Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-11-14   128  
0
V quasi-jubilejnom roku 2019 vydal Masarykův ústav Českej akadémie vied druhý zväzok korešpondencie prezidenta-zakladateľa so slovenskými činiteľmi. Vedecká inštitúcia opatrujúca Masarykov kult, ktorá po zrušení moskovského Inštitútu marxizmu-leninizmu (IML) nemá v Európe páru, prišla po dvanástich rokoch s 2. zväzkom obsahujúcim 279 dokumentov z obdobia 1919-1937. Časovo teda dospela zhruba tam, kde bol IML v roku 1970 keď vydal 50-ty zväzok Leninových spisov s korešpondenciou zakladateľa sovietskeho štátu z roku 1919.  

Korešpondencia historických osobností je cenným zdrojom poznania doby a jej aktérov. To si  nesporne uvedomili aj zostavovatelia edície, ktorí do vydania nezaradili "závadné" dokumenty - napríklad listy Šrobárovi z 18.10.1919 a 27.11.2019. To je ostatne ďalšia paralela s činnosťou sovietskeho ideologického pracoviska, po zrušení ktorého našli v r. 1991 v jej trezoroch 3.700 dokumentov neodporúčaných na publikáciu...
 

 

Korešpondencia T.G. Masaryka so slovenskými činiteľmi v chronológii Watson.sk:
 


Listy V. Šrobárovi, ktoré sa nedostali do vydania  Masarykovej korešpondencie:
 

 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,593 MODIFIED: 2021.01.18 06:41:18.MD5: 692520d66ccfc8e289cef303fcd56767 STATUS: FALSE  This window is : x