Úvod / Nyitóoldal
   
 
Eva Polerecká  20-06-14   1,575  
0
Mesto zverejnilo na svojej úradnej tabuli ponukové konanie na dva voľné byty na Andovskej ulici (podrobnosti  tu...) Žiadosti o zaradenie do zoznamu uchádzačov možno podávať do 17.06.2020 a následne 25.06.2020 prebehne verejné vylosovanie šťastlivcov, s ktorými správcovská spoločnosť  Bytkomfort  uzavrie nájomnú zmluvu. Zatiaľ nič neštandardné, všetko úplne v súlade so zásadami prideľovania mestských nájomných bytov (zverejnených tu...) Pravda samotné zásady sú neštandardné v tom, že nepočítajú s prítomnosťou notára. Nehovoria však nič ani o tom, že by mal primátor osobne losovať, dokonca priamo v urne lístky opozorne pretriediť a prepočítať...  


 Záujem o mestské nájomné byty je veľký. O  jeden byt sa nezriedka uchádza aj 20-30 uchádzačov. Samotné losovanie prebieha v réžii p. primátora spôsobom, ktorý on považuje za najtransparentnejší, ako sa len dá. Členovia komisie nemajú možnosť skontrolovať lístky vložené do osudia a na poslednom losovaní 24.02.2020 primátor odmietol podnet člena komisie vložiť lístky do púzdier z Kinder-vajíčok, aby sa  tak vyhol podozreniu, že lístky vopred označil.

Potom sa niet čo diviť ,že pristanú v schránke napr. aj takéto správy:
 


Priebeh losovania zachytáva amatérsky záznam (video si môžete pozriež kliknutím na obrázok, alebo tu...)


 

Všetky papieriky priamo v urne starostlivo pretriedi. Budúci výherný lístok leží zlepený s iným, musí ho pred "losovaním" oddeliť aby ho po drobnom kúzelníckom prehadzovaní vybral ako víťazný. Výhľad pre člena komisie sediaceho vpravo, zakrýva rukou. Dáma vľavo je zamestnankyňa úradu. Najbližšia osoba z obecenstva sedí asi 5 m od diania. Videozáznam z losovania radnica nezhotovuje.
 
 
Na jednom z predchádzajúcich losovaní, ktoré sa dialo vo veľkej sále Domu kultúry fotograf  zachytil aj detail z použitých losovacích lístkov po ukončení procedúry. Zaujali nás podivné zhyby na  niektorých papierikoch...


Zatiaľ prebehli  3 losovania a všetky sa týkali bytov v novostavbe na Andovskej ulici. O tom, čo sa deje s ostatnými nájomnými bytmi, mnohé z ktorých sú takisto voľné, nevieme nič. Nájomné zmluvy k mestským bytom takisto nie sú uverejnené. V marci sme si vyžiadali informácie o mestských nájomných bytoch -  z odpovede vyplynulo, že mesto k 31.12.2019 vlastnilo 301 nájomných bytov.

Počet nájomných bytov vlastnených mestom:


 
V období 2015-2020 počas éry primátora Kleina mesto podľa zverejnených zmlúv predalo 28 mestských nájomných bytov. Všetky za zostatkovú cenu, i keď po 31.12.2016 už nebolo možné požiadať o prevod za zostatkovú cenu. Mesto malo zo zákona povinnosť všetky žiadosti spracovať do dvoch rokov, t.j. do konca roka 2018. Novozámocká radnica však ešte aj v roku 2019 a 2020 predávala mestské nájomné byty za zostatkové ceny.
 
Byty predané za zostatkovú cenu v období 2015-2020:Celkom podivným spôsobom prebieha aj obnovovanie nájomných zmlúv s prípadnými neplatičmi. Mestské zastupiteľstvo  aj odborné komisie sú z procedúry vynechané rovnako ako pri prevodoch. Všetko je v rukách p.primátora a spoločnosti Bytkomfort. K 31.12.2019 disponovalo mesto 12  voľnými bytmi a hoci je o byty veľká núdza, doteraz sa neuskutočnilo ich losovanie. Bude zaujímavé sledovať ako sa situácia medzičasom vyvinula...

Voľné byty k 31.12.2019Neplatiči - uverejňujeme úryvok z odpovede na infožiadosť:


 
Správca mestských bytov na čele s konateľom-viceprimátorom  nikoho neinformuje o dianí s mestskými bytmi a z Bytkomfortu si p. primátor s p.viceprimátorom urobili svojráznu realitku. O tom, že hlavný kontrolór ešte nikdy nekontroloval hospodárenie s nájomnými bytmi, sa azda asi ani nemusíme zmieňovať...


Podivné losovanie bytov na Andovskej ulici je možno iba vrcholom ľadovca a asi je najvyšší čas zamerať pozornosť verejnosti na hospodárenie s nájomnými bytmi v naśom meste. Či systém funguje spravodlivo, alebo sa vytvára priestor pre možnú korupciu.Téme sa budeme venovať a informácie priebežne aktualizovať.
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x