Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  21-04-02   2,253  
0
Ešte prednedávnom sme písali o tom, ako sa majetkové priznania každoročne ukladajú  v zalepenej obálke do trezoru, aby ich už nikto nikdy neuvidel a tu, čo sa nestalo?! Stal sa zázrak! Na internetovej stránke mesta sa zničoho nič objavili majetkové priznania primátora i poslancov za rok 2019. Že čo primälo vedenie mesta k takému zúfalému kroku, nevedno. Ale podľa prudkých útokov proti posl. Podbehlému zo strany pp. primátora a posl. Borbélya na poslednom zastupiteľstve súdime, že to bola práve jeho správna žaloba podaná na krajskú prokuratúru v tejto veci, čo donútilo radnicu, aby našla majetkové priznania, ktoré doteraz "nemala k dispozícii ani v úschove".  

Až doteraz totiž radnica odpovedala na infožiadosti ohľadne majetkových priznaní nasledovným spôsobom - citujeme z odpovede zo dňa 25 Aug 2015:

K bodu 1:   Majetkové priznania primátora a poslancov mestského zastupiteľstva za r. 2010-2014 predkladané Komisii na ochranu verejného záujmu
Oznámenie majetkových pomerov verejných funkcionárov je presne stanovené v zákone č. 357/2004 Z. z. Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len „zákon“). Podľa čl. 7 ods. 1 zákona verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu vždy do 31. marca podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok. Oznámenie podľa odseku 1 podáva primátor mesta a poslanec mestského zastupiteľstva podľa čl. 7 ods. 5 zákona komisii mestského zastupiteľstva. Podľa čl. 7 ods. 7 orgán, ktorému sa podávajú oznámenia podľa odseku 5, je povinný poskytnúť informácie o týchto oznámeniach každej osobe spôsobom a v rozsahu ustanovenom zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.
Majetkové priznania primátora a poslancov mestského zastupiteľstva za roky 2010 – 2014 boli predkladané Komisii na ochranu verejného záujmu, ktorá bola zriadená v zmysle zákona uznesením Mestského zastupiteľstva v Nových Zámkoch. Mesto – Mestský úrad Nové Zámky predmetné majetkové priznania nemá k dispozícii ani v úschove.
 
 


O čom svedčia majetkové priznania za rok 2019?


Predovšetkým svedčia o zábudlivosti našich funkcionárov - počnúc p. primátorom, ktorý úplne zabudol na sro-čku, v ktorej je spoločníkom (alebo na cudzie auto ktoré používa), končiac p. posl. Nagyom, ktorý pre zmenu zabudol odovzdať majetkové priznanie úplne. Niektorí pozabúdali vyplniť isté kolónky - označili  sme ich farebne pre prípad, žeby tak chceli urobiť dodatočne. Iní poslanci zabudli na čo majetkové priznanie slúži - výšku vkladov na účte uviedol iba jediný z nich. Ale azda nejaké vysvetlenie by mohli poskytnúť i bratia poslanci, ktorí boli v roku 2019 obdarúvaní hojne ako nikto iný...

Azda úplne prvýkrát sme sa mohli čo-to dozvedieť o tom, ako sú platení konatelia a členovia štatutárnych orgánov mestských firiem, pravda len o tých, ktorí nezabudli že nimi sú. P. posl. Bortbély napríklad úpne zabudol nielen na svoje súkromné podnikanie, účinkovanie v reklame, ale aj na to že šéfuje mestskému hotelu.  Aj situácia s bývaním prvého viceprimátora je, zdá sa, stále zamotaná. Ešte stále mu jeho byt nepatrí, ale už zaň spláca hypotéku. Alebo aj nie. S týmto konkrétnym bytom jeden nikdy nevie ( článok tu... ).

Nech je ako chce a nech je to pre niektorých poslancov akokoľvek nezvyčajné, začína nová éra. Nové Zámky práve urobili výrazný krok k vymaneniu sa z marazmu, v ktorom sa dvadsať rokov nachádzajú. Verejná kontrola funkcionárov samosprávy je kľúčová pre prosperitu mesta a vytesnenie kšeftárov zo samosprávy. 
 
