Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  21-03-14   1,216  
0
Inštitút majetkových priznaní bol do legislatívy SR zavedený ústavným zákonom č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Je formulovaný dostatočne vágne na to, aby znemožnil skutočnú verejnú kontrolu majetkových pomerov funkcionárov. Obštrukcie sa uskutočňujú dvomi spôsobmi: buď sa udávajú neúplné a zmätočné informácie, alebo sa skrývajú samotné priznania, najčastejšie však oboje. Napríklad už dobré dve desaťročia sa nevieme dopracovať k majetkovým priznaniam poslancov novozámockeho zastupiteľstva, ktoré vraj ležia niekde v zalepenej obálke v trezore. Len nikto nevie kde sa ten trezor nachádza.  

K údajom Generálnej prokuratúry SR sa dlhodobo snaží dostať Transparency International. Spočiatku sme nepoznali ani mená prokurátorov, dnes už vidíme aj ich majetkové priznania. Pravda za týmto účelom TI musela zduplikovať informačný systém GP SR ktorý majetkové pomery prokurátorov pred verejnosťou dômyselne skrýva. Prístup k údajom sa tým vyriešil. Ešte ostáva doriešiť ich úplnosť, lebo prokurátori stále neuvádzajú platy, odmeny, ani výšku úverov, niekedy ani výšku úspor...

Z portálu Otvorená prokuratúra sprevádzkoveného v novembri 2020 sme sa dozvedeli, že Okresná prokuratúra v Nových Zámkoch sídli na adrese F. Rákócziho 15, okresným prokurátorom je JUDr. Monika Milevová. Na prokuratúre pracuje 13 prokurátorov, z toho traja vedúci pracovníci. Za rok je odsúdených 706 ľudí (slovenský priemer podľa okresov je 651), počet prípadov na prokurátora je 250 ( slovenský priemer 258). Počet podaných obžalôb 43 (slovenský priemer 50).O využívaní týchto údajov a účinnosti verejnej kontroly funkcionárov azda niečo napovie 400-eurový dom p. prokurátora Kľučku. Údaj, ktorý si od podania priznania v apríli 2020 zrejme nikto nevšimol...

Nižšie uvádzame majetkové priznania novozámockých prokurátorov za rok 2019.


Legenda:


Reakcia JUDr. Závodského, ved. právneho odboru MsÚ Nové Zámky:


 
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x