Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-08-27   612  
0
Už Karol Marx kedysi postrehol, že ak sa dejiny opakujú, potom jedine vo forme frašky. A práve na predstaveniach tohoto druhu sa opakovane ocitáme vďaka neprestávajúcemu performance-u OZ Za tromi mostami. Naposledy sa stalo, že v jednej miestnej záhradke našli cínového turula pôvodne strážiaceho dórsky stĺp postavený na počesť Novozámčanov padlých počas uhorskej revolúcie 1848/49. Objav okamžite rozpálil predstavivosť nestabilných pánov a dám, ktorí razom našli pre turula miesto. Bájny vták sa znesie trocha nižšie k zemi a bude sa pozerať priamo do očí mjr. Jelínkovi. Aký mocný symbol to tolerancie dnešných Novozámčanov! Aká silná myšlienka - umiestniť Kossuthových honvédov z r. 1848/49 v rámci pamätníka obetí 1. svetovej vojny!  


Smelé fantazírovanie na šírych pláňach dejinného bezvedomia ale rýchlo narazilo na realitu. Vysvitlo, že na rozdiel od nadšencov z OZ ich nenápadní pomocníci, asistujúcci pri stavbe legionárskeho pomníka na hroboch vojakov z 1. sv. vojny, veľmi dobre rozumejú, čo osadzovali aj čo to symbolizuje. O nejakých Kossuthových honvédoch pri "pamätníku zmierenia" nechceli ani počuť.

Keď naši hrdinovia pochopili akú cenu má slovo primátora dané v r. 2019, neostalo im nič iné, než prehltnúť pilulku, narýchlo si prenajať hrobové miesto na cintoríne a osadiť tam pomníček s turulom. Odteraz to už nie je Stĺp hrdinov revolúcie 1848/49 v rámci Pamätníka obetí 1. svetovej vojny, dokonca to ani nie je žiadny Stĺp hrdinov. Len taký stĺpček na pamiatku Novozámčanov, ktorí v roku 1849(!) zahynuli v boji uhorského ľudu(!) za slobodu...
 

Pôvodný stĺp hrdinov s bájnym vtákom osadeným 15. marca 1939

 

80 rokov turul spokojne strážil záhradku, až kým sa nenašli nadšenci, ktorí ho chceli pomeriť s mjr. JelínkomObčianske združenie sa na nič nepýtalo, jednoducho poslalo oznámenie o plánovanom osadení Stĺpa hrdinov. Koniec koncov pán primátor im to tak sľúbil, keď minulý rok inštalovali na cintorín bustu mjr. Jelínka. Veď práve tak si to vo svojich hlavách uvzali, že k "historickému zmiereniu" prispejú, ak  znova nainštalujú expirované legionárske pamätníky a expozíciu doplnia o bájneho vtáka uhorskej mytológie s menami hrdinov padlých v Kossuthovskej revolúcii 1848/49.Pán primátor celkom zabudol na svoj sľub spred roku a miesto toho aby odpísal oznamovateľom, napísal na ministerstvo vnútra.

 

Ministerstvo vnútra vo svojej odpovedi uviedlo, že keby p. primátor o to požiadal, začali by v danej veci konať. Dávajú však nedvojzmyselne najavo, ako by také konanie skončilo a ako by sa p. primátor vinou popletených dôchodcov znemožnil na medzinárodnej aréne. Adresát mesidž pochopil a žiadnu ďalšiu žiadosť neposielal.
 
 

A toto je výsledok - na podstavci nápadne pripomínajúcom ten s bustou mjr. Jelínka sedí turul ďaleko od legionárskeho pamätníka, v inej časti cintorína a na prenajatom hrobovom mieste. Historicko-sklerotické zmierenie sa teda nekoná. Autori pamätnej cedule sa mýlia, keď tvrdia, že mŕtvi sú iba tí na ktorých sa zabudlo. V skutočnosti sú mŕtvi aj tí, ktorých pamiatku zradili, nebodaj sa ju snažili zobchodovať...
 
Foto: nzalbum.sk, facebook, materiály MsZ - august 2020
 
 


Téme sme sa venovali:

2019-12-06   Po legionárskom pamätníku turecká studňa... Zastupiteľstvo bude 11. decembra hlasovať o prijatí daru Tureckej republiky
2019-11-04   Ohlasy postavenia ďalšieho legionárskeho pamätníka v regionálnej tlači
2017-06-18   Ako blbosť kvitne. Po legionárskom pamätníku na c.k. vojnových hroboch môžeme mať aj Jelínka s turulom
2016-11-22   Legionársky pamätník už nie je legionársky pamätník, ale niečo iné
2016-11-12   Legionársky pamätník na hroboch vojakov c.k. armády ?
2016-10-28   Legionársky pamätník včera radšej neodhalili
2016-03-15   Radnica v tichosti pripravuje inštaláciu legionárskeho pomníku na novozámockom cintoríne
2015-09-16   Primátor chce na cintoríne znovupostaviť repliku pamätníka legionárov odstráneného ešte v r. 1938
2013-12-02   Maleur brata Lesslera s pani Singerovou a iné správy o legionároch v Nových Zámkoch zo začiatku 1920-tych rokov
2013-09-20   Pamätník odhalenia pomníka padlým v bojoch o Nové Zámky na Slovensku v roku 1919
2013-07-03   Vo veci úpravy vojnových hrobov prebieha policajné vyšetrovanie
2013-07-03   Popravy legionárov počas československo-maďarského konfliktu v roku 1919
2013-05-27   Smutné naťahovačky nad hrobmi obetí 1. svetovej vojny...
2012-12-24   Úprava vojenských hrobov na novozámockom cintoríne nestrpí ďalši odklad
2012-03-03   Ako by sa o histórii nemalo písať...
 
 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x