 
 
 

Posledné čítané / Legutóbb olvasott / Last seen:
16:40:27 Trezor vydáva svoje tajomstvá. Zverejnené majetkové priznania funcionárov novozámockej samosprávy za... [2021-04-02; 2,253 x]
16:39:42 Novozámčania odkazujú primátorovi a posl. Borbélyovi: Nedovolíme, aby ste predali štadión L. Ganczne... [2019-08-12; 4,092 x]
16:38:59 Hlasovacia mašina sa zasekla. Poslanci primátorovho krúžku si na sľúbené fleky v mestských podnikoch... [2019-03-06; 3,016 x]
16:37:30 Helytörténeti kiadványok az érsekújvári járás településeiről / Miestopisné publikácie o obciach novo... [2013-04-26; 7,122 x]
16:37:09 Prehľad pohrebných obradov v Nových Zámkoch / Temetési szertartások Érsekújvárban [2013-09-07; 19,208 x]
16:36:44 Kostlivec v skrini opäť zahrkotal a tentokrát to už nebude zadarmo... [2018-06-06; 3,609 x]
16:35:01 Zvrat v kauze s Limestone: Podnikateľ už netvrdí, že nevedel o skládke keď kupoval pozemky pod býval... [2023-02-17; 1,276 x]
16:33:58 V súvislosti s pripravovanou výmenou riaditeľa úradu práce bijú zamestnanci na poplach: nechcú aby S... [2020-07-27; 5,978 x]
16:31:26 Krátka správa zo zastupiteľstva konaného 8. septembra 2021 [2021-09-10; 2,543 x]
16:28:47 Trestné oznámenia ako nová forma komunikácie poslancov s voličmi [2015-10-24; 4,323 x]
16:27:52 Kauza mestskej skládky: Na predbežnom prejednaní sporu k uzavretiu zmieru medzi stranami nedošlo [2023-04-11; 1,003 x]
16:26:54 A Komáromi Imanapok emlékezete / Z histórie komárňanských modlitebných dní [2015-01-18; 3,714 x]
16:25:31 Kauza Čistý deň: Okresný súd v Trnave dnes rozhodol v neprospech Natálie Blahovej [2023-05-04; 1,262 x]
16:18:27 Občianska iniciatíva sa snaží zachrániť pre mesto Holotov dom. Voči kšeftárom však nemajú veľkú šanc... [2023-09-24; 1,426 x]
16:09:26 Reakcia čitateľa na článok o veternych elektrárňach [2024-04-11; 539 x]
16:05:23 Egy csésze kávé: Vadkerti Imrével, énekes-, színész-, előadóművésszel, a Kormorán együttes frontemb... [2013-12-10; 12,977 x]
15:57:45 Világutazó rovatom újabb vendége: Erika Valkovičová fotográfus [2022-07-23; 1,319 x]
15:54:53 Nyomtatásban is megjelentek a "Keressünk közös nyelvet a közös múlthoz" konferencia anyagai / Vyšie... [2013-03-16; 2,702 x]
15:51:05 Pred 70-mi rokmi bola podpísaná Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom [2016-02-27; 8,519 x]
15:43:27 Kniha týždňa / A hét könyve: Letz Róbert, Andrej Hlinka vo svetle dokumentov (2014), Antológia časop... [2016-02-14; 7,425 x]
15:42:22 A párkányi Hencz Róbert újabb trófeát szerzett -két magyar világbajnokot ünnepeltek Monacóban... [2014-04-13; 3,824 x]
15:41:40 Spravodajstvo o pripravovanom referende v Kolárove na stránkach týždenníka MY/Naše Novosti [2012-01-16; 2,942 x]
15:40:27 Spoznajte históriu a súčasnosť Nových Zámkov prostredníctvom jedinečnej mapy [2024-03-29; 363 x]
