Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-08-18   1,160  
0
Na minulotýždňovom zastupiteľstve sa v súvislosti s navrhovaným zvýšením poplatkov za smeti nemohla neobjaviť aj téma zmluvy s Brantnerom uzatvorenej 14. 12. 2007 na 15 rokov. Spájaniu týchto tém sa síce radnica všemožne bráni, ale opoziční poslanci vec prepašovali do faktických pripomienok. Primátor bol tak nútený sa k veci vyjadriť a z povedaného je zrejmé, že lúpežníci už pracujú nad predĺžením lúpežnej zmluvy i keď  ešte to zatiaľ nemajú dobre vyargumentované. O. Klein sa nemýli keď  hovorí o fatálnom pochybení predchádzajúceho vedenia.  


Akurát zabudol na vlastné navlas rovnaké pochybenie (zrejme aj rovnako motivované): bol to on, kto 3. 6. 2015 podpísal dodatok o pokračovaní v lúpežnej zmluve, dokonca so zbrusu novou klauzulou nevypovedateľnosti...
 
Zabudol aj na inú vec: na svojho bývalého dobrého kamaráta  Gézu Pischingera. Azda len nie omylom sa kedysi ocitol na jeho predvolebnom letáku? Hľa aká je niekedy pamäť selektívna: na Katonovcov si v tejto súvislosti spomenul a na seba nie... Hľadajte O. Kleina na predvolebnom letáku Ing. Pischingera z r. 2006 v článku tu...

A tretia vec, na ktorú totálne zabudol, sú majitelia skládky v Kolte. Primátor naozaj nevie, že mesto spoluvlastní túto skládku prostredníctvom fy Brantner Nové Zámky? To je veľmi zvláštne - až doteraz sme sa domnievali že v máji 2020 striedal v štatutárnom orgáne firmy jedného nitrianskeho pána iný nitriansky pán práve z popudu p. primátora... Podrobnejšie o vlastníckej pavučine za Brantnerom viď článok tu...
Zvukový záznam pozerajte od časovej značky 39:45. Za tykanie poslancom sa v mene p. primátora ospravedlňujeme.

Primátor Klein: Veľmi sa teším, že za tých 6 rokov pôsobenia v pozícii primátora sa ešte ani jedno tak fatálne pochybenie  alebo rozhodnutie nepotvrdilo, aké fatálne pochybenia a rozhodnutia prinieslo predošlé vedenie tohto mesta, ktorého dlhoročným podporovateľom ste vy Ivan Katona s tvojim bratom boli.

Zároveň by som chcel povedať, že veľmi krásne si zabalil do faktickej celé svoje antré, pretože si nereagoval na svojho predrečníka, ale si rozvinul jeden krásny samostatný príspevok čo ti kvitujem, nato naozaj máš kapacitu, to ti ide.

A na druhej strane keby si si pozrel všetky tie výdavky ktoré boli v minulosti platené spoločnosti Brantner či už je tam mesto podielnikom alebo nie, tak by si vedel spraviť porovnanie aký je tam rozdiel z minulosti, aký je rozsah a aký bol a aký je momentálne. Určite by si si vedel pozrieť aj porovnanie dodávateľských firiem ktoré v minulosti dodávali, alebo spolupracovali so spoločnosťou Brantner a spolupracujú s ňou aj momentálne. Určite Ti to potvrdí p. poslanec Prešinský, že je to naozaj obrovský rozdiel čo bolo v minulosti a čo je teraz.

A na záver by som chcel upriamiť pozornosť nato, že pokiaľ sa rozhodneme - a ja budem rád pokiaľ by mestský podnik nekjaký vznikol a dokázal by všetko toto spraviť - bola tu ešte jedna vec, ktorá sa za bývalého vedenia udiala. Rovnako sa pivatizovala aj skládka odpadu v Kolte. Zaujímavým spôsobom - účastníkom, resp. spolumajiteľom tej skládky Mesto Nové Zámky nebolo. Ale výlučne iba jedna spoločnosť. Treba sa opýtať bývalých priateľov, prečo to urobili takým spôsobom.

No a pokiaľ by sme si vytvorili samostatnú zbernú spoločnosť, treba pouvažovať aj nad tým, že či ste ochotní dvanásti podporiť taký návrh, že by sme elokovali 10-20-30 miliónov Eur na to, aby sme takúto spoločnosť vedeli založiť, vyfinancovať, zakúpiť na to všetky stroje, zariadenia a následne potom budeme platiť za skládku spoločnosti Brantner v Kolte za tonu nie 20-30-10 Euro ale možno 3 krát toľko, pretože v zahraničí momentálne sa na skládkach za uloženie tony odpadu platí zhruba 83 Eur. Takže aj toto si treba uvedomiť a počítať s tým do budúcnosti.

Ja budem naozaj šťastný a najšťastnejší pokiaľ naše mesto bude môcť dokázať taký posun, že si takúto spoločnosť bude môcť samostatne dovoliť. Verte mi, kedykoľvek taký návrh podpišem a budem podporovať kde naše mesto ušetrí.

poslanec Gabriel Katona: Pozorne som počúval Vašu manažérsku víziu p. primátor, ktorú ste teraz predniesol s 10 miliónmi sprava-zľava-zhora-zdola. Pevne verím, že tieto fakty, ktoré ste uviedol z niečoho vychádzajú, opierate ich o svoje osobné skúsenosti a znalosti a verím, že k naplneniu týchto vízií dôjde, ale trošku za iných čísiel a iných podmienok. Ja osobne tiež si myslím, že cesta je tá, že mali by sme si to spravovať sami a verím že tým čo ste povedal len podporíte to, aby mesto a jeho spoločnosti fungovali transparentne a hospodárne.

Primátor Klein: Myslím si že toho dôkazom moja osoba určite je, pretože ja ani v súčasnosti ani v minulosti som žiadnu spoločnosť nelikvidoval a nedával do likvidácie, pretože všetky hospodárili a pracovali so cťou a úspechom...
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x