Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  21-01-31   282  
0
60-te roky 20-teho storočia boli v Československu pomerne plodné z hľadiska vydávania pramenných edícií. V medzičase medzi érou Viliama Širokého a Gustáva Husáka bolo niekoľko prajných rokov aj pre osvetlenie histórie Slovenského národného povstania. Práve o SNP vyšiel najrozsiahlejší zborník dokumentov, ktorý zostavil vtedy mladý historik Vilém Prečan. Rukopis poskytol aj Gustávovi Husákovi, ktorý z neho čerpal pri písaní svojho Svedectva o Slovenskom národnom povstaní vydanom v roku 1964. Prečanovo monumentálne dielo obsahuje celkom 636 dokumentov na takmer 1300 stranách a je najväčším z vtedajších podobných projektov - X. a XI. zväzkov Gottwaldových spisov, výberu dokumentov zo Švermových spisov, dokumentačných zborníkov "Za svobodu českého a slovenského národa", "Na pomoc československému lidu", "Československo-sovětske vztahy v době Velké vlastenecké války 1941-1945" a dvojzväzkového zborníku dokumentov "Cesta ke Květnu".  

V roku 1971 vyšla Prečanovi k téme ďaľsia publikácia "Slovenské národné povstanie. Nemci a Slovensko 1944. Dokumenty", kvôli publikácii dokumetov o augustovej okupácii sa však čoskoro stal personou non grata. Nesmel publikovať a pracoval v robotníckych povolaniach. V roku 1976 mu režim umožnil emigrovať do NSR, kde sa zapojil do práce československého disentu a viedol Československé dokumentačné stredisko zriadené na Schwarzenbergovom zámku v Scheinfelde.
 
Dokumenty o SNP v chronológii Watson.sk:


 
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x