Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-09-01   313  
0
Úsilím Masarykovho ústavu vyšla edícia venujúca sa vzťahom ČSR a Vatikánu v prvom desaťročí existencie štátu. Vzťahy boli napäté a spočiatku sa zdalo, že prezident Masaryk bude môcť vo svojom ťažení proti Rímu pokračovať bez prekážok. Tento proces vyvrcholil v r. 1925 Husovými oslavami a nahradením sviatku sv. Jána Nepomuckého Cyrilom a Metodom, na čo Vatikán reagoval odvolaním veľvyslanca (nuncia) z Prahy. Postupná zmena politickej klímy, silnejúce slovenské autonomistické hnutie i fakt, že ČSR ostala jediným štátom v Európe bez zmluvy s Vatikánom, spôsobili, že aj Československo bolo nútené sa posúvať od konfrontácie ku kooperácii. Míľnikom v tomto procese bola zmluva Modus Vivendi z januára 1928.  


Prvý zväzok obsahuje štúdie, ďalšie dva zväzky dokumenty zoskupené podľa archívov, odkiaľ boli získané. Druhý zväzok bude pravdepodobne dvojdielny, zatiaľ chýbajú dokumenty z rokov 1926-1928.

V prvom zväzku čitateľ okrem úvodnej štúdie nájde i tieto:
„Zúčtujeme s Římem jako s Vídní". Příčiny animozity mezi českým katolicismem a novým státem
Navázání diplomatických styků
Československé vyslanectví u Svatého stolce
Vatikánská nunciatura v Praze
Odluka státu od církve optikou československo-vatikánských vztahu
Konflikty kolem nominačního práva. Spor o jmenování biskupů
Zápas o apoštolské administrátory
Církevní majetek
Změny na konfesní mapě ČSR - vznik nové církve
Nove akcenty papežské politiky* za Pia XI.
Slovensko a pastýřský list slovenských biskupů z roku 1924
Marmaggiho aféra
Hledání cesty z krize
Modus vivendi
 

Dokumenty zväzkov II.-III. postupne doplníme do hesla Vatican našej chronológie Watson.sk:


 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x