Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  20-12-18   206  
0
A magyar történetírás egyik legnagyobb válalkozása Kemény G. Gábor (1915-1981) nevéhez fűződik. A kassai születésü történész eredetileg kétkötetesre tervezte a dokumentum-gyüjteményt, majd azt folyamatosan bövítette. Az általa elökészített anyagot halála után Száz Zoltán és Szarka László szerkesztette és bövítette újabb két kötettel. A tervekben szerepelt egy 8. kötet is, amely a Monarchia utolsó két évének (1916.november-1918. október) nemzetiségi iratanyagát dolgozta volna fel. Remélhetöleg erre még sor kerül...  
   


I. kötet: 1867-1892, Összegyüjtötte és jegyzetekkel ellátta Kemény G. Gábor, Tankönyvkiadó Bp. 1952, 919 old., 427 dokumentum, 1000 példány
II. kötet: 1892-1900, Összegyüjtötte és jegyzetekkel ellátta Kemény G. Gábor, Tankönyvkiadó Bp. 1956, 965 old., 535 dokumentum, ? példány
III. kötet: 1900-1903, Összegyüjtötte és jegyzetekkel ellátta Kemény G. Gábor, Tankönyvkiadó Bp. 1964, 714 old., 331 dokumentum, 600 példány
IV. kötet: 1903-1906, Összegyüjtötte és jegyzetekkel ellátta Kemény G. Gábor, Tankönyvkiadó Bp. 1966, 600 old., 299 dokumentum, 500 példány
V. kötet: 1906-1913, Összegyüjtötte és jegyzetekkel ellátta Kemény G. Gábor, Tankönyvkiadó Bp. 1971, 739 old., 435 dokumentum, 500 példány
VI. kötet: 1913-1914, Összegyüjtötte és jegyzetekkel ellátta Kemény G. Gábor, kiadásra elökészítette Kemény Gábor, Tankönyvkiadó Bp. 1985, 341 old., 139 dokumentum, 8000 példány
VII. kötet: 1914-1916, Kemény G. Gábor gyüjtését kiegészítette és jegyzetekkel ellátta Szarka László és Száz Zoltán, a szöveget gondozta Kemény Gábor, MTA Történettudományi Intézet, Bp. 1999, 810 old., 441 dokumentum, 500 példány

A 7-ik kötet elöszavából idézünk:

Amit a könyvekről a latin közmondás megállapít, a könyvsorozatokra még inkább érvényes: a több kötetes vállalkozásoknak, kivált a mi égtájainkon, bizony szintén megvan a maguk sorsa. Kemény G. Gábor, a magyar nemzetiségi történetírás kiváló művelője (1915-1981') 1952-ben jelentette meg az Irátok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában 1867-1918. című iratgyűjtemény I. kötetét. A nagyszabású forráspublikáció egyes részei az 1971-ben megjelent V. kötetig viszonylag zökkenőmentesen követték egymást.

A hetvenes években a kiadványsorozat megjelentetése különféle nehézségekbe ütközött, emiatt a soron lévő, az 1913-1914. évek anyagát tartalmazó VI. kötet már csak a szerkesztő halála után, 1985-ben jelenhetett meg (a hagyatékból előkerült kéziratot Szász Zoltán történész és Kemény Gábor nyelvész - az elhunyt szerkesztő fia és jogutódja - rendezték sajtó alá).

A folytatás előkészületei az 1980-as évek közepére nyúlnak vissza, amikor Kemény Gábor a VII. kötet két szerkesztőjének. Szász Zoltánnak és Szarka Lászlónak átadta Kemény G. Gábor 1914-1916. évekre vonatkozó irat gyűjtését. Hosszas mérlegelés után ugyanis olyan döntés született, hogy az első világháború időszakát - tekintettel a korabeli nemzetiségpolitikai viszonyok bonyolultságára, kiéleződésére, valamint arra, hogy a világháborús események, külpolitikai összefüggések új dimenziókat adtak a magyarországi  nemzetiségi kérdéseknek - célszerű két részre bontani: a háború kitörésétől az uralkodó, Ferenc József 1916. november 21-én bekövetkezett haláláig, illetve IV. Károly trónra lépésétől az őszirózsás forradalom kitöréséig terjedő időszakra.


Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában a Watson.sk kronológiában:
 

 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x