Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-11-24   140  
0
V r. 1966 vyšla dvojzväzková zbierka dokumentov, ktorej editori spracovali archívy londýnskej prezidentskej kancelárie E. Beneša i pražskej prezidentskej kancelárie E. Háchy. Dokumenty odzrkadľujú kľúčové obdobie formovania emigrantskej vlády v Londýne počnúc spormi Beneša so Št. Osuským, cez čsl. poľské rokovania ukončené kvôli zmene orientácie Beneša na Sovietov až po podpis čsl. sovietskej zmluvy napriek nesúhlasu Britov. Na pozadí aktivít londýnskeho centra sme svedkami snahy prezidenta E. Háchu a protektorátnej vlády na zachovanie aspoň minimálnej autonómie Čiech, ktorú sa Beneš rozhodol ukončiť atentátom na Heidricha.  

Na rozdiel od zostavovateľov zborníka, dne s už vieme aj to, ako skončila "ľudová demokracia" v Československu i Československo samotné. Je viac menej zrejmé, že obnovenie Československa po 2. sv. vojne bol rovnako chybný krok ako jeho založenie v r. 1918.

Všetky oneskorené britsko-francúzzske úvahy o federácii štátov s strednej Európe - dokonca reštaurácie Habsburgov - by boli pravdepodobne viedli k lepším výsledkom a azda aj nekomunistickej budúcnosti regiónu...
 

V chronológii Watson.sk sme zoradili dokumenty z oboch zväzkov:


 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,591 MODIFIED: 2020.06.02 00:09:45.MD5: c6ad8206bdc603ae024c3c247da15b9c STATUS: FALSE  This window is : x