Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-09-07   365  
0
Obe brožúry boli vytlačené v júli 1945 po vydaní Benešovho dekrétu č.12/1945 a mali doniesť do širokých más radostnú novinu o možnosti žiadať skonfiškovanú pôdu. Československo si od začiatku svojej existencie kupovalo vybrané skupiny obyvateľstva majetkom ulúpeným iným skupinám a v júli 1945 - v polčase medzi arizáciami a znárodnením - dozrel čas na 2. pozemkovú reformu. O kradnuté imanie bol i tentokrát veľký záujem a čsl. republika si mohla pripísať ďalšie veľké víťazstvo na svojej heroickej ceste vedúcej odnikiaľ nikam...  

 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x