Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-12-18   1,627  
0
Prosím prečítajte si niekoľko faktov ohľadne poplatkov za odpad, aby ste mohli lepšie pochopiť, prečo som hlasoval za nepopulárne zvýšenie z aktuálnych 23€ na 28€ za rok je nazov príspevku poslanca Štefana Pivodu na Facebooku. Reaguje ním na nedobré ohlasy na zvýšenie poplatkov za komunálny odpad a zníženie frekvencie vývozu pre osamelých ľudí. Jeho fakty sme si prečítali a dovolíme si ich umiestniť do širšieho kontextu.  

Text p. poslanca Pivodu:


1. Od roku 2012 nebol zvýšený poplatok za odpad

2. a tak ako aj cena iných komodit alebo potravín a služieb sa za posledných 8 rokov zvýšili, zvýšili sa náklady aj na odpadové hospodárstvo. nebolo preto ďalej udržateľné mať 8 rokov staré ceny

3. z tohto dôvodu mesto minulý rok vyzbieralo o 542 535 € menej na poplatku za odpad ako malo reálne náklady. keby niekto chcel presne vedieť, Mesto bolo v strate 672 000 € na odpadovom hospodárstve, ale v tom boli zahrnuté aj výdavky z minulých rokov cez forfaiting v sume 129 465 €.

4. keď si porovnáte poplatok za odpad s inými mestami a obcami, zistíte, že už aj s navýšenou sumou, čiže 28€ na budúci rok, máme stále "iba" priemerný poplatok za odpad medzi všetkými mestami a obcami a sú mestá, kde platia aj 34, 35, 36€ na rok.

5. okrem toho budúci rok sa zvýši aj poplatok za uloženie tony odpadu o 3 až 7 €, čo mesto platí štátu. a iba pre vašu informáciu minulý rok sme vyprodukovali v NZ 13 578 ton odpadu. keď to bude tento rok podobne, tak to bude znamenať vyššie náklady pre mesto o 40 734 € (pri 3€ navýšení) až 95 046 € (pri 7€ navýšení). 3€ alebo 7€ závisí od percenta separácie, ktoré dosiahneme.

6. okrem toho mesto bude mať povinnosť budúci rok odvážať navyše aj kuchynský odpad priamo od dverí z rodinných domov a od kontajnerísk pri panelákoch, čo bude stáť samozrejme ďalšie náklady
verím, že keď sa na túto skutočnosť pozriete už s týmito vedomosťami a faktami, uznáte, že dlhodobo cena spred 8 rokov nebola udržateľná a pochopíte prečo som hlasoval za navýšenie, aj keď to strhlo vlnu kritiky
Verte mi, snažil som sa k tomu postaviť zodpovedne a tak, aby som nikoho z obyvateľov neurazil. aj z toho dôvodu som namiesto 35€ na rok, čo bol návrh Mesta, súhlasil maximálne s 28€ na rok.


7. a ešte jedna vec k FREKVENCII ODVOZU ODPADU Z RODINNÝCH DOMOV S 1 A 2 OSOBAMI
kde sa znížila frekvencia odvozu na raz za 2 týždne z týchto dôvodov. Náklady za odvoz odpadu z 1 rodinné domy (RD) je 1,50€ za 1 odvoz. Čiže náklady mesta na 1 kontajner pri týždňovom odvoze sú 1,50€ * 52 týždňov = 78€. k tejto sume sa prirátajú spoločné náklady za odpadove hospodárstvo ako napríklad spoločné malé smetné nádoby po meste, jarné a jesenné upratovanie, ale aj dočisťovanie odpadu, čo bolo minulý rok vyše 61 000 €,preto v rodinnom dome, kde býva napríklad iba 1 osoba a doteraz platila 23€ na rok, ale reálne náklady mesta boli 78€ za odvoz + k tomu spoločné náklady, mesto "dotovalo" tieto RD 78€-23€= 55 eurami (!) + o ďalšie spoločné náklady. Bolo to podľa vás udržateľné a spravodlivé? Keď sme nechceli každému zvýšiť na 35€, museli sme preto optimalizovať odvoz z týchto RD s 1 až 2 osobami.Okrem toho platí aj to, že od budúceho roka budú mať aj tieto RD zabezpečený odvoz kuchynského odpadu a poplatok za tonu odpadu za zvýši o 3 až 7 € pre mesto ako som popisoval vyššie (čiže ďalšie náklady pre mesto).

