Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-12-18   874  
0
Prosím prečítajte si niekoľko faktov ohľadne poplatkov za odpad, aby ste mohli lepšie pochopiť, prečo som hlasoval za nepopulárne zvýšenie z aktuálnych 23€ na 28€ za rok je nazov príspevku poslanca Štefana Pivodu na Facebooku. Reaguje ním na nedobré ohlasy na zvýšenie poplatkov za komunálny odpad a zníženie frekvencie vývozu pre osamelých ľudí. Jeho fakty sme si prečítali a dovolíme si ich umiestniť do širšieho kontextu.  

Text p. poslanca Pivodu:


1. Od roku 2012 nebol zvýšený poplatok za odpad

2. a tak ako aj cena iných komodit alebo potravín a služieb sa za posledných 8 rokov zvýšili, zvýšili sa náklady aj na odpadové hospodárstvo. nebolo preto ďalej udržateľné mať 8 rokov staré ceny

3. z tohto dôvodu mesto minulý rok vyzbieralo o 542 535 € menej na poplatku za odpad ako malo reálne náklady. keby niekto chcel presne vedieť, Mesto bolo v strate 672 000 € na odpadovom hospodárstve, ale v tom boli zahrnuté aj výdavky z minulých rokov cez forfaiting v sume 129 465 €.

4. keď si porovnáte poplatok za odpad s inými mestami a obcami, zistíte, že už aj s navýšenou sumou, čiže 28€ na budúci rok, máme stále "iba" priemerný poplatok za odpad medzi všetkými mestami a obcami a sú mestá, kde platia aj 34, 35, 36€ na rok.

5. okrem toho budúci rok sa zvýši aj poplatok za uloženie tony odpadu o 3 až 7 €, čo mesto platí štátu. a iba pre vašu informáciu minulý rok sme vyprodukovali v NZ 13 578 ton odpadu. keď to bude tento rok podobne, tak to bude znamenať vyššie náklady pre mesto o 40 734 € (pri 3€ navýšení) až 95 046 € (pri 7€ navýšení). 3€ alebo 7€ závisí od percenta separácie, ktoré dosiahneme.

6. okrem toho mesto bude mať povinnosť budúci rok odvážať navyše aj kuchynský odpad priamo od dverí z rodinných domov a od kontajnerísk pri panelákoch, čo bude stáť samozrejme ďalšie náklady
verím, že keď sa na túto skutočnosť pozriete už s týmito vedomosťami a faktami, uznáte, že dlhodobo cena spred 8 rokov nebola udržateľná a pochopíte prečo som hlasoval za navýšenie, aj keď to strhlo vlnu kritiky
Verte mi, snažil som sa k tomu postaviť zodpovedne a tak, aby som nikoho z obyvateľov neurazil. aj z toho dôvodu som namiesto 35€ na rok, čo bol návrh Mesta, súhlasil maximálne s 28€ na rok.


7. a ešte jedna vec k FREKVENCII ODVOZU ODPADU Z RODINNÝCH DOMOV S 1 A 2 OSOBAMI
kde sa znížila frekvencia odvozu na raz za 2 týždne z týchto dôvodov. Náklady za odvoz odpadu z 1 rodinné domy (RD) je 1,50€ za 1 odvoz. Čiže náklady mesta na 1 kontajner pri týždňovom odvoze sú 1,50€ * 52 týždňov = 78€. k tejto sume sa prirátajú spoločné náklady za odpadove hospodárstvo ako napríklad spoločné malé smetné nádoby po meste, jarné a jesenné upratovanie, ale aj dočisťovanie odpadu, čo bolo minulý rok vyše 61 000 €,preto v rodinnom dome, kde býva napríklad iba 1 osoba a doteraz platila 23€ na rok, ale reálne náklady mesta boli 78€ za odvoz + k tomu spoločné náklady, mesto "dotovalo" tieto RD 78€-23€= 55 eurami (!) + o ďalšie spoločné náklady. Bolo to podľa vás udržateľné a spravodlivé? Keď sme nechceli každému zvýšiť na 35€, museli sme preto optimalizovať odvoz z týchto RD s 1 až 2 osobami.Okrem toho platí aj to, že od budúceho roka budú mať aj tieto RD zabezpečený odvoz kuchynského odpadu a poplatok za tonu odpadu za zvýši o 3 až 7 € pre mesto ako som popisoval vyššie (čiže ďalšie náklady pre mesto).

Verím, že na základe týchto informácií budete vedieť ľahšie akceptovať toto hlasovanie z mojej strany a okrem tohto hlasovania si budete všímať aj moje ostatné doterajšie ako aj budúce aktivity a snahu, do ktorých dávam veľa času a energie, aby sa nám tu žilo príjemnejšie.Vážený pán poslanec,

predovšetkým chceme podotknúť, že ak budete opakovať čísla a argumentáciu zamestnancov MsÚ, nikdy nedospejete k správnemu výsledku. Fakty ponúkané primátorom sú selektívne a boli vytriedené tak, aby slúžili jeho záujmom, predovšetkým aby sanovali korupčnu schému zabudovanú v zmluve s Brantnerom. Domnievam sa, že práve tomu ste svojim hlasovaním asistovali a verím, že Vám to budem vedieť nižšie aj ukázať:

1. Nie je pravda, že od roku 2012 nebol zvýšený poplatok za odpad. Keďže tento poplatok sa skladá z dvoch zložiek a MsÚ doplácal z rozpočtu zvyšujúcu sa položku (z daní občanov a z predaja mestského majetku, ktorý tiež pôvodne patril občanom). Ergo: Poplatok za komunálny odpad, ktorý občania zaplatili tou alebo onou formou, sa priebežne zvyšoval. Presne ako cena chleba či mlieka ako spomínate.

