Úvod / Nyitóoldal
   
 
Oto Psenak  21-05-19   451  
0
Napojenie obyvateľstva na verejnú kanalizáciu je jedným z hlavných indikátorov kvality života v tej-ktorej krajine a súčane deliacou čiarou medzi Západom a Východom. Katastrofálne pomery v tejto oblasti v obciach novozámockého a komárňaského okresu napočudovanie nie sú témou verejného diskurzu č.1. Dokonca nie sú témou takmer vôbec, keďže vypúšťanie splaškov do prírody je nelegálne. Dotknutí obyvatelia rodinných domov majú len dve možnosti: zaplatiť za vyvezenie obsahu svojho septika do najbližšej čističky odpadových vôd (typicky do okresného mesta) cca 50 Eur, alebo sa ho zbaviť spôsobom "kto ako môže". Keďže rodina s deťmi dokáže septik naplniť za 2-3 týždne, ľahko si spočítate že to väčšina rodinných rozpočtov nedokáže vyfinancovať a tak sa ľudia doslova  brodia vo vlastných splaškoch a devastujú nimi vlastné záhrady a potoky pretekajúce obcami...  

Dobrou správou ale je, že predsedom predstavenstva Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti je aktuálne osoba nanajvýš kompetentná - primátor Nových Zámkov a poslanec VÚC.  Očakávame že O. Klein už na najbližšom zastupiteľstve NSK ohlási vlastnú iniciatívu na ošetrenie alarmujúceho stavu v oblasti verejných kanalizácií. Mohol by napríklad presvedčiť kolegov starostov aby vývoz splaškov riešili ako verejnú službu za paušál porovnateľný so sumou ktorú platia šťastní majitelia kanalizačných prípojok...
 

Stav z roku 2019 ukazuje pomery na Slovensku z hľadiska prístupu domácností na verejné kanalizácie. Situácia je všade zlá, ale na južnom Slovensku je zlá mimoriadne.


Keby envirorezort nakreslil graf korektne v mierke 0-100, progres by ste si voľným okom ani nevšimli  - v posledných rokoch rast nedosahuje ani percento ročne. Počkáme si ďaľších 30 rokov na doriešenie situácie?
 
Zdroj: Enviroportál
 
 

The index.php: SIZE[b]: 27,706 MODIFIED: 2021.01.22 22:13:44.MD5: f5341ba7412a090aa762cfdb4916ed98 STATUS: OK  This window is : x