Verím, že na základe týchto informácií budete vedieť ľahšie akceptovať toto hlasovanie z mojej strany a okrem tohto hlasovania si budete všímať aj moje ostatné doterajšie ako aj budúce aktivity a snahu, do ktorých dávam veľa času a energie, aby sa nám tu žilo príjemnejšie.Vážený pán poslanec,

predovšetkým chceme podotknúť, že ak budete opakovať čísla a argumentáciu zamestnancov MsÚ, nikdy nedospejete k správnemu výsledku. Fakty ponúkané primátorom sú selektívne a boli vytriedené tak, aby slúžili jeho záujmom, predovšetkým aby sanovali korupčnu schému zabudovanú v zmluve s Brantnerom. Domnievam sa, že práve tomu ste svojim hlasovaním asistovali a verím, že Vám to budem vedieť nižšie aj ukázať:

1. Nie je pravda, že od roku 2012 nebol zvýšený poplatok za odpad. Keďže tento poplatok sa skladá z dvoch zložiek a MsÚ doplácal z rozpočtu zvyšujúcu sa položku (z daní občanov a z predaja mestského majetku, ktorý tiež pôvodne patril občanom). Ergo: Poplatok za komunálny odpad, ktorý občania zaplatili tou alebo onou formou, sa priebežne zvyšoval. Presne ako cena chleba či mlieka ako spomínate.

2. Z údajov ktoré ste od MsÚ nedostal ste sa nedozvedel, že už v roku 2010 (keď občania platili za odpad 500Sk=16,35€ a uloženie tony odpadu stálo 150Sk=4.97€) sa celkovo vyzbieralo 27 mil. Sk =0.9 mil € pri úspešnosti výberu 87% a celkové náklady zaplatené obom Brantnerom (lebo firmy sú to dve, ako akisto viete) činili 49 mil. Sk=1,6 mil. €. Porovnaním týchto čísiel ľahko zistíte, že už od začiatku platnosti lúpežnej zmluvy mesto dotovalo odvoz odpadu ďalšími 82% nad rámec sumy, ktorú vybralo na priamych platbách občanov  a podnikateľov. Akiste sa dovtípite  prečo - aby sa zmluva s Brantnerom nejavila taká bolestivá, aká v skutočnosti bola a aby občania nemohli prostým porovnaním svojich poplatkov s okolitými obcami zistiť, že ich okrádajú. Záver: Mesto od začiatku doplácalo významnú čiastku aby skrylo nevýhodnosť zmluvy. Znížiť túto čiastku je možné a potrebné práve zrušením nevýhodnej zmluvy...

3. Nie je pravda že "mesto minulý rok vyzbieralo o 542 535 € menej na poplatku za odpad ako malo reálne náklady" keďže nepoznáte reálne náklady na odpadové hospodárstvo. Neviete aké faktúry Brantner reálne prepláca komu a za čo, veď účtovníctvo tejto mestskej firmy je tajomstvo.

4. Veta "mesto minulý rok vyzbieralo o 542 535 € menej na poplatku za odpad ako malo reálne náklady" je nepravdivá aj z dôvodu, že nemôžete vedieť, či suma všetkých faktúr zaplatených mestom Brantneru dáva práve 542 535€. Nikdy Vám takýto zoznam neukázali - Váš posl. kolega sa pokúsil ručne spočítať stovku faktúr ktoré našiel na webe a vyšlo mu, myslím, iné číslo.

5. Nie je pravda, že "keď si porovnáte poplatok za odpad s inými mestami a obcami, zistíte, že už aj s navýšenou sumou ... máme stále iba priemerný poplatok ... a sú mestá, kde platia aj 34, 35, 36€ na rok" keďže ste vynechal dotáciu z mestského rozpočtu ktorú v okolitých obciach môžu nedoplácať z rozpočtu, lebo nepotrebujú skrývať dopady zlodejskej zmluvy. Mne to vychádza, že občania Nových Zámkoch už aj doteraz platili 42€ ročne (ak stále platí že mesto dopláca navrch 82% ako v r. 2010)

6. Vonkoncom nerozumiem argumentácii ohľadom šetrenia prostredníctvom znižovania frekvencie vývozu odpadu. Jednak asi neplatí že by sa pri zriedkavejšom zbere produkovalo menej odpadu a rovnako nie je jasné ako by mohli klesnúť náklady na zber, keďže všetky smetiarske autá budú jazdiť po rovnakej trase, akurát s menším počtom zastávok pri nezmenenom sumárnom objeme odpadu.

