Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  21-02-19   348  
0
3.800 riadkovú chronológiu starších slovenských dejín vydal Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama v roku 2008. Podľa nej "staršie slovenské dejiny" končia presne 26 decembra 1847, keď bolo uvedené do prevádzky telegrafné spojenie medzi Viedňou a Bratislavou. Prvé doklady o osídlení slovenského územia autori datujú rokom 600 tisíc pred n.l. Na scénu politických dejín sveta Slováci vystupujú v 1381 so žilinskými sťažnosťami. Prvá zmienka o starej slovenčine je z r. 1479, keď ňou mali byť písané kázňové modlitby v Spišskej kapitule. Prvou knihou v slovenčine by mal byť Lutherov Katechizmus z roku 1581 vytlačený v Bardejove. Autori venovali obvykle veľkú pozornoť reslovakizácii uhorských dejinných postáv, S názvami sídiel ale neboli celkom dôslední, keď Turci mali v r. 1543 dobiť Parkan a nie Štúrovo. Apoň rímska stavba zo 4. storočia je lokalizovaná správne: Veľký Kýr (predtým Milanovce). Publikácia vyšla v minimálnom náklade a nevzbudila väčśiu pozornosť v odbornej ani laickej verejnosti. Nestala sa lampášikom v dejinnom bezvedomí slovenskej spoločnosti. Ktovie prečo.  

Staršie slovenské dejiny v chronológii Watson.sk:
 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x