Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-08-07   568  
0

Ani nás veľmi neprekvapuje že novozámockí poslanci NSK (pp. Klein, Bohátová, Katona, Marenčák, Matuška) ani tentokrát neinformovali o dianí v krajskej samospráve. Veď ide len o pomoc pre mesto a región... Do konca septembra je možné podávať žiadosti o dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2021. Sú zamerané na podporu ubytovacích zariadení, na rozvoj cestovného ruchu, na obnovu kultúrnych pamiatok, na podporu kultúry a športu, na podporu zdravotnej starostlivosti (v tomto prípade je uzávierka podávania žiadostí 30.08.2020). Nižšie zverejňujeme jednotlivé výzvy.  


Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku v znení neskorších zmien vyhlasuje

VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ
o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku na rok 2021.

Oprávnení žiadatelia môžu predložiť na odbor cestovného ruchu Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja žiadosť o poskytnutie dotácií na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku na rok 2021 prostredníctvom elektronickej služby:
A.1.77 - poskytnutie dotácie na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení https://www.unsk.sk/.../a177-poskytnutie-dotacie-na...

Pri spracovaní žiadosti musia oprávnení žiadatelia postupovať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 4/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení na vidieku a podľa Výzvy, ktoré sú zverejnené spolu s formulárom žiadosti na internetovej stránke Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzultovať osobne alebo telefonicky na oddelení cestovného ruchu Úradu NSK (Kupecká ul. č. 3, Nitra), telefónne číslo 037/69 259 65 alebo 037/69 259 66.

Termín uzávierky podávania žiadostí je 30.09.2020.Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu vyhlasuje

VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu na rok 2021.

Oprávnení žiadatelia môžu predložiť na odbor cestovného ruchu Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja žiadosť o poskytnutie dotácií na podporu rozvoja cestovného ruchu na rok 2021 prostredníctvom elektronickej služby:

A.1.76 - poskytnutie dotácie na podporu cestovného ruchu https://www.unsk.sk/.../a176-poskytnutie-dotacie-na...

Pri spracovaní žiadosti musia oprávnení žiadatelia postupovať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu rozvoja cestovného ruchu a podľa Výzvy, ktoré sú zverejnené spolu s formulárom žiadosti na internetovej stránke Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzultovať osobne alebo telefonicky na oddelení cestovného ruchu Úradu NSK (Kupecká ul. č. 3, Nitra), telefónne číslo 037/69 259 65 alebo 037/ 69 259 66.

Termín uzávierky podávania žiadostí je 30.09.2020.Nitriansky samosprávny kraj, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ vyhlasuje

VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“ na rok 2021.

Oprávnení žiadatelia môžu predložiť na odbor kultúry a športu Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja – oddelenie kultúry, žiadosť o poskytnutie dotácie na obnovu národných kultúrnych pamiatok na území Nitrianskeho kraja na rok 2021 prostredníctvom elektronickej služby A.1.41 - Poskytovanie dotácií na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok https://www.unsk.sk/.../a141-poskytovanie-dotacii-na...

Pri spracovaní žiadosti musia oprávnení žiadatelia postupovať v zmysle príslušného VZN NSK č. 1/2019 a podľa Výzvy, ktorá je zverejnená spolu s formulárom žiadosti na internetovej stránke Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzultovať osobne na oddelení kultúry odboru kultúry a športu Úradu NSK (Kupecká ul. č. 3, Nitra). Informácie získate aj telefonicky na čísle: 037/69 259 72.

Termín uzávierky podávania žiadostí je 30.09.2020.Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu vyhlasuje

VÝZVU NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ o poskytnutie dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu na území Nitrianskeho samosprávneho kraja na rok 2021.

Pri podávaní žiadosti na rok 2021 je potrebné postupovať v zmysle § 5 VZN NSK č. 3/2020 – žiadosť sa podáva výlučne prostredníctvom príslušnej elektronickej služby.

A.1.05 - poskytovanie dotácií na kultúru https://www.unsk.sk/.../a105-poskytovanie-dotacii-na-kulturu

A.1.14 - Poskytovanie dotácií na šport https://www.unsk.sk/.../a114-poskytovanie-dotacii-na-sport

Pri spracovaní žiadosti musia oprávnení žiadatelia postupovať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu kultúry a športu a podľa Výzvy NSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu, ktoré sú zverejnené spolu s formulárom žiadosti na vyššie uvedených linkoch.

Otázky spojené s prípravou a podávaním žiadostí je možné konzultovať osobne alebo telefonicky na odbore kultúry a športu:
KULTÚRA - oddelenie kultúry Úradu NSK (Kupecká ul. č. 3, Nitra), telefónne číslo 037/69 259 70
ŠPORT - oddelenie mládeže, telesnej kultúry a športu Úradu NSK (Kupecká ul. č. 3, Nitra), telefónne číslo 037/69 229 60, 037/69 229 34

TERMÍN UZÁVIERKY PRIJÍMANIA ŽIADOSTÍ JE DO 30.09.2020
https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/11713Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 1/2020 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu poskytovania zdravotnej starostlivosti vyhlasuje

Výzvu na podávanie žiadostí
o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorá je poskytovaná v zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti:

ambulancia všeobecná,
špecializovaná: ambulancia zubného lekárstva

Pri podávaní žiadosti na rok 2020 je potrebné postupovať v zmysle § 6 a § 7 VZN č. 1/2020 - elektronická žiadosť sa podáva prostredníctvom príslušnej elektronickej služby:

A.1.86 - Poskytovanie dotácie na podporu primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti

https://www.unsk.sk/.../a186-poskytovanie-dotacie-na...

Žiadame Vás, aby ste venovali zvýšenú pozornosť vo vzťahu k ustanoveniu § 7 ods. 4 VZN č. 1/2020 – povinné prílohy k žiadosti.

Prípadné otázky spojené s podávaním žiadostí na rok 2020 je možné konzultovať osobne na Odbore zdravotníctva Úradu NSK (Rázusova 2A, Nitra). Informácie získate aj telefonicky na čísle 037/6922969.

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 30.08.2020. 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x