Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  21-02-14   1,462  
0
"Oukej, tak ich teda zrušíme..." ukončil svoje vystúpenie na decemrovom zastupiteľstve  riaditeľ Novovitalu Ľudovít Lebo. Tým ukončil slovnú prestrelku s poslancami, ktorí sa snažili zistiť odkiaľ sa vzali vyhradené parkoviská pri Dome kultúry a funkcionári mesta zasa predstierali, že nerozumejú o čom je reč. A možno naozaj doteraz nechápu, čo je zlé na tom, ak papaláši využívajú svoje možnosti aké bežní smrteľníci nemajú. Čo je zlé na tom, ak si za peniaze živoriacich obyvateľov nakúpia drahé limuzíny a chcú ich zaparkovať priamo pred dverami svojich úradov? Veď prestíž mesta by akiste utrpela, keby títo vážení muži museli ZADARMO parkovať o dve ulice ďalej na verejných parkoviskách, kde PLATIA všetci ostatní, ktorých záujmy oni akože presadzujú.  


 


"Viete koľko áut parkuje v centre mesta v čase špičky?" Pýtal sa na zastupiteľstve riaditeľ mestskej firmy ktorý si pre seba svojvoľne nakreslil parkovacie miesta na rohu námestia.

Dovolíme si na tomto mieste odcitovať tento podivný dialóg :17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch dňa 16.12.2020 časť 3/7 od časovej značky  26:10:

Primátor O. Klein: Nech sa páči faktická pán Katona
Poslanec Ivan Katona: Ešte jedna moja otázka zostala nezodpovedaná, či bude možné mať vyhradené miesta jak je tomu teraz, či bude možné aby si firmy alebo ktokoľvek vyhradzovali miesta v rámci týchto zón.
Ľudovít Lebo, riaditeľ Novovitalu: Vyhradené miesta my sme nemaľovali, maľovalo ich mesto. To nebolo cez tento režim, hej?
Katona: Čiže je možné si ešte v rámci týchto ulíc, ktoré sú spoplatnené, vyhradzovať miesta? vymaľovať si, jak je tomu teraz?
Lebo: To skôr od pani Kuteničovej...
Primátor: Nie je to možné pretože sa to neschválilo. To ste v minulosti neschválili, to sme riešili ak sa nemýlim v septembri a nebolo to vtedy schválené. Parkovacia politika.
Lebo: Ja pokiaľ viem, tak nie
Katona: Lebo na Petofiho ulici sú naďalej vymaľované miesta aj osadené tabule.
Lebo: Nie sú tam.
Primátor: No pokiaľ sú tie zmluvy do apríla?, myslím si že niektoré zluvy do apríla ešte dobehnú, a to sú tie, ktoré sa schválili eśte v roku 2018?
Lebo: Áno. na Petofiho momentálne pokiaľ dobre viem sú len naše 4 miesta
Katona: Ešte OTP banka tam má.
Primátor: Ďakujem (chcel by to ukončiť)
Lebo: To ja už neviem, Monika...
Primátor: Väčšina parkovacích tabúľ sa demontovala a väčšina miest, ktoré boli vymaľované sa tiež zruśili. Tie maľovky na komunikáciách. Poprosím p. Kuteničovú (práve dobehla)...
Monika Kuteničová, ved . odboru dopravy: Konkrétne na Petofiho ktore myslíte pán poslanec?
Katona: Od ABC Computer na ľavej strane smerom do mesta
Kuteničová: A čo tam je akože vyznačené?
Katona: Sú tam vymaľované miesta aj Novotal tam má aj OTP banka aj Computer ABC.
Kuteničová: Neviem, ja viem len o Novovitale, áno , to máte na mysli? A to sme , to sme, (je v pomykove, gestikuluje) nemaľovali my...
Katona: čiže teraz je tam ten Novovital... lebo principiálne si myslím že Novovital má parkovať za Domom kultúry, kde má vlastné parkovisko osadené rampou.. hej? Keďže v tom centre mesta je naozaj problém pri pošte a okolí zaparkovať. Tam k tým márnym pokusom dochádza hodne často, či je nevyhnutné aby Novovital tam mal tie mesta, keď ostatní nemôžu mať?
Lebo: My to využívame na služobné autá, nakoľko vzadu už nemáme voľné parkovacie miesta vôbec.
Katona: To parkovisko je veľakrát voľné
Lebo: Ešte raz?
Katona: (pomaly a zreteľne) Vzadu to parkovisko, ktoré máte osadené rampou, je veľakrát voľné
Lebo: Je voľné, ale je to v prenájme tých, ktorí sú v prenájme u nás - advokáti, účtovníci, atď. Momentálne kvôli Kovidu sa zdá, že je to voľné, ale my skutočne nemáme voľné miesta tam.
Katona: Len ja to nepovažujem za férové voči ostatným, ktorí tiež majú svoje preváduzky v meste a nemôžu mať vymaľované miesta, a Novovital, len preto že je mestská organizácia, má. Ja to nevidím ako spravodlivé
Lebo (v pomykove): Oukej dobre, tak to zrušíme.
 

 

Takto vyzerá záisnica z decembrového zastupiteľstva. Na mieste označenom šípkoui by mala byť faktická poznámka poslanca Katonu a diskusia k nej odcitovaná vyššie . Kšeftári usúdili, že viesť podrobnú zápisnicu zo zastuipiteľstiev je zbytočné...


Na stránke Novovitalu bola uverejnená odpoveď riaditeľa Ľ. Leba v ktorom reagoval na nepravdivé informácie z nášho portálu.


 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x