Na základe všetkého vyššie napísaného Vás žiaľ musím sklamať keď dúfate, že na základe Vašich faktov budeme vedieť ľahšie akceptovať toto hlasovanie z Vašej strany.

Vaše hlasovanie nemôžem akceptovať a rovnako ani nápad "individuálne sa dohodnúť" vynulujúc pozície Vašich kolegov z reformného krídla v zastupiteľstve. Pritom nijako nespochybňujem Vaše ostatné doterajšie ako aj budúce aktivity a snahu, do ktorej dávate veľa času a energie, aby sa nám tu žilo príjemnejšie. O to isté by som ale chcel požiadať aj Vás, aby ste podobnými excesmi nespochybňoval vlastnú prácu, minulé i budúce aktivity.

Verte, že absolútne rozumiem Vašej motivácii dosiahnuť radšej málo než nič a vôbec nespochybňujem že ste konali v dobrej viere. Ak Vám ako outsider môžem dať dobrú radu, o kompromisy sa snažte na svojej strane ihriska. Niečo mi vraví, že dohodnúť zvýšenie poplatkov za smeti s človekom, ktorý si aj vývoz vlastných smetí zo svojej súkromnej ulice necháva zaplatiť daňoými poplatníkmi, nesľubuje pre Vás žiadnu perspektívu...
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
18:29:18 Reakcia na FB príspevok poslanca Štefana Pivodu [2020-12-18; 1,627 x]
18:26:54 A je to tu: primátorovi nominanti v predstavenstve Hotela Korzo sa pokúšajú o predaj hotela [2020-05-18; 2,726 x]
18:26:18 V súvislosti s pripravovanou výmenou riaditeľa úradu práce bijú zamestnanci na poplach: nechcú aby S... [2020-07-27; 5,979 x]
18:25:42 Kauza mestská skládka. Prepis záznamu z pojednávania dňa 15. mája 2023 na Okresnom súde v Nových Zám... [2023-06-10; 1,247 x]
18:24:28 Pred 60-mi rokmi boli vynesené rozsudky v procese so Slánskym / 60 éve szültettek az ítéletek a Slán... [2012-11-02; 3,943 x]
18:24:20 Kriminalita v kraji podľa hlásení Krajského veliteľstva Policajného zboru za obdobie apríl 2008 - ap... [2018-03-31; 17,048 x]
18:23:52 Môžeme opäť spokojne spávať. Naozaj? [2021-12-18; 1,075 x]
18:23:11 Pamätník intolerancie už na jar aj v Nových Zámkoch! / A nemzetiségi türelmetlenség emlékmüve tava... [2010-12-29; 10,052 x]
18:19:21 Kam sa nepozriem - všade samá fušerina... alebo takto to vidím ja [2018-05-17; 2,999 x]
18:16:25 Egy csésze kávé Fekete Gáborral a Skorpió együttes dobosával [2021-03-28; 4,404 x]
18:16:07 Výstavba na P.Blahu za Ajaxom sa nekoná. Po škandále s nitrianskou realitkou Mesto odstúpilo od zmlu... [2017-06-25; 3,353 x]
18:15:27 Primátor pretvára zastupiteľstvá na svoj obraz. Aktuálne sme na úrovni 4. cenovej... [2019-06-06; 3,819 x]
18:13:30 Mestská akciovka Hotel Korzo tesne pred krachom... [2020-05-12; 3,192 x]
18:12:51 Ako mesto ušetrilo na občanoch... ako to vidím ja [2017-06-18; 3,047 x]
18:12:11 Radnica zo svojej strany uzavrela otázku predaja starej nemocnice... [2018-12-31; 2,231 x]
18:11:27 Senki sincs elfeledve. A holokauszt érsekújvári áldozatainak névsora / Nikto nie je zabudnutý. Zozna... [2011-06-19; 11,431 x]
18:10:43 Anatómia jedného podvodu - časť 1. [2022-09-15; 2,392 x]
18:10:00 A hét könyve: Obersovszky Péter, Csukjátok le a tévémacit! (Zulager Bp. 2008) [2023-02-03; 768 x]
18:09:18 Mierový pochod aj v Nových Zámkoch [2023-02-23; 1,164 x]
