Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-09-13   1,159  
0
Na Facebookovej stránke Občianska kontrola NZ boli zverejnené videá zo zasadnutia komisie vo veci vyhodnotenia verejnej súťaže na urnový háj za 1 Euro s následným "podnikaním" víťaza súťaže na účet občanov. Na záberoch z piatka 11. septembra sú štyria členovia komisie - pp. Hudák, Borbély, Mészáros a Danis ako dvíhajú ruky de-facto za privatizáciu budúceho urnového hája. Smutný pohľad, smutná doba. Azda najlepšie to vyjadril jeden z diskutérov na FB: "Odkrojiť si pravidelne z mesta na jeho úkor, to je tu tradícia. Teraz už veľa nezostalo, tak aj z cintorína sa chce krájať."  

1. časť [3:52] https://www.facebook.com/eva.polerecka/videos/10221313759866535/

Nedoplatky víťaznej firmy AMV na sociálnom i zdravotnom poistení pre členov komisie neboli problémom. V podmienkach verejnej súťaže bolo totiž napísané, že uchádzač nesmie mať nedoplatky ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, t.j. že uchádzač nesmie byť v exekúcii.

2. časť [7:10] https://www.facebook.com/eva.polerecka/videos/10221313385337172/

-2:52 od konca nahrávky: Poslancovi Danisovi ešte "nie je jasné, tá doska, tá cena, zahŕňa meno, priezvisko, jedno, druhé, tá cena to zahŕňa? Vrátane tej sviečky aj všetkého... na kompletku, takže žiadne ďalšie náklady?" "Áno, Áno" prikyvuje JUDr. Závodský, ktorý je tu vo funkcii zapisovateľa a ktorého názor nemá žiadnu relevanciu a ani fy AMV k ničomu nezaväzuje. A posl. Hudák, ktorý nie prvýkrát asistuje pri biznise mesta s fy AMV, akoby na potvrdenie slov JUDr. Závodského číta príslušný odsek zo zmluvy, ktorá však žiadne podobné záväzky neobsahuje... Zdá sa, že toto naivné video nasnímané z radov obecenstva, môže ešte raz pánom spôsobiť riadny hlavybôľ... Totiž celý fígeľ je práve v dodatočnom skasírovaní obyvateľov cez drobnosti, na ktoré sa v podmienkach súťaže akože "zabudlo". Firma AMV neponúkla mramorové dosky do ktorých sa  písmená klasicky vysekávajú a farbia za á 1,50 Euro za písmeno, ale tenké keramické tabule, do ktorých nie je možné nič vysekať, ale jedine nalepiť. A čím viac sa budú tenké tabule lámať a písmená odlepovať, o to lepší to bude biznis pre AMV, lebo nikto iný nebude mať právo to opraviť...
 
3. časť [3:09] https://www.facebook.com/eva.polerecka/videos/10221313818868010/

A toto je záber z hlasovania členov komisie v pomere 4:0 v prospech firmy AMV.
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x