Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-06-29   925  
0
Nedávno sme sa (v článku tu...) venovali otázke losovania nájomných bytov. Zdá sa, že naše volanie po transparentnosti nezostalo celkom bez ozveny, lebo posledné losovanie sa už udialo viac-menej regulérne, i keď stále bez prítomnosti notára. V článku sme sa okrajovo dotkli i ďalšej podivnej veci - pokračujúcim prevodom nájomných bytov za niekoľkostoeurové zostatkové ceny, hoci prijímanie žiadostí bolo zo zákona ukončené k 31.12.2016 a posledná zmluva mohla byť teoreticky uzatvorená 31.12.2018. Všimli sme si, že primátor ďalej predáva byty týmto spôsobom a keďže sa tieto predaje diali poza chrbát zastupiteľstva, začali sme skúmať tento rébus. Čo sme zistili, je viac ako zaujímavé...  

Mesto sme požiadali o kópie žiadostí na prevod nájomných bytov  ku zmluvám z rokov 2015-2020. Dokumenty sme napočudovanie dostali od niekoho tretieho - Bytkomfortu s.r.o.. Šlo spolu o 66 žiadostí z obdobia rokov 1996-2019. Boli rozdelené do troch skupín - "Predané/V riešení/Zostávajúce".

Prvú nezrovnalosť sme zaregistrovali v počtoch žiadostí. V systéme Digitálne mesto, v ktorom NZ povinne zverejňujú zmluvy, sme za obdobie 2011-2020 našli spolu 99 zmlúv, k týmto sme teda obdržali len 29 žiadostí v kategórii "Predané".

Druhá nezrovnalosť súvisela s časom vybavenia jednotlivých žiadostí... 29.7.2019 napríklad mesto uzatvorilo zmluvu na prevod bytu, o ktorú jej majiteľ požiadal 9.6.1997, to jest pred viac ako 22-mi rokmi. Našli sme ale aj zmluvy uzatvorené po 17-tich alebo 15-tich rokoch od podania žiadosti.

Ale aj bežné prípady sa dosť výrazne líšili: Ľudmila H. napríklad požiadala o prevod bytu 19.1.2015 a za necelý mesiac si mohla ísť po zmluvu. Peter Š. urobil to isté 25.11.2016 a na zmluvu čakal viac ako 3 roky...

Medzi zmluvami sme našli aj predaje nájomných bytov za trhové ceny - 14 až 30 tisíc Eur. Tie čísla sa tam vynímajú vskutku zvláštne - niektorí zaplatili 24,26,a to i 30 tisíc eur za niečo, čo iní dostávali za niekoľko sto eur...

A najlepšie na záver: Tomuto podivnému biznisu stále nie je koniec: Radnica (a či Bytkomfort?) má stále 15 žiadostí "v riešení" - z nich najstaršiu "rieši" už 24 rokov ! - a v talóne má ďalších 22 žiadostí - niektoré podobne staré, ktoré postupne takisto prídu na rad. Veď kto by nechcel mať 30-tsícový byt za 300 Eur plus nejaké tie provízie, všakže?

Niektorí chytráci v snahe urýchliť procedúru podávali svoje žiadosti opakovane, napríklad v r. 1996 i v roku 2009, ale to im ani zamak nepomohlo... Dúfajme, že budú mať dosť trpezlivosti alebo nájdu nejakú skratku a  nezomrú skôr, než zaznie túžobne očakávaný telefón z radnice...
Nám tradične trpezlivosť nechýba a budeme ďalej rozmotávať toto podivné klbko. To čo doteraz vieme o celej záležitosti, sme zhrnuli v nasledujúcej tabuľke. Čísla vpravo ukazujú počet rokov, ktoré uplynuli medzi podaním žiadosti a podpísaním zmluvy...
 

 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x