2. Z údajov ktoré ste od MsÚ nedostal ste sa nedozvedel, že už v roku 2010 (keď občania platili za odpad 500Sk=16,35€ a uloženie tony odpadu stálo 150Sk=4.97€) sa celkovo vyzbieralo 27 mil. Sk =0.9 mil € pri úspešnosti výberu 87% a celkové náklady zaplatené obom Brantnerom (lebo firmy sú to dve, ako akisto viete) činili 49 mil. Sk=1,6 mil. €. Porovnaním týchto čísiel ľahko zistíte, že už od začiatku platnosti lúpežnej zmluvy mesto dotovalo odvoz odpadu ďalšími 82% nad rámec sumy, ktorú vybralo na priamych platbách občanov  a podnikateľov. Akiste sa dovtípite  prečo - aby sa zmluva s Brantnerom nejavila taká bolestivá, aká v skutočnosti bola a aby občania nemohli prostým porovnaním svojich poplatkov s okolitými obcami zistiť, že ich okrádajú. Záver: Mesto od začiatku doplácalo významnú čiastku aby skrylo nevýhodnosť zmluvy. Znížiť túto čiastku je možné a potrebné práve zrušením nevýhodnej zmluvy...

3. Nie je pravda že "mesto minulý rok vyzbieralo o 542 535 € menej na poplatku za odpad ako malo reálne náklady" keďže nepoznáte reálne náklady na odpadové hospodárstvo. Neviete aké faktúry Brantner reálne prepláca komu a za čo, veď účtovníctvo tejto mestskej firmy je tajomstvo.

4. Veta "mesto minulý rok vyzbieralo o 542 535 € menej na poplatku za odpad ako malo reálne náklady" je nepravdivá aj z dôvodu, že nemôžete vedieť, či suma všetkých faktúr zaplatených mestom Brantneru dáva práve 542 535€. Nikdy Vám takýto zoznam neukázali - Váš posl. kolega sa pokúsil ručne spočítať stovku faktúr ktoré našiel na webe a vyšlo mu, myslím, iné číslo.

5. Nie je pravda, že "keď si porovnáte poplatok za odpad s inými mestami a obcami, zistíte, že už aj s navýšenou sumou ... máme stále iba priemerný poplatok ... a sú mestá, kde platia aj 34, 35, 36€ na rok" keďže ste vynechal dotáciu z mestského rozpočtu ktorú v okolitých obciach môžu nedoplácať z rozpočtu, lebo nepotrebujú skrývať dopady zlodejskej zmluvy. Mne to vychádza, že občania Nových Zámkoch už aj doteraz platili 42€ ročne (ak stále platí že mesto dopláca navrch 82% ako v r. 2010)

6. Vonkoncom nerozumiem argumentácii ohľadom šetrenia prostredníctvom znižovania frekvencie vývozu odpadu. Jednak asi neplatí že by sa pri zriedkavejšom zbere produkovalo menej odpadu a rovnako nie je jasné ako by mohli klesnúť náklady na zber, keďže všetky smetiarske autá budú jazdiť po rovnakej trase, akurát s menším počtom zastávok pri nezmenenom sumárnom objeme odpadu.

Na základe všetkého vyššie napísaného Vás žiaľ musím sklamať keď dúfate, že na základe Vašich faktov budeme vedieť ľahšie akceptovať toto hlasovanie z Vašej strany.

Vaše hlasovanie nemôžem akceptovať a rovnako ani nápad "individuálne sa dohodnúť" vynulujúc pozície Vašich kolegov z reformného krídla v zastupiteľstve. Pritom nijako nespochybňujem Vaše ostatné doterajšie ako aj budúce aktivity a snahu, do ktorej dávate veľa času a energie, aby sa nám tu žilo príjemnejšie. O to isté by som ale chcel požiadať aj Vás, aby ste podobnými excesmi nespochybňoval vlastnú prácu, minulé i budúce aktivity.

Verte, že absolútne rozumiem Vašej motivácii dosiahnuť radšej málo než nič a vôbec nespochybňujem že ste konali v dobrej viere. Ak Vám ako outsider môžem dať dobrú radu, o kompromisy sa snažte na svojej strane ihriska. Niečo mi vraví, že dohodnúť zvýšenie poplatkov za smeti s človekom, ktorý si aj vývoz vlastných smetí zo svojej súkromnej ulice necháva zaplatiť daňoými poplatníkmi, nesľubuje pre Vás žiadnu perspektívu...
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x