Úvod / Nyitóoldal
   
 
Eva Polerecká  20-05-20   1,945  
0
Po trojmesačnej prestávke sa v utorok 19. mája zišlo mestské zastupiteľstvo. Vzhľadom na obmedzenia spôsobené koronakrízou sa konalo v Jazdiarni a kvôli absencii internetového pripojenia bez priameho TV prenosu zo zasadnutia. Plánované 2-3 hodinové zasadnutie trvalo do neskorých poobedňajších hodín, hoci sa malo rokovať len o neodkladných záležitostiach. O dopadoch koronakrízy a o šetrení. Hneď na úvod sa primátorov krúžok odmietol baviť o znížení odmien poslancov a funkcionárov, čím v podstate aj vymedzil mantinely, kde si šetrenie vedia predstaviť a kde už nie (o samotnej výzve sme písali tu...) Rovnako odmietli doplniť do programu aj bod o odvolávaní hlavného kontrolóra. Zato keď vítečníci navrhli doplniť do programu otázku zvýšenia poplatkov za smeti, my sme ich návrh podporili. Hovoriť o veciach totiž treba. Zvyšovať poplatky však nie...  

Pred rokovaním dostali poslanci neúplný materiál, zbytok dorazil až na poslednú chvíľu, alebo nedorazil vôbec.

Pochybovačov je totiž najlepšie postaviť pred hotovú vec. Možno sa pomýlia a v chvate zahlasujú za niečo čo ani nechceli...

Takým sa zdal byť aj návrh prednesený krajským prokurátorom. Za budovu  Agrisu aj s priľahlými pozemkami  v centre mesta ponúkol 584 tisíc EUR i keď znalecký posudok určil cenu 730 tisíc... 13 poslancov prejavilo tradičnú pohostinnosť a veľkorysosť a bez mihnutia oka zdvihli ruky aby mesto pripravili o 150 tisíc Eur. Avšak nikto z opozície sa nepomýlil a potrebných 15 hlasov sa nenašlo. Primátor neskrýval svoje rozčarovanie, veď aké by to bolo pekné, keby prokuratúra dostala dôstojné priestory a on by dostal  584 tisíc EUR nevieme presne na čo...

Rovnako dopadol aj návrh na zníženie príspevkov školským zariadeniam. Lebo práve v ich prípade bola primátorská väčšina, urputne brániaca vlastné odmeny a 5600-eurový plat svojho sponzora, pripravená ušetriť nejaké to euro. Nevydalo. Priatelia, ak šetriť, tak začnime od seba...

Dotácie na šport, kultúru, školstvo, cirkev a sociálne veci boli znížené jednotne na polovicu a podľa vývoja situácie sa môžu v septembri prehodnotiť. Ani v tomto prípade sa to neudialo celkom podľa pôvodných predstáv predkladateľov, ktorí chceli na šport ponechať  90%, na kultúru 30% a pre ostatných nič...

Príspevky pre MŠ, ZUŠ a ostatné školské zariadenia zostávajú zachované. VZN, ktoré navrhovalo znížiť tieto príspevky o 11 % (a to aj do budúcna), neprešlo.

V rozpočte sa však škrtalo. Neuskutočnia sa niektoré plánované investície, takže už žiadne ďalšie kryty na smetiaky ani betónovanie na sídliskách. Zato 2.etapa asfaltovania bude, na to si zoberieme úver. Riaditeľ Novovitalu dostane 237 tisíc Eur, lebo počíta s výpadkom tržieb vo výške 800 tisíc Eur. Za celý vlaňajší rok zarobil Novovital 1 milión 400 tisíc EUR...