18:07:51 Vráti radnica ľuďom peniaze za vyhradené parkoviská? [2019-09-09; 3,108 x]
18:07:07 Správy zo zastupiteľstva 26.02.2020 [2020-02-28; 2,509 x]
18:06:22 Krátka správa zo zastupiteľstva... [2021-06-10; 1,897 x]
18:05:03 V poradí 6. protestný míting v Nových Zámkoch v stredu 3. apríla o 18.00 na Hlavnom námestí [2024-04-01; 619 x]
18:04:36 Kauza tzv. Holotovho domu. Mesto prehralo súd a O. Klein by chcel žalobcom odovzdať okrem 1.5 mil Eu... [2022-08-23; 1,076 x]
18:03:30 Ďalšia parcela pre kamoša? [2018-11-29; 50,427 x]
18:02:28 6 viet trvalo p. prednostke napísať 6 týždňov [2023-01-26; 1,794 x]
17:59:06 Novozámocká Threema - Hovorili sme Lacovi, s týmto ideš proti primátorovi, dobre si rozmysli čo hovo... [2019-09-07; 6,830 x]
17:58:27 Ešte k osudom bývalého útulku pre osamelých ľudí [2019-02-27; 2,087 x]
17:58:10 Dostihový deň v Šuranoch [2016-04-10; 7,411 x]
17:57:09 Vyšetrovanie NAKA je súkromná vec primátora, rovnako aj použitie 200 tisíc Eur za prenájom Korza je ... [2021-04-23; 2,561 x]
17:56:26 Poslancovi Š. Pivodovi sa stále nedarí chytiť mačku za chvost... [2021-12-18; 1,258 x]
17:55:37 Bordello Borbelyo finito. Kontroverzná herňa pred kostolom skončila [2022-01-09; 2,829 x]
17:54:47 Nové Zámky po prvom týždni v karanténe. Ako to vidím ja [2020-03-21; 2,381 x]
17:53:57 Také veľmi nezverejňujeme, aby sme (ne)vytvorili rovnaké podmnienky pre všetkých... Z diskusie na Ms... [2022-12-17; 1,240 x]
17:53:07 Index daňovej spoľahlivosti novozámockých firiem a živnostníkov [2023-06-04; 2,797 x]
17:47:36 Egy csésze kávé: Dr. Komáromi István zeneszerző-, szövegíró-, és előadóművésszel [2014-01-11; 7,269 x]
17:46:50 A kolbászkészítő verseny igazából a kampány része volt / Klobfest sa stal súčasťou volebnej kampan... [2010-11-06; 2,355 x]
17:45:31 Radnica nechala zamurovať opustenú budovu. Bezdomovcom odkazuje: Vaše miesto je pod mostom! [2021-02-10; 1,705 x]
17:45:00 Zatrpknutí bojovníci: Ján Čarnogurský [2023-12-21; 900 x]
17:44:16 Správy zo zastupiteľstva - reformní poslanci zablokovali zvýšenie poplatkov a predaje majetku bez sú... [2020-08-06; 2,557 x]
17:43:52 Výzva na odstránenie nehospodárneho a nezákonného nakladania s majetkom mesta Nové Zámky [2023-07-11; 1,436 x]
17:43:35 Šťastnou náhodou sa pánom Kleinovi a Borbélyovi opäť nepodarilo presadiť avantúru. OZ Za Nové Zámky ... [2021-10-23; 2,326 x]
17:41:52 Primátor stupňuje tlak na Watson.sk [2021-03-17; 2,282 x]
17:41:26 Poslanec Borbély v konflikte záujmov? [2020-08-03; 2,490 x]
17:38:50 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 19,209 x]
17:37:03 Exekúcia mestu po nezákonnej Pischingerovskej dražbe nehrozí [2022-08-24; 1,377 x]
17:34:17 Zostávajúci dražitelia Holotovho domu ponúkajú mestu dohodu o urovnaní. Žiaľ ich situácia nie je dob... [2018-07-10; 2,766 x]
17:32:52 Ruské protivojnové pesničky posledného roka [2023-03-04; 1,093 x]
17:32:06 Z histórie priemyselných a poľnohospodárskych podnikov novozámockého okresu V. Konzerváreň Nové Zámk... [2014-01-22; 6,186 x]
17:31:41 Výzva poslancom mestského zastupiteľstva, alebo ako to vidím ja... [2015-06-23; 4,367 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x