svoje deti, musí skončiť!

Zdroj. Facebooková skupina Občianska kontrola
 

 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,589 MODIFIED: 2020.04.01 23:35:43.MD5: e11ca0decc8128949810a978f47debcd STATUS: FALSE  This window is : x