Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-09-27   181  
0
Encyklopédie sú špeciálnym prípadom kníh, svojim rozsahom i ambíciami prekonávajú  bežné vydavateľské projekty. Nezriedka sa objavujú na politickú objednávku a majú doložiť zrelosť národa, alebo politického systému. A keďže napísať encyklopédiu je predsa len jednoduchšie ako si vymyslieť rukopisy z 13. storočia, azda neprekvapí, že v českých krajoch sa spoločenská objednávka na encyklopédiu obzvlášť naliehavo objavila v čase národného obrodenia. Po Palackého neúspešnom pokuse sa jeho zať Rieger úspešne zhostil úlohy a počnúc r. 1860 vydával 12-zväzkový Slovník naučný. Dosiaľ najväčší český encyklopedický projekt - Ottův slovník naučný začal vychádzať v r. 1888 a jeho posledný 28. zväzok vyšiel v r. 1909.  

Encyklopedické aktivity neustali ani po vojne, socialistický tábor mal ambície dobehnúť Západ i na encyklopedickom fronte. Encyklopédie vychádzali v Poľsku, NDR a najrozsiahlejšia - Veľká sovietska encyklopédia (BSE) - v ZSSR. Žiaľ, striedanie politických lídrov viedlo k neustálemu prehodnocovaniu historických i kultúrnych udalostí a neumožnili naplánovať veľký projekt presahujúci desaťročia. V Československu vznikli po vojne menšie encyklopédie, z nich najväčšia bola práve 6-zväzková Malá Československá encyklopédia. Uznesenie o jej vydaní schválila vláda ČSSR 1. februára 1967. Hlavnú úlohu v príprave dostal Encyklopedický institut ČSAV založený ešte v r. 1959. Do roku 1970 boli pripravené metodiky a klasifikácie k pripravovanému projektu, prvý zväzok vyšiel v roku 1984, posledný - šiesty v r. 1987. 

Prehľad významnejších českoslovesnkých encyklopédií:
Riegrův slovník naučný (RSN), 12 zväzkov, 80 tis. hesiel, 12.712 strán, 1860-74
Ottův slovník naučný (OSN), 28 zväzkov, 150 tis. hesiel, 28.912 strán, 1888-1909
Masarykův slovník naučný (MSN), 6 zväzkov, 100 tis. hesiel, 7.762 strán, 1924-1933
Nový velký ilustrovaný slovník naučný (NVISN), 22 zväzkov, 1929-1934
Komenského slovník naučný (KSN) 10 zväzkov, 1937-1938
Ottův slovník naučný nové doby (OSNND), 12 zväzkov (torzo), 181930-1943
Príruční slovník naučný (PSN), 4 zväzky, 10.830 hesiel, 93 tis. exemplárov, 1962-67
Malý encyklopedický slovník A-Ž (AŽ), 1 zväzok, 35. tis. hesiel, 170 tis. exemplárov, 1972
Encyklopédia Slovenska (ES), 6 zväzkov, 20 tis. hesiel, 3.984 strán, 1977-1982
Ilustrovaný encyklopedický slovník (IES), 3 zväzky, 65 tis. hesiel, 170 tis. exemplárov, 1980-82
Malá Československá encyklopédia (MČSE) , 6 zväzkov, 110 tis. hesiel, 120 tis. exemplárov, 1984-87 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x