Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-05-05   1,697  
0
Žijeme v pohnutej dobe, v ktorej mnohé novozámocké rodiny balansujú na hranici prežitia. Aj v normálnych časoch by detské ihrisko z preglejky v cene 3 rodinných domov vyvolalo údiv, ale v tejto mizérii je to ako päsťou do oka.  Pritom len pokračujeme v tradícii pekelne predražených eurofondových projektov, ktorá vznikla - podobne ako mnohé iné zlé veci - v čase primátorovania Ing. Pischingera. Začalo to Bernolákovým parkom za  2 milióny Eur, fiktívnym špedičným portálom Logportál za 0.5 mil Eur, rekonštrukciou Jazdiarne za 3 milióny Eur. A len nedávno sa primátor pokúsil obstarať z eurofondov denný stacionár pre bezdomovcov za 870 tisíc Eur, ktorý mohol mať na oveľa vhodnejšom mieste za 38 tisíc...  


Novozámocké detské ihrisko Cultplay na nábreží rieky Nitra. Dodávateľ: intersystemeu.sk

Na začiatku eurofondových rozkrádačiek je vždy nejaké vznešené slovné spojenie, najlepšie také, ktorému nikto nerozumie. (Spomínate si ešte na Logportál realizovaný z rovnakých zdrojov? )

Naše detské ihrisko sa volá CULTPLAY. A nie sú to obyčajné preliezky, ale priamo tematický park pre rozlet detskej predstavivosti a kriesenie historickej pamäte kombinovaný s webstránkou https://www.cultplay.eu v troch jazykoch. Konkrétne naše CULTPLAY by malo pripomínať novozámockú novú pevnosť z roku 1580 a malo byť inovatívnym použitím kultúrneho dedičstva.

Ani organizačný rámec, v ktorom sa investícia realizuje sa nevolá menej honosne. EGTC PONS DANUBII.  Nominálne by to malo byť združenie cezhraničnej spolupráce, v skutočnosti malá firmička p. Zoltána Baru (č. 61 na kandidátke MKP vo februárových voľbách). Vzdelaný podnikateľ programovo "realizuje" eurofondy cezhraničnej spolupráce. Na týchto stránkach sme podrobne skúmali jeho projekt z roku 2012 (písali sme tu...), takisto s účasťou Nových Zámkov. Vtedy nahrával na YouTube vlastné videá + posťahované nahrávky lokálnych televízií. To malo akože rozprúdiť cezhraničnú spoluprácu a podporiť regionálny rozvoj. Dobrá blbosť za takmer 300 tisíc Eur, však?

Medzitým ambície EGTC PONS DANUBII vzrástli a tentokrát p. Z. Bara dodáva deviatim obciam detské ihriská poliate quasi-historickou omáčkou za takmer 3 milióny Eur.

Na tom ale spolupráca novozámockej  samosprávy s EGCT PONS DANUBII nekončí.  Už sa pripravuje ďalší projekt - pekelne predražená cyklopožičovňa (písali sme tu...). Raz darmo, z cudzieho krv netečie a čím mizernejšia samospráva, tým prajnejšie pole pre vetroplachov každého druhu...
 
 Novozámocké detské ihrisko je jedným z deviatich, ktoré sa budú inštalovať v Oroszlányi, Šali, Komárne, Komárome, Kisbéri, Hurbanove, Tate a Kolárove. Desiatym účastníkom je obec Svodín - táto najtriezvejšia obec v našom okrese si aj tentokrát vydupala niečo zmysluplné - dostane mobilné javisko pre usporadúvanie kultúrnych akcií...

Aby ste precítili celú hĺbku projektu, pripájame jeho oficiálny popis:
CULTPLAY - Vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva
Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti formou vytvorenia nových, integrovaných turistických oblastí s vlastnými produktmi a značkami vybudovanými na spoločnej histórii partnerských miest tak, aby prezentovali významné kultúrne dedičstvo inej zapojenej obce.
Projekt má posilniť cezhraničnú spoluprácu za účelom ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva, predstaviť návštevníkom tematických parkov v zapojených obciach atrakcie z partnerských obcí.  Očakáva sa, že vďaka tradičným kultúrno-spoločenským podujatiam a spoločným seminárom projektových partnerov vzrastie počet návštevníkov zo susedných regiónov, čo prospeje rozvoju turizmu u všetkých zapojených partnerov.
Parky "CULTPLAY" sú tematické parky, ktoré sa budú využívať ako detské ihriská, avšak ich súčasťou budú aj rozšírené informácie o ostatných atrakciách v partnerských obciach dostupné formou internetovej aplikácie v 3 jazykoch (SK, HU, EN). Každý z parkov bude do pozornosti návštevníkov odporúčať iný park, lákajúc tak návštevníkov z jednej strany Dunaja na druhú.
Mesto Nové Zámky hlavný partner projektu v spolupráci s ďalšími 9 partnermi zo Slovenskej republiky (Komárno, Hurbanovo, Kolárovo, Šaľa, Svodín) a Maďarska (Komárom, Tata, Oroszlány, Kisbér)  získalo v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika - Maďarsko, Prioritná os: PO1 - Príroda a kultúra, Špecifický cieľ 1.1. Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti finančné prostriedky na realizáciu projektu "CULTPLAY - vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva".
Poskytovateľ dotácie:
Úrad vlády Maďarska, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Magyarország Kormányhivatala, az SZK Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériuma
Termín realizácie: 02/2018 - 01/2020
Celkový schválený rozpočet projektu     2 873 580,08 €
Celková výška podpory z ERDF  85%     2 442 543,06 €
Spolufinancovanie projektu zo strany štátu 10%     287 358,00 €
Vlastné zdroje 5%     143 679, 00 €
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x