Úvod / Nyitóoldal
   
 
Zilizi Kristóf  20-06-07   210  
0
Május 22-én, péntken, ugyan szűkebb körben, de annál nagyobb lelkesedéssel rendezték meg a csallóközi búcsújáró helyen, Nagymagyaron Cascia-i szent Rita ünnepét. A szokásostól eltérően – a korábbi években rendre január második felétől kezdve 20 csütörtökön „hangolódtak“ rá a helybéli és környező települések, egyházközségek hívei a szent előtti tiszteletük jeléül, s közbenjárását kérve a főbúcsúra.  


 
Ez alkalommal január második felében az első misét szokás szerint Molnár Tamás atya, a pozsonyi magyar katolikus hívek lelkipásztora mutatta be. Aztán még néhány alkalommal megrendezték a csütörtöki egyházi alkalmakat hétről hétre, majd ennek a március 10-én egyik napról a másikra „beköszöntött“ vírus véget vetett.

De, hála a Jó Istennek, szent Rita, a templom védőszentje közbenjárásának, akihez napról napra imádkozott lelkesen, buzgón Naszvadi Sándor helybéli esperesplébános úr, a liturgikus ünnepnapját megközelítőleg másfél száz hívő jelenlétében sikerült megrendezni május 22-ei főbúcsúját. Mint azt elmondta homíliájában Sándor atya, ünnepelt szentünk sok mindenben példa számunkra, a mai kor kereszténye szemében, hogy adjuk oda magunkat Istennek, bízzuk reá magunkat, s akkor bármilyen megpróbáltatások során sem fogunk elbizonytalanodni, ő erőt ad nekünk a küzdelemben, segít viselni és cipelni a nehéznél nehezebbnek tűnő keresztünket. Arra buzdít, hogy ne adjuk fel a reményt, menjünk, haladjunk, küzdjünk tovább a nemes cél, az örök élet elnyerése érdekében.
 


Olyan szomorú volt, amikor misézett a nagymagyari templomban Rita oltára közelében, s mondta volt minden alkalommal: „az Úr legyen Veletek“,  s nem volt ott senki. S lám, lám, május 22-ére úgy rendezte a Mennyei Atya, ünnepelt szentünk közbenjárására, aki előtt tényleg nem véletlenszerűen a „reménytelen ügyekben is segítő“-ként is kifejezzük hódolatunkat, hogy együtt lehetünk a templomban egy nagy család. A kántori szolgálatokat a két kiváló orgonista, Visnyai Tamás és Németh Dávid látta el. Szívet melengető, gyögyörűbbnél gyönyörűbb énekek csendültek fel. Idézzünk belőlük a helybéli kiadású „Szent Rita énekek“ füzetéből néhányat: „Hozzád könyörgünk rózsák szép szentje, Istenszerető, szülőtisztelő,/ Szent alázattal szenvedést tűrő, /Szent Rita, kérünk Istennél, járj közben hívő népedért!“
 


„Szent Rita asszony, nézz le ránk az égből, / Szörnyű bajunkban kik sírunk a földről./ Szent szeretetben szíved lánggal égjen:/ Könyörögj értünk!“

A mise vége előtt Méry Tímea helybéli szervező hölgy – akinek fivére lelkiatya – szívhez szóló gondolatokkal köszönte meg a fellelkesítő szentmisét és prédikációt Naszvadi Sándor esperesplébánosnak, nem utolsó sorban, mivel két és fél hónap óta akkor találkoztak a hívek plébánosukkal újra, márciusi névnapja kapcsán is felköszöntötte és szimbolikusan megajándékozta.

A Rita-búcsú a himnuszok, majd a Mennynek Királyné Asszonya énekek felzendülésével ért véget, majd ereklyetiszteletre is sor került.
 

 

 

 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x