Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-08-20   2,304  
0
Na týchto stránkach už tradične dohovárame pani poslankyni, aby nezneužívala svoj poslanecký mandát v krajskom zastupiteľstve na získavanie osobných výhod. Väčšinou sa nadrapujeme zbytočne. Žiaľ celý ponovembrový politcký systém na Slovensku bol vystavaný tak, že do štátnych funkcií mohli byť dosadzovaní náhodní ľudia s politickým krytím, ktorí po prehratých voľbách pochopiteľne nevedia kam sa zo zdanlivo vysokej pozície podieť.  Pôvodnú kvalifikáciu už stratili a žiadnu novú nezískali (až na nejaké pochybné tituly). Do evidencie úradu práce sa im veľmi nechce, a tak kombinujú a vymýšlajú. A opierajúc sa o zostávajúce sily v NSK vymysleli pomerne nepeknú vec.  


Aby si "ustlali", krátko pred voľbami celoplošne vyhodili všetkých riaditeľov kultúrnych inštitúcií v krajskej pôsobnosti a na ich miesta vymenovali dočasných riaditeľov na dobu max. 6 mesiacov. A teraz tieto miesta postupne obsadzujú v pofidérnych výberových konaniach v ktorých sa nevyžaduje odborná prax ani kvalifikácia a ktoré možno donekonečna opakovať ak uspeje nesprávy kandidát. V prípade Ing. Bohátovej je to o to hlúpejšie, že ako poslankyňa NSK nanominovala samú seba za riaditeľku organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Podľa našich informácií ju majú na pondeľňajšom zastupiteľstve NSK inštalovať, i keď tento bod zatiaľ nie je v programe - predpokladáme, že sa tam doplní na poslednú chvíľu.

Nuž zatiaľ to vyzerá, že na okresnú knižnicu čakajú krušné časy. Veríme že novú riaditeľku v knižnici prijmú prajnou a žičlivou atmosférou primeranou spôsobu, akým sa tam dostala...


Téme sme sa venovali:

2019-07-11   To nech vás radšej ani nenapadne, pani poslankyňa!
2019-02-13   Osudy útulku pre osamelých občanov na Kapisztóryho ulici...
2017-10-30   Pred voľbami do VÚC: kto čuší, tomu kvapká...
2013-07-22   Posudky k dizertačnej práci Ing. H. Bohátovej na získanie akademického titulu PhD. a zoznam publikácií autorky
2013-04-05   "Vzdelávanie a príprava absolventov pre trh práce." Dizertačná práca Ing. H. Bohátovej na získanie akademického titulu PhD. ("philosophiae doctor")
2013-01-05 Poslankyňu v predstavenstve mestského podniku strieda jej manžel
2011-05-03 Veríme, že správy o nominácii Ing. Bohátovej sú fámy
2010-12-09 Z postu riaditeľky úradu práce rovno do evidencie nezamestnaných
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x