Úvod / Nyitóoldal
   
 
Eva Polerecká  20-08-06   1,601  
0
V stredu 5. augusta rokovalo novozámocké zastupiteľstvo "len" 9 hodín, keďže 12 poslancov primátorskej väčšiny svojimi nejapnými osobnými útokmi a invektívami prakticky zablokovali zastupiteľstvo. Primátorská družina sa zasekla na predajoch, lebo sa jej nepodarilo predať bez súťaže ani budovu Agrisu, ani parcelu pod ubytovňou pre bezdomovcov, ani rozbehnúť "Cintorín biznis". Noblesný spevák a jeho 12 vzácnych mužov ducha následne dali pocítiť biednym opozičníkom svoj hnev. Miesto diskusie o mestskej zeleni či fonde mobility sme mohli počúvať kšeftárske tirády o tom, ako by bolo treba predať zbytok mestského majetku, aby sa mohli realizovať smelé vízie p. poslanca Borbélya, ako je priamy predaj vybranému záujemcovi zárukou najlepšieho biznisu v podaní p. Štefánika, alebo originálnu úvahu posl. Danisa o tom, ako zlé čary opozície zmarili snahu radnice o realizáciu parkovacej politiky, ktorá sa na radnici niekde stratila.  

Primátorský krúžok sa opäť pokúsil o zvýšenie poplatku za smeti z dnešných 23 na 35 EUR. Opäť bez analýzy toho, ako a načo sú používané peniaze vyplácané Brantneru. A opäť neúspešne.

Za výraz mravnej degradácie súčasného vedenia mesta považujeme aj nápad predať časť pozemku pod ubytovňou pre bezdomovcov na Považskej ulici, či sprivatizovať cintorín Sv. Jozefa spôsobom, že súkromný investor postaví nové urnové steny a následne bude mať pod kontrolou biznis s tabuľkami s menami nebožtíkov.

Primátor síce ešte nevie, koľko by sa platilo za tieto tabuľky, zato vie s určitosťou, že snaha opozície blokovať tento podnikateľský plan je prejavom neúcty k pozostalým. Domnievame sa, že verejnosť je z káuz ako "Pozemok za Ajaxom", "Garáže Lastovičia" či "Stacionár pre bezdomovcov Cyrilometódska" už dostatočne poučená, ako znemožniť rozbehnutie jeho "Cintorín biznisu" s nebožtíkmi.

Primátorský krúžok bol počas zastupiteľstva v stave akéhosi exhaltického vzrušenia. Páni a dámy nedokázali obsedieť, vystúpenia svojich oponentov demonštratívne nepočúvali, nahlas sa bavili, smiali, vyrušovali. Ústami p. poslanca Borbélya podnikli aj psychologickú sondu do našich radov - vraj trpíme mentálnou rigiditou a determinovanosťou a vykecávame sa k hocičomu aj keď ničomu nerozumieme. Potom sa pomerne vulgárne obul do pisateľky týchto riadkov. Asi dozrel čas, aby nejakou charakteristikou týchto móresov p. poslanca prispel aj súd v rámci konania na ochranu osobnosti...

Hlasom jeho kolegov ako aj  hlasom jeho vlastným neprešiel návrh na začatie konania voči jeho osobe kvôli konfliktu záujmov (písali sme tu...)

V nedôstojnom virvare zanikli aj niektoré pozitívne návrhy, ktoré boli odsúhlasené konsenzuálne. Obnovia sa napríklad tenisové kurty, okrem nových povrchov pribudne aj elegantná nafukovacia hala. Zelenú dostal aj projekt na obnovu autobusovej stanice na jej súčasnom mieste zo zdrojov EÚ. Pracuje sa na pasportizácii zelene v našom meste. Svetlo sveta uzrel aj "strategický dokument" k regulácii reklamy v meste. Keďže nie je celkom jasné odkiaľ sa tento dokument v programe rokovania vzal, je možné, že nás oslobodí od vizuáneho smogu  a všadeprítomných reklamných štítov, ale rovnako dobre je možné, že nás oslobodí iba od billboardov na stenách kancelárskej budovy posl. Katonovcov v centre mesta...

Nedobré vibrácie citeľné počas celého zastupiteľstva gradovali v záverečnej reči primátora, ktorí nazval opozičných poslancov "bájkármi" vymýšľajúcimi si neskutočné príbehy o jeho biznisoch a nákupoch nehnuteľností, hoci opak je pravdou a vždy koná len v záujme mesta a jeho občanov, k čomu vyzýva i nás ostatných.

Za seba a svojich opozičných kolegov ho môžem ubezpečiť, že nemáme v pláne rozpredávať  zvyšky mestského majetku ani zadlžovať mesto ani prizerať sa šafáreniu v mestských podnikoch.

A verím že s každým novým a precitnutým voličom pribúda vetra do našich plachiet a nie je ďaleko doba, keď sa nám podarí otočiť našu plachetničku a plávať von z mizérie rovnakým smerom ako Nitra, Trnava či Hlohovec. Tak to vidím ja...
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x