15:09:53 Nové Zámky v Adresáři republiky Československé pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství z r. 1936... [2016-12-06; 3,819 x]
15:00:08 Korupčná kauza z éry socializmu a jej súvislosti: Prípad Babinský [2023-12-25; 1,061 x]
14:59:15 Prehľad dotácií z Prvej pomoci/COVID v NZ od marca 2020 do júna 2022 [2022-09-18; 1,281 x]
14:38:22 Ruth Ellen Gruber, Zsidó emlékhelyek Közép- és Kelet Európában / Židovské pamiatky Východnej a Stred... [2013-08-19; 7,514 x]
14:23:28 Pokud někdo poradí, jak donutit Bytkomfort aby plnil své povinnosti, budu vděčná... [2024-03-03; 713 x]
14:08:07 Egy csésze kávé: Steven Eugene Kuhn-al, amerikai háborús veteránnal [2013-12-18; 5,191 x]
14:06:29 Zatrpknutí bojovníci: Anton Selecký [2023-12-26; 807 x]
14:01:06 Bizarné stavby regiónu - Hotel Gbelce [2018-04-07; 25,575 x]
14:00:07 Vlámali sa do Domu politických strán v Nových Zámkoch [2010-12-11; 2,524 x]
13:49:56 "Kesanka kerá sprivatizuvala tabačáreň a paprikuvý mlyn..." alebo krása dialektu [2011-02-02; 2,770 x]
13:46:44 Domino efekt. Po stopách jedného týždenníka [2024-03-11; 494 x]
13:31:48 Krátka správa z prvého tohtoročného zastupiteľstva [2024-02-29; 1,022 x]
13:29:25 Ján Štark na čele združenia "Vráťme mestu život" v Šuranoch [2010-08-25; 11,230 x]
13:29:02 Ako byť aktívnym občanom (diskusia v Nových Zámkoch) [2024-03-29; 428 x]
13:27:40 Stránka IZAMKY.SK oslavuje desaťročné jubileum. Začiatky boli viac ako skromné [2017-11-27; 5,018 x]
13:23:43 Juraj Smatana: Moje najmilšie civilizačné kolapsy (2011) [2024-02-28; 273 x]
13:17:09 Chronológia prípadu Cervanová [2020-02-17; 4,333 x]
13:16:49 Michal Matunák, Nové Zámky pod tureckým panstvom (1663—1685) [2013-09-18; 11,061 x]
13:16:08 Autor týždňa: Nassim Nicholas Taleb (nar. 1960) [2024-02-26; 256 x]
13:08:12 Dusno v mestskej sociálnej ubytovni a nocľahárni na Považskej ulici [2024-01-23; 612 x]
13:08:07 Monitoring vplyvu skládky na podzemné vody Nové Zámky. Technická správa. Geodyn s.r.o. Bratislava 20... [2024-01-17; 459 x]
13:08:07 Ani Novozámčanom to nie je jedno [2024-01-18; 719 x]
13:08:07 Ako sa podnikalo za socializmu. Neobyčajný príbeh Františka Čubu a Agrokombinátu JZD Slušovice... [2024-01-06; 648 x]
13:08:07 Zatrpknutí bojovníci - Vladimír Pavlík [2024-02-13; 619 x]
13:08:07 Mesto reagovalo na náš článok o sánkovačke a zatopenej záhradkárskej osade. Spýtali sme sa umelej in... [2024-01-14; 1,340 x]
13:08:07 Traja z aktérov kauzy Zúgov stále zasadajú v mestskom zastupiteľstve... [2024-01-27; 1,035 x]
12:59:56 V poradí 6. protestný míting v Nových Zámkoch v stredu 3. apríla o 18.00 na Hlavnom námestí [2024-04-01; 613 x]

The index.php: SIZE[b]: 29,969 MODIFIED: 2024.01.09 22:06:48.MD5: a96b9c14c093fe1384de07847e3e01bc STATUS: FALSE  This window is : x