Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-05-02   793  
0
27. apríla Mesto informovalo na svojich stránkach, že zriadilo krízové centrum a karanténne zariadenie pre ľudí bez domova. Táto správa musela pozitívne šokovať všetkých, ktorí poznajú svojráznu hru na schovávačku, ktorú mesto so svojimi bezprizornými obyvateľmi už dlhé roky hrá. Zčista-jasna primátora osvietilo a nechal zriadiť centrum, ktoré bude bezdomovcom poskytovať základnú hygienu, výdaj jedla, ošatenie, výmenu a pranie rúšok, meranie teploty a poradenstvo. To všetko v objekte za 38 tisíc Eur mimo zastavaného územia. Pre porovnanie - denný stacionár pre bezdomovcov, ktorý mal poskytovať rovnaké služby, chcelo Mesto nedávno postaviť na Cyrilometódskej ulici z eurofondov za 870 tisíc Eur!  Navyše sú v budove býv. Športhotela k dispozícii aj lôžka pre prípad, že by sa niektorí z klientov ocitli v karantée kvôli COVID-19...  


Už 30. apríla o pozitívnej zmene informoval aj denník Új Szó a predpokladáme, že v pondelok tak urobí aj krajský  týždenník.
 


Zo žiadneho z týchto médií sa však čitateľ nedozvie pitoreskný fakt, že priestory, v ktorých Mesto prevádzku zriadilo, len prednedávnom predalo. Resp. sa nečinne prizeralo, ako ich Atletický klub ponúka na predaj cez realitku a napokon predal šurianskej sro-čke za 38 tis Eur. Tej istej sro-čke, od ktorej si ju teraz za pomerne podivných podmienok primátor prenajal. (Článok tu...)

Ďalšia dôležitá informácia je, že iniciatíva na riešenie situácie bezdomovcov ani tentoraz nevyšla z radnice, ale od aktivistov, ktorý pôsobia v projekte terénnej práce.

Ešte 17. januára 2020 totiž Mesto podpísalo zmluvu v rámci národného projektu  Podpora terénnej sociálnej práce, na základe ktorej bude dostávať refundáciu miezd po 1.100 Eur mesačne pre 30 terénnych pracovníkov po dobu dvoch rokov. Práve v súvislosti s výkonom tejto terénnej práce vznikla naliehavá potreba priestorov, v ktorrých by sa dala vykonávať a bolo nájdené toto dobré a lacné riešenie - za zlomok ceny, ako chcelo mesto pôvodne stavať stacionár pre bezdomovcov.

Pritom si treba uvedomiť, že ani toto zariadenie nemá a nemôže slúžiť ako nocľaháreň. 80 novozámockých bezdomovcov má stále k dispozícii iba 12 lôžok v objekte na Považskej ulici. Otázka, kde majú prespávať klienti krízového centra, bude ďalšou z tých, na ktoré redaktori regionálnych médií vo svojich článkoch nebudú hľadať odpoveď...

Keďže Mesto pod spomínanú zmluvu presunulo aj financovanie ubytovne na Považskej ulici, dostali sme šancu spoznať náklady na jej prevádzku: necelé 4 Eurá na noc a bezdomovca...

Tak sme konečne získali možnosť spočítať, koľko by vyrieśenie problému novozámockých bezdomovcov stálo: necelých 117 tisíc Eur ročne!
To je menej ako dvadsiatina ceny projektu krytov na smetiaky... Menej, ako sú ročné dotácie na hokej... To je cena služobných limuzín pánov Kleina, Štefánika a Leba...

Len 117 tisíc Eur by bolo potrebné investovať ročne, aby mal každý obyvateľ mesta zaručenú strechu nad hlavou...


Ďalej Vám prinášame:

1. Fotoreportáž uverejnenú v Castrum Novunm Online
2. Nájomnú zmluvu na spätný prenájom býv. Špothotela
3. Zmluvu na prefinancovanie prevádzky ubytovne pre bezdomovcov na Považskej ul.
4. Zmluvu na prefinancovanie mzdy 30 terénnych pracovníkov 
   

 
 
 


 


 
 

 

 
 
 

 

  
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x