Dobrou správou je, že sa podarilo zachrániť celých 20 tisíc Eur na realizáciu projektov z participatívneho rozpočtu. Bolo by veľkou škodou, keby aj tých pár nadšencov stratilo motiváciu urobiť za málo peňazí niečo pre svoje mesto. Keď odznie kríza, budeme skutočne potrebovať tak ako nikdy prinavrátiť život do mesta, budovať komunity, podporiť ľudí čo chcú a aj vedia pre svoje mesto niečo urobiť. Za návrh nehlasoval len p. poslanec Valent, ktorému zrejme vadila osoba predkladateľa (t.j. mňa).

Vášnivú diskusiu vyvolala správa hlavného  kontrolóra o pomeroch a genéze Novocentra a.s. - článok sme uverejnili tu...

Aké bolo jeho prekvapenie, keď za heroickú kontrolu v Novocentre (do ktorej sme ho v septembri takpovediac dokopali) očakával pochvalu a namiesto nej zožal nevôľu časti poslancov, dokonca návrh na odvolanie z funkcie...

Všetko skontrolovať ani nestihol, nevšimol si napríklad, že kontrolovaný subjekt má už tretí rok záporné vlastné imanie. Nepoložil si ani otázku, kam sa vlastne všetky tie peniaze z predaja nehnuteľností podeli a či predmet podnikania - vydávanie bezplatných novín a TV vysielanie - spĺňa vôbec definíciu podnikateľskej činnosti, ako ho zákon o majetku obcí predpokladá. Zato sa cíti byť dostatočne fundovaný a rád poslancom poskytne ekonomické aj právne rady. Za 11 rokov v úrade nadobudol veľkú rutinu a nerozumie, čo sa poslancom nepáči.

Voči výhradám na adresu funkcionárov a manažérov podniku z radov poslancov sa rázne ohradili dve  polanecké kolegyne p.Rošková a Malperová. Vzhľadom na svoje podnikateľské skúsenosti zasadali v dozornej rade spoločnosti a - ako to špičkoví manažéri v snahe pomôcť svojmu mestu často robia - dokonca grátis. Preto sa nestačíme čudovať, že o mnohých detailoch nevedeli (prakticky o ničom čo sa týkalo hospodárenia spoločnosti), účtovníčku spoločnosti nikdy nestretli, účtovníctvo a.s. nikdy nevideli. 

Zato na sporadických zasadnutiach dozorného orgánu vraj namietali do zápisnice, že možno nie všetko je celkom v poriadku. Možno. A možno aj nie, keďže tieto zapisnice radnica dodnes zatajuje. Jediné o čom nie sú žiadne pochybnosti, že sú to vskutku topmanažérky. Topmanažovali budovu Matice slovenskej od čias ako ju od primátora Pischingera dostali za 1 Euro až do decembra minulého roka, keď sa náhle obe  z Domu Matice porúčali...

Na funkcionárčenie zadarmo vyzrela ďalšia ex-topmanažérka, ex-predsedníčka  predstavenstva a  ex-poslankyňa Hozlárová. Tá si vymyslela pre seba pracovný úväzok, že bude robiť pre spoločnosť preklady do maďarčiny a tak si príde aspoň na pár tisíc EUR ročne. Keď netečie nech aspoň kvapká... (Článok o pani poslankyni a o jej kvapkajúcom kohútiku tu...)

P. poslanec Kádek minulé volebné obdobie spoločnosť Novocentrum dozoroval tak úspešne, že to dotiahol až na predsedu predstavenstva. Je to ďalší topmanažér, preto neprepadá panike. Robí čo môže i keď v spoločnosti so záporným imaním sa toho veľa nezmôže, to je jasné.  O  bezútešnej situácii hovoril zástupcovi jediného akcionára - p.primátorovi. Verejne neinformoval, lebo načo veci rozmazávať, okrem toho ide o také malé obchodné tajomstvo len medzi ním a p. primátorom. On ako správny krízový manažér už pár spoločností dostal z krízy i do krízy a podarí sa to i teraz. Držíme palce!

Na rozdiel od p. Kádeka topmanažér Hotela Korzo p.poslanec Borbély, zdá sa, hodil flintu do žita definitívne. Na posledných zasadnutiach MsZ síce vyhlasoval, že manažuje podnik ZA-DAR-MO a skoro uvidíme rozdiel v porovnaní s jeho predchodcom dr. Schwarzom... Keďze ani on nie je padnutý na hlavu, na sanovanie svojej funkcie zadarmo vymyslel ešte lepší fígeľ ako p. poslankyňa Hozlárová:  v spoločnosti zamestnal vlastnú manželku za 1200 EUR mesačne. Ako topmanažérku samozrejme.

Corona však zasiahla a z ambicióznych plánov nebude nič. Za minulý rok (keď ešte žiadna Corona nebola) vyprodukovali stratu okolo 110 tisíc, čo sme sa dozvedeli od ďaľšieho skúseného podnikateľa sediaceho v dozornej rade spoločnosti - poslanca Meszárosa. Ten pre zmenu navrhuje kolektívne riadenie. Veď nech sa manažérske rozhodnutia prijmú v poslaneckom zbore a potom nikto nikoho nebude môcť nekritizovať. Toto je vskutku dobrý návrh. Veď naše zastupiteľstvo je plné topmanažerov. Konkrétne ich je práve 13 na čele s topmanažérkou Malperovou, civilným povolaním učiteľkou na dôchodku, aktuálne dozorujúcou energetické hospodárstvo spoločnosti Bytkomfort.

Pán predseda predstavenstva nvrhol rôzne varianty ďalšieho postupu a ako prvý ho napadol predaj akcií spoločnosti. To on tak honosne nazýva predaj budovy - písali sme tu... 

P. Borbély nás vyzval, aby sme neboli hlúpi a nebáli sa predávať majetok mesta. V každom z nás síce pretrváva určitá „vlastnícka nostalgia“, že niečo sme mali a odrazu to nemáme. Ale to prejde. Zvykneme si.

A naozaj, veď si len spomeňme, ako by sme sa kedysi pozerali z okien Jazdiarne na areál Novocentra s obchodíkmi, čulým ruchom, krytou tržnicou a malým pódiom. To všetko kedysi patrilo Mestu Nové Zámky... A dnes mu už z toho nezostalo nič! A prebolelo? Prebolelo! Rovnako to bude aj s nostalgiou po hoteli Korzo...

Už-už sme začínali privykať k myšlienke, keď tu rázne zasiahol p. primátor, ktorý vyhlásil, že Korzo  nedovolíme predať. Ani hotel ani jeho akcie.

Razom sme precitli, a boli sme primátorovi nesmierne vďační za jeho principiálny postoj. Bol to celkom iný človek, než ten, ktorý sa pred dvomi hodinami pokúsil zobchodovať budovu Agrisu za 2/3 znaleckej hodnoty...

28. mája nás čaká zasadnutie venované výlučne téme Hotel Korzo a.s. Bolo by dobré ak by kolegovia poslanci, funkcionári a topmnažéri (to všetko v jednom) včas odkomunikovali čo skutočne zamýšľajú a v čom by sme ich my, opoziční poslanci brániaci rozvoju mesta cestou predaja jeho majetku, mohli skutočne podporiť.

Rovnako sme ústretoví aj rokovaniu o VZN upravujúcom poplatky za komunálny odpad. Nič nebráni rokovať hneď, ako p. hlavný kontrolór zistí, kam presne idú 3 milióny Eur ročne vyplácané Brantneru. Reku keď  už tak pekne odkrývame karty, tam sa tiež určite podozvedáme neslýchané veci...

Bol by najvyšší čas začať hovoriť aj o tom, ako sa pripraviť na skončenie lúpežnej zmluvy  podpísanej na 15 rokov 14. decembra 2007. Jej platnosť skončí 31. decembra 2022.

Bolo by dobré pretaviť plané sľuby do reality, prestať improvizovať na všetky strany a hrať sa na vyvolených... Aspoň takto to vidím